Đồ án Dầu nhờn bôi trơn

Trn giaín ưShellvis 201 blending, ta cọ% phủgia Shellvis 201 ỉa vaìo dưu gc + phủ gia a nng nhịm nng nht tỉì8.569 ÷14.677 mm2/s laì6.143 %. •Tnh thaình phưn cuía mi dưu gc trong dưu thaình phm. Xẹt trong 100g dưu thaình phm . Ta cọ13g phủgia a nng, 6.143g phủgia caíi thin ch snht, 0.2 gphủgia hảim chaíy.Vy ta cọkhi lỉng cuía dưu gc trong dưu thaình phm laì: 80.657 g

pdf43 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2514 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Dầu nhờn bôi trơn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdoanvedaunhonboitron_1258.pdf
Luận văn liên quan