Hệ thống hỗ trợ tìm đường đi xe buýt trên Web

LỜI MỞ ĐẦU Giao thông vốn là một vấn đề rất được quan tâm trong các thành phố lớn. Nhất là trong tình trạng hiện nay ở nước ta nói chung, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, tình hình giao thông đang diễn ra ngày càng phức tạp, nạn kẹt xe trong các giờ cao điểm diễn ra như một căn bệnh cấp tính. Việc phổ biến thông tin và hướng dẫn người dân tìm đường đi thích hợp với các phương tiện giao thông công cộng đang là một việc làm cần thiết. Với điều kiện cụ thể ở nước ta hiện nay, xe bu ýt sẽ là một phương tiện mở màn để người dân quen dần với hệ thống giao thông này. Việc tra cứu thông tin và đặc biệt là tìm các tuyến thích hợp để đi lại bằng bản đồ giấy thường rất phức tạp, tốn thời gian và sẽ càng khó khăn hơn khi giữa các tuyến đi không liên thông với nhau giữa điểm xuất phát và điểm đích hay khi hệ thống các tuyến trở nên ngày một chằng chịt, một xu hướng ắt sẽ diễn ra trong tương lai không xa. Tuy nhiên với sự trợ giúp của công nghệ máy tính thì công việc đó sẽ trở nên dễ dàng và tiện lợi. Với ý tưởng đó, chúng em đã tiến hành tìm hiểu các công nghệ WebGIS để thực hiện đề tài “Hệ thống hỗ trợ tìm đường đi xe buýt trên web” nhằm tạo ra một website để hỗ trợ người dùng tìm được các tuyến đường thích hợp cho việc đi lại một cách trực quan, đơn giản, nhanh chóng và tiện lợi. Luận văn này gồm 6 chương : Chương 1. Tổng quan: chương mở đầu của luận văn, giới thiệu về nhu cầu thực tế và l ý do thực hiện đề tài, đồng thời giới thiệu sơ lược về đề tài và mục tiêu phải đạt được. Chương 2. Hướng tiếp cận của đề tài: nêu các giải pháp hiện có trong nước và ngoài nước, hướng tiếp cận của luận văn để thực hiện đề tài. Chương 3. Phân tích: trình bày các hồ sơ phân tích trong Xây dựng hệ thống. Chương 4. Thiết kế: trình bày các hồ sơ thiết kế trong Xây dựng hệ thống. Chương 5. Cài đặt: mô tả cách cài đặt cụ thể của một số giải thuật chính trong hệ thống. Chương 6. Tổng kết: chương cuối cùng của luận văn, tóm lại các vấn đề đã giải quyết và nêu ra một số hướng Phát triển trong tương lai MỤC LỤC DANH MỤC CÁC HÌNH . viii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU xi Chương 1 Tổng quan 1 1.1 Yêu cầu thực tế và lý do thực hiện đề tài .1 1.2 Mục tiêu của đề tài 1 Chương 2 Hướng tiếp cận của luận văn .3 2.1 Các giải pháp hiện có 3 2.1.1 Xét về giải pháp bản đồ 3 2.1.2 Xét về khía cạnh kỹ thuật 5 2.2 Hướng tiếp cận của luận văn 8 2.2.1 Xét về giải pháp bản đồ 8 2.2.2 Xét về khía cạnh kỹ thuật 8 Chương 3 Phân tích 11 3.1 Phân tích hiện trạng 11 3.1.1 Hiện trạng hệ thống xe buýt thành phố . 11 3.1.2 Cách thức đón xe buýt 12 3.2 Xác định yêu cầu 13 3.3 Bảng chú giải 13 3.3.1 Giới thiệu 13 3.3.2 Các định nghĩa 13 3.4 Đặc tả bổ sung 14 3.4.1 Mục tiêu 14 3.4.2 Phạm vi .14 3.4.3 Chức năng .14 3.4.4 Tính khả dụng .14 3.4.5 Tính ổn định 14 3.4.6 Hiệu suất .14 3.4.7 Sự hỗ trợ 14 3.4.8 Tính bảo mật .15 3.4.9 Các ràng buộc thiết kế .15 3.5 Xây dựng mô hình Use-case (Use-case Model) .15 3.5.1 Xác định Actor và Use case 15 3.5.2 Mô hình Use-case .17 3.6 Đặc tả Use case .18 3.6.1 Lookup BusLine Info (Tra cứu thông tin Tuyến xe buýt) 18 3.6.2 Lookup Road Info (Tra cứu thông tin Đường) .19 3.6.3 Lookup Place Info (Tra cứu thông tin Địa điểm) .20 3.6.4 View On Map (Định vị đối tượng bản đồ) .21 3.6.5 Find Shortest Path (Tìm đường đi ngắn nhất) 22 3.6.6 Find Nearest BusStation (Tìm trạm dừng gần nhất) .24 3.6.7 Pan (Di chuyển bản đồ) 25 3.6.8 Zoom (Phóng to / Thu nhỏ bản đồ) . 26 3.6.9 Fit2Window (Hiện toàn bộ bản đồ) 27 3.6.10 Maintain BusLine Info (Quản lý thông tin Tuyến xe buýt) 27 3.6.11 Maintain BusStation Info (Quản lý thông tin Trạm dừng) .31 Chương 4 Thiết kế 34 4.1.1 Thiết kế Kiến trúc hệ thống .34 4.1.2 Thiết kế giao diện 36 4.1.3 Mô hình lớp đối tượng 42 4.1.4 Mô hình dữ liệu (Data Model) 42 4.1.5 Mô hình thiết kế (Design Model) .58 Chương 5 Cài đặt 77 5.1 Thuật giải A*: Tìm đường đi ngắn nhất từ T0 đến TG 77 5.2 Áp dụng A* vào bài toán tìm đường đi xe buýt .79 Chương 6 Tổng kết .81 6.1 Tổng kết 81 6.2 Hướng Phát triển . 81 Phụ lục A Giới thiệu chương trình 83 Yêu cầu cấu hình .8 3 Giới thiệu chương trình .83 Phụ lục B Lộ trình 45 tuyến xe buýt điểm 90 Tài liệu tham khảo 100

pdf112 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3328 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hệ thống hỗ trợ tìm đường đi xe buýt trên Web, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfHệ thống hỗ trợ tìm đường đi xe buýt trên web.pdf
Luận văn liên quan