Điều khiển tốc độ động cơ DC theo phương pháp điều rộng xung

MỤC LỤC Chương 1: TÓM TAT I / DẪN NHẢP _01 II / TỔNG QUAN VỀ LUẬN ÁN_Q1 2.l - Nguyên lý hoạt động chung_01 2.2 - Sơ ĐỒ Khối Tổng Quát_02 Chương 2: KHẢO SÁT VI ĐlỀU KHIỂN 89C51 I / TỔNG QUAN HỌ MSC-51_ _03 II / Sơ ĐỒ VÀ CHỨC NĂNG CÁC CHÂN_04 ra / TỔ CHỨC BỘ NHỚ_07 3.l - Ram Nội (Có Địa hỉ OOh -ỳ 7fh)_07 3.2 - Các Thanh Ghi Có Chức Năng Đặc Biệt_09 IV / BỘ NHỚ NGOÀI (External Memory)_ __09 y / GIAO TIẾP QUA CỔNG Nối TIEP_09 5.1 Thanh Ghi Điều Khiển Port Nối Tiếp_10 5.2- Các Mode Hoạt Động_11 5.3- Khởi Động Và Truy Suất Các Thanh Ghi cểng Nối Tiếp _12 5.4- Tốc Độ Ban! Port Nối Tiếp_ 13 Chươne 3: ENCODER VÀ ĐỘNG cơ DC I/ENCODER SỐ _ _15 1.1 - Encoder Tiếp Xúc_ 1.2 - Encoder Từ Trường^ 1.3 - Encoder Quang_ _16 n/ĐỘNG Cơ MỘT CHIỀỤ 2.1 - Đặc Tính Cơ Tĩnh Động Cơ Một Chiều_20 2.2 -Các Phương Pháp Điều Khiển Tốc Độ Động Cơ DC_23 III / KẾT NỐI ENCODER VỚI ĐỘNG cơ_ _22 3.1 - Sơ ĐỒ Khối_27 3.2 - Một Sô' Lưu Ý Khi Kết Nôì_27 IV / GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP PWM__ _27 4.1 - Nguyên lý_22 4.2 - Ưu Nhược Điểm của Mạch PWM_28 Chươne 4: sơ LƯỢC VỀ VISUAL BASIC I / KIỂU BIẾN_29 1.1-Các Loại Kiểu Biến_29 1.2-Khaỉ Bao Biến_29 II / CẤU TRÚC TRONG VB_30 2.1-Cấu Trúc IF_30 2.2-Cấủ Trúc Lặp_30 ra / ĐỐI TƯỢNG TRONG VB_31 3.1 - FORM_31 3.2- COMMAND_31 3.3 - LABEL__ _31 3.4 - TEXT__32 3.5 - OPTION__32 3.6 - SHAPE_32 3.7 - COMMUNICATION (Đối tượng truyền thông)_32 3.8 - Truy Xuất Thuộc Tính của Đối Tưựng_33 Chươne 5: THIET kế và thi công phan cứng I/THIẾT KẾ MẠCH NGUỒN_34 1.1 - Nguồn 5 Volt_34 1.2 - Nguồn 12 Volt_34 II / THIẾT KẾ MẠCH ĐIÈƯ KHIỂN VÀ HIẺN THỊ_35 2.1 - Các Linh Kiện Sữ Dụng_35 2.2 - Sơ Đồ Thiết Kế_36 Chương 6: LƯU Đồ GIẢI THUẬT VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN I / LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT_41 1.1 Lưu ĐỒ Chính___ _41 1.2 Lưu Đồ nhập tốc độ_ 42 n / CHƯƠNG TRÌNH VB TRÊN MÁY TÍNH__43 ra/ CHƯƠNG TRÌNH TRÊN89C2051__46 IV / CHƯƠNG TRÌNH TRÊN 89C51_47 Tài Liệu Tham Khảo__ Chươns 1: TÓM TAT luận văn TốT nghiệp I/DẲNNHẢP: Ngày nay, hầu hết trong các nhà máy, xí nghiệp, phân xưởng đã áp dụng. nhíu dây truyền sản xuất tự động, việc áp dụng tự động hóa vào sản xuất đã-gop phần rất lớn vào quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa của đất nước. Với điều kiện của một nước đang phát triển, chứng ta cần rấl(nhìu) dây truyền sản xuất tự động hay bán tự động đơn giản, giá thành thấp mà vẫn làm việc hiệu quả nhằm giải phóng sức lao động của con người. Và đặc biệt là năng suất và chất lượng sản phẩm cao trong sản xuất. Và trong hầu hết các dây truyền sản xuất tự động đều có các động cơ, việc điều khiển tốc độ quay của động cơ cũng không kém phần quan trọng. Vì vậy, trong đợt thực hiện Luận Vãn Tốt Nghiệp này em đã chọn đề tài “Thiết kế mô hình điều khiển tốc độ động cơ theo phương pháp PWM”. Mô hình điều khiển hoạt động dựa trên sự điều khiển của IC AT89C51ể Với đề tài này, em mong muốn học hỏi được nhiều kiến thức bỗ ích, cũng như tiếp cận gần hơn với thực tế trước khi ra trường. n / TỔNG QUAN VỀ LUẰN ẨN: 2.1 - Nguyên lý hoạt động chung: -Từ bàn phím, ta nhập giá trị đặt vào vi điều khiển, -Vi điều khiển sẽ xử lý và điều khiển tốc độ quay của động cơ. -Encoder được(sỹì)dụng để đo tốc độ quay của động cơ, sau đó đưa tín hiệu hồi tiếp về vi điều khiển để so sánh với giá trị đặt rồi cho ra tín hiệu điều khiển thích hợp. -Khối hiển thị gồm hai phần, một phần đề hiển thị giá trị đặt, phần còn lại hiển thị tốc độ quay của động cơ.

pdf56 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 4715 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Điều khiển tốc độ động cơ DC theo phương pháp điều rộng xung, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐiều khiển tốc độ động cơ DC theo phương pháp điều rộng xung.pdf
Luận văn liên quan