Đồ án Nghiên cứu phương pháp đo lường trong giao thức BICC và MGCP

MỤC LỤC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT v LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ MẠNG THẾ HỆ SAU (NGN) VÀ CHUYỂN MẠCH MỀM 2 1.1 Mạng thế hệ sau NGN 2 1.1.1 Sự ra đời của mạng thế hệ sau NGN 2 1.1.2 Các đặc điểm và ưu điểm của mạng thế hệ sau 3 1.1.3 Giải pháp xây dựng mạng thế hệ sau 3 1.2 Chuyển mạch mềm 4 CHƯƠNG 2. GIỚI THIỆU MỘT SỐ GIAO THỨC TRONG NGN 6 2.1. Giao thức báo hiệu độc lập kênh mang (BICC) 6 2.1.1 Giới thiệu chung 6 2.1.2 Cấu trúc BICC 6 2.1.2.1 Mô hình hoạt động 8 2.1.2.2. Mô hình chức năng 8 2.1.2.3. Mô hình tham chiếu đầy đủ 9 2.1.2.4. Mô hình giao thức 14 2.1.2.5. Kiến trúc khuyến nghị 15 2.1.3. Định dạng BICC, bản tin và tham số 15 2.1.4. Cuộc gọi qua BICC 17 2.1.5 BICC phiên bản một CS-1 20 2.1.6 Phiên bản 2 của BICC (BICC-CS2). 21 2.1.7 Phối hợp hoạt động giữa BICC và các giao thức báo hiệu khác. 22 2.1.8 Các giao thức điều khiển kênh mang. 24 2.1.9 ITU-T Q.765.5 24 2.1.10 ITU-T Q2150.x 25 2.1.11 Kết luận 26 2.2. Giao thức điều khiển cổng MGCP 27 2.2.1 Tổng quan về giao thức MGCP 27 2.2.2 Mô hình kết nối 28 2.2.2.1 Nhận dạng đầu cuối (EndpointID) 28 2.2.2.2 Nhận dạng cuộc gọi (CallID) 29 2.2.2.3 Nhận dạng kết nối (ConnectionID) 29 2.2.2.4 Tên MGC và các phần tử khác 29 2.2.3 Các lệnh điều khiển Gateway 30 2.2.4 Sự kiện và tín hiệu 30 2.2.5 Mã phúc đáp và mã lỗi 30 2.2.6 Các gói cơ bản của MGCP 32 2.2.7 Thiết lập cuộc gọi 38 CHƯƠNG 3: ĐO LƯỜNG TRONG MỘT SỐ GIAO THỨC TRONG NGN 39 3.1 Đo lường trong BICC 39 3.1.1 Vấn đề đo kiểm BICC của các tổ chức và các hãng viễn thông trên thế giới 39 3.1.1.1 Diễn đàn chuyển mạch đa dịch vụ 39 3.1.1.2 Vấn đề đo kiểm BICC trong GMI 2002 41 3.1.2 ETSI 41 3.1.3. Yêu cầu đo kiểm 42 3.1.3.1 Tình hình triển khai mạng thế hệ sau của Tổng công ty 42 3.1.3.2 Xác định yêu cầu thực hiện đo kiểm 43 3.1.2.3 Xác định phạm vi thực hiện đo kiểm BICC 43 3.1.4 Phương pháp đo trong giao thức BICC 43 3.1.4.1 Xác định đối tượng cần đo kiểm 44 3.1.4.2 Cấu hình đo 44 3.1.4.3. Phương pháp đo 45 3.1.5. Vấn đề xây dựng các bài đo 46 3.1.5.1 Các bài đo quản lý đường báo hiệu 47 3.1.5.2 Các bài đo chức năng thiết lập cuộc gọi 47 3.1.5.3 Các bài đo chức năng giải phóng cuộc gọi 48 3.1.5.4 Cuộc gọi thiết lập không thành công 48 3.1.5.5 Các trường hợp bất thường 48 3.1.5.6 Các trường hợp thiết lập cuộc gọi đặc biệt 48 3.1.5.7 Đo khả năng phối hợp hoạt động BICC và ISUP 48 3.2. Đo lường trong giao thức MGCP 49 3.2.1 Nhu cầu đo kiểm giao thức MGCP của VNPT 49 3.2.2 Các bài đo cơ bản 49 3.2.2.1 Thủ tục cơ bản 49 3.2.2.2 Mã đáp ứng và mã lỗi 53 3.2.2.3 Đáp ứng của MG khi nhận bản tin co chứa lỗi 53 3.2.2.4 Phối hợp hoạt động giữa MGCP và R2 53 3.2.3 Các bài đo kiểm một số trường hợp cuộc gọi 55 3.2.3.1 Cuộc gọi cơ bản giữa hai Access Gateway 55 3.2.3.2 Cuộc gọi cơ bản giữa Access Gateway và Trunking Gateway 55 3.2.3.3 Cuộc gọi cơ bản giữa hai Trunking Gateway 56 3.2.3.4 Cuộc gọi cơ bản giữa Access Gateway và thiết bị đầu cuối H.323 57 3.2.3.5 Cuộc gọi cơ bản giữa Access Gateway và thiết bị đầu cuối SIP 57 CHƯƠNG IV. GIỚI THIỆU MỘT SỐ THIẾT BỊ ĐO 58 4.1. Giới thiệu một số thiết bị đo trong BICC 58 4.1.1 Agilent Technology 58 4.1.1.1 Giao diện đường dây 58 4.1.1.2 Phần mềm phân tích báo hiệu 59 4.1.1.3 Nhận xét về máy phân tích báo hiệu NA của Agilent 59 4.1.2 Tektronix 60 4.1.2.1 Các module của K.1297 60 4.1.2.2 Nhận xét về máy phân tích báo hiệu K.1297 của Tektronix 60 4.1.3 UTEL SYSTEMS 60 4.1.3.1 Giới thiệu 60 4.1.3.2 Giải pháp 61 4.1.3.3 Nhận xét về máy phân tích báo hiệu STINGA của Utel Systems 62 4.2 Các thiết bị do trong MGCP 63 4.2.1 Spirent 63 4.2.1.1 Abacus 5000 63 4.2.1.2 Abacus 5000 CMT 64 4.2.2 Agilent 66 4.2.3 Sunrise Telecom 67 4.2.3.1 NETRACKER 67 4.2.3.2 STT(SCALABTE TEST TOOLKIT) 68 4.2.4 SOLINET 69 CHƯƠNG 5. GIỚI THIỆU MỘT SỐ BÀI ĐO 71 5.1. Các bài đo kiểm trong giao thức BICC 71 5.1.1 Mục đích của các bài đo 71 5.1.2 Phạm vi của các bài đo 71 5.1.3 Nguyên tắc miêu tả bài đo 71 5.1.4 Quy ước 72 5.1.5 Các bài đo cụ thể 72 5.2. Các bài đo trong giao thức MGCP 75 KẾT LUẬN PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

pdf121 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2662 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Nghiên cứu phương pháp đo lường trong giao thức BICC và MGCP, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNghiên cứu phương pháp đo lường trong giao thức BICC và MGCP.pdf