Đồ án Tự động hóa quy trình sản xuất

Như ta đã biết chỉ tiêu công nghệ: đánh giá chất lượng của bộ điều khiển thông qua đánh giá tích phân bình phương sai lệch đạt cực tiểumin. Chỉ tiêu chất lượng của quá trình điều chỉnh quá độ bao gồm: + Độ quá điều chỉnh: nằm trong giới hạn cho phép + Thời gian quá độ: : nhỏ + Triệt tiêu được sai lệch tĩnh Vậy trong 5 điểm đã chọn ta nhân thấy điểm E là điêm tối ưu nhất. Có độ quá điều chỉnh ( yêu cầu của bài toán ), thời gian qúa độ =355sec nhỏ và bình phương sai lệch tĩnh là nhỏ nhất.

doc31 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2594 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Tự động hóa quy trình sản xuất, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐồ án tự động hóa QTSX.doc