Điệu trị sêminôm tinh hoàn tiến triển

Đặc điểm của diễn tiến tự nhiên: Xâm lấn tại chỗ (lớp trắng của tinh hoàn là rào cản tự nhiên đối với quá trình tiến triển tại chỗ). ? Di căn theo đường lymphô (thường gặp nhất). Chủ yếu tới nhóm hạch quanh động mạch chủ. ? Dẫn lưu lymphô của hạch cạnh động mạch chủ bụng đổ vào ồng ngực, vì vậy có thể có di căn hạch trung thất sau và hạch trên đòn trái.

ppt53 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2933 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Điệu trị sêminôm tinh hoàn tiến triển, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptĐiệu trị SÊMINÔM tinh hoàn tiến triển ( Slide ).ppt
Luận văn liên quan