Hệ thống các công cụ quản lý kinh tế của nhà nước

Trình bày hệ thống các công cụ quản lý kinh tế của nhà nước. Lấy ví dụ thực tiễn để minh hoạ về sự tác động của một số công cụ đối với hoạt động của nền kinh tế mà Anh / Chị nắm vững nhất. Trả lời: 1.Hệ thống công cụ quản lý kinh tế của nhà nước: a) Khái niệm công cụ quản lý kinh tế cùa nhà nước b) Các loại công cụ (có 5 nhóm chính) * Công cụ thể hiện ý đồ, mục tiêu của quản lý * Công cụ thể hiện chuẩn mực xử sự, hành vi trong các quan hệ kinh tế * Công cụ thể hiện tư tưởng, quan điểm của Nhà nước trong điều chỉnh vĩ mô đối với nền kinh tế. * Công cụ vật chất thuần tuý * Công cụ để sử dụng các công cụ nói trên 2. Lấy ví dụ thực tiễn để minh hoạ về sự tác động của một số công cụ đối với hoạt động của nền kinh tế mà Anh / Chị nắm vững nhất. - VD1: Công cụ thuế (cần làm rõ) + Thuế là gì? + Vì sao thuế là công cụ để điều tiết hoạt động của nền kinh tế? + Nêu các trường hợp cụ thể mà Nhà nước sử dụng công cụ thuế để điều chỉnh + Nhà nước sử dụng thuế theo hướng nào trong các tình huống cụ thể: (1) Khi nền kinh tế phát triển quá nóng, lạm phát cao; (2) Khi nền kinh tế bị suy thoái, thất nghiệp tăng lên.

doc1 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 11860 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hệ thống các công cụ quản lý kinh tế của nhà nước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Câu 3: Trình bày hệ thống các công cụ quản lý kinh tế của nhà nước. Lấy ví dụ thực tiễn để minh hoạ về sự tác động của một số công cụ đối với hoạt động của nền kinh tế mà Anh / Chị nắm vững nhất. Trả lời: 1.Hệ thống công cụ quản lý kinh tế của nhà nước: a) Khái niệm công cụ quản lý kinh tế cùa nhà nước b) Các loại công cụ (có 5 nhóm chính) * Công cụ thể hiện ý đồ, mục tiêu của quản lý * Công cụ thể hiện chuẩn mực xử sự, hành vi trong các quan hệ kinh tế * Công cụ thể hiện tư tưởng, quan điểm của Nhà nước trong điều chỉnh vĩ mô đối với nền kinh tế. * Công cụ vật chất thuần tuý * Công cụ để sử dụng các công cụ nói trên 2. Lấy ví dụ thực tiễn để minh hoạ về sự tác động của một số công cụ đối với hoạt động của nền kinh tế mà Anh / Chị nắm vững nhất. - VD1: Công cụ thuế (cần làm rõ) + Thuế là gì? + Vì sao thuế là công cụ để điều tiết hoạt động của nền kinh tế? + Nêu các trường hợp cụ thể mà Nhà nước sử dụng công cụ thuế để điều chỉnh + Nhà nước sử dụng thuế theo hướng nào trong các tình huống cụ thể: (1) Khi nền kinh tế phát triển quá nóng, lạm phát cao; (2) Khi nền kinh tế bị suy thoái, thất nghiệp tăng lên. - VD: Công cụ lãi suất (cần làm rõ) + Lãi suất là gì? Lãi suất hình thành như thế nào? Khi lãi suất thay đổi sẽ tác độn như thế nào đến các biến số của nền kinh tế Nhà nước có thể kiểm soát mức lãi suất như thế nào trong những trường hợp cần thiết để ổn định nền kinh tế.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHệ thống các công cụ quản lý kinh tế của nhà nước.doc
Luận văn liên quan