Đồ án Kỹ năng ra quyết đinh của nhà lãnh đạo

Ky nang ra quyet dinh cua nha lanh dao.ppt 1.1 Phương pháp độc đoán lƯu điểm –Tiết kiệm thời gian –Thuận lợi đối với quyết định theo chẩn –Lãnh đạo có kinh nghiệm lKhuyết điểm –Nhân viên ít quyết tâm –Nhân viên dễ bất mãn –Công viêc liên quan đến 1 người Tiết kiệm thời gian. Thảo luận cởi mở. Phát triển nhiều ý tưởng. Nhân viên ít quyết tâm. Xung đột vẫn duy trì Ít có sự tương tác.

ppt12 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2987 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Kỹ năng ra quyết đinh của nhà lãnh đạo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NỘI DUNG CHÍNH CÁC PHƯƠNG PHÁP RA QUYẾT ĐỊNH MÔ HÌNH RA QUYẾT ĐỊNH MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHÁC CÓ LIÊN QUAN I. CÁC PHƯƠNG PHÁP RA QUYẾT ĐINH 1.1 Phương pháp độc đoán Khuyết điểm Nhân viên ít quyết tâm Nhân viên dễ bất mãn Công viêc liên quan đến 1 người Ưu điểm Tiết kiệm thời gian Thuận lợi đối với quyết định theo chẩn Lãnh đạo có kinh nghiệm Bạn là người quyết định hoàn toàn và sau đó công bố cho nhân viên 1.2 Phương pháp phát biểu cuối cùng Khuyết điểm Nhân viên ít quyết tâm Ưu điểm Sử dụng một số nguồn lực của nhóm Cho phép một số sáng kiến Cho phép nhân viên thảo luận và đề nghị giải pháp 1.3 Phương pháp nhóm tinh hoa Khuyết điểm Nhân viên ít quyết tâm. Xung đột vẫn duy trì Ít có sự tương tác. Ưu điểm Tiết kiệm thời gian. Thảo luận cởi mở. Phát triển nhiều ý tưởng. Chỉ cần có sự tham gia của bạn và ít nhất một người khác 1.4 Phương pháp cố vấn Khuyết điểm Ai là chuyên gia ? Lãnh đạo phải cởi mở Ưu điểm Sử dụng nguồn lực cả nhóm. Thảo luận cởi mở. Phát triển nhiều ý tưởng. Đặt bạn vào vị trí của người cố vấn. có thể đưa ra một quyết định ban đầu thăm dò và trình bày quyết định này cho nhóm để thảo luận và thu thập dữ liệu => Ra quyết định 1.5 Phương pháp luật đa số Khuyết điểm Thiểu số cô lập. Quyết tâm trong toàn nhóm không cao. Ưu điểm Tiết kiệm thời gian. Cho phép kết thúc các cuộc thảo luận. Có sự tham gia của mọi thành viên và mỗi thành viên có một lá phiếu bình đẳng 1.6 Phương pháp nhất trí Khuyết điểm Tốn nhiều thời gian. Các thành viên phải có kỹ năng, làm việc theo ê kíp cao  Ưu điểm Kích thích sáng tạo. Nhân viên quyết tâm. Sử dụng mọi khả năng. Mọi thành viên của nhóm phải đồng ý trên quyết định cuối cùng II. Mô hình ra quyết định Phân tích các nguyên nhân Đưa ra các giải pháp III. Các vấn đề liên quan Nhận thức về việc ra quyết định cá nhân 1 Quan điểm cổ điển về ra quyết định 2 Thuyết quy kết 3

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptKy nang ra quyet dinh cua nha lanh dao.ppt