Đồ án Nghiên cứu quy hoạch môi trường và bảo tồn tài nguyên tại làng nghề Vạn Phúc giai đoạn 2016-2020 định hướng đến 2030

KIẾN NGHỊ - Người dân cần được thay đổi nhận thức, giáo dục ý nghĩa về môi trường. - Chính quyền xã cần phối hợp với cơ quan chuyên quản lý moi trường trong vấn đề quan trắc diễn biến môi trường làng nghề để giải quyết kịp thời sự cố ô nhiễm xảy ra - Xây dựng hệ thống sử lý nước thải theo hướng tập trung - Áp dụng biện pháp sản xuất sạch hơn để tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường

pdf46 trang | Chia sẻ: builinh123 | Lượt xem: 1658 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Nghiên cứu quy hoạch môi trường và bảo tồn tài nguyên tại làng nghề Vạn Phúc giai đoạn 2016-2020 định hướng đến 2030, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfquy_hoach_bvmt_lang_nghe_van_phuc_731.pdf