Đồ án Dịch vụ vụ tuyến gúi chung GPRS

MỤC LỤC Mục lục 1 Chương I: Giới thiệu chung về mạng GPRS 4 1.1 Giới thiệu về dịch vụ vô tuyến gói chung GPRS 4 1.2 Các dịch vụ của GPRS 5 1.3 Các tính năng mới trong GPRS 5 1.4 Các chức năng chính của GPRS 6 1.4.1 Các chức năng điều khiển truy cập mạng 6 1.4.2 Các chức năng điều khiển và định tuyến gói 6 1.4.3 Quản lý di động 6 1.4.4 Quản lý tuyến logic 6 1.4.5 Quản lý tài nguyên vô tuyến 6 1.4.6 Quản lý mạng 7 1.4.7 Một số ứng dụng của GPRP 7 Chương II: Cấu trúc mạng GPRS 8 2.1 Cấu trúc tổng thể của mạng GPRS 8 2.2 Các thành phần trong mạng GPRS 9 2.2.1 Thiết bị di động MS (Mobile Station) 9 2.2.2 Nút cổng giao tiếp hỗ trợ GPRS- GGSN 10 2.2.3 Nút dịch vụ hỗ trợ GPRS- SGSN 10 2.2.4 Phân hệ trạm gốc BSS 11 2.2.5 Bộ định vị thường trú HLR 12 2.2.6 Bộ ghi định vị tạm trú VLR 13 2.2.7 Trung tâm nhận thực AUC 13 2.2.8 Thanh ghi nhận dạng thiết bị EIR 14 2.2.9 Tổng đài cổng di động cho dịch vụ tin ngắn SMS-GMSC và tổng đài liên kết di động cho dịch vụ tin ngắn SMS-IWMSC 14 2.2.10 Cổng chức năng tính cước (CGF) 14 2.2.11 Hệ thống hỗ trợ hoạt động OSS 14 2.2.12 Mạng đường trục trong GPRS 15 2.3 Quá trình đánh chỉ số, địa chỉ, chỉ số nhận dạng 16 2.3.1 Nhận dạng các MS 16 2.3.2 Xác định địa chỉ của MS 17 2.3.3.Nhận dạng vùng định vị và trạm gốc 18 2.3.4 Địa chỉ GSN 18 2.3.5 Số nhận dạng thiết bị di động quốc tế và chỉ số phiên bản phần mềm (IMISV) 19 2.3.6 Chỉ số nhận TMSI gói (P-TMSI). 19 Chương III: Giao diện vô tuyến 20 3.1 Kênh logic dữ liệu gói. 20 3.1.1 Kênh điều khiển chung PCCCH (Packet Common Control Channel) 20 3.1.2 Kênh điều khiển quảng bá PBCCH (Packet Broadcast Control Channel) 20 3.1.3 Kênh lưu lượng, Kênh lưu lượng dữ liệu gói PDTCH (Packet Data Traffic Channel) 20 3.1.4 Các kênh điều khiển riêng 21 3.2 Sắp xếp các kênh logic vào kênh vật lý. 21 3.2.1 Các kênh điều khiển chung PCCCH. 21 3.2.2 Kênh điều khiển quảng bá PBCCH. 22 3.2.3 Kênh điều khiển sớm định thời PTCCH. 22 3.2.4 Các kênh lưu lượng PDTCH. 22 3.2.5 Chia sẻ kênh hướng xuống 23 3.2.6 Chia sẻ kênh hướng lên. 23 3.3 Giao diện vô tuyến Um. 23 3.3.1 Các nguyên tắc quản lý tài nguyên vô tuyến. 23 Trong đó: X: khung trống. 25 3.3.2 Các chế độ sử dụng tài nguyên vô tuyến RR (Radio Resource) 26 3.3.3 Phân lớp của giao diện vô tuyến 28 3.3.5 Lớp liên kết vật lý 29 3.3.6.Lớp điều khiển liên kết vô tuyến và điều khiển truy nhập phương tiện truyền dẫn RLC/MAC. (Radio Link Control/Medium Access Control) 37 Chương IV: Giao thức truyền dẫn và báo hiệu trong GPRS 47 4.1.1 Tổng quan 47 4.1.2 Mặt phẳng báo hiệu 47 4.1.3 Mặt phẳng truyền dẫn 52 4.1.4 Giao thức IP sử dụng trong GTP 53 4.2 Giao thức hội tụ phụ thuộc mạng con SNDCP (Subnetwork Dependent Convergenc Protocol) 54 4.2.1 Tổng quan 54 4.2.2. Các dịch vụ nguyên thuỷ 55 4.2.3 Các chức năng dịch vụ 55 4.2.4 Các chức năng giao thức 56 4.2.5 Các định dạng SNDCP 63 4.3 Giao thức lớp LLC 64 4.3.1 Tổng quan 64 4.3.2 Cấu trúc lớp LLC 65 4.3.3 Cấu trúc khung LLC 66 4.3.4.Trường địa chỉ (Address Field) 67 4.3.5 Trường điều khiển 68 4.3.6 Các khung LLC yêu cầu và đáp ứng 69 4.3.7 Trao đổi dữ liệu 72 a. Thủ tục thiết lập 72 4.4 Báo hiệu trong mạng GPRS 76 4.4.1 Báo hiệu MS-SGSN 77 4.4.2 Báo hiệu SGSN-HLR 77 4.4.3 Báo hiệu SGSN-MSC/VLR 77 4.4.4. Báo hiệu SGSN-EIR 78 4.4.5 Báo hiệu SGSN-SMS-GMSC hoặc SGSN-SMS-IWMSC 78 4.4.6. Báo hiệu GSN-GSN. 78 4.4.7 Báo hiệu GGSN-HLR 79 4.5. Kết nối với mạng dữ liệu gói PDN sử dụng giao thức IP 79 4.5.1 Mô hình kết nối với PDP 80 4.5.2 Truy cập Intranet, Internet qua GRPS 80 Chương V: Truyền dữ liệu trên mạng GPRS 83 5.1 Quản lý di động 83 5.1.1 Các trạng thái của quá trình quản lý di động 83 5.1.2 Chuyển đổi trạng thái 84 5.1.3 Quan hệ giữa SGSN và MSC/VLR 85 5.1.4 Chức năng kết nối mạng (Attach) 85 5.1.5 Chức năng rời mạng 86 5.2 Chức năng quản lý vị trí 87 5.3 Trao đổi và định tuyến gói 87 5.3.2 Trạng thái hoạt động (ACTIVE) 88 5.3.3 Các chức năng hoạt hoá, sửa đổi, ngưng hoạt hoá bối cảnh PDP. 88 5.3.4 Định tuyến và trao đổi gói 89 5.3.5 Chuyển tiếp dữ liệu 89 5.3.6 Thích nghi đầu cuối gói 89 5.4 Nhận thực và mật mã 90 5.4.1 Mật mã thông tin (Ciphering) 90 5.4.2 Nhận thực 91 5.5 Quá trình truyền dữ liệu trên GPRS 92 5.5.1 Quá trình truyền dữ liệu của một MS trong HPLMN với một PDN bên ngoài 93 5.5.2 Quá trình truyền dữ liệu của một MS chuyển vùng với một PDN 93 5.5.3 Quá trình truyền dữ liệu từ MS đến MS qua cùng một SGSN. 94 5.5.4 Quá trình truyền dữ liệu MS-MS qua các GGSN khác nhau 94 CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MẠNG GPRS 1.1 Giới thiệu về dịch vụ vô tuyến gói chung GPRS Như các công nghệ khác, sau gần 20 năm phát triển, thông tin di động thế hệ hai bắt đầu bộc lộ những khiếm khuyết của nó khi nhu cầu dịch vụ truyền dữ liệu và các dịch vụ băng rộng ngày càng trở nên cấp thiết. Tình trạng phát triển các mạng di động 2G quá nhiều phát sinh ra một loạt các vấn đề cần giải quyết như phân bổ tần số bị hạn chế, chuyển vùng phức tạp và không kinh tế, chất lượng chưa đạt được mức của điện thoại cố định. Hai nhược điểm cơ bản của hệ thống GSM là: chuyển mạch kênh hiện tại không thích ứng được với các tốc độ số liệu cao, và trong hệ thống GSM một kênh vẫn ở trạng thái mở ngay cả khi không có lưu lượng đi qua nó. Sự phát triển của mạng Internet cũng đòi hỏi khả năng hỗ trợ truy cập Internet và thực hiện thương mại điện tử di động. Nhìn chung các thuê bao di động hiện nay, đặc biệt với điện thoại di động GSM, thực tế không thể vượt qua được ngưỡng 9,6Kbs (nhỏ hơn nhiều so với 56,6Kpbs mà một kết nối Internet truyền thống có thể đạt được). Để giải quyết những vấn đề trên. ITU đã đưa ra một chuẩn chung cho thông tin di động thế hệ 3 trong một dự án gọi là IMT-2000. Chuyển sang thế hệ thứ ba là quá trình tất yếu, nhưng chí phí đầu tư quá lớn nên đòi hỏi có một giải pháp quá độ mà có thể chấp nhận cả từ phía nhà sản xuất, nhà khai thác và khách hàng. Đó chính là công nghệ thế hệ 2G mà tiêu biểu là Dịch vụ vô tuyến gói chung GPRS. GPRS đã khắc phục được các nhược điểm chính của thông tin chuyển mạch kênh truyền thống bằng cách chia nhỏ số liệu thành từng gói nhỏ rồi truyền đi theo một trật tự quy định và chỉ sử dụng các tài nguyên vô tuyến khi một người dùng thực sự cần phát hoặc thu. Trong khoảng thời gian khi không có số liệu này được phát, kết nối tạm ngừng họat động nhưng nó lập tức kết nối lại ngay khi có yêu cầu. Thông qua việc sử dụng hiệu quả tài nguyên vô tuyến như vậy, hàng trăm khách hàng có thể đồng thời chia sẻ một băng thông và được một cell duy nhất phục vụ. Tốc độ dữ liệu trong GPRS có thể tăng lên tới 171Kb/s bằng cách sử dụng 8TS TDMA với tốc độ tối đa của một khe là 21.4Kb/s. Tốc độ này hơn 10 lần tốc độ cao nhất của một hệ thống GSM hiện nay và gấp đôi tốc độ truy nhập Internet theo cách truyền thống. Chính vì vậy, đã có nhiều nhà sản xuất hàng đầu thế giới đưa ra thị trường các sản phẩm về GPRS, trong đó phải kể đến NOKIA, ERICSSON, và NOTEL. Ở Việt Nam hiện nay, việc khai thác mạng Internet đã đưa các dịch vụ thông tin điện tử tới người sử dụng, thương mại điện tử cũng đã được cung cấp và ngày càng thu hút số lượng khách hàng lớn. Thông tin di động với kỹ thuật GSM cũng đã và đang phát triển mạnh mẽ thông qua số lượng thuê bao, vùng phủ sóng và số lượng dịch vụ đang cung cấp cho khách hàng. Thực tế cho thấy việc sử dụng các dịch vụ số liệu phải theo phương thức chuyển mạch kênh, gây lãng phí tiềm năng mạng, nhất là phần vô tuyến. Điều đó không thể đáp ứng nhu cầu đa dạng hiện nay khi đưa vào khai thác các dịch vụ thông tin hình ảnh, Internet, thương mại điện tử. Do những yếu tố về kinh tế và kỹ thuật đã nêu trên, yêu cầu phát triển dịch vụ GPRS là một trong những cách tốt nhất để sớm đưa hệ thông thông tin di động nước ta tiến lên thế hệ thứ 3 trong tương lai.

doc95 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2187 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Dịch vụ vụ tuyến gúi chung GPRS, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
p ë líp LLC ®­îc thùc hiÖn trong c¸c khung. Tiªu ®Ò khung gåm tr­êng ®Þa chØ vµ c¸c tr­êng ®iÒu khiÓn, tõ 2-37 octet. Tr­êng ®Þa chØ(Address Field): cã ®é dµi 1 octet. Chøa SAPI vµ DLCI mµ khung h­íng xuèng ®­îc dµnh s½n vµ DLCI ph¸t khung h­íng lªn. Tr­êng ®iÒu khiÓn (Control Field): cã ®é dµi tõ 1-3 octet. Khung gi¸m s¸t cã tr­êng ®Þa chØ víi ®é dµi thay ®æi cã thÓ lªn tíi 32 octet. 8 7 6 5 4 3 2 1 Address Field (1octet) Control Field (variable length, max 36 octets) Information Field (variable length, max N201octets ) FCS Field H×nh 4.19: §Þnh d¹ng khung LLC. Tr­êng th«ng tin:(Information Field): NÕu cã th× n»m sau tr­êng ®iÒu khiÓn. Tr­êng chuçi kiÓm tra khung FCS (FCS Field): Tr­êng FCS gåm 24 bit m· kiÓm tra vßng CRS. M· CRC-24 dïng ®Ó ph¸t hiÖn lçi bit trong tr­êng tiªu ®Ò cña khung vµ tr­êng th«ng tin. Tr­êng FCS chøa gi¸ trÞ cña mét qu¸ tr×nh tÝnh to¸n CRC. Qu¸ tr×nh dùa trªn toµn bé néi dung cña tr­êng th«ng tin vµ phÇn tiªu ®Ò, trõ khung UI truyÒn trong chÕ ®é kh«ng phóc ®¸p. Trong tr­êng hîp nµy tr­êng FCS chøa gi¸ trÞ cña qu¸ tr×nh tÝnh to¸n dùa trªn phÇn tiªu ®Ò khung vµ N202 octet ®Çu tiªn. Qu¸ trinhg tÝnh to¸n CRC ®­îc thùc hiÖn tr­íc khi mËt m· ë phÝa ph¸t vµ sau khi gi¶i m· ë phÝa thu. §a thøc sinh CRC-24: G(x)= x24 + x23+ x21+ x20+ x19+ x17 + x16+ x15+ x13+ x8+ x7+ x5+ x4+ x2+1. 4.3.4.Tr­êng ®Þa chØ (Address Field) 8 7 6 5 4 3 2 1 PD C/R X X SAPI H×nh 4.20: §Þnh d¹ng tr­êng ®Þa chØ Bit PD: ChØ thÞ ®©y lµ khung LLC (PD=”1”) hay lµ khung tiÕp theo giao thøc kh¸c. NÕu thu ®­îc bit PD=”1” th× khung ®­îc coi lµ hîp lÖ. Bit C/R: ChØ thÞ ®©y lµ khung yªu cÇu hay ®¸p øng. (Command/Response) Type Direction Value Command SGSN to MS 1 Command SGSN to MS 0 Response MS to SGSN 0 Response MS to SGSN 1 B¶ng 4.21. Bit C/R Bit X: bit dù tr÷, ®­îc m· ho¸ lµ 0. Tr­êng nhËn d¹ng ®iÓm truy cËp dÞch vô (SAPI): m« t¶ ®­îc 16 ®iÓm truy cËp dÞch vô. SAPI Related Service SAP Name 0000 Reserved -- 0001 GPRS Mobility Management LLGMM 0010 Tunnelling of message 2 TOM2 0011 User Data 3 LL3 0100 Reserved -- 0101 User Data 5 LL5 0110 Reserved -- 0111 SMS LMSMS 1000 Tunnelling of message 8 TOM8 1001 User Data 9 LL9 1010 Reserved -- 1011 User Data 11 LL11 1100 Reserved -- 1101 Reserved -- 1110 Reserved -- 1111 Reserved -- B¶ng 4.22. C¸c gi¸ trÞ tr­êng SAPI 4.3.5 Tr­êng ®iÒu khiÓn Tr­êng ®iÒu khiÓn x¸c ®Þnh kiÓu khung LLC. Cã 4 lo¹i ®Þnh d¹ng tr­êng ®iÒu khiÓn: Trao ®æi th«ng tin cã x¸c nhËn (Khung I-I format). C¸c chøc n¨ng gi¸m s¸t (Khung S- S format). Trao ®æi th«ng tin kh«ng cã x¸c nhËn. (Khung UI- UI format). C¸c chøc n¨ng ®iÒu khiÓn (Khung U- U format). Format 8 7 6 5 4 3 2 1 I format (I+S) 0 A X N(S) N(S) X N(R) N(R) S1 S2 S format 1 0 A X X N(R) N(R) S1 S2 UI format 1 1 0 X X V(U) V(U) E PM U format 1 1 1 P/F M4 M3 M2 M1 H×nh 4.23: §Þnh d¹ng tr­êng ®iÒu khiÓn. Bit A: Bit yªu cÇu phóc ®¸p. Bit E: Bit chøc n¨ng mËt m·. Mn: Bit chøc n¨ng kh«ng ®¸nh sè. N(R): sè thø tù thu ë phÝa ph¸t. N(S): Sè thø tù ph¸t ë phÝa thu. P/F: bit P/F. Lµ bit F nÕu khung lµ khung yªu cÇu vµ lµ bit P nÕu lµ khung ®¸p øng. Sn:Bit chøc n¨ng gi¸m s¸t. X: Bit dù tr÷. Khung I: Dïng ®Ó thùc hiÖn trao ®æi th«ng tin gi÷a c¸c thùc thÓ líp 3. Chøc n¨ng cña N(S), N(R), A lµ ®éc lËp. NghÜa lµ mçi khung I cã mät sè thø tù N(S), N(R) cã thÓ phóc ®¸p c¸c khung I bæ sung ®­îc LLE thu nhËn. Bit A cã thÓ ®Æt b»ng 0 hoÆc 1. Khung I còng cã thÓ chøa c¸c th«ng tin gi¸m s¸t. Khung S: Thùc hiÖn ®iÒu khiÓn gi¸m s¸t liªn kÕt logic nh­ phóc ®¸p c¸c khung I vµ yªu cÇu t¹m thêi qu¸ tr×nh truyÒn khung I. Chøc n¨ng cña N(R) vµ bit A lµ ®éc lËp. Mçi khung S cã mét gi¸ trÞ N(R) cã thÓ cã hoÆc kh«ng phóc ®¸p khung I do LLE thu ®­îc vµ bit A cã thÓ ®Æt b»ng 0 hoÆc 1. Khung UI: Thùc hiÖn trao ®æi th«ng tin gi÷a c¸c thùc thÓ líp 3 mµ kh«ng cÇn phóc ®¸p, kh«ng cã qu¸ tr×nh kiÓm tra sè thø tù ®­îc thùc hiÖn cho c¸c khung UI. Do ®ã mét khung UI cã thÓ bÞ mÊt mµ kh«ng th«ng b¸o cho thùc thÓ líp 3 nÕu cã mét qu¸ tr×nh lo¹i bá liªn kÕt logic x¶y ra trong khi truyÒn khung. Th«ng tin cã thÓ ®­îc mËt m· hoÆc kh«ng tuú thuéc vµo bit E. Khung còng chøa bit PM cho phÐp trao ®æi th«ng tin kh«ng ®­îc b¶o vÖ. Khung U: cung cÊp thªm c¸c chøc n¨ng ®iÒu khiÓn liªn kÕt logic. §Þnh d¹ng nµy kh«ng chøa sè thø tù. Bit P/F cã thÓ ®Æt b»ng 0 hoÆc 1. ý nghÜa c¸c bit trong tr­êng ®iÒu khiÓn: Bit P/F: TÊt c¶ c¸c khung U chøa bit P/F. Trong khung yªu cÇu bit nµy ®­îc xem lµ bit P, cßn trong khung ®¸p øng th× ®­îc coi lµ bit F. Bit P=”1” do LLE sö dông ®Ó yªu cÇu khung tr¶ lêi tõ LLE ngang hµng. Bit F=”1” do LLE sö dông ®Ó chØ thÞ khung ®¸p øng lµ kÕt qu¶ cña khung yªu cÇu. Bit A: TÊt c¶ c¸c khung I vµ S ®Òu chøa bit A. Bit A=”1” do LLE sö dông ®Ó yªu cÇu mét phóc ®¸p tõ LLE ngang hµng (khung I+S hoÆc S). Cßn nÕu ®Æt b»ng 0 th× kh«ng yªu cÇu LLE ngang hµng göi phóc ®¸p. Mçi khung I vµ UI ®Òu ®­îc ®¸nh sè thø tù tõ 0-511. Qu¸ tr×nh tÝnh to¸n trªn c¸c tham sè vµ c¸c biÕn mµ cã liªn quan ®Õn sè thø tù ®Òu ®­îc thùc hiÖn theo c¬ sè 512 (N(S), N(R), N(U)...). 4.3.6 C¸c khung LLC yªu cÇu vµ ®¸p øng Format Command Reponse Encoding S1 S2 M4 M3 M2 M1 I+S RR RR 0 0 - - - - ACK ACK 0 1 - - - - RNR RNR 1 0 - - - - SACK SACK 1 1 - - - - U - DM - - 0 0 0 1 DISC - - - 0 1 0 0 SABM - - - 0 1 1 0 - FRMR - - 1 0 0 0 XID XID - - 1 0 1 1 NULL - - - 0 0 0 0 B¶ng 4.24: C¸c khung yªu cÇu vµ ®¸p øng. 4.3.6.1 C¸c khung U Khung SABM: sö dông ®Ó ®­a MS hoÆc SGSN ®· ®­îc ®¸nh ®Þa chØ vµ trong chÕ ®é ho¹t ®éng ABM cã phóc ®¸p. Mét LLE sÏ x¸c nhËn viÖc chÊp nhËn khung SABM yªu cÇu b»ng khung UA thÝch hîp ®Çu tiªn. Khung SABM còng chøa tr­êng th«ng tin. NÕu cã tr­êng nµy th× nã chøa c¸c tham sè XID. Tham sè XID cho phÐp tho¶ thuËn c¸c tham sè líp LLC vµ líp 3 víi khung yªu cÇu lµ khung UA. Khung DISC: ®­îc truyÒn nh»m kÕt thóc ho¹t ®éng ABM. kh«ng cã tr­êng th«ng tin trong khung DISC. ¦u tiªn thùc thi khung yªu cÇu, LLE nhËn khung nµy sÏ x¸c nhËn sù chÊp nhËn khung DISC yªu cÇu b»ng c¸ch truyÒn khung UA ®¸p øng. LLE truyÒn khung DISC sÏ kÕt thóc ho¹t ®éng ë chÕ ®é ABM khi nã nhËn ®­îc khung UA hoÆc DM ®¸p øng. Khung UA: Mét LLE sö dông ®Ó phóc ®¸p l¹i qu¸ tr×nh thu vµ chÊp nhËn c¸c khung ë chÕ ®é thiÕt lËp (SABM hoÆc DISC). C¸c khung ë chÕ ®é thiÕt lËp kh«ng ho¹t ®éng cho tíi khi khung UA ®¸p øng ®­îc truyÒn ®i. Khung UA chØ chøa tr­êng th«ng tin ®i ®¸p øng l¹i khung SABM. Khung UA chøa c¸c tham sè XID víi c¸c gi¸ trÞ XID ®· ®­îc tho¶ thuËn. Khung DM: §­îc mét LLE sö dông ®Ó th«ng b¸o cho thùc thÓ ®¼ng cÊp víi nã lµ LLE nµy ë trong tr¹ng th¸i ho¹t ®éng ABM cã thÓ kh«ng thùc hiÖn ®­îc. Mét LLE sÏ truyÒn mét khung DM ®Ó tr¶ lêi cho c¸c khung yªu cÇu kh«ng hîp lÖ vµ kh«ng ho¹t ®éng. Kh«ng cã tr­êng th«ng tin trong khung DM. Khung FRMR: §­îc mét LLE thu, cã chøc n¨ng th«ng b¸o ®iÒu kiÖn tõ chèi khung kh«ng cã kh¶ n¨ng kh«i phôc b»ng c¸ch truyÒn l¹i khung t­¬ng tù: Thu mét khung ®iÒu khiÓn ®¸p øng hoÆc yªu cÇu kh«ng ®­îc ®Þnh nghÜa hoÆc kh«ng thùc hiÖn ®­îc. Thu mét khung S hoÆc mét khung I víi chiÒu dµi kh«ng ®óng. Tr­êng th«ng tin cña FRMR tiÕp theo tr­êng ®iÒu khiÓn, gåm cã 10 octet cho biÕt lÝ do cña khung FRMR. ChØ cã 6 octet cña tr­êng ®iÒu khiÓn ®­îc truyÒn. NÕu cã nhiÒu h¬n th× c¸c octet kh«ng ®­îc sö dông ®Æt b»ng 0. Khung XID: §­îc sö dông ®Ó tho¶ thuËn vµ tho¶ thuËn l¹i c¸c tham sè cña líp LLC vµ líp 3. C¸c khung XID cã thÓ truyÒn trong ABM hoÆc ADM. 8 7 6 5 4 3 2 1 1 XL Type Length 2 Length X X 3 High- order octet .... n Low- order octet H×nh 4.25. Tr­êng tham sè XID. Bit XL: XID Length cho biÕt tr­êng Length cã ®é dµi 2 hoÆc 8 bit: XL=”0”: Tr­êng Length cã ®é dµi 2 bit. XL=”1”: Tr­êng Length cã ®é dµi 8 bit. C¸c tham sè tho¶ thuËn trong líp LLC. Version: sè phiªn b¶n cña LLC. IOV-UI: Gi¸ trÞ offset mËt m· ®Çu ra cho c¸c khung UI, chung cho tÊt c¶ c¸c SAPI cña TLLI. IOV-I: Gi¸ trÞ offset mËt m· ®Çu ra cho c¸c khung I. T200: Qu¸ thêi gian truyÒn l¹i. N200: ChØ sè cùc ®¹i cña qu¸ tr×nh truyÒn l¹i. N201-U: ChiÒu dµi cùc ®¹i cña tr­êng th«ng tin cho c¸c khung UI vµ U. N201-I: ChiÒu dµi cùc ®¹i cña tr­êng th«ng tin cho c¸c khung U. mD: KÝch th­íc bé ®Öm khung I ë h­íng xuèng. mU: KÝch th­íc bé ®Öm khung I ë h­íng lªn. kD: KÝch th­íc cöa sæ ë h­íng xuèng. kU: KÝch th­íc cöa sæ ë h­íng lªn. Kho¶ng gi¸ trÞ N201-U cho SAPI1 lµ 400-1520 octet, cho SAPI2,7,8 lµ 270-2520octet. Khung NULL: §­îc mét LLE trong MS sö dông ®Ó chØ thÞ mét qu¸ tr×nh cËp nhËt cell. Khung nµy chØ ®­îc cho phÐp nÕu b¶n tin th«ng b¸o cell (Cell Notification) ®­îc m¹ng truyÒn tíi. Kh«ng cã tr­êng th«ng tin trong khung NULL. 4.3.6.2. Khung UI Sö dông mét thùc thÓ líp 3 yªu cÇu truyÒn th«ng tin kh«ng cã phóc ®¸p th× nã sÏ sö dông khung UI ®Ó göi th«ng tin tíi thùc thÓ ®¼ng cÊp. Kh«ng cã qu¸ tr×nh kiÓm tra nµo vÒ sè thø tù c¸c khung UI. Do ®ã, khung UI cã thÎ bÞ mÊt mµ kh«ng th«ng b¸o cho thùc thÓ líp 3 nÕu cã sù ng¾t qu·ng liªn kÕt logic x¶y ra khi truyÒn c¸c khung yªu cÇu. 4.3.6.3 Khung kÕt hîp gi÷a khung U vµ I Chøc n¨ng cña khung I lµ trao ®æi c¸c khung ®­îc ®¸nh sè theo thø tù mang c¸c tr­êng khung th«ng tin líp 3 qua mét liªn kÕt logic. Khung nµy ®­îc sö dông trong ho¹t ®éng ABM. Khung th«ng tin I cã sè thø tù sÏ mang th«ng tin, c¸c khung nµy ®­îc gäi lµ khung I+S. Mét khung S göi khi kh«ng cã tr­êng th«ng tin trao ®æi. Khung RR: §­îc mét LLE sö dông ®Ó chØ thÞ s½n sµng nhËn khung I vµ phóc ®¸p c¸c khung I ®· ®­îc thu nhËn tr­íc ®©y víi chØ sè < N(R)-1. Khung ACK: §­îc mét LLE sö dông ®Ó phóc ®¸p mét hoÆc nhiÒu khung I. C¸c khung I ®· ®­îc nhËn ®óng kÓ tõ khung N(R)-1 vµ khung N(R)+1. Khung SACK: Khung ACK: §­îc mét LLE sö dông ®Ó phóc ®¸p mét hoÆc nhiÒu khung I. C¸c khung I ®· ®­îc nhËn ®óng kÓ tõ khung N(R)-1trë vÒ tr­íc vµ c¶ khung ®­îc SACK bitmap chØ thÞ ®· nhËn ®­îc ®óng. Khung RNR: §­îc mét LLE sö dông ®Ó chØ thÞ bËn, nghÜa lµ kh«ng thÓ nhËn thªm c¸c khung I. Gi¸ trÞ N(R) trong khung phóc ®¸p l¹i c¸c khung I cã chØ sè <N(R)-1. 4.3.7 Trao ®æi d÷ liÖu 4.3.7.1 Trao ®æi d÷ liÖu kh«ng phóc ®¸p Originator Layer 3 LLC LL-UNIDATA. req Receiver Layer 3 LLC LL-UNIDATA. req UI H×nh 4.26. Trao ®æi d÷ liÖu kh«ng phóc ®¸p. Trong qu¸ tr×nh trao ®æi d÷ liÖu, th«ng tin líp 3 ®­îc truyÒn trong c¸c khung UI. C¸c khung UI kh«ng ®­îc phóc ®¸p ë líp LLC. Kh«ng cã thñ tôc kh«i phôc lçi hay truyÒn l¹i nh­ng c¸c lçi trong truyÒn dÉn vµ ®Þnh d¹ng khung ®­îc ph¸t hiÖn. C¸c khung UI thu ®óp sÏ bÞ hñy bá, kh«ng cã thñ tôc ®iÒu khiÓn luång. Cã hai chÕ ®é trao ®æi: ChÕ ®é cã b¶o vÖ: Tr­êng FCS dùa trªn tr­êng tiªu ®Ò vµ tr­êng th«ng tin. ChÕ ®é kh«ng cã b¶o vÖ: Tr­êng FCS dùa trªn tr­êng tiªu ®Ò vµ c¸c octet ®Çu tiªn cña tr­êng th«ng tin. TÊt c¶ c¸c SAPI d÷ liÖu vµ SAPI ®iÒu khiÓn cã thÓ ®­îc sö dông. C¸c th«ng tin chuyÓn tõ líp 3 xuèng líp LLC b»ng hµm LL-UNITDATA.res (L3-PDU, Protect, Cipher). L3-PDU sÏ ®­îc truyÒn b»ng khung UI tíi LLE ®¼ng cÊp. Bit M vµ bit E ®­îc ®Æt víi ®óng c¸c tham sè Protect vµ Cipher thu ®­îc tõ líp 3. Khi thu ®­îc khung UI, tr­êng th«ng tin sÏ ®­îc chuyÓn tíi ®óng thùc thÓ líp 3 b»ng hµm LL-UNITDATA.ind (L3-PDU). 4.3.7.2 Trao ®æi d÷ liÖu cã phóc ®¸p Th«ng tin líp 3 ®­îc truyÒn trong khung I cã ®¸nh chØ sè. Khung I ®­îc phóc ®¸p ë líp LLC. C¸c thñ tôc kh«i phôc lçi hay truyÒn l¹i dùa trªn qu¸ tr×nh truyÒn l¹i c¸c khung I kh«ng cã phóc ®¸p. NhiÒu khung I cã thÓ kh«ng phóc ®¸p t¹i cïng mét thêi ®iÓm. NÕu c¸c lçi kh«ng ®­îc söa ch÷a ë líp LLC th× kh«ng cã th«ng b¸o cho thùc thÓ qu¶n lý di ®éng GPRS. Trong qu¸ tr×nh nµy kh«ng cã thñ tôc ®iÒu khiÓn luång. Cã qu¸ tr×nh thiÕt lËp phiªn truyÒn b»ng c¸ch sö dông khung yªu cÇu SABM. Trong qu¸ tr×nh nµy th× chØ sö dông SAPI d÷ liÖu. a. Thñ tôc thiÕt lËp Originator Layer 3 LLC Receiver Layer 3 LLC LL-ESTABLISH.req SABM LL-ESTABLISH.ind LL-ESTABLISH.res UA LL-ESTABLISH.cnf H×nh 4.27. Thñ tôc thiÕt lËp. Dïng ®Ó thiÕt lËp ho¹t ®éng ABM gi÷a mét SGSN vµ mét MS. Líp 3 sÏ yªu cÇu qu¸ tr×nh thiÕt lËp ho¹t ®éng ABM b»ng c¸ch sö dông hµm LL-ESTABLISH.res. C¸c khung kh¸c trõ khung U vµ UI thu ®­îc trong suèt c¸c thñ tôc thiÕt lËp bÞ bá qua. Mét LLE truyÒn khung yªu cÇu SABM ®Ó khëi ®Çu ho¹t ®éng ABM. TÊt c¶ c¸c ®iÒu kiÖn hiÖn t¹i ®­îc xo¸, bé ®Õm truyÒn l¹i ®­îc ®Æt l¹i, ®ång hå T200 ®­îc thiÕt lËp l¹i. TÊt c¶ c¸c khung yªu cÇu trong chÕ ®é thiÕt lËp l¹i ®­îc truyÒn víi bit P=”1”. C¸c thñ tôc thiÕt lËp ®­îc líp 3 khëi ®Çu t­¬ng ®­¬ng víi viÖc huû bá tÊt c¶ c¸c hµm LL-DATA.res vµ khung UI ®· s½n sµng. Mét LLE nhËn ®­îc mét khung SABM, nÕu LLE ®­îc phÐp chuyÓn vµo tr¹ng th¸i ABM th× LLE sÏ: Th«ng b¸o cho líp 3 b»nh c¸ch sö dông hµm LL-ESTABLISH.ind. NÕu khung SABM chøa tham sè XID lµ layer3-parameters th× LLE sÏ ®îi hµm LL-ESTABLISH.res tõ líp 3. Tr¶ lêi b»ng khung UA víi bit F ®­îc ®Æt b»ng bit P trong khung SABM. ThiÕt lËp l¹i ®ång hå T200 nÕu ®ång hå nµy ®ang ho¹t ®éng. §Æt V(R),V(S),V(A) vµ B b»ng 0. ChuyÓn tíi tr¹ng th¸i ABM. Xo¸ tÊt c¶ c¸c ®iÒu kiÖn hiÖn t¹i nÕu cã. Xo¸ ®iÒu kiÖn bËn ë phÝa thu ngang hµng hiÖn t¹i. Khi LLE thu ®­îc khung UA víi bit F b»ng “1” nã sÏ: ThiÕt lËp l¹i ®ång hå T200. §Æt V(R),V(S),V(A) vµ B b»ng 0. ChuyÓn tíi tr¹ng th¸i ABM vµ th«ng b¸o cho líp 3 b»ng hµm LL-ESTABLISH.ind hoÆc LL-ESTABLISH.cnf. b. Thñ tôc gi¶i phãng Originator Layer 3 LLC Receiver Layer 3 LLC LL-ESTABLISH.req DISC LL-ESTABLISH.ind UA or DM LL-ESTABLISH.cnf H×nh 4.28. Thñ tôc gi¶i phãng Líp 3 yªu cÇu kÕt thóc ho¹t ®éng ABM b»ng c¸ch sö dông hµm LL-RELEASE.res. TÊt c¶ c¸c khung trõ khung U vµ UI thu ®­îc trong thñ tôc gi¶i phãng sÏ bÞ bá qua. TÊt c¶ c¸c hµm LL-DATA.res vµ c¸c khung I ®· s½n sµng sÏ bÞ huû bá. NÕu tham sè Local trong hµm LL-RELEASE.res chØ thÞ gi¶i phãng côc bé th× LLE sÏ chuyÓn vµo tr¹ng th¸i ADM, thiÕt lËp l¹i ®ång hå T200 vµ th«ng b¸o cho líp 3 b»ng hµm LL-RELEASE.cnf. Mét LLE khëi ®Çu yªu cÇu gi¶i phãng ho¹t ®éng ABM b»ng c¸ch truyÒn khung DISC víi bit F ®Æt b»ng “1”. §ång hå T200 ®­îc thiÕt lËp vµ qu¸ tr×nh truyÒn l¹i ®­îc thiÕt lËp l¹i. Mét LLE nhËn ®­îc khung DISC trong tr¹ng th¸i ABM sÏ truyÒn khung UA víi bit F ®­îc thiÕt lËp b»ng gi¸ trÞ bit P trong khung DISC. Mét hµm LL-RELEASE.ind ®­îc chuyÓn tíi líp 3 vµ LLE chuyÓn vµo tr¹ng th¸i ADM. NÕu LLE phÝa ph¸t khung nhËn ®­îc : HoÆc khung UA víi bit F b»ng “1”. HoÆc khung DM tr¶ lêi víi bit F b»ng “1”, chØ thÞ r»ng LLE ®¼ng cÊp ®· ë trong tr¹ng th¸i ADM. Th× nã sÏ chuyÓn vµo tr¹ng th¸i ADM vµ thiÕt lËp l¹i ®ång hå T200. LLE th«ng b¸o cho líp 3 b»ng hµm LL-RELEASE.cnf. c. Trao ®æi d÷ liÖu Originator Layer 3 LLC Receiver Layer 3 LLC LL-DATA.req I+S I or I+S LL-ESTABLISH.cnf LL-DATASEND.req LL-DATA.cnf LL-DATA.ind H×nh 4.29. Trao ®æi d÷ liÖu. Sau khi truyÒn khung UA tr¶ lêi khung SABM hoÆc nhËn ®­îc khung UA tr¶ lêi cho khung SABM ®· ®­îc ph¸t ®i th× khung I vµ khung S cã thÓ ®­îc truyÒn hoÆc thu. Mçi LLE sÏ l­u tr÷ qu¸ tr×nh truyÒn c¸c khung I nghÜa lµ LLE sÏ l­u tr÷ thø tù truyÒn cña khung I. ViÖc l­u tr÷ nµy ®Ó quyÕt ®Þnh c¸c khung I nµo cã thÓ ph¶i truyÒn l¹i. Do trong qu¸ tr×nh truyÒn l¹i bé nhí truyÒn l¹o kh«ng cÇn ph¶i theo ®óng thø tù. Mét khung trong cöa sæ thu th× : Cã thÓ ®­îc thu nhËn: khung nµy ®­îc thu ®óng. HoÆc kh«ng ®­îc thu nhËn: khung kh«ng ®­îc thu ®óng. Mét khung trong cöa sæ thu th×: Cã thÓ ch­a ®­îc truyÒn. HoÆc ®­îc truyÒn: Khung ®· ®­îc truyÒn (truyÒn l¹i) nh­ng LLE kh«ng biÕt nÕu khung ®· ®­îc LLE ®¼ng cÊp thu nhËn. §­îc phóc ®¸p: Khung ®· ®­îc LLE ®¼ng cÊp phóc ®¸p. §­îc ®¸nh dÊu ®Ó truyÒn l¹i: LLE truúen l¹i khung I. Khung I khi truyÒn ®i th× chØ sè N(S) t¨ng lªn. Khi c¸c khung I ®­îc truyÒn l¹i th× khung cã chØ sè N(S) thÊp nhÊt sÏ ®­îc truyÒn l¹i. LLE ph¸t hiÖn c¸c khung bÞ mÊt theo c¸ch trªn TruyÒn c¸c khung I. Th«ng tin ®­îc truyÒn tõ líp 3 b»ng hµm LL-DATA.res, sau ®ã ®­îc truúen b»ng khung I. C¸c tham sè cña ®iÒu khiÓn lµ N(S) vµ N(R) sÏ ®­îc chØ ®Þnh c¸c gi¸ trÞ V(S), V(R). V(S) t¨ng lªn 1 sau khi truyÒn xong mét khung I. Khi ®­îc phÐp truyÒn mét khung, LLE sÏ thùc hiÖn mét trong c¸c qu¸ tr×nh theo thø tù sau: NÕu cã mét sè khung ®­îc ®¸nh dÊu ®Ó truyÒn l¹i nÕu LLE kh«ng ë trong ®iÒu kiÖn bËn cña phÝa thu ®¼ng cÊp th× LLE sÏ t¨ng bé ®Õm truyÒn l¹i cho khung cã sè thø tù N(S) thÊp nhÊt ë phÝa göi. NÕu bé ®Õm truyÒn l¹i v­ît qu¸ gi¸ trÞ N200 th× LLE sÏ b¾t ®Çu thñ tôc thiÕt lËp l¹i. NÕu kh«ng v­ît th× LLE truyÒn l¹i khung I. NÕu LLE cã mét khung I míi cÇn truyÒn vµ nÕu V(S)<V(A)+k (k: sè l­îng cùc ®¹i c¸c khung I) vµ nÕu LLE kh«ng ë tr¹ng th¸i bËn ë phÝa thu ®¼ng cÊp th× khung I ®ã sÏ ®­îc truyÒn. NÕu LLE cã mét khung phóc ®¸p cÇn truyÒn th× LLE sÏ truyÒn khung S. NÕu LLE muèn yªu cÇu khung phóc ®¸p th× bit A cña khung cÇn truyÒn ®­îc ®Æt b»ng “1”. Khi SGSN hoÆc MS ë tr¹ng th¸i bËn nã cã thÓ tiÕp tôc truyÒn c¸c khung I cho thÊy r»ng kh«ng cã tr¹ng th¸i bËn ë phÝa thu ®¼ng cÊp. Thu c¸c khung I. Khi LLE kh«ng ë tr¹ng th¸i bËn thu vµ nhËn khung I hîp lÖ cã N(S) b»ng gi¸ trÞ V(R) hiÖn t¹i LLE sÏ: ChuyÓn tr­êng th«ng tin cña khung tíi líp 3 nhê hµm LL-DATA.ind. T¨ng V(R) thªm 1. NÕu bit A b»ng “1” th× LLE sÏ tr¶ lêi thùc thÓ ®¼ng cÊp b»ng khung RR,RNR,SACK hoÆc ACK. Khi LLE nhËn mét khung I hîp lÖ cã N(S) kh«ng thuéc kho¶ng V(R)<N(S)<V(R)+k th× LLE sÏ huû khung thu ®óp. Khi LLE kh«ng ë tr¹ng th¸i bËn thu vµ nhËn khung I hîp lÖ víi kho¶ng gi¸ trÞ V(R)<N(S)<V(R)+k, LLE sÏ l­u khung I cho tíi khi tÊt c¶ c¸c khung tõ V(R) ®Õn N(S)-1 ®­îc thu ®óng. LLE sÏ sö dông tr­êng ®iÒu khiÓn cña khung I thu ®­îc khi l­u khung. TiÕp ®ã LLE sÏ chuyÓn tr­êng th«ng tin cña khung I lªn líp 3 b»ng hµm LL-DatA.ind vµ ®Æt V(R)=N(S)+1. 4.3.7.3 Thñ tôc tho¶ thuËn XID C¸c tham sè líp LLC vµ líp 3 cã thÓ ®­îc tho¶ thuËn trong chÕ ®é ADM hoÆc ABM. Qu¸ tr×nh tho¶ thuËn ®­îc thùc hiÖn b»ng sù trao ®æi c¸c khung XID hoÆc b»ng sù trao ®æi c¸c khung SABM vµ UA. Sau khi tho¶ thuËn thµnh c«ng c¸c tham sè b»ng c¸c khung SABM vµ UA, thùc thÓ LLE sÏ ho¹t ®éng trong chÕ ®é ABM. Originator Layer 3 LLC Receiver Layer 3 LLC LL-XID.req XID LL-XID.res UA or DM LL-XID.cnf LL-XID.ind H×nh 4.30. Thñ tôc tho¶ thuËn XID ë líp 3. LLE sÏ t¹o ra mét khung yªu cÇu XID chøa c¸c tham sè mµ LLE muèn tho¶ thuËn vµ thiÕt lËp ®ång hå T200. LLC ®¼ng cÊp dùa trªn khung yªu cÇu XID sÏ tr¶ l¹i mét khung ®¸p øng XID chøa danh s¸ch gi¸ trÞ tham sè mµ LLE nµy ®­îc hç trî. Bé ®Õm T200 sÏ ®­îc thiÕt lËp l¹i khi thu ®­îc khung ®¸p øng XID. C¸c khung XID ®­îc truyÒn víi bit P/F ®Æt b»ng “1”. Hµm LL-XID.ind cã thÓ ®­îc göi cho líp 3 nÕu N201-I hoÆc N201-U bÞ thay ®æi. C¸c khung XID còng cã thÓ sö dông c¸c tho¶ thuËn c¸c tham sè líp 3. Líp 3 göi c¸c tham sè tíi LLE b»ng hµm LL-XID.req. LLE sÏ t¹o ra mét khung yªu cÇu XID chøa c¸c tham sè líp 3 vµ cã thÓ c¸c tham sè líp LLC nÕu cã mét tham sè cÇn ®­îc tho¶ thuËn. LLE ®¼ng cÊp dùa trªn khung yªu cÇu XID thu ®­îc sÏ truyÒn c¸c tham sè cÇn ®­îc tho¶ thuËn. LLE ®¼ng cÊp dùa trªn khung yªu cÇu cña XID thu ®­îc sÏ chuyÓn c¸c tham sè líp 3 cho líp 3 vµ dùa trªn hµm L-Xid.res, LLE sÏ tr¶ l¹i mét khung ®¸p øng XID chøa danh s¸ch c¸c gi¸ trÞ tham sè mµ LLE ®¼ng cÊp hç trî. C¸c tham sè líp 3 mµ thu ®­îc tõ LLE ®¼ng cÊp sÏ ®­îc chuyÓn tíi líp 3 b»ng hµm LL-XID.cnf. LLE ®· ph¸t ra yªu cÇu XID sÏ thiÕt lËp l¹i ®ång hå T200 khi khung XID ®­îc truyÒn l¹i vµ khi khung XID ®­îc tr¶ lêi. 4.4 B¸o hiÖu trong m¹ng GPRS MÆt ph¼ng b¸o hiÖu bao gåm c¸c giao thøc ®iÒu khiÓn vµ hç trî cho c¸c chøc n¨ng truyÒn dÉn: §iÒu khiÓn c¸c kÕt nèi truy cËp m¹ng GPRS nh­: kÕt nèi m¹ng, rêi m¹ng... §iÒu khiÓn c¸c ®Æc tÝnh kÕt nèi m¹ng ®· ®­îc thiÕt lËp nh­ ho¹t ho¸ mét ®Þa chØ PDP. §iÒu khiÓn ®Þnh tuyÕn cña kÕt nèi m¹ng ®· ®­îc thiÕt lËp víi môc ®Ých hç trî qu¸ tr×nh di ®éng ng­êi dïng. §iÒu khiÓn chØ ®Þnh c¸c tµi nguyªn m¹ng cho phï hîp víi sù thay ®æi vÒ c¸c yªu cÇu cña ng­êi dïng. 4.4.1 B¸o hiÖu MS-SGSN GMM/SM LLC BSSGP Network Service L1 bis GMM/SM LLC GSM RF RLC MAC Relay RLC BSSGP MAC Network service GSM RF L1 bis MS Gb BSS Um SGSN H×nh 4.31. MÆt ph¼ng b¸o hiÖu MS-SGSN. Thñ tôc GMM/SM: Thñ tôc nµy hç trî chøc n¨ng qu¶n lý di ®éng nh­ kÕt nèi m¹ng, rêi m¹ng GPRS, b¶o mËt, cËp nhËt RA,LA, ho¹t ho¸ bèi c¶nh PDP, ng­ng ho¹t bèi c¶nh PDP. 4.4.2 B¸o hiÖu SGSN-HLR MAP TCAP SCCP MTP3 MTP2 L1 MAP TCAP SCCP MTP3 MTP2 L1 SGSN Gr HLR H×nh 4.32. MÆt ph¼ng b¸o hiÖu MS-SGSN. Trong ®ã: MAP: Giao thøc hç trî trao ®æi b¸o hiÖu víi HLR. TCAP, SCCP, MTP3, MTP2 lµ c¸c giao thøc ®Ó hç trî cho MAP. 4.4.3 B¸o hiÖu SGSN-MSC/VLR BSSAP+ SCCP MTP3 MTP2 L1 BSSAP+ SCCP MTP3 MTP2 L1 MSC/VLR Gs SGSN H×nh 4.31. MÆt ph¼ng b¸o hiÖu SGSN-MSC/VLR. 4.4.4. B¸o hiÖu SGSN-EIR MAP TCAP SCCP MTP3 MTP2 L1 MAP TCAP SCCP MTP3 MTP2 L1 SGSN Gf EIR H×nh 4.33. MÆt ph¼ng b¸o hiÖu SGSN-EIR. 4.4.5 B¸o hiÖu SGSN-SMS-GMSC hoÆc SGSN-SMS-IWMSC MAP TCAP SCCP MTP3 MTP2 L1 MAP TCAP SCCP MTP3 MTP2 L1 SGSN Gd SMS-MSC H×nh 4.34. MÆt ph¼ng b¸o hiÖu SGSN-SMS-GMSC hoÆc SGSN-SMS-IWMSC. 4.4.6. B¸o hiÖu GSN-GSN. GTP UDP IP L2 L1 GTP UDP IP L2 L1 GSN Gn GSN . H×nh 4.34. MÆt ph¼ng b¸o hiÖu GSN-GSN. Trong ®ã: GTP: Giao thøc nµy thiÕt lËp kªnh truyÒn d÷ liÖu ng­êi dïng vµ b¶n tin b¸o hiÖu gi÷a c¸c SGSN vµ GGSN, gi÷a c¸c SGSN trong m¹ng ®­êng trôc GPRS. UDP: Giao thøc nµy dïng ®Ó trao ®æi c¸c b¶n tin b¸o hiÖu gi÷a c¸c GSN. 4.4.7 B¸o hiÖu GGSN-HLR TuyÕn b¸o hiÖu tuú chän nµy cho phÐp mét GGSN trao ®æi th«ng tin b¸o hiÖu víi mét HLR. Cã hai c¸ch thùc hiÖn b¸o hiÖu nµy: NÕu trong GGSN cã giao diÖn SS7 th× giao thøc MAP cã thÓ ®­îc sö dông gi÷a GGSN vµ HLR. NÕu kh«ng cã giao diÖn SS7 t¹i GGSN, mét sè GSN cã giao diÖn SS7 ®­îc thiÕt lËp trong m¹ng PLMN. VÝ dô nh­ GGSN cã thÓ sö dông nh­ bé chuyÓn ®æi giao thøc GTP-to-MAP cho phÐp b¸o hiÖu gi÷a GGSN vµ HLR. 4.4.7.1 B¸o hiÖu GTP vµ HLR dùa trªn giao thøc MAP MAP TCAP SCCP MTP3 MTP2 L1 MAP TCAP SCCP MTP3 MTP2 L1 GGSN Gc HLR H×nh 4.34. MÆt ph¼ng b¸o hiÖu GTP vad HLR dùa trªn MAP. 4.4.7.2 B¸o hiÖu GTP vµ HLR dùa trªn GTP vµ MAP GSN Gn GGSN GTP UDP IP L2 L1 UDP SCCP IP MTP3 L2 MTP2 L1 L1 Interworking MAP GTP TCAP MAP TCAP SCCP MTP3 MTP2 L1 Gc HLR H×nh 4.35. MÆt ph¼ng b¸o hiÖu GGSN dùa trªn GTP vµ MAP. Trong ®ã: GTP: giao thøc thiÕt lËp kªnh truyÒn c¸c b¶n tin b¸o liÖu gi÷a GGSN vµ GSN chuyÓn ®æi giao thøc trong m¹ng ®­êng trôc. Interworking: Cung cÊp liªn kÕt gi÷a GTP vµ MAP trong b¸o hiÖu GGSN-HLR. 4.5. KÕt nèi víi m¹ng d÷ liÖu gãi PDN sö dông giao thøc IP GPRS hç trî kÕt nèi víi c¸c m¹ng dùa trªn giao thøc IP. C¸c m¹ng nµy cã thÓ lµ Intranet hoÆc Internet. 4.5.1 M« h×nh kÕt nèi víi PDP PLMN GPRS Network IP Network TE TE Gi H×nh 4.36. KÕt nèi víi m¹ng IP Khi kÕt nèi víi m¹ng IP th× GPRS cã thÓ sö dông IPv4 hoÆc IPv6. §iÓm kÕt nèi víi m¹ng IP ®­îc gäi lµ ®iÓm tham kh¶o Gi. GGSN dïng cho kÕt nèi víi m¹ng IP lµ ®iÓm truy cËp cña m¹ng d÷ liÖu GPRS. Tr­¬ng tr­êng hîp nµy m¹ng GPRS ®­îc xem nh­ mét m¹ng IP hoÆc m¹ng con. Trong m¹ng IP, viÖc kÕt nèi víi c¸c m¹ng con ®­îc th«ng qua c¸c IP Router. §iÓm tham kh¶o Gi n»m gi÷a GGSN víi m¹ng IP. §èi víi m¹ng IP th× GGSN ®­îc xem nh­ mét router b×nh th­êng. C¸c líp L1,L2 trong giao thøc ®­îc dµnh cho c¸c nhµ khai th¸c thùc hiÖn. C¸c nhµ khai th¸c tho¶ thuËn viÖc kÕt nèi víi m¹ng IP. Trong GGSN kh«ng thùc hiÖn qu¸ tr×nh nÐn d÷ liÖu hoÆc tiªu ®Ò. 4.5.2 Truy cËp Intranet, Internet qua GRPS Truy cËp Intranet, Internet cã liªn quan ®Õn nh÷ng chøc n¨ng ®Æ thï nh­ nhËn thùc ng­êi dïng, uû quyÒn ng­êi dïng, mËt m· gi÷a MS vµ Intranet/ISP, cÊp ph¸t ®Þa chØ ®éng trong kh«ng gian ®Þa chØ cña PLMN/Intranet/ISP. Víi môc ®Ých nµy GPRS cÇn cã kh¶ n¨ng: Truy cËp trong suèt tíi Internet. Truy cËp kh«ng trong suèt tíi Internet/ISP. 4.5.2.1 Truy cËp trong suèt tíi Internet Operator Specific IP Network GGSN DHCP DSN Gi PLMN GPRS Network Firewall/Proxy External IP Network H×nh 4.37. Mét m« h×nh kÕt nèi víi PDN ë tr­êng hîp trong suèt. Trong tr­êng hîp nµy: MS ®­îc g¸n mét ®Þa chØ trong kh«ng gian ®Þa chØ cña nhµ khai th¸c. §Þa chØ ®­îc g¸n trong subscription lµ ®Þa chØ tÜnh hoÆc trong qu¸ tr×nh ho¹t hãa bèi c¶nh lµ ®Þa chØ ®éng. §Þa chØ nµy sö dông cho viÖc truyÒn gãi gi÷a Internet vµ GGSN vµ trong GGSN. MS kh«ng cÇn göi yªu cÇu nhËn thùc trong qu¸ tr×nh ho¹t ho¸ bèi c¶nh PDP vµ GGSN kh«ng cÇn trong mét sè phÇn cña qu¸ tr×nh nhËn thùc vµ uû quyÒn ng­êi dïng. Tr­êng hîp truy cËp trong suèt cung cÊp Ýt nhÊt mét dÞch vô ISP c¬ b¶n. Do vËy cã thÓ cã mét dÞch vô ®Ó t¹o ra mét kªnh truyÒn víi m¹ng Intranet. CÊu h×nh ë møc ng­êi dïng cã thÓ ®­îc thùc hiÖn gi÷a TE vµ Intranet, gi÷a TE víi m¹ng GPRS lµ trong suèt ®èi víi thñ tôc nµy. TruyÒn th«ng gi÷a GPRS vµ Intranet cã thÓ thùc hiÖn trªn bÊt cø m¹ng nµo kÓ c¶ nh÷ng m¹ng kh«ng b¶o mËt nh­ Internet. Kh«ng cã giao thøc b¶o mËt cô thÓ gi÷a GPRS vµ Intranet bëi sù b¶o mËt ®¶m b¶o nÒn t¶ng end-to-end gi÷a MS vµ Intranet b»ng “giao thøc Intranet”. PPP or L2 GPRS Bearer Intranet Protocol IP PPP or L2 Internet Protocol IP PPP or L2 IP IP GPRS BearerL2 MT TE GGSN Intranet H×nh 4.38. Truy cËp trong suèt tíi Intranet. Qu¸ tr×nh nhËn thùc ng­êi dïng vµ mËt m· d÷ liÖu ®­îc thùc hiÖn trong “giao thøc Intranet” nÕu mét trong hai qu¸ tr×nh ®ã lµ cÇn thiÕt. “Giao thøc Intranet” cã thÓ còng mang ®Þa chØ IP cña kh«ng gian ®Þa chØ Internet. Mét thÝ dô cña “giao thøc Intranet” lµ IPSec. NÕu IPSec ®­îc sö dông th× phÇn tiªu ®Ò nhËn thùc IPSec hoÆc tiªu ®Ò b¶o mËt cã thÓ ®­îc sö dông cho nhËn thùc ng­êi dïng vµ b¶o mËt d÷ liÖu. ë ®©y cã qu¸ tr×nh thiÕt lËp kªnh truyÒn víi IP riªng trong IP c«ng céng. 4.5.2.2 Truy nhËp kh«ng trong suèt Intranet hoÆc ISP MS ®­îc g¸n ®Þa chØ trong kh«ng gian ®Þa chØ Intranet/ISP. §Þa chØ ®­îc g¸n trong subscription lµ ®Þa chØ tÜnh hoÆc trong qu¸ tr×nh ho¹t ho¸ bèi c¶nh PDP lµ ®Þa chØ ®éng. §Þa chØ nµy sö dông cho viÖc truyÒn gãi gi÷a Intranet/ISP vµ GGSN vµ trong GGSN. ë ®©y yªu cÇu liªn kÕt gi÷a GGSN vµ mét server cÊp ph¸t ®Þa chØ nh­: RADIUS, DHCP....Server nµy n»m trong Internet/ISP. MS göi yªu cÇu nhËn thùc trong qu¸ tr×nh ho¹t ho¸ bèi c¶nh PDP vµ GGSN yªu cÇu nhËn thùc ng­êi dïng dùa vµo mét server nh­ RADIUS, DHCP... C¸c tuú chän vÒ cÊu h×nh giao thøc cã thÓ bÞ h¹n chÕ (nÕu MS yªu cÇu trong qu¸ tr×nh ho¹t ho¸ bèi c¶nh PDP) dùa vµo mét server nh­ RADIUS, DHCP... PPP/L2 Phy. Layer PPP/L2 SM Phy.Layer Lower Layer SM GTP Lower Layer Lower Layer GTP DHCP/ RADIUS UDP IP Lower Layer Lower Layer DHCP/ RADIUS UDP IP Lower Layers TE MT SGSN GGSN ISP H×nh 4.39. MÆt ph¼ng b¸o hiÖu trong tr­êng hîp kh«ng trong suèt. Qu¸ tr×nh truyÒn th«ng gi÷a GPRS vµ Intranet cã thÓ ®­îc thùc hiÖn trªn bÊt kú m¹ng nµo kÓ c¶ nh÷ng m¹ng kh«ng b¶o mËt nh­ Internet. Trong tr­êng hîp b¶o mËt kÐm gi÷a GGSN vµ Intranet/ISP th× cã thÓ cã mät giao thøc b¶o mËt cô thÓ gi÷a GGSN vµ Intranet/ISP. Giao thøc b¶o mËt nµy ®­îc tho¶ thuËn gi÷a nhµ khai th¸c GPRS vµ nhµ qu¶n trÞ Intranet/ISP. Ch­¬ng V: TruyÒn d÷ liÖu trªn m¹ng GPRS 5.1 Qu¶n lý di ®éng 5.1.1 C¸c tr¹ng th¸i cña qu¸ tr×nh qu¶n lý di ®éng C¸c ho¹t ®éng cña MM cã liªn quan ®Õn thuª bao GPRS ®­îc ®Æc tr­ng b»ng mét trong 3 tr¹ng th¸i MM kh¸c nhau. Trong tr­êng hîp truy cËp ®Ých danh, tr¹ng th¸i MM cã liªn quan ®Ðn c¸c ho¹t ®éng MM cña mét thuª bao. Tr¹ng th¸i MM kh«ng phô thuéc vµo sè l­îng vµ tr¹ng th¸i cña c¸c bèi c¶nh PDP cho thuª bao nµy. Trong tr­êng hîp truy cËp v« danh: tr¹ng th¸i MM liªn quan ®Õn c¸c ho¹t ®éng MM cña MS cã sè nhËn d¹ng TLLI bæ trî. Tr¹ng th¸i trèng (IDLE): Thuª bao kh«ng liªn kÕt víi qu¸ tr×nh qu¶n lý di ®éng. Bèi c¶nh trong MS vµ SGSN n¾m gi÷ th«ng tin ®Þnh tuyÕn hoÆc ®Þnh vÞ kh«ng hîp lÖ cña thuª bao. C¸c thñ tôc qu¶n lý di ®éng liªn quan ®Õn thuª bao kh«ng ®­îc thùc hiÖn. MS thùc hiÖn qu¸ tr×nh xö lý hoÆc chän m¹ng GPRS, lùa chän, lùa chän l¹i cell. Tr­êng hîp nµy kh«ng cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn truyÒn d÷ liÖu tõ/®Õn MS. MS ®­îc xem nh­ kh«ng liªn l¹c. §Ó thiÕt lËp bèi c¶nh MM trong MS hoÆc GPRS, MS thùc hiÖn qu¸ tr×nh kÕt nèi m¹ng GPRS (GPRS Attach). Tr¹ng th¸i chê (STANDBY): Thuª bao ®­îc liªn kÕt víi qu¸ tr×nh qu¶n lý di ®éng. MS vµ SGSN thiÕt lËp bèi c¶nh MM cho thuª bao (sö dông IMSI). Tr¹ng th¸i nµy cã thÓ thùc hiÖn trao ®æi th«ng tin b¸o hiÖu hoÆc t×m gäi. MS cã thÓ nhËn c¸c t×m gäi cho c¸c dÞch vô chuyÓn m¹ch kªnh qu¸ SGSN nh­ng kh«ng cã kh¶ n¨ng truyÒn, nhËn d÷ liÖu. MS thùc hiÖn c¸c thñ tôc cËp nhËt RA, lùa hcän vµ lùa chän l¹i cell. MS thùc thi c¸c thñ tôc MM ®Ó th«ng b¸o cho SGSN khi MS vµo vïng RA míi. MS kh«ng th«ng b¸o cho SGSN vÒ viÖc thay ®æi cell trong mét vïng RA. Do ®ã, th«ng tin ®Þnh vÞ trong bèi c¶nh SGSN MM ch­a thÓ cã chØ sè RAI cho c¸c MS. MS cã thÓ khëi ®Çu qu¸ tr×nh ho¹t ho¸ vµ ng­ng ho¹t ho¸ c¸c bèi c¶nh PDP trong tr¹ng th¸i STANDBY. Mét bèi c¶nh PDP sÏ ®­îc ho¹t ho¸ tr­íc khi truyÒn hoÆc nhËn d÷ liÖu cho bèi c¶nh PDP nµy. SGSN cã thÓ ph¶i göi d÷ liÖu hoÆc th«ng tin b¸o hiÖu cho mét MS. SGSN sÏ göi mËt b¶n tin yªu cÇu t×m gäi trong RA mµ MS trong ®ã nÕu PPF ®­îc thµnh lËp. NÕu PPF ®­îc xo¸ th× kh«ng thùc hiÖn qu¸ tr×nh t×m gäi. Tr¹ng th¸i MM trong MS còng thay ®æi thµnh READY khi d÷ liÖu hoÆc th«ng tin b¸o hiÖu ®­îc MS göi ®i, tr¹ng th¸i MM cña SGSN thay ®æi thµnh READY khi nhËn ®­îc d÷ liÖu tõ MS. MS m¹ng hoÆc khëi ®Çu thñ tôc rêi m¹ng (De©tch) ®Ó chuyÓn sang tr¹ng th¸i IDLE. C¸c bèi c¶nh MM vµ PDP bÞ xo¸ bá. Tr¹ng th¸i s½n sµng (READY): Bèi c¶nh MM trong SGSN t­¬ng øng víi bèi c¶nh MM trong STANDBY ®­îc më réng b»ng th«ng tin ®Þnh vÞ thuª bao ë møc cell. MS thùc hiÖn c¸c thñ tôc MM ®Ó cung cÊp cho m¹ng th«ng tin vÒ cell hiÖn thêi. MS thùc hiÖn lùa chän, hoÆc chon l¹i cell côc bé hoÆc cã thÓ ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh lùa chän hoÆc lùa chän l¹i cell. MS cã thÓ ho¹t ho¸ hoÆc ng­ng ho¹t ho¸ c¸c bèi c¶nh PDP trong tr¹ng th¸i READY cho dï tµi nguyªn v« tuyÕn cã ®­îc cÊp ph¸t hay kh«ng, bèi c¶nh MM cßn trong tr¹ng th¸i READY ngay khi kh«ng cã d÷ liÖu ®Ó truyÒn. Tr¹ng th¸i READY ®­îc gi¸m s¸t b»ng mét ®ång hå. Mät bèi c¶nh MM chuyÓn tõ READY sang STANDBY khi ®ång hå nµy bÞ v­ît qu¸. §Ó chuyÓn tõ READY sang IDLE th× MS khëi ®Çu thñ tôc rêi m¹ng (Detach). 5.1.2 ChuyÓn ®æi tr¹ng th¸i Qu¸ tr×nh chuyÓn tõ mét tr¹ng th¸i sang tr¹ng th¸i tiÕp theo phô thuéc vµo tr¹ng th¸i hiÖn t¹i vµ sù kiÖn x¶y ra (VÝ dô GPRS Attach). STANDBYYBY IDLE READY STANDBYYBY IDLE READY GPRS Attach Implicit Detach Or Cancel Location PDU Reception PDU Transmision GPRS Detach GPRS Attach READY Timer expiry Or Force to STANDBY GPRS Detach Or Cancel Location MM State Modle of MS MM State Modle of MS H×nh 5.1. M« h×nh tr¹ng th¸i trong qu¶n lý di ®éng. ChuyÓn tõ IDLE sang READY: GPRS Attach: Qu¸ tr×nh MS yªu cÇu truy cËp vµ mét tuyÕn liªn kÕt logic tíi mét SGSN ®­îc khëi ®Çu. C¸c bèi c¶nh MM ®­îc thiÕt lËp ë MS vµ SGSN. Tõ STANDBY sang IDLE: Implicit Detach: C¸c bèi c¶nh MM vµ PDP trong SGSN trë l¹i tr¹ng th¸i IDLE vµ INACTIVE. C¸c bèi c¶nh MM vµ PDP trong SGSN cã thÓ bÞ xo¸. Bèi c¶nh PDP trong SGSN bÞ xo¸. Cancel Location: SGSN nhËn b¶n tin MAP Cancel Location tõ HLR vµ lo¹i bá c¸c bèi c¶nh MM vµ PDP. Tõ STANDBY sang READY. PDU transmission: MS göi 1 LLC-PDU tíi SGSN, tr¶ lêi mét b¶n tin t×m gäi. PDU reception: SGSN nhËn 1 LLC-PDU tõ MS. Tõ READY sang STANDBY. READY timer expiry: bèi c¶nh MS vµ SGSN trë l¹i tr¹ng th¸i STANDBY. Force to STANDBY: SGSN chØ thÞ mét sù trë l¹i ngay lËp tøc tr¹ng th¸i STANDBY tr­íc khi ®ång hå READY kÕt thóc. Ab«rmal RLC Condition: Bèi c¶nh M trong SGSN trë l¹i tr¹ng th¸i STANDBY khi cã vÊn ®Ò truyÒn gãi trªn giao diÖn v« tuyÕn hoÆc trong tr­êng hîp ngõng kh«ng thÓ kh«i phôc ®­îc mét qu¸ tr×nh truyÒn trªn giao diÖn v« tuyÕn. Tõ READY sang IDLE: GPRS Detach: MS hoÆc m¹ng yªu cÇu c¸c bèi c¶nh MM trë l¹i tr¹ng th¸i IDLE vµ bèi c¶nh PDP trë l¹i tr¹ng th¸i INACTIVE. SGSN cã thÓ xo¸ bèi c¶nh MM vµ PDP. C¸c bèi c¶nh PDP trong SGSN sÏ bÞ xo¸. Cancel Location: SGSN nhËn mét b¶n tin MAP Cancel Location tõ HLR vµ lo¹i bá c¸c bèi c¶nh MM vµ PDP. 5.1.3 Quan hÖ gi÷a SGSN vµ MSC/VLR Cã mét sù kÕt hîp gi÷a SGSN vµ MSC/VLR ®Ó t¹o ra mèi qua hÖ gi÷a SGSN vµ MSC/VLR. Sù kÕt hîp nµy ®­îc t¹o ra khi VLR l­u tr÷ chØ sè cña SGSN vµ ng­îc l¹i. Sù liªn kÕt nµy ®­îc dïng cho c¸c MS cã c¶ 2 qu¸ tr×nh truy cËp GPRS vµ GSM. Sù kÕt hîp hç trî c¸c ho¹t ®éng sau: Truy cËp vµ rêi m¹ng IMSI sang SGSN. §iÒu nµy t¹o ra kh¶ n¨ng kÕt nèi vµ rêi m¹ng kÕt hîp GPRS vµ IMSI, tiÕt kiÖm ®­îc tµi nguyªn v« tuyÕn. KÕt hîp cËp nhËt RA vµ LA gåm cËp nhËt cã tÝnh chu kú, do vËy tiÕt kiÖm ®­îc tµi nguyªn v« tuyÕn. T×m gäi cho chuyÓn m¹ch kªnh th«ng qua SGSN. C¸c thñ tôc c¶nh b¸o c¸c dÞch vô phi GPRS. Thñ tôc nhËn d¹ng. Thñ tôc th«ng tin MM. 5.1.4 Chøc n¨ng kÕt nèi m¹ng (Attach) Chøc n¨ng nµy kÕt nèi m¹ng ®­îc thiÕt lËp víi SGSN. MS thiÕt lËp th«ng qua qu¸ tr×nh kÕt nèi m¹ng IMSI qua SGSN víi thñ tôc cËp nhËt kªnh kÕt hîp LA/RA nÕu chÕ ®é m¹ng lµ chÕ ®é I. Trong chÕ ®é II, III hoÆc nÕu MS kh«ng kÕt nèi m¹ng th× MS t¹o qu¸ tr×nh kÕt nèi nh­ trong GSM. Mét MS líp A cã kÕt nãi m¹ng IMSI mµ ®ang bËn ë kÕt nèi chuyÓn m¹ch kªnh sÏ sö dông thñ tôc kÕt nèi m¹ng GPRS (kh«ng kÕt hîp) khi nã ®ang thùc hiÖn qu¸ tr×nh kÕt nèi m¹ng GPRS. Trong thñ tôc kÕt nèi m¹ng, MS cung cÊp sè nhËn d¹ng cña nã vµ chØ thÞ kiÓu kÕt nèi m¹ng ®Ó ®­îc thùc thi. Sè nhËn d¹ng cung cÊp cho m¹ng lµ P-TMSI hoÆc IMSI. P-TMSI vµ RAI (®­îc kÕt hîp víi P-TMSI) sÏ ®­îc cung cÊp nÕu MS cã mét gi¸ trÞ P-TMSI hîp lÖ. NÕu MS kh«ng cã P-TMSI hîp lÖ, MS sÏ cung cÊp IMSI. C¸c kiÓu kh¸c nhau cña kÕt nèi m¹ng lµ kÕt nèi m¹ng GPRS vµ kÕt nèi kÕt hîp GPRS vµ ISMI. T¹i líp RLC/MAC, MS sÏ nhËn d¹ng b¶n th©n nã b»ng TLLI côc bé hoÆc TLLI ngoµi nÕu MS ®· kÕt nèi GPRS vµ ®ang kÕt nèi IMSI. MÆt kh¸c MS sÏ nhËn d¹ng b¶n th©n víi mét TLLI ngoµi hoÆc mét TLLI ngÉu nhiªn nÕu kh«ng cã P-TMSI hîp lÖ. TLLI ngoµi hoÆc TLLI ngÉu nhiªn ®­îc sö dông nh­ mét chØ sè nhËn d¹ng trong suèt thñ tôc kÐt nèi m¹ng cho ®Õn khi cã mét P-TMSI míi ®­îc cÊp ph¸t. Sau khi thùc thi kÕt nèi GPRS, tr¹ng th¸i MS lµ READY vµ c¸c bèi c¶nh MM ®­îc thiÕt lËp trong MS vµ SGSN. TiÕp ®ã MS cã thÓ ho¹t ho¸ bèi c¶nh PDP. MS cã kÕt nèi TMSI mµ chØ ho¹t ®éng trong chÕ ®é líp C sÏ tu©n theo thñ tôc kÕt nèi TMSI b×nh th­êng tr­íc khi nã sö dông kÕt nèi GPRS. Mét MS d¹ng nµy sÏ lu«n rêi m¹ng GPRS tr­íc khi kÕt nèi IMSI. NÕu m¹ng ho¹t ®éng ë chÕ ®é I, th× MS mµ thùc hiÖn c¶ kÕt nèi GPRS vµ IMSI sÏ thùc hiÖn c¸c thñ tôc cËp nhËt kÕt hîp LA.RA. NÕu trong chÕ ®é II, III th× mét MS ®· kÕt nèi GPRS cã kh¶ n¨ng kÕt nèi GPRS lÉn IMSI sÏ thùc hiÖn thñ tôc cËp nhËt RA: HoÆc truy cËp c¸c kªnh ®iÒu kiÖn chung phi GPRS cho c¸c ho¹t ®éng trong chuûen m¹ch kªnh. HoÆc ho¹t ®éng chuyÓn m¹ch kªnh kh«ng ®­îc yªu cÇu, phô thuéc vµo th«ng tin hÖ thèng x¸c ®Þnh qu¸ tr×nh rêi m¹ng cã râ rµng sÏ kh«ng sö dông ®Ó tr¸nh tÊt c¶ c¸c b¸o hiÖu chuyÓn m¹ch kªnh hoÆc thùc hiÖn mét qu¸ tr×nh rêi m¹ng IMSI qu¸ c¸c kªnh ®iÒu kiÖn chung phi GPRS. 5.1.5 Chøc n¨ng rêi m¹ng Chøc n¨ng nµy cho phÐp mét MS th«ng b¸o víi m¹ng lµ MS muèn t¹o ra mét quyÒn rêi m¹ng GPRS hoÆc IMSI tõ phÝa m¹ng. Cã nh÷ng kiÓu rêi m¹ng kh¸c nhau: IMSI. GPRS avf kÕt hîp cña GPRS vµ IMSI (chØ do MS khëi ®Çu). MS rêi m¹ng GPRS cã thÓ chÝnh x¸c hoÆc kh«ng chÝnh x¸c. Rêi m¹ng chÝnh x¸c: m¹ng hoÆc MS yªu cÇu rêi m¹ng mét c¸ch cô thÓ. Rêi m¹ng kh«ng chÝnh x¸c: m¹ng ng¾t kÕt nèi víi MS mµ kh«ng th«ng b¸o cho MS. MS cã thÓ t¹o mét qu¸ tr×nh rêi m¹ng IMSI b»ng mét hoÆc hai c¸ch sau phô thuéc vµo nÕu nã cã rêi m¹ng GPRS hay kh«ng. MS ®· rêi m¹ng GPRS göi mét b¶n tin yªu cÇu rêi m¹ng tíi GPRS ®Ó chØ thÞ mét qu¸ tr×nh rêi m¹ng IMSI. Thñ tôc rêi m¹ng IMSI cã thÓ kÕt hîp víi rêi m¹ng GPRS. MS kh«ng kÕt nèi víi GPRS t¹o qu¸ tr×nh rêi m¹ng IMSI nh­ trong GSM. Trong b¶n tin yªu cÇu rêi m¹ng tõ phÝa MS chØ cã mét chØ thÞ cho biÕt lÝ do rêi m¹ng lµ v× t¾t m¸y hay kh«ng. ChØ thÞ nµy cã thÓ cho biÕt b¶n tin chÊp nhËn rêi m¹ng cã cÇn phóc ®¸p hay kh«ng. Trong b¶n tin yªu cÇu h­íng m¹ng cã thÓ lµ mét chØ thÞ ®Ó b¸o cho MS lµ m¹ng cÇn khëi ®Çu l¹i thñ tôc rêi m¹ng GPRS vµ ng­ng ho¹t ho¸ c¸c bãi c¶nh PDP ®· ho¹t ho¸ tr­íc ®©y. 5.2 Chøc n¨ng qu¶n lý vÞ trÝ Chøc n¨ng qu¶n lý vÞ trÝ gåm cã: Cung cÊp c¸c c«ng cô ®Ó lùa chän cell vµ m¹ng PLMN. Cung cÊp mét c«ng cô cho m¹ng biÕt vÒ vïng ®Þnh tuyÕn cho c¸c MS ®ang ë trong tr¹ng th¸i STANDBY vµ READY. Cung cÊp mét c«ng cô cho m¹ng biÕt vÒ nhËn d¹ng cell cho c¸c MS ®ang ë trong tr¹ng th¸i READY. C¸c thñ tôc: PLMN sÏ cung cÊp th«ng tin cho MS ®Ó: Ph¸t hiÖn MS khi nã vµo mét cell míi hoÆc mét RA míi. X¸c ®Þnh MS khi nã thùc hiÖn c¸c cËp nhËt RA theo chu kú. MS ph¸t hiÖn mét cell míi b»ng c¸ch so s¸nh sè nhËn d¹ng cell (CI) víi CI l­u trong bèi c¶nh MM cña MS. MS ph¸t hiÖn RA míi b»ng c¸ch so s¸nh cã chu kú RAI l­u l­îng trong bèi c¶nh MM cña nã víi RAI nhËn ®­îc tõ cell míi. MS sÏ xem hiÖn t­îng trÔ trong c¸c ®o l­êng c­êng ®é tÝn hiÖu. Khi MS ë trong mét cell míi, cã thÓ lµ mét RA míi, nã chØ thÞ mét trong ba kh¶ n¨ng: Mét cËp nhËt vÒ cell cÇn cã. Mét cËp nhËt vÒ RA cÇn cã. Mét cËp nhËt vÒ RA vµ LA cÇn cã. Trong tÊt c¶ 3 kh¶ n¨ng trªn MS l­u CI trong bèi c¶nh MM cña nã. NÕu MS vµo mét PLMN míi, MS sÏ cËp nhËt thªm mét RA hoÆc chuyÓn vÒ tr¹ng th¸i IDLE. C¸c b¶n tin yªu cÇu cËp nhËt RA sÏ ®­îc göi kh«ng mËt m·, trõ tr­êng hîp cËp nhËt RA liªn SGSN th× GGSN míi sÏ cã kh¶ n¨ng xö lý yªu cÇu nµy. 5.3 Trao ®æi vµ ®Þnh tuyÕn gãi Tr¹ng th¸i INACTIVE m« t¶ dÞch vô d÷ liÖu cho mét ®Þa chØ PDP cña mét thuª bao. DÞch vô nµy kh«ng ®­îc ho¹t ho¸. Bèi c¶nh PDP chøa th«ng tin kh«ng ®Þnh tuyÕn hoÆc kh«ng ¸nh x¹ ®Ó xö lý c¸c PDP PDU liªn quan ®Õn ®Þa chØ PDP nãi trªn. Kh«ng cã d÷ liÖu ®­îc trao ®æi. Mét sù thay ®æi vÞ trÝ cña thuª bao dÉn ®Õn kh«ng cËp nhËt bèi c¶nh PDP trong tr¹ng th¸i INACTIVE ngay c¶ khi thuª bao kÕt nèi tíi GPRS MM. C¸c PDP PDU kÕt cuèi t¹i MS ®­îc thu trong tr¹ng th¸i nµy ë GGSN cã thÓ khëi ®Çu thñ tôc ho¹t ho¸ bèi c¶nh PDP cho ®Þa chØ PDP cña GGSN. MÆt kh¸c, c¸c PDU kÕt cuèi trong GGSN ®óng víi giao thøc m¹ng d÷ liÖu bªn ngoµi. MS khëi ®Çu qu¸ tr×nh chuyÓn tõ INACTIVE sang ACTIVE b»ng sù khëi ®Çu thñ tôc ho¹t ho¸ bèi c¶nh PDP. 5.3.2 Tr¹ng th¸i ho¹t ®éng (ACTIVE) Trong tr¹ng th¸i nµy bèi c¶nh PDP ®­îc ho¹t ho¸ trong MS, SGSN vµ GGSN. Bèi c¶nh PDP chøa th«ng tin ®Þnh tuyÕn vµ ¸nh x¹ ®Ó trao ®æi c¸c PDP PDU gi÷a MS vµ SGSN theo mét kiÓu ®Þa chØ PDP cô thÓ. Tr¹ng th¸i ACTIVE ®­îc chÊp nhËn chØ khi tr¹ng th¸i MM cña thuª bao lµ STANDBY hoÆc READY. Mét bèi c¶nh PDP ®­îc ho¹t ho¸ cho mét MS ®­îc chuyÓn sang tr¹ng th¸i INACTIVE khi thñ tôc ng­ng ho¹t ho¸ ®­îc khëi ®Çu. TÊt c¶ c¸c bèi c¶nh PDP ®­îc ho¹t ho¸ ®­îc chuyÓn sang tr¹ng th¸i INACTIVE khi tr¹ng th¸i MM chuyÓn sang tr¹ng th¸i IDLE. READY STANDBY Deactive PDP Context Or MM state change to IDLE Active PDP Context H×nh 5.2. M« h×nh tr¹ng th¸i chøc n¨ng PDP. 5.3.3 C¸c chøc n¨ng ho¹t ho¸, söa ®æi, ng­ng ho¹t ho¸ bèi c¶nh PDP. C¸c chøc n¨ng nµy chØ ®Çy ®ñ ë møc ph©n hÖ m¹ng (NSS) vµ trong MS, kh«ng lªn quan trùc tiÕp ®Õn BSS. MS ë trong tr¹ng th¸i STANDBY hoÆc READY sÏ cã thÓ khëi ®Çu c¸c chøc n¨ng nµy ë bÊt kú thêi ®iÓm nµo ®Ó ho¹t ho¸ hoÆc ng­ng ho¹t ho¸ mét bèi c¶nh PDP. Dùa trªn viÖc thu mét b¶n tin yªu cÇu ho¹t ho¸ bèi c¶nh PDP, SGSN sÏ khëi ®Çu c¸c thñ tôc ®Ó thiÕt lËp c¸c bèi c¶nh PDP. Dùa trªn viÖc thu mét b¶n tin yªu cÇu ng­ng ho¹t ho¸ bèi c¶nh PDP, SGSN sÏ khëi ®Çu c¸c thñ tôc ®Ó ng­ng ho¹t ho¸ bèi c¶nh PDP. MS kh«ng ph¶i nhËn b¶n tin chÊp nhËn ho¹t ho¸ (ng­ng ho¹t ho¸) bèi c¶nh PDP tr­íc khi t¹o ra b¶n tin yªu cÇu ho¹t ho¸ (ng­ng ho¹t ho¸) bèi c¶nh PDP. ChØ cã thÓ cã mét yªu cÇu cã thÓ ®­îc tån t¹i cho mäi NSAPI. Mét SGSN cã thÓ quyÕt ®Þnh söa ®æi c¸c tham sè ®· ®­îc tho¶ thuËn trong thñ tôc ho¹t ho¸ mét hoÆc nhiÒu bèi c¶nh PDP. C¸c tham sè cã thÓ söa ®æi lµ: QoS vµ Radio Priority. SGSN cã thÓ yªu cÇu MS söa ®æi c¸c tham sè b»ng c¸ch göi b¶n tin yªu cÇu söa ®æi bèi c¶nh PDP. 5.3.4 §Þnh tuyÕn vµ trao ®æi gãi §Þnh tuyÕn vµ trao ®æi gãi gi÷a mét TE di ®éng vµ mét m¹ng bªn ngoµi (Gi÷a hai ®iÓm tham kh¶o R vµ Gi). §Þnh tuyÕn vµ trao ®æi gãi gi÷a mét TE di ®éng vµ m¹ng GPRS (Gi÷a hai ®iÓm tham kh¶o R vµ Gi qua giao diÖn Gp). §Þnh tuyÕn vµ trao ®æi gãi gi÷a c¸c TE (Gi÷a c¸c ®iÓm tham kh¶o trong c¸c MS kh¸c nhau). C¸c PDP PDU ®­îc ®Þnh tuyÕn vµ trao ®æi gi÷a GGSN vµ MS nh­ c¸c N-PDU. NÕu PDP lµ PPP, kÝch th­íc cùc ®¹i cña mèi N-PDU lµ 1502 octet. C¸c tr­êng hîp kh¸c, kÝch th­íc cùc ®¹i cña N-PDU lµ 1500 octet. Khi MS hoÆc GGSN nhËn mét PDP PDU kh¸c sÏ ®­îc ®Þnh tuyÕn vµ truyÒn nh­ mét N-PDU. Cßn nÕu lín h¬n th× PDP PDU sÏ bÞ ph©n ®o¹n, huû bá hoÆc tõ chèi tuú thuéc vµo kiÓu PDP vµ c¸ch thùc hiÖn. Giao thøc d÷ liÖu gãi trong MS cã thÓ giíi h¹n kÝch th­íc cùc ®¹i cña c¸c PDP PDU ®Ó ®Þnh tuyÕn vµ trao ®æi (do bé nhã cña MS bÞ giíi h¹n) gi÷a SGSN vµ MS. C¸c PDP PDU ®­îc trao ®æi b»ng SNDCP. Gi÷a GGSN vµ SGSN c¸c PDU ®­îc ®Þnh tuyÕn vµ trao ®æi b»ng TCP/IP hoÆc UDP/IP. Giao thøc GTP trao ®æi d÷ liÖu qua c¸c kªnh. 5.3.5 ChuyÓn tiÕp d÷ liÖu Chøc n¨ng chuyÓn tiÕp cña nót m¹ng lµ trao ®æi chÝnh x¸c c¸c PDU nhËn tõ mét liªn kÕt ®Õn mét liªn kÕt. T¹i SGSN vµ GGSN chøc n¨ng chuyÓn tiÕp l­u tr÷ tÊt c¶ c¸c PDP PDU hîp lÖ cho tíi khi c¸c PDU nµy ®­îc chuyÓn tíi nót m¹ng tiÕp theo hoÆc khi ®¹t tíi thêi gian l­u tr÷ cùc ®¹i. Thêi gian l­u tr÷ cùc ®¹i phô thuéc vµo c¸ch thùc hiÖn vµ bÞ ¶nh h­ëng cña kiÓu PDP, QoS cña PDP PDU, t×nh tr¹ng tiªu thô tµi nguyªn, c¸c ®iÒu kiÖn bé ®Öm. ViÖc huû bá gióp cho tµi nguyªn tr¸nh c¸c trao ®æi v« Ých ®Æc biÖt lµ c¸c tµi nguyªn vo tuyÕn. Chøc n¨ng chuyÓn tiÕp trong SGSN vµ GGSN g¾n thªm c¸c sè thø tù vµo c¸c PDP PDU nhËn ®­îc tõ SNDCP vµ tõ Gi. Trong SGSN cã thÓ thùc hiÖn viÖc ®¸nh sè vµ s¾p xÕp l¹i thø tù c¸c PDP PDU tr­íc khi chuyÓn c¸c PDU nµy tíi c¸c SNDCP. Trong GGSN còng thùc hiÖn ®¸nh sè, s¾p xÕp l¹i c¸c PDP PDU tr­íc khi chuyÓn c¸c PDP PDU tíi Gi. 5.3.6 ThÝch nghi ®Çu cuèi gãi Chøc n¨ng nµy thùc hiÖn thÝch nghi c¸c gãi nhËn vµ truyÒn tõ TE theo mét kiÓu cho phï hîp víi qu¸ tr×nh truyÒn dÉn trong GSM. Mét ®Çu cuèi di ®éng (MT) cung cÊp c¸c giao tiÕp chuÈn kh¸c nhau cho TE: MT giao tiÕp nèi tiÕp kh«ng ®ång bé vµ hç trî PAD (thiÕt bÞ ®ãng më gãi). PAD kh«ng n»m trong MT mµ n»m trong TE. MT giao tiÕp nèi tiÕp ®ång bé. 5.4 NhËn thùc vµ mËt m· 5.4.1 MËt m· th«ng tin (Ciphering) Th«ng tin qua líp LLC sÏ ®­îc mËt m· ®Ó b¶o mËt vµ khi líp LLC nhËn ®­îc th«ng tin ®· mËt m· tõ phÝa ph¸t th× nã gi¶i m· c¸c th«ng tin nµy. MS BTS+BSC SGSN GPRS GSM H×nh 5.3. Ph¹m vi mËt m· trong GPRS. 5.4.1.1 ThuËt to¸n mËt m· ThuËt to¸n mËt m· cã 3 tham sè ®Çu vµo vµ mét tham sè ®Çu ra. §Çu vµo: Kho¸ mËt m· Kc. §Çu vµo phô thuéc khung (Input). H­íng trao ®æi (Direction). §Çu ra: Ouput. Kc Ciphering Algorithm Input Direction Output Uncipher Frame MS or SGSN Kc Cipher Frame Ciphering Algorithm Input Direction Output Decipher Frame SGSN or MS Ä Ä H×nh 5.4. M«i tr­êng mËt m· GPRS Parameter Length Gi¶i thÝch Kc 64bit Tham sè LLGMM-ASSIGN-REQ nhËn ®­îc tõ GMM. Input 32bit Mét tham sè phô thuéc kiÓu khung: - NÕu lµ khung th«ng tin I th× Input ®Æt b»ng mét gi¸ trÞ ngÉu nhiªn t¹i thêi ®iÓm thiÕt lËp kÕt nèi LLC vµ t¨ng lªn 1 cho mçi khung. - NÕu lµ khung th«ng tin vµ b¸o hiÖu UI th× Input lµ mét gÝa trÞ kh«ng lÆp liªn quan ®Õn tiªu ®Ò cña khung. Ciphering Algorithm ThuËt to¸n mËt m· GPRS ®­îc x¸c ®Þnh b»ng tham sè Ciphering Algorithm trong hµm LLGM-ASSIGN-REQ nhËn ®­îc tõ GMM. Output Max 1523 octet §Çu ra cña thuËt to¸n mËt m·. Uncipher Frame Max 1523 octet Khung I hoÆc UI cña líp LLC ®­îc mËt m·. Ciphered Frame Max 1523 octet Khung I hoÆc UI ®· ®­îc mËt m·. ChØ cã tr­êng th«ng tin vµ tr­êng PCS ®­îc mËt m· ho¸. Khung ®­îc mËt m· ®­îc t¹o ra b»ng phÐp to¸n XOR gi÷a Output vµ tr­êng th«ng tin vµ FCS cña khung kh«ng mËt m·. Diciphered Frame Max 1523 octet Khung I hoÆc UI cña líp LLC ®­îc gi¶i mËt m·. Khung nµy ®­îc t¹o ra b»ng c¸ch XOR Output víi phÇn ®­îc mËt m· cña khung mËt m·. Direction 1 bit =0: H­íng truyÒn khung LLC tõ MS sang SGSN. =1: H­íng truyÒn khung LLC tõ SGSN sang MS. B¶ng 5.5. C¸c tham sè mËt m· 5.4.1.2 Tham sè Input §èi víi khung UI: Input=((IOV-UIÄSX)+LFN+OC)mod 232. §èi víi khung I: Input=(IOV-I+LFN+OC)mod 232. Trong ®ã: IOV-UI: lµ mét gi¸ trÞ 32 bit ngÉu nhiªn do SGSN t¹o ra. IOV-I: lµ mét gi¸ trÞ 32 bit ngÉu nhiªn do SGSN t¹o ra. LFN: chØ sè khung LLC trong tiªu ®Ò khung LLC. LFN cã chiÒu dµi 9bit. §èi víi khung I th× LFN=N(S) cßn khung UI th× LFN=N(U). OC: bé ®Õm trµn kiÓu nhÞ ph©n ®­îc tÝnh to¸n duy tr× ®éc lËp ë phÝa ph¸t vµ thu. SX: lµ tham sè 32 bit: SX=227.SAPI +223. +: Céng nhÞ ph©n. 5.4.2 NhËn thùc Qu¸ tr×nh nhËn thøc vµ mËt m· ho¸ t­¬ng t­ nh­ tronh GSM chØ cã thuËt to¸n A5 lµ thuËt to¸n míi cho qu¸ tr×nh mËt m· vµ gi¶i m·. No: sè siªu khung (thêi gian). A3: thuËt to¸n nhËn thùc mµ ph¸t ra SRES, sö dông RAND vµ Ki. A5: thuËt to¸n mËt m· chuçi, thuéc vÒ MS, mµ ph¸t ra th«ng tin d­íi d¹ng mËt m·, sö dông Kc. A8: thuËt to¸n t¹o ra kho¸ mËt m· ph¸t ra Kc, sö dông RAND vµ Ki. RAND (Random Number): sè ngÉu nhiªn. CKSN (Ciphering Key Sequence Number): Sè tr×nh tù m· ho¸. Ki (Individual Subscriber Authentication Key): kho¸ nhËn thùc thuª bao riªng biÖt ®­îc g¸n ngÉu nhiªn cïng víi A3, A8.SRES=A3(RAND,Ki)=Signed Response Kc=A8(RAND,Ki,A5)=Ciphering Key: Kho¸ mËt m· (lµ mét tr×nh tù cña c¸c ký tù mµ ®iÒu khiÓn thao t¸c m· ho¸ vµ gi¶i m·). Ki A3 A8 Bé ba gåm: - RAND Kc SRES Bé ba: CKSN -RAND -Kc -SRES SRES=? KiÓm tra sù nhËn thùc BSS A5, No A3 A8 A5 Ki Sè siªu khung No SRES=A3(RAND,Ki) Kc=A8(RAND, Ki,A5) RAND+CKSN SRES+CKSN Th«ng tin ®· ®­îc b¶o mËt HLR AUC MS (1) VLR (6) Kc (2) (4) (3) (5) (7) (7) H×nh 5.6. Thñ tôc nhËn thùc Bé ba tõ AUC qua HLR ®Õn VLR. Bé ba nµy ®­îc g¸n cho CKSN. VLR ph¸t (RAND+CKSN) d­íi d¹ng kh«ng mËt m· qua MSC, BSS ®Õn MS. Trong SISM cña MS tÝnh ra SRES=A3(RAND,Ki). MS ph¸t (SRES +CKSN) d­íi d¹ng kh«ng mËt m· vÒ VLR. øng víi CKSN x¸c ®Þnh, hai gi¸ trÞ SRES ®­îc so s¸nh kÕt qu¶: NÕu trïng th× nhËn thùc. NÕu kh«ng trïng th× kh«ng nhËn thùc. VLR ph¸t Kc (trong bé ba) ®Õn BSS. ë giao diÖn v« tuyÕn, BSS vµ MS tÝnh ra thuËt to¸n mËt m· ®Ó truyÒn tin. C¶ hai bªn cã cïng mét ng«n ng÷ cã c¸c b¶n tin trao ®æi ®Ó ®Þnh thêi b¾t ®Çu. Qu¸ tr×nh trao ®æi nµy x¶y ra tù ®éng trong suèt ®èi víi ng­êi sö dông. Sau qu¸ tr×nh nµy, truyÒn b¸o hiÖu liªn l¹c vµ truyÒn kªnh ®· ®­îc cÊp ph¸t. 5.5 Qu¸ tr×nh truyÒn d÷ liÖu trªn GPRS 5.5.1 Qu¸ tr×nh truyÒn d÷ liÖu cña mét MS trong HPLMN víi mét PDN bªn ngoµi Trong qu¸ tr×nh nµy th×: TID vµ NSAPI nhËn d¹ng bèi c¶nh PDP cña MS trong SGSN. TID nhËn d¹ng bèi c¶nh PDP trong SGSn vµ GGSN. §Ó truyÒn c¸c gãi tõ MS, mét SGSN cÇn cã mét sù chuyÓn ®æi TLLI+NSAPI thµnh ®Þa chØ GGSN+TID. §Ó truyÒn gãi tíi MS, mét SGSN cÇn cã mét sù chuyÓn ®æi TID thµnh TUI+NSAPI. MS BSS SGSN GGSN External PDN Context: TLLI+NSAPI-->GGSN+TID SNDCP PDU(TLLI,NSAPI,PDP PDU) Context: TID-->PDP context (PDP address) PDP PDU Context: PDP address-->TID-->SGSN+TID PDP PDU GTP PDU(TID,PDP PDU) Context:TID-->TLLI+NSAPI+RAI+CI SNDCP PDU(TLLI,NSAPI,PDP PDU) GTP PDU(TID,PDP PDU) H×nh 5.7. TruyÒn d÷ liÖu MS trong HPLMN víi mét PDN. 5.5.2 Qu¸ tr×nh truyÒn d÷ liÖu cña mét MS chuyÓn vïng víi mét PDN MS chuyÓn vïng yíi mét PLMN kh¸c vµ SGSN ®ang phôc vô MS n»m trong m¹ng ®­îc chuyÓn vïng tíi (VPLMN) cßn GGSN l¹i ë trong m¹ng PLMN chñ (HPLMN). Mét GTP PDU kÕt cuèi ë MS ®­îc chuyÓn tõ GGSn sang SGSN qua m¹ng ®­êng trôc néi bé trong HPLMN tíi m¹ng ®­êng trôc liªn PLMN vµ kÕt thóc t¹i m¹ng ®­êng trôc cña VPLMN. Qu¸ tr×nh chuyÓn c¸c gãi cã thÓ ®­îc tèi ­u nÕu ®Þa chØ PDP ®­îc VPLMN chØ ®Þnh ®éng. MS BSS SGSN GGSN External PDN Context: TLLI+NSAPI-->GGSN+TID SNDCP PDU(TLLI,NSAPI,PDP PDU) Context: TID-->PDP context (PDP address) PDP PDU Context: PDP address-->TID-->SGSN+TID PDP PDU GTP PDU(TID,PDP PDU) Context:TID-->TLLI+NSAPI+RAI+CI SNDCP PDU(TLLI,NSAPI,PDP PDU) GTP PDU(TID,PDP PDU) PDN GGSN H×nh 5.8. TruyÒn d÷ liÖu cña mét MS chuyÓn vïng víi mét m¹ng PDN. 5.5.3 Qu¸ tr×nh truyÒn d÷ liÖu tõ MS ®Õn MS qua cïng mét SGSN. Qu¸ tr×nh truúen d÷ liÖu nµy dùa trªn qu¸ tr×nh truyÒn d÷ liÖu cña MS tõ vµ tíi mét m¹ng PDN. Khi mét GGSN nhËn ®­îc mét GTP PDU nµ më gãi GTP PDU nã thu ®­îc ®Þa chØ MS ®Ých cïng trong mét m¹ng GPRS. TiÕp ®ã PDP PDU mµ MS göi ®i b»ng c¸ch t­¬ng tù PDP PDU nhËn ®­îc tõ mét m¹ng PDN. Trong tr­êng hîp c¸c giao thøc h­íng kÕt nèi nh­ X.25 th× trong GGSN cÇn cã kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi DTE/DCE. MS1 BSS1 SGSN1 GGSN1 PDN Context: TLLI1+NSAPI1-->GGSN+TID1 SNDCP PDU(TLLI1,NSAPI1,PDP PDU) Context: TID1-->PDP context1 (PDP address1) Context: PDP address2-->TID2-->SGSN+TID2 GTP PDU(TID,PDP PDU) Context:TID2-->TLLI2+NSAPI2+RAI2+CI2 SNDCP PDU(TLLI2,NSAPI2,PDP GTP PDU(TID1,PDP PDU) BSS2 MS2 SGSN2 H×nh 5.9. TruyÒn d÷ liÖu tõ MS ®Õn MS qua cïng mét SGSN. 5.5.4 Qu¸ tr×nh truyÒn d÷ liÖu MS-MS qua c¸c GGSN kh¸c nhau Qu¸ tr×nh nµy dùa trªn qu¸ tr×nh truyÒn d÷ liÖu gi÷a c¸c MS qua cïng mét GGSN nh­ng kh¸c víi tr­êng hîp trªn lµ GGSN kh«ng ®iÒu khiÓn l­u l­îng ®i cña MS1 vµ l­u l­îng ®Õn cña MS2. Khi GGSN1 thu ®­îc ®Þa chØ ®Ých tõ PDPPDU vµ x¸c ®Þnh ®­îc m¹ng con cÇn ®­a c¸c PDU tíi, b¶ng ®Þnh cña GGSN nµy cã mét “®­êng t¾t” tíi GGSN2. Thay v× ®Þnh tuyÕn c¸c PDPPDU qua m¹ng PDN, GGSN cã kh¶ n¨ng ®Þnh tuyÕn qua m¹ng ®­êng trôc liªn PLMN. NÕu GGSN1 kh«ng biÕt “®­êng t¾t” tµ mét nhµ khai th¸c ®Õn c¸c nhµ khai th¸c kh¸c th× c¸c PDPPDU ®­îc truyÒn qua m¹ng PDN. §èi víi GGSN1 th× MS2 ®­îc xem nh­ mét nót m¹ng cè ®Þnh b×nh th­êng. Trong tr­êng hîp c¸c giao thøc h­íng kÕt nèi X.25 th× trong GGSN thùc hiÖn qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi DTE/DCE. MS1 BSS1 SGSN1 GGSN1 PDN Context: TLLI1+NSAPI1-->GGSN+TID1 SNDCP PDU(TLLI1,NSAPI1,PDP PDU) Context: TID1-->PDP context1 (PDP address1) Context: PDP address2-->TID2-->SGSN+TID2 GTP PDU(TID,PDP PDU) Context:TID2-->TLLI2+NSAPI2+RAI2+CI2 SNDCP PDU(TLLI2,NSAPI2,PDP GTP PDU(TID1,PDP PDU) BSS2 MS2 SGSN2 GTP PDU H×nh 5.10. TruyÒn d÷ liÖu MS-MS qua c¸c GGSN kh¸c nhau.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDịch vụ vụ tuyến gúi chung GPRS.DOC