Góp phần tìm hiểu thành phần hóa học của cây hoa kim cương hedyotis nigricans l., họ cà phê (rubiaceae) mọc ở Việt Nam

GÓP PHẦN TÌM HIỂU THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CÂY HOA KIM CƯƠNG HEDYOTIS NIGRICANS L., HỌ CÀ PHÊ (RUBIACEAE) MỌC Ở VIỆT NAM PHẠM NGUYỄN KIM TUYẾN Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Mở đầu Phần 1: Tổng quan Phần 2: Nghiên cứu và kết quả Phần 3: Thực nghiệm Kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf51 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2565 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Góp phần tìm hiểu thành phần hóa học của cây hoa kim cương hedyotis nigricans l., họ cà phê (rubiaceae) mọc ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf8.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf9.PDF
Luận văn liên quan