Giấy phép và điều kiện kinh doanh ở Việt Nam: Thực trạng và con đường phía trước

Thống kê, minh bạch hóa và tạo điều kiện cho doanh nhân dễ dàng tiệm cận các loại giấy phép/điều kiện kinh doanh hiện hành:Để làm việc này, điều có thể làm được là thành lập một trung tâm dữ liệu liên kết văn bản pháp quy có liên quan tới điều kiện kinh doanh của các bộ, ngành với 64 phòng đăng kí kinh doanh các tỉnh và các cơ quan có chức năng đăng kí kinh doanh khác, thành lập các trang web thuận lợi cho doanh nhân, giúp họ tiếp cận nhanh chóng các điều kiện kinh doanh và quy trình chấp thuận hay từ chối các điều kiện đó bởi cơ quan hành chính.

pdf39 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2400 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giấy phép và điều kiện kinh doanh ở Việt Nam: Thực trạng và con đường phía trước, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfGiấy phép và điều kiện kinh doanh ở Việt Nam - Thực trạng và con đường phía trước.PDF
Luận văn liên quan