Đồ án Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Tuân thủ quy trình đào tạo  Phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên gia đào tạo, trường ĐH, và DN trong thiết kế và quản lý chương trình đào tạo. Xây dựng đội ngũ tài năng, có khả năng đánh giá công việc, xác định nhu cầu đào tạo cũng như đánh giá hiệu quả đào tạo.  Tăng cường công tác tư tưởng, xác định doanh nghiệp định hướng, người lao động phải chủ động học tập.

pdf34 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2209 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbc_qtnl_nhom_5_final_2_9581.pdf
Luận văn liên quan