Đồ án Tốt nghiệp - Thiết kế cung cấp điện cho mỏ than Cao Sơn

Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng cơ điện thuộc mỏ than Cao Sơn Vậy thanh dẫn chọn đảm bảo điều kiện ổn định động. Tương tự như vậy ta cũng kiểm tra được điều kiện ổn định động của thanh dẫn đặt ở các tủ động lực. Kết quả kiểm tra được thống kê trong bảng 3.26.

doc126 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2520 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Tốt nghiệp - Thiết kế cung cấp điện cho mỏ than Cao Sơn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDA TNghiep Mr HQuyet.doc