Trắc nghiệm kinh tế vi mô 2

1. Khái niệm nào sau đây không thể lí giải bàng đường giới hạn khả năng sản xuất a. cung cầu b. Quy luật chi phí cơ hội tăng dần c, Sự khan hiếm d. Chi phí cơ hội

pdf53 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 4552 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Trắc nghiệm kinh tế vi mô 2, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTrắc nghiệm kinh tế vi mô 2.pdf
Luận văn liên quan