Giải thuật di truyền giải bài toán P-Median có hạn chế khả năng

Hệ thống chương trình cài đặt trên ngôn ngữ Java, chạy trong môi trường Window XP trên máy Core Dua 2GHz. Bộ thông số của giải thuật được chọn cố định như sau: - Kích thước quần thể: Tối đa 150 - Xác suất lai ghép: 0.3 - Xác suất đột biến: 0.5

pdf98 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2248 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giải thuật di truyền giải bài toán P-Median có hạn chế khả năng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfduong_minh_tuan_r_1827.pdf
Luận văn liên quan