Hoạt tính xúc tác của hydrotalcite trong phản ứng chuyển nhượng hydro giữa hợp chất carbonyl và alcol

HOẠT TÍNH XÚC TÁC CỦA HYDROTALCITE TRONG PHẢN ỨNG CHUYỂN NHƯỢNG HYDRO GIỮA HỢP CHẤT CARBONYL VÀ ALCOL PHAN THỊ TỪ ÁI Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Mở đầu Phần 1: Tổng quan Phần 2: Thực nghiệm Phần 3: Kết quả và biện luận Kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf63 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2614 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hoạt tính xúc tác của hydrotalcite trong phản ứng chuyển nhượng hydro giữa hợp chất carbonyl và alcol, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf9.PDF
  • pdf0.PDF
  • pdf1.PDF
  • pdf2.PDF
  • pdf3.PDF
  • pdf4.PDF
  • pdf5.PDF
  • pdf6.PDF
  • pdf7.PDF
  • pdf8.PDF
Luận văn liên quan