Đề tài Thủ tục đăng ký dự thi cấp thẻ thẩm định giá lần đầu đối với công dân Việt Nam

Thủ tục đăng ký dự thi cấp thẻ thẩm định giá lần đầu đối với công dân Việt Nam - Trình tự thực hiện: + Cá nhân lập Hồ sở gửi Cục Quản lý giá- Bộ Tài chính + Nộp lệ phí thi và nhận Phiếu dự thi khi có đủ điều kiện dự thi. - Cách thức thực hiện: Tại cơ quan hành chính nhà nước - Thành phần, số lượng hồ sơ: + Phiếu đăng ký dự thi. + Sơ yếu lý lịch (có xác nhận); +Các bản sao công chứng văn bằng, chứng chỉ quy định, bao gồm: Bằng Đại học chuyên ngành phù hợp, Chứng chỉ Bồi dưỡng thẩm định giá, Chứng chỉ tin học và ngoại ngữ, Chứng chỉ Kiểm toán viên (nếu có) và các văn bằng, chứng chỉ liên quan (nếu có). + 03 ảnh mầu cỡ 3 x 4cm (chụp trong thời gian 6 tháng tính đến trước ngày đăng ký dự thi), hai phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận. + Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

doc2 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2709 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thủ tục đăng ký dự thi cấp thẻ thẩm định giá lần đầu đối với công dân Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính ______________________________ Thủ tục đăng ký dự thi cấp thẻ thẩm định giá lần đầu đối với công dân Việt Nam - Trình tự thực hiện: + Cá nhân lập Hồ sở gửi Cục Quản lý giá- Bộ Tài chính + Nộp lệ phí thi và nhận Phiếu dự thi khi có đủ điều kiện dự thi. - Cách thức thực hiện: Tại cơ quan hành chính nhà nước - Thành phần, số lượng hồ sơ: + Phiếu đăng ký dự thi. + Sơ yếu lý lịch (có xác nhận); +Các bản sao công chứng văn bằng, chứng chỉ quy định, bao gồm: Bằng Đại học chuyên ngành phù hợp, Chứng chỉ Bồi dưỡng thẩm định giá, Chứng chỉ tin học và ngoại ngữ, Chứng chỉ Kiểm toán viên (nếu có) và các văn bằng, chứng chỉ liên quan (nếu có). + 03 ảnh mầu cỡ 3 x 4cm (chụp trong thời gian 6 tháng tính đến trước ngày đăng ký dự thi), hai phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận. + Số lượng hồ sơ:  01 (bộ) - Thời hạn giải quyết: Không quy định cụ thể - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Quản lý giá- Bộ Tài chính - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phiếu dự thi - Lệ phí: Lệ phí dự thi tính cho từng môn thi và từng kỳ thi do Chủ tịch Hội đồng thi thông báo cho từng kỳ thi sau khi được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt. Kỳ thi gần nhất (lần 4) lệ phí dự thi là 200.000 đồng/môn thi. - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: + Có lý lịch rõ ràng; không có tiền án tiền sự; không trong thời gian bị kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự; không thuộc các đối tượng không được hành nghề thẩm định giá theo quy định của pháp luật. + Có thời gian công tác thực tế theo chuyên ngành đào tạo từ 03 năm (đủ 36 tháng) trở lên tính từ khi có bằng tốt nghiệp đại học theo chuyên ngành quy định. + Người đăng ký dự thi lấy Thẻ thẩm định viên về giá phải thi lần đầu ít nhất là 4 môn thi chuyên ngành quy định tại Khoản 1 Điều 4 Quy chế thi, cấp, sử dụng và quản lý thẻ thẩm định viên về giá ban hành kèm theo Quyết định 55/2008/QĐ-BTC ngày  15/7/2008. - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 10/5/2002 của UBTVQH, ngày hiệu lực 01/7/2002 + Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 3/8/2005 của Chính phủ về thẩm định giá + NĐ số 170/2003/NĐ-CP  ngày 25/12/2003 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá. + Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9/6/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá. + Quyết định 55/2008/QĐ-BTC ngày  15/7/2008 V/v ban hành Quy chế thi, cấp, sử dụng và quản lý thẻ thẩm định viên về giá

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docthu_tuc_dang_ky_du_thi_cap_the_tham_dinh_gia_lan_dau_doi_voi_cong_dan_viet_nam_6147.doc
  • pdfthu_tuc_dang_ky_du_thi_cap_the_tham_dinh_gia_lan_dau_doi_voi_cong_dan_viet_nam_6147.pdf
Luận văn liên quan