Hệ thống cấp cứu Việt Nam Thách thức và giải pháp

1. Kêu gọi sự ủng hộ của Bộ y tế và chính quyền các địa phương để thiết lập các phát triển hệ thống EMS. 2. Chuẩn hóa các đào tạo y học cấp cứu trong các trường đại học y. 3. Đưa cấp cứu chấn thương vào nhiệm vụ của KCC trên toàn quốc.

pdf31 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2451 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hệ thống cấp cứu Việt Nam Thách thức và giải pháp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HỆ THỐNG CẤP CỨU VIỆT NAM THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP PHÂN HỘI CẤP CỨU VIỆT NAM PGS.TS. Nguyễn Đạt Anh Y học cấp cứu Việt Nam Lịch sử KHOA CẤP CỨU PHÁC ĐỒ CRP QUY CHẾ CẤP CỨU 2000 2012 2004 2008 2012 2012 HƯỚNG DẪN 2009 2012 PHÂN HỘI CẤP CỨU VIỆT NAM Quy chế cấp cứu hồi sức (2008) PHÂN HỘI CẤP CỨU VIỆT NAM PGS.TS. Nguyễn Đạt Anh Y học cấp cứu • Bệnh viện loại 1: 3 khoa (KCC, ICU, TTCĐ) • Bệnh viện tỉnh: 3 khoa (KCC, ICU, TTCĐ) • Bệnh viện huyện: 2 khoa (KCC, ICU) • Cơ sở: 1 đơn vị (cấp cứu) Tình trạng hệ thống cấp cứu 2 năm sau quy chế cấp cứu PHÂN HỘI CẤP CỨU VIỆT NAM PGS.TS. Nguyễn Đạt Anh 7 ? 2 năm sau quy chế cấp cứu  Quy chế mới đã được thực thi nhưng hệ thống cấp cứu vẫn trong giai đoạn khởi đầu.  Nhiều bệnh viện chỉ có khoa ICU, chưa thành lập KCC.  Cấp cứu được coi là việc của phòng khám, ICU, và khoa ngoại.  Không có mặt bác sỹ cấp cứu đánh giá và ổn định bệnh nhân. (số liệu thống kê 6/ 2010) 2 năm sau quy chế 21.6 71.7 6.7 Set up Not set up Unable Số liệu của 60 bệnh viện phía bắc 6/2010 Chỉ có 21,6% bệnh viện có khoa cấp cứu • Hệ thống cấp cứu trước viện (115 ) chỉ đáp ứng được 30% nhu cầu ở những thành phố lớn (Hà Nội, HCM). • Chưa có chính sách hỗ trợ chuyên nghành mới. • Thiếu tài liệu đào tạo chuẩn cho bác sỹ cấp cứu. • Chưa có hệ thống paramedic tại Việt Nam. Hội nghị 28/02/2010- JICA – BV Bạch Mai 2 năm sau quy chế Thực trạng Lý do chưa thiết lập Số Tỷ lệ (%) Thiếu thiết bị 16 38.1 Thiếu nhân lực 13 31.0 Chưa biết có quy chế mới 09 21.4 Cho là không cần có KCC 04 9.5 Tổng 42 100 Số liệu của 60 bệnh viện phía bắc 6/2010 Đào tạo y học cấp cứu PHÂN HỘI CẤP CỨU VIỆT NAM PGS.TS. Nguyễn Đạt Anh Đào tạo cấp cứu • Khóa ATLS tại BV Bạch Mai (phối hợp với giảng viên các bệnh viện lớn tại Hà Nội và HCM). • Từ 2005, thực hiện đào tạo và triển khai (JATEC) cho các bệnh viện tỉnh. • Đào tạo về y học thảm họa do Bộ y tế chủ trì. • Đào tạio cấp cứu ban đầu bệnh nhân chấn thương phối hợp với các chuyên gia nước ngoài. Đào tạo cấp cứu Đào tạo cấp cứu Thực trạng đào tạo Học viên Data from training courses in 2010 (DOHA) Kết quả của test đầu vào 0% 5% 46% 49% Exellance Good Fair Bad Học viên Data from training courses in 2010 (DOHA) 0 10 20 30 40 50 60 Exellance Good Fair Bad Doctor Nurses Hướng dẫn toàn quốc PHÂN HỘI CẤP CỨU VIỆT NAM PGS.TS. Nguyễn Đạt Anh Thực trạng tại Việt Nam Nhu cầu cấp thiết: Hướng dẫn chuẩn quốc gia Mỗi bệnh viện có hướng protocol riêng Không có chương trình chuẩn Hướng dẫn tại các nước phát triển Cấp cứu tim mạch:  AHA: → BLS, ACLS  ERC: → BLS, ALS  Nhật Bản: → JCLS Cấp cứu chấn thương: • Nhật Bản: JATEC Cấp cứu trước viện “nhiều tầng” Chuyên khoa Cấp cứu chấn thương cơ bản Chăm sóc ban đầu Xây dựng hướng dẫn • Hướng dẫn được các chuyên gia biên soạn từ: • Nội khoa: Bệnh viện Bạch Mai • Chấn thương: BV Việt Đức. • Cấp cứu ban đầu và trước viện: Trung tâm cấp cứu 115 và BV Saint Paul. • Thảo luận và thống nhất • Phổ biến trên toàn quốc • BYT chuẩn hóa và triển khai toàn quốc. Tham khảo Hướng dẫn của các nước phát triển và xây dựng hướng dẫn cho Việt Nam Vai trò của chính phủ trong EMS 1. Kêu gọi sự ủng hộ của Bộ y tế và chính quyền các địa phương để thiết lập các phát triển hệ thống EMS. 2. Chuẩn hóa các đào tạo y học cấp cứu trong các trường đại học y. 3. Đưa cấp cứu chấn thương vào nhiệm vụ của KCC trên toàn quốc. Giải pháp KCC GUIDELINES BỘ MÔN CẤP CỨU HỘI CẤP CỨU ? Phân hội cấp cứu Việt Nam (VSEM) Ngày 04, tháng 3 năm 2013 VSEM: website Google Analytics (www.vsem.org.vn) 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 Aug Sep Oct Nov Dec Pageviews Visits VSEM: Hội nhập quốc tế Xin cảm ơn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfhe_thong_cap_cuu_viet_nam_thach_thuc_va_giai_phap_pgs_ts_nguyen_dat_anh__7814.pdf
Luận văn liên quan