Hiệu chỉnh bài toán bù tổng quát

Chương 3 đề cập tới khái niệm bài toán cực trị với ràng buộc là bài toán bù tong quát và một số kết quả nghiên cứu. Mục 3.2 trình bày phương pháp hiệu chỉnh cho bài toán này. Phương pháp mới dẫn tới tìm cực trị một phiếm hàm phụ thuộc tham số nhưng không có ràng buộc. Các định lí chứng minh sự tồn tại nghiệm cũng được trình bày ở đây. Cuối chương. Mục 3.3 đưa ra ví dụ số minh họa cho phương pháp hiệu chỉnh ở trẽn bằng một bài toán cụ thể trong cả hai trường hợp: khi bài toán không có nhiều và có nhiều. Kết quả tính toán hoàn toàn phù hợp với lý thuyết.

pdf92 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 24/01/2022 | Lượt xem: 239 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hiệu chỉnh bài toán bù tổng quát, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfhieu_chinh_bai_toan_bu_tong_quat.pdf
  • pdfTom tat LA _ Nguyen Thi Thuy Hoa.pdf
  • pdfTom tat LA tieng anh- Nguyen Thi Thuy Hoa.pdf
  • pdfTrang thong tin _ Nguyen Thi Thuy Hoa.pdf