Dưới vi phân của hàm lồi và một số ứng dụng trong tối ưu

Chương này giới thiệu một số khái niệm chung về cực tiểu, cực tiểu của một hàm lồi. Tiếp theo trình bày điều kiện cần và đủ của nghiệm tối ưu của bài toán lồi với các ràng buộc khác nhau (Không ràng buộc, ràng buộc đẳng thức, ràng buộc bất đẳng thức). Cuối chương trình bày điều kiện cần và đủ của nghiệm tối ưu xấp xỉ của bài toán lồi với các ràng buộc khác nhau.

pdf64 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2472 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Dưới vi phân của hàm lồi và một số ứng dụng trong tối ưu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftailieutonghop_com_doc_120_5657.pdf
Luận văn liên quan