Kế toán quản trị chi phí sản xuất tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng viwaseen - Huế

Việc hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-Huế là vấn đề thiết thực và mang tính thường xuyên nhằm phục vụ cho công tác quản trị doanh nghiệp, nâng cao trình độ của khoa học quản lý. Tuy nhiên việc thực thi cũng rất phức tạp, liên quan đến nhiều ngành nhiều cấp, để giải quyết vấn đề này cần có sự phối hợp đồng bộ từ cả hai phía Doanh nghiệp và Nhà Nước. Về phía Nhà nước và các cơ quan ban ngành cần phải: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống kế toán DN cho phù hợp với nền kinh tế thị trường năng động có sự quản lý của Nhà nước. Sớm ban hành đầy đủ các chuẩn mực kế toán sao cho phù hợp với nền kinh tế trong nước và nền kinh tế thế giới. Ban hành các thông tư hướng dẫn việc thực thi các chuẩn mực kế toán đảm bảo tính thống nhất và chính xác để việc thực thi được tiến hành đồng bộ giữa các Doanh nghiệp. Về Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-Huế, tôi có một số kiến nghị sau về việc xây dựng hệ thống kế toán quản trị: - Công ty nên mở rộng hơn nữa các phần hành của kế toán quản trị để áp dụng vào trong Công ty thay vì chỉ áp dụng kế toán quản trị chi phí và giá thành như hiện nay. Công ty có thể áp dụng thử phương pháp kế toán quản trị ABC vào trong công tác kế toán quản trị. - Nâng cao trình độ nhận thức của nhà quản trị về kế toán quản trị, nâng cao kiến thức chuyên môn của kế toán viên về kế toán quản trị bằng cách gửi đi học tập các lớp chuyên ngành. - Các nhà quản trị cần chú ý nhiều hơn đến việc áp dụng những thông tin đã được các phân tích của kế toán quản trị như phân tích CVP, phân tích định phí, biến phí, vào các quyết định quản trị. - Kế toán cần đưa ra các báo cáo theo báo cáo của kế toán quản trị sớm hơn. Hiện nay đa phần các báo cáo về hoạt động, kết quả sản xuất thưởng theo quý hoặc năm nên thường có độ trễ lớn, các báo cáo theo tháng sẽ có tác dụng thông tin kịp thời hơn các thay đổi về chi phí, giá thành cho nhà quản trị.

pdf95 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Lượt xem: 1182 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kế toán quản trị chi phí sản xuất tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng viwaseen - Huế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
rọng đối với các nhà quản lý. KTQT chi phí ngày càng trở nên quan trọng và ngày càng khẳng định được vai trò của mình trong việc cung cấp thông tin cho nhà quản trị. KTQT xuất phát từ yêu cầu đòi hỏi khách quan của nền kinh tế thị trường. Thời gian gần đây, KTQT luôn thu hút sự chú ý của các nhà quản trị doanh nghiệp. Đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-Huế, KTQT chi phí hiện nay chỉ dừng lại ở mức độ đơn giản, mang tính tự phát bắt nguồn từ nhu cầu thực tiễn nên công tác này không tránh khỏi những hạn chế nhất định trong điều kiện các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong nên kinh tế thị trường. Công tác KTQT chi phí bước đầu đã hình thành nhưng chưa có sự phân công, phân nhiệm công tác KTQT chi phí một cách cụ thể, kế toán quản trị được tiến hành ở các phòng ban như kế toán tài chính, phòng kế hoạch đầu tư, phòng kỹ thuật vật tư, một cách tự phát, thể hiện rõ nhất ở công tác lập kế hoạch khi không đưa vào các yếu tố tác động của thị trường. Thông tin KTQT chi phí hiện nay chưa đáp ứng nhu cầu thông tin cho nhà quản trị trong các tình huống khác nhau, do vậy khả năng đưa ra các quyết định kịp thời và khả năng ứng phó linh hoạt trước biến động của thị trường còn rất hạn chế. Từ những định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới, cho thấy trong tương lai sự cạnh tranh trong lĩnh vực xây dựng nói chung và kinh doanh bê tông 55 Đạ i h ọc K inh tế H uế thương phẩm nói riêng sẽ rất khốc liệt. Công ty cần có sự chuyển biến trong lĩnh vực quản lý, tổ chức sản xuất nhằm nâng cao hơn hiệu quả phương tiện thiết bị, kho hàng đã đầu tư trước đó vào Trạm trộn vừa nâng cao lợi nhuận, vừa đảm bảo thu hồi vốn đầu tư trong thời gian nhanh nhất. Nói cách khác, Doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển trong các điều kiện giới hạn về nguồn lực, vốn thì biện pháp tối ưu là phải kiểm soát được chi phí, đòi hỏi phải có một hệ thống chuyên trách cung cấp thông tin về chi phí phục vụ cho yêu cầu kiểm soát chi phí đó chính là KTQT. Hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị chi phí giúp cho đơn vị đánh giá tốt và thực chất hơn hiệu quả kinh tế của từng dịch vụ, cơ cấu sản phẩm và chiến lược kinh doanh trung và dài hạn. Một hệ thống thông tin KTQT chi phí thích hợp sẽ là công cụ đắc lực cho công tác quản trị chi phí tại doanh nghiệp nhằm giải quyết bài toán kiểm soát chi phí, giảm giá thành sản phẩm, từ đó có đủ cơ sở để đưa ra giá bán bê tông thương phẩm hợp lý, mang tính cạnh tranh cao. Ngoài ra doanh nghiệp còn chú trọng đến hiệu quả kinh doanh, sự hài lòng của khách hàng, chất lượng dịch vụ cũng như đổi mới phương thức quản lý. 3.2.2 Các giải pháp Xuất phát từ thực tế kế toán quản trị chi phí bê tông thương phẩm tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-Huế còn gặp phải một số hạn chế, tôi đề xuất một số giải pháp về các mặt sau: 3.2.2.1 Tổ chức bộ máy kế toán quản trị Với quy mô sản xuất của Công ty hiện nay cần phải hoàn thiện bộ máy kế toán quản trị của mình không chỉ dừng lại ở lại kế toán quản trị chi phí và giá thành bê tông thương phẩm nữa mà ra tất cả các bộ phận khác. Hình thức tốt nhất là áp dụng mô hình tổ chức kết hợp, tổ chức kết hợp giữa KTTC với KTQT theo từng phần hành kế toán. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành, kế toán tiền lương, kế toán nguyên vật liệu, kế toán doanh thu và bán hàng, kế toán tài sản cố định. Kế toán viên theo dõi phần nào thì sẽ thực hiện KTTC và KTQT phần đó. Ngoài ra kế toán tổng hợp có thể thực hiện các nội dung của KTQT khác như việc thu thập thông tin, phân tích các thông tin cho việc lập dự toán và ra quyết định trong quyết định trong quản trị doanh nghiệp. 56 Đạ i h ọc K inh tế H uế Bên cạnh đó, các phòng ban trong Công ty cũng có nhiệm vụ cung cấp thông tin cho việc lập dự toán của kế toán quản trị. - Phòng Kế hoạch và đầu tư: Cung cấp doanh thu, sản lượng có thể đạt được trong tương lai. - Phòng Kỹ thuật, vật tư: Cung cấp giá cả các loại nguyên liệu, nhiên liệu, yếu tố đấu vào, tình hình dự trữ hàng tồn kho. - Phòng Tổ chức hành chính: Cung cấp đơn giá tiền lương, quỹ lương của cácn bộ công nhiên viên. Đồng thời phần hành lập dự toán phải cung cấp các báo cáo trách nhiệm cho nhà quản lý để nhà quản lý theo dõi quá trình hoạt động và tình hình dự toán để có được những thông tin chính xác cho việc điều chỉnh kịp thời quá trình sản xuất kinh doanh. 3.2.2.2 Phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí Ngoài các cách phân loại đơn vị đang sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu lập kế hoạch, kiểm tra, kiểm soát chi phí của việc ra các quyết định của nhà quản lý, KTQT phân loại chi phí theo cách ứng xử, nghĩa là mức độ hoạt động thì chi phí sẽ biiến động như thế nào. Theo cách phân loại này, chi phí sản xuất chung được chia thành biến phí, định phí và chi phí hỗn hợp.Việc phân loại chi phí có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thiết kế, xây dựng mô hình chi phí trong mối quan hệ giữa chi phí - khối lượng - lợi nhuận. Bảng 3.1 Bảng phân loại chi phí sản xuất chung theo cách ứng xử Khoản mục chi phí Biến phí Định phí Chi phí hỗn hợp Dầu Diesel phục vụ SX X Chi phí khấu hao máy móc, thiết bị X Chi phí vật liệu phụ tùng X Chi phí nhiên liệu: Dầu nhờn, dầu Diesel, X 57 Đạ i ọc K inh tế H uế Chi phí tiếp khách, công tác phí X Khấu hao nhà làm việc, nhà ở công nhân X Chi phí điện , nước X Chi phí điện thoại X Chi phí bảo dưỡng xe, máy móc thiết bị X 3.2.2.3 Lập báo cáo thu nhập theo số dư đảm phí Từ các báo cáo kết quả kinh doanh theo phương pháp số dư đảm phí nhà quản trị có thể thấy được mức độ biến động của các khoản mục phí, định phí đánh giá được hiệu quả sử dụng chi phí, hiệu quả đầu tư. Đưa ra các quyết định về phân bổ chi phí cố định, kiểm soát biến phí, đưa ra các quyết định có nên đầu tư thêm để mở rộng sản xuất hay không. Từ việc lập báo cáo thu nhập theo phương pháp số dư đảm phí với số lượng sản phẩm sản xuất, kế toán có những thông tin như số dư đảm phí, lãi thuần để cung cấp cho nhà quản trị để có thể phân tích CVP, định giá bán một cách hợp lý, xem xét điểm hoà vốn, đưa ra quyết định về sản xuất hay ngừng sản xuất, nhận hay không tiếp nhận các đơn đặt hàng, quyết định phân bổ chi phí cố định cho từng sản phẩm. Bảng 3.2 Báo cáo thu nhập theo số dư đảm phí ĐVT: triệu đồng Chỉ tiêu M200R28 M250R28 Tổng Doanh số 652.630.000 529.000.000 2.340.830.905 Trừ: Các chi phí khả biến 643.190.892 446.713.844 2.229.085.107 Tổng số dư đảm phí 9.439.108 82.286.156 111.745.798 Trừ: Các chi phí bất biến 106.934.826 74.269.192 427.191.057 Lãi thuần -97.495.718 8.016.964 -315.445.259 58 Đạ i h ọc K inh tế H uế 3.2.2.4 Phương pháp phân bổ chi phí Phương pháp kế toán chi phí dựa trên hoạt động (Activity Based Costing – ABC) tập hợp toàn bộ chi phí gián tiếp trong quá trình sản xuất được tập hợp trên các tài khoản chi phí sản xuất chung, sau đó phân bổ các chi phí theo hoạt động đó theo phương thức phân bổ thích hợp như: số giờ máy hoạt động, số giờ công lao động trực tiếp Khoản chi phí gián tiếp này được phân bổ vào giá thành sản xuất cùng chi phí NVLTT, CPNCTT, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp để được giá thành toàn bộ. Phương pháp ABC gồm các bước sau: - Thứ nhất: Xem xét các hoạt động tạo ra chi phí tại mỗi trung tâm chi phí, lập danh sách các hoạt động khác nhau. Sau đó chi phí tại trung tâm sẽ được phân bổ cho mỗi hoạt động có quan hệ trực tiếp với hoạt động phân bổ. - Thứ hai: Trong từng hoạt động cần xác định các tiêu chuẩn đo lường sự thay đổi mức sử dụng chi phí cho mỗi loại sản phẩm chịu chi phí. Các tiêu chuẩn thường dùng là: số giờ lao động trực tiếp của Công nhân, số giờ máy chạy, số sản phẩm sản xuất ra - Thứ ba, các hoạt động có cùng tiêu chuẩn phân bổ phải đựoc tập hợp tiếp tục vào một “trung tâm phân nhóm”. Tuỳ theo tính chất kỹ thuật của sản phẩm, dịch vụ hay đối tượng chịu chi phí mà tiếp tục phân thành các nhóm nhỏ để tính giá thành. Như vậy, có thể nói rằng, phương pháp ABC có thể biến một chi phí gián tiếp thành một chi phí trực tiếp với một đối tượng tạo lập chi phí xác định. Việc lựa chọn các hoạt động và tiêu chuẩn phân bổ chi phí hợp lý giúp các nhà quản trị doanh nghiệp có được những báo cáo về giá thành sản phẩm, dịch vụ với độ tin cậy cao hơn nhiều so với phương pháp truyền thống tư đó đưa ra các quyết định quản trị chính xác hiệu quả hơn. Phân bổ chi phí sản xuất theo phương pháp truyền thống mà Công ty đang áp dụng hiện nay theo chỉ tiêu nguyên vật liệu trực tiếp. Tuy nhiên vì sản xuất nhiều sản phẩm, đa dạng chủng loại, phẩm cấp, chi phí sản xuất chung chiếm tỷ trọng lớn hơn chi phí nhân công; có sự đa dạng về chủng loại sản phẩm cũng như đối tượng khách 59 Đạ i h ọc K i h tế H uế hàng về quy mô đơn hàng, yêu cầu vê phân phối. Vì vậy, về lâu dài Công ty nên áp dụng các phương pháp kế toán chi phí dựa trên hoạt động sẽ giúp cho việc tính toán giá thành chính xác. Từ đó, kế toán quản trị chi phí sẽ cung cấp thông tin cho nhà quản lý về giá thành, giúp nhà quản lý dễ dàng nhận thấy được những hoạt động có quan hệ trực tiếp với hoạt động phân bổ để đưa ra các quyết định quản trị chính xác, hiệu quả hơn. Bảng 3.3 Bảng phân bổ chi phí sản xuất chung theo phương pháp ABC ĐVT: đ Khoản mục chi phí M200 - R28 M250 -R28 Tổng cộng I.Nhóm chi phí sản xuất 150.219.777 169.813.661 0 529.034.867 Phân bổ theo số giờ sản xuất 23 26 81 Chi phí điện nước 5.345.067 6.042.249 18.823.930 Chi phí khấu hao TSCĐ 121.301.164 137.123.055 427.191.057 Dụng cụ SX 23.573.546 26.648.357 83.019.880 II. Nhóm chi phí vận chuyển 51.596.394 44.465.185 203.309.370 Phân bổ theo số km vận chuyển 369 318 1454 Dầu Diesel 49.498.139 42.656.933 195.041.449 Chi phí thay thế, thiết bị sửa chữa xe 2.098.255 1.808.252 8.267.921 III. Nhóm chi phí duy trì, tiện ích 10.694.984 9.904.045 44.952.008 Phân bổ theo doanh thu sản phẩm (trđ) 572 529 2.340 Chi phí điện thoại 793.333 733.695 3.245.454 Chi phí tiếp khách 288.889 267.172 1.181.818 Dịch vụ mua ngoài khác 9.439.106 8.729.523 38.614.526 Phân bổ theo số lần thử nghiệm 1 1 11 Chi phí thử nghiệm bê tông 173.655 173.655 1.910.210 Chi phí sản xuất chung 212.511.155 224.182.891 0 777.296.245 60 Đạ i ọc K inh tế H uế Bảng 3.4 Bảng tính giá thành sản phẩm theo phương pháp ABC ĐVT: đ Sản phẩm M200 - R28 M250 - R28 Tổng cộng Nguyên liệu trực tiếp 390.272.337 271.054.920 1.559.088.434 Nhân công trực tiếp 58.345.101 40.522.285 233.081.272 Chi phí sản xuất chung 206.803.095 210.021.976 777.296.245 Nhóm chi phí sản xuất 107.085.107 121.052.729 377.125.810 Nhóm chi phí vận chuyển 51.596.394 44.465.185 203.309.370 Nhóm chi phí duy trì, tiện ích 10.694.984 9.904.045 44.952.008 Tổng giá thành 655.420.533 521.599.181 2.569.465.951 Số lượng bê tông (m3) 530,5 460 Giá thành đơn vị sản phẩm 1.235.477 1.133.911 Bảng 3.5 Bảng so sánh giá thành sản phẩm theo phương pháp truyền thống và phương pháp ABC ĐVT: đ Sản phẩm M200 - R28 M250 - R28 . Truyền thống ABC ± Truyền thống ABC ± Chi phí sản xuất chung 194.573.454 212.511.155 +17.937.701 135.136.639 224.009.236 -88.872.597 Tổng giá thành 643.190.892 661.128.593 +17.937.701 446.713.844 535.586.441 -88.872.597 Số lượng bê tông 530,5 530,5 - 460 460 - Giá thành đơn vị 1.212.424 1.246.237 +33.813 971.117 1.164.318 -193.201 61 Đạ i h ọc K inh tế H uế Do hạn chế về thời gian, số lượng sản phẩm lại nhiều nên số liệu đề tài chỉ đi vào chi tiết phân bổ theo phương pháp ABC cho 2 mác bê tông. Qua kết quả tính toán ở trên cho thấy, nếu Công ty phân bổ chi phí sản xuất chung theo phương pháp truyền thống thì chi phí sản xuất chung phân bổ cho một đơn vị bê tông mác M200 – R28 và M250 – R28 lần lượt là 1212 (nghìn đồng) và 971 (nghìn đồng) trong khi đó lẽ ra phải phân bổ cho bê tông mác M200 – R28 là 1246 (nghìn đồng) và cho bê tông mác M250 – R28 là 1164 (nghìn đồng). Vậy, theo cách chọn chi phí nguyên vật liệu trực tiếp làm tiêu thức phân bổ chi phí sản xuất chung cho 2 sản phẩm trên đã làm cho chi phí sản xuất của mác M200 – R28 giảm xuống và làm cho chi phí sản xuất mác M250-R28 giảm xuống. Kết quả là làm cho giá thành đơn vị sản phẩm thiếu chính xác. Khi định giá bán, công ty sẽ bị lỗ ở mác M200 – R28 mà không biết (vì giá thành đơn vị sản phẩm V bị tính thấp đi). Vì vậy, bằng cách phân bổ chi phí sản xuất chung dựa trên hoạt làm căn cứ chúng ta sẽ có thể xác định chi phí sản xuất chung cho từng loại sản phẩm và do vậy các số liệu giá thành đơn vị sẽ chính xác hơn. 3.2.2.5 Công tác lập dự toán chi phí sản xuất Hiện nay, dự toán chi phí sản xuất của Chi nhánh Bê tông và Khai thác mỏ là dự toán tĩnh nghĩa là các dự toán này chỉ hướng về một mức độ hoạt động nhất định và các kết quả thực tế luôn được so sánh với các chi phí kế hoạch. Vì vậy ở các mức hoạt động khác, doanh nghiệp không thể dự báo chi phí để đưa ra các quyết định phù hợp với những diễn biến của thị trường. Để đáp ứng được yêu cầu đó, doanh nghiệp cần lập dự toán chi phí linh hoạt. Dự toán chi phí linh hoạt là dự toán chi phí được lập cho các quy mô hoạt động khác nhau, giúp nhà quản trị có thể so sánh được chi phí thực tế ở các mức độ hoạt động khác nhau, từ đó có các quyết định về giá sản phẩm trong điều kiện ở mức sản lượng khác nhau, đảm bảo cho doanh nghiệp có lãi nhưng vẫn đáp ứng được đơn đặt hàng của khác hàng. Việc lập dự toán chi phí linh hoạt tại Công ty được tiến hành như sau: - Đối với biến phí nguyên vật liệu căn cứ vào định mức tiêu hao nguyên liệu và đơn giá dự kiến nguyên liệu mua vào. 62 Đạ i ọc Ki nh tế H uế - Đối với biến phí tiền lương căn cứ vào đơn giá lương do bộ phận tổ chức hành chính xây dựng theo kế hoạch hàng năm và tỷ lệ trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn theo quy định. - Đối với các chi phí chung: căn cứ vào tài liệu thống kê năm trước và kết quả bóc tách các chi phí hỗn hợp để xác định biến phí đơn vị. Trong đó, cần xây dựng thêm định mức dầu Diezel cho phù hợp với từng loại xe mix mới và xe mix cũ giảm tình trạng lãng phí. Trên cơ sở phân loại chi phí theo cách ứng xử, xác định được mức biến phí đơn vị của các chi phí sản xuất chung bằng cách lấy tổng biến phí từng khoản mục chia cho sản lượng sản xuất trong kỳ, xác định được tổng định phí. Dù hạn chế về việc chưa xác lập định mức về các nội dung khác nhưng dựa trên cơ sở các thông tin về giá thành các kỳ trước, sản lượng bán ra mác bê tông M200 – R28 trong quý III/2013 là 983,5 m3; định mức sản phẩm, giá nguyên vật liệu theo sổ kho nhân thêm tỷ lệ lạm phát là 0,01%, ta lập bảng ví dụ về dự toán chi tiết mác bê tông M200 – R28 với sản lượng dự toán là 1000m3 Bảng 3.6 Bảng dự toán chi tiết mác bê tông M200-R28 Quý III/2014 SSTT Chỉ tiêu Số lượng Đơn giá THÀNH TIỀN I Vật tư 698.585.629 1 Xi măng Kim đỉnh PCB 40 rời 13 tấn 1.230.362 15.994.703 2 Cát bê tông 615 m3 121.200 74.538.000 3 Đá 1x2 747 m3 328.250 245.202.750 4 Phụ gia - Pozzolith 132 R 1700 l 10.908 2.966.976 5 Xi măng Nghi sơn PCB 40 272 tấn 1.323.100 359.883.200 II Nhân công 58.560.000 5 Nhân công 600 giờ 70.000 48.000.000 6 BHXH,BHYT,KPCĐ, BHTN 10.560.000 III Chi phí sản xuất chung 383.543.160 A Định phí SXC 119.627.865 B Biến phí SXC 263.915.295 III Tổng giá thành dự toán 1.140.688.789 Gía thành đơn vị dự toán 1.140.689 63 Đạ i h ọc K inh tế H uế 3.2.2.6 Lập báo cáo chi phí để phục vụ kiểm soát chi phí Tại Công ty, báo cáo chi phí về nguyên vật liệu (Biên bản bàn giao bê tông) của chỉ mới dừng lại ở việc so sánh giữa dự toán và thực tế và nhằm cung cấp cho đối tượng khách hàng còn mà chưa đi sâu vào chi tiết và cung cấp đủ thông tin cần thiết cho nhà quản trị..Ngoài bảng kê nguyên vật liệu và thẻ kho, Công ty nên lập báo cáo về tình hình thực hiện chi phí nguyên vật liệu trực tiếp nhằm xác định mức biến động về định mức hay đơn giá nguyên vật liệu, từ đó xác định nguyên nhân xảy ra chênh lệch là gì và đưa ra biện pháp xử lý kịp thời. Bảng 3.7 Báo cáo tình hình thực hiện chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Bê tông M200 – R28 Chi phí Số lượng Đơn giá Biến động Định mức Thực tế Định mức Thực tế Giá Lượng (1) (2) (3) (4) (5)=(4-3)x2 (6)=2-1 1. Chi phí NVL chính Xi măng Kim đỉnh PCB 40 rời (tấn) 7 7 1.218.180 1.218.180 0 0 Cát bê tông (m3) 339 339,35 113.637 113.636 -223 0,35 Đá 1x2 (m3) 410 416,29 323.300 322.910 -162.154 6,29 Xi măng Nghi sơn PCB 40 (tấn) 150 148,18 1.310.000 1.339.097 4.311.589 -1,82 2. Chi phí NVL phụ 0 Phụ gia - Pozzolith 132 R (lít) 935 935 10.800 10.799 -1.005 0 Căn cứ vào bảng trên ta thấy số lượng định mức so với thực tế không có chênh lệch hoặc có chênh lệch nhưng không đáng kể, chứng tỏcông tác định mức sản phẩm đã thực hiện rất tốt. Nhà quản lý Công ty nên chú trọng hơn về việc dự toán đơn giá, tiến hành dự phòng biến động giá hơn. Đồng thời cũng xác định các nguyên nhân khiến hao hụt nguyên vật liệu về cát bê tông, đá có chấp nhận được hay không để tiết kiệm chi phí hơn. 64 Đạ i h ọc K inh tế H uế PHẦN 3 - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1. Kết luận Trong môi trường cạnh tranh gay gắt, các Công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và xây dựng đã nỗ lực không ngừng, nâng cao chất lượng và cạnh tranh trên thị trường xây dựng. Với một tổ chức cơ cấu linh hoạt, đội ngũ nhân viên kinh nghiệm, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-Huế đã tạo được cho mình một chỗ đứng trong lĩnh vực xây dựng và sản xuất bê tông. Tuy nhiên, để có thể nâng cao hơn vị thế của mình, đòi hỏi phải có chiến lược quản trị tốt về bê tông thương phẩm. KTQT chi phí một trong những nội dung rất quan trọng và cần thiết trong quá trình hoàn thiện hệ thống quản lý của Doanh nghiệp, góp phần khẳng định chức năng cung cấp thông tin của hệ thống kế toán trong quản lý và đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường. Thực trạng KTQT ở Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN- Huế còn rất hạn chế vì vậy việc hoàn thiện KTQT chi phí ở Doanh nghiệp là rất cần thiết. Đề tài : “Kế toán quản trị chi phí sản xuất bê tông thương phẩm tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-Huế” đã góp phần giải quyết vấn đề nêu trên. Đề tài này đã đạt được các kết quả sau: Một là, hệ thống hóa được những lý luận cơ bản về KTQT chi phí, làm tiền đề cho việc đánh giá thực trạng và tìm ra các giải pháp khắc phục những tồn tại về KTQT chi phí tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-Huế. Hai là, phản ánh thực trạng KTQT chi phí của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-Huế từ đó nhận thấy được những mặt hạn chế và đưa ra các giải pháp để hoàn thiện những mặt hạn chế đó. Ba là, để hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-Huế, đề tài đã đưa ra các giải pháp: Tổ chức bộ máy kế toán quản trị, , lập báo cáo chi phí để phục vụ kiểm soát chi phí và lập báo cáo thu nhập theo số dư đảm phí. 2. Kiến nghị 65 Đạ i h ọ K inh tế H uế Việc hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-Huế là vấn đề thiết thực và mang tính thường xuyên nhằm phục vụ cho công tác quản trị doanh nghiệp, nâng cao trình độ của khoa học quản lý. Tuy nhiên việc thực thi cũng rất phức tạp, liên quan đến nhiều ngành nhiều cấp, để giải quyết vấn đề này cần có sự phối hợp đồng bộ từ cả hai phía Doanh nghiệp và Nhà Nước. Về phía Nhà nước và các cơ quan ban ngành cần phải: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống kế toán DN cho phù hợp với nền kinh tế thị trường năng động có sự quản lý của Nhà nước. Sớm ban hành đầy đủ các chuẩn mực kế toán sao cho phù hợp với nền kinh tế trong nước và nền kinh tế thế giới. Ban hành các thông tư hướng dẫn việc thực thi các chuẩn mực kế toán đảm bảo tính thống nhất và chính xác để việc thực thi được tiến hành đồng bộ giữa các Doanh nghiệp. Về Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-Huế, tôi có một số kiến nghị sau về việc xây dựng hệ thống kế toán quản trị: - Công ty nên mở rộng hơn nữa các phần hành của kế toán quản trị để áp dụng vào trong Công ty thay vì chỉ áp dụng kế toán quản trị chi phí và giá thành như hiện nay. Công ty có thể áp dụng thử phương pháp kế toán quản trị ABC vào trong công tác kế toán quản trị. - Nâng cao trình độ nhận thức của nhà quản trị về kế toán quản trị, nâng cao kiến thức chuyên môn của kế toán viên về kế toán quản trị bằng cách gửi đi học tập các lớp chuyên ngành. - Các nhà quản trị cần chú ý nhiều hơn đến việc áp dụng những thông tin đã được các phân tích của kế toán quản trị như phân tích CVP, phân tích định phí, biến phí, vào các quyết định quản trị. - Kế toán cần đưa ra các báo cáo theo báo cáo của kế toán quản trị sớm hơn. Hiện nay đa phần các báo cáo về hoạt động, kết quả sản xuất thưởng theo quý hoặc năm nên thường có độ trễ lớn, các báo cáo theo tháng sẽ có tác dụng thông tin kịp thời hơn các thay đổi về chi phí, giá thành cho nhà quản trị. 66 Đạ i h ọc K inh tế H uế - Trong công tác tính toán giá thành có thể áp dụng những biểu mẫu tính giá thành của kế toán quản trị kết hợp với của kế toán tài chính, để có thể xem xét những khoản mục, những chỉ tiêu trong tính toán giá thành được chính xác và sát với thực tiễn nhất./. 67 Đạ i h ọc K inh tế H uế DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ----  ---- 1. Bộ Tài chính (2006), Hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị trong Doanh nghiệp (ban hành theo Thông tư số 53/2006/TT-BTC, ngày 12/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 2. Phan Đình Ngân & Hồ Phan Minh Đức (2005), Kế toán quản trị, NXB Giáo dục, Hà nội. 3. Ths. Hồ Phan Minh Đức (2006), Bài giảng Kế toán quản trị, Huế. 4. TS. Nguyễn Khắc Hoàn (2009), Quản trị Doanh nghiệp, NXB ĐH Huế, Huế. 5. TS. Huỳnh Lợi (2009), Kế toán chi phí, NXB Giao thông vận tải, Hà Nội. 6. Đặng Thị Ngọc Bích (2008), Tìm hiểu công tác kế toán quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty xi măng Hoàn Thạch – Minh Tân – Kinh Môn - Hải Dương, Luận văn tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Hà Nội, 2008. 7. Trương Bá Thanh & Đinh Thị Thanh Hường (2009), Vận dụng phương pháp tính giá dựa trên cơ sở hoạt động trong các doanh nghiệp in, Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng số 3/2009, trang 32. 8. Nguyễn Thị Kim Cường (2010), Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Vinaconex 25, Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, Đà Nẵng. 9. Công ty TNHH KPMG (2012), Phân bổ chi phí theo hoạt động để nâng cao hiệu quả quản lý, Tư vấn quản trị/ 10. Trang web của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN- Huế : www.vih.com.vn 68 Đạ i h ọc K i h tế H uế PHỤ LỤC ----  ---- PHỤ LỤC 01 : BẢNG ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI HỖN HỢP BÊ TÔNG Stt Mác thiết kế (kG/cm2) Cát vàng Đá 1x2 Xi măng Nghi Sơn PCB 40 (Kg) Phụ gia (Lít) Loại Phụ gia Ghi chú (m3) (m3) 1 M150 0,65 0,75 0,22 1,44 R132- BASF 2 M150-da 2x4 0,65 0,77 0,21 1,44 Đá 2x4 3 M200-R28 0,62 0,75 0,28 1,68 R132- BASF 4 M200-R14 0,62 0,75 0,29 1,74 R132- BASF 5 M200-R28 da 2x4 0,58 0,78 0,27 1,62 R132- BASF Đá 2x4 6 M200-R7 0,61 0,75 0,29 2,90 GB220- BASF 7 M250-R28 0,61 0,75 0,30 1,80 R132- BASF 8 M250-R28 0,61 0,75 0,30 1,80 R132- BASF 7 M250-R28 xả 0,58 0,78 0,29 1,74 R132- BASF Đổ xả 9 M250-R28 da 2x4 0,58 0,78 0,29 1,74 R132- BASF Đá 2x4 10 M250-R14 0,61 0,75 0,31 3,10 GB220- BASF 11 M250-R7 0,61 0,75 0,31 3,10 GB220- BASF 12 M250-R7 0,61 0,75 0,31 3,10 GB220- BASF 13 M300-R28 0,59 0,75 0,34 3,40 GB220- BASF 14 M300-R28 da 2x4 0,56 0,78 0,33 3,30 GB220- BASF Đá 2x4 69 Đạ i h ọc K inh tế H uế 15 M300-R14 0,59 0,75 0,35 3,50 GB220- BASF 16 M300-R28 xả 0,56 0,78 0,33 3,30 GB220- BASF Đổ xả 17 M300 - R7 0,59 0,75 0,36 3,60 GB220- BASF 18 f'c 25 - R7 0,59 0,75 0,37 3,70 Ghi chú: - Khối lượng thể tích của cát: 1350 kg/m3 - Khối lượng thể tích của đá: 1380 kg/m3 Giám Đốc Chi Nhánh Phụ Trách Kỷ Thuật Phòng Kỹ thuật Nguyễn Ngọc Minh (Nguồn: Phòng Kỹ thuật - Vật tư Công ty) 70 Đạ i h ọc K inh tế Hu ế PHỤ LỤC 02 : SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 621 QUÝ IV/2013 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VIWASEEN-HUẾ Sæ tæng hîp theo tµi kho¶n 621 Phßng TCKT - MST: 3300365310 Từ th¸ng 10/2013 ®ến th¸ng 12/2013 Số CT Ngày Diễn giải Đối ứng PS nợ PS có Số dư nợ 62127008 - Bªt«ng M200 - R28 ... Sè d ®Çu kú ... 01/10/XK 31/10/13 XuÊt kho NVL SX bª t«ng M200-R28 trong th¸ng 10/2013 1520202 3.475.526,00 3.475.526,00 01/10/XK 31/10/13 XuÊt kho NVL SX bª t«ng M200-R28 trong th¸ng 10/2013 1520201 69.929.952,00 73.405.478,00 01/10/XK 31/10/13 XuÊt kho NVL SX bª t«ng M200-R28 trong th¸ng 10/2013 1520201 45.706.794,00 119.112.272,00 01/10/XK 31/10/13 XuÊt kho NVL SX bª t«ng M200-R28 trong th¸ng 10/2013 1520201 13.096.569,00 132.208.841,00 04/11/XK 30/11/13 XuÊt kho NVL th¸ng 11/13 s¶n xuÊt bª t«ng M200-R28 1520202 2.257.839,00 134.466.680,00 04/11/XK 30/11/13 XuÊt kho NVL th¸ng 11/13 s¶n xuÊt bª t«ng M200-R28 1520201 45.958.965,00 180.425.645,00 04/11/XK 30/11/13 XuÊt kho NVL th¸ng 11/13 s¶n xuÊt bª t«ng M200-R28 1520201 29.160.100,00 209.585.745,00 04/11/XK 30/11/13 XuÊt kho NVL th¸ng 11/13 s¶n xuÊt bª t«ng M200-R28 1520201 8.505.681,00 218.091.426,00 03/12/XK 31/12/13 XuÊt kho NVL s¶n xuÊt bª t«ng M200-R28 th¸ng 12/2013 1520202 4.597.427,00 222.688.853,00 03/12/XK 31/12/13 XuÊt kho NVL s¶n xuÊt bª t«ng M200-R28 th¸ng 12/2013 1520201 82.538.472,00 305.227.325,00 03/12/XK 31/12/13 XuÊt kho NVL s¶n xuÊt bª t«ng M200-R28 th¸ng 12/2013 1520201 8.527.260,00 313.754.585,00 03/12/XK 31/12/13 XuÊt kho NVL s¶n xuÊt bª t«ng M200-R28 th¸ng 12/2013 1520201 59.557.509,00 373.312.094,00 03/12/XK 31/12/13 XuÊt kho NVL s¶n xuÊt bª t«ng M200-R28 th¸ng 12/2013 1520201 16.960.243,00 390.272.337,00 KC_11 31/12/13 Kết chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 154 390.272.337,00 ... Sè dư cuèi kú ... Tæng ph¸t sinh 390.272.337,00 390.272.337,00 71 Đạ i h ọc K inh tế H uế 62127009 - Bªt«ng M200 - R7,R14 ... Sè d ®Çu kú ... 02/10/XK 31/10/13 XuÊt kho NVL SX bª t«ng M200-R7 trong th¸ng 10/2013 1520202 3.407.670,00 3.407.670,00 02/10/XK 31/10/13 XuÊt kho NVL SX bª t«ng M200-R7 trong th¸ng 10/2013 1520201 23.902.124,00 27.309.794,00 02/10/XK 31/10/13 XuÊt kho NVL SX bª t«ng M200-R7 trong th¸ng 10/2013 1520201 14.706.928,00 42.016.722,00 02/10/XK 31/10/13 XuÊt kho NVL SX bª t«ng M200-R7 trong th¸ng 10/2013 1520201 4.242.039,00 46.258.761,00 03/11/XK 30/11/13 XuÊt kho NVL th¸ng 11/13 s¶n xuÊt bª t«ng M200-R7 1520202 913.500,00 47.172.261,00 03/11/XK 30/11/13 XuÊt kho NVL th¸ng 11/13 s¶n xuÊt bª t«ng M200-R7 1520202 849.883,00 48.022.144,00 03/11/XK 30/11/13 XuÊt kho NVL th¸ng 11/13 s¶n xuÊt bª t«ng M200-R7 1520201 11.882.926,00 59.905.070,00 03/11/XK 30/11/13 XuÊt kho NVL th¸ng 11/13 s¶n xuÊt bª t«ng M200-R7 1520201 7.348.952,00 67.254.022,00 03/11/XK 30/11/13 XuÊt kho NVL th¸ng 11/13 s¶n xuÊt bª t«ng M200-R7 1520201 2.130.681,00 69.384.703,00 04/12/XK 31/12/13 XuÊt kho NVL s¶n xuÊt bª t«ng M200-R7 th¸ng 12/2013 1520202 3.110.250,00 72.494.953,00 04/12/XK 31/12/13 XuÊt kho NVL s¶n xuÊt bª t«ng M200-R7 th¸ng 12/2013 1520201 13.252.579,00 85.747.532,00 04/12/XK 31/12/13 XuÊt kho NVL s¶n xuÊt bª t«ng M200-R7 th¸ng 12/2013 1520201 3.842.045,00 89.589.577,00 04/12/XK 31/12/13 XuÊt kho NVL s¶n xuÊt bª t«ng M200-R7 th¸ng 12/2013 1520201 21.497.203,00 111.086.780,00 KC_11 31/12/13 Kết chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 154 111.086.780,00 ... Sè dư cuèi kú ... Tæng ph¸t sinh 111.086.780,00 111.086.780,00 62127011 - Bªt«ng M250 - R28 ... Sè d ®Çu kú ... 03/10/XK 31/10/13 XuÊt kho NVL SX bª t«ng M250-R28 trong th¸ng 10/2013 1520202 2.109.030,00 2.109.030,00 03/10/XK 31/10/13 XuÊt kho NVL SX bª t«ng M250-R28 trong th¸ng 10/2013 1520201 43.217.373,00 45.326.403,00 03/10/XK 31/10/13 XuÊt kho NVL SX bª t«ng M250-R28 trong th¸ng 10/2013 1520201 26.157.853,00 71.484.256,00 72 Đạ i h ọc K inh tế H uế 03/10/XK 31/10/13 XuÊt kho NVL SX bª t«ng M250-R28 trong th¸ng 10/2013 1520201 7.410.215,00 78.894.471,00 05/11/XK 30/11/13 XuÊt kho NVL th¸ng 11/13 s¶n xuÊt bt M250-R28 1520202 1.861.195,00 80.755.666,00 05/11/XK 30/11/13 XuÊt kho NVL th¸ng 11/13 s¶n xuÊt bt M250-R28 1520201 38.592.626,00 119.348.292,00 05/11/XK 30/11/13 XuÊt kho NVL th¸ng 11/13 s¶n xuÊt bt M250-R28 1520201 23.199.570,00 142.547.862,00 05/11/XK 30/11/13 XuÊt kho NVL th¸ng 11/13 s¶n xuÊt bt M250-R28 1520201 6.529.544,00 149.077.406,00 02/12/XK 31/12/13 XuÊt kho NVL s¶n xuÊt bª t«ng M250-R28 th¸ng 12/2013 1520202 3.234.494,00 152.311.900,00 02/12/XK 31/12/13 XuÊt kho NVL s¶n xuÊt bª t«ng M250-R28 th¸ng 12/2013 1520201 67.281.528,00 219.593.428,00 02/12/XK 31/12/13 XuÊt kho NVL s¶n xuÊt bª t«ng M250-R28 th¸ng 12/2013 1520201 40.096.719,00 259.690.147,00 02/12/XK 31/12/13 XuÊt kho NVL s¶n xuÊt bª t«ng M250-R28 th¸ng 12/2013 1520201 11.364.773,00 271.054.920,00 KC_11 31/12/13 Kết chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 154 271.054.920,00 ... Sè d cuèi kú ... Tæng ph¸t sinh 271.054.920,00 271.054.920,00 62127012 - Bªt«ng M250 - R7, (R4 ®¸ 2*4)R14 ... Sè d ®Çu kú ... 04/10/XK 31/10/13 XuÊt kho NVL SX bª t«ng M250-R7 trong th¸ng 10/2013 1520202 1.597.050,00 1.597.050,00 04/10/XK 31/10/13 XuÊt kho NVL SX bª t«ng M250-R7 trong th¸ng 10/2013 1520201 12.951.955,00 14.549.005,00 04/10/XK 31/10/13 XuÊt kho NVL SX bª t«ng M250-R7 trong th¸ng 10/2013 1520201 7.594.111,00 22.143.116,00 04/10/XK 31/10/13 XuÊt kho NVL SX bª t«ng M250-R7 trong th¸ng 10/2013 1520201 2.164.769,00 24.307.885,00 06/11/XK 30/11/13 XuÊt kho NVL th¸ng 11/13 ®ế s¶n xuÊt bt M250-R7 1520202 1.835.400,00 26.143.285,00 06/11/XK 30/11/13 XuÊt kho NVL th¸ng 11/13 ®ế s¶n xuÊt bt M250-R7 1520202 686.400,00 26.829.685,00 06/11/XK 30/11/13 XuÊt kho NVL th¸ng 11/13 ®ế s¶n xuÊt bt M250-R7 1520201 2.617.045,00 29.446.730,00 06/11/XK 30/11/13 XuÊt kho NVL th¸ng 11/13 ®ế s¶n xuÊt bt M250-R7 1520201 16.480.167,00 45.926.897,00 06/11/XK 30/11/13 XuÊt kho NVL th¸ng 11/13 ®ế s¶n xuÊt bt M250-R7 1520201 9.399.297,00 55.326.194,00 11B/12/XK 31/12/13 XuÊt kho NVL s¶n xuÊt bt M250-R14 th¸ng 12/2013 1520202 455.700,00 55.781.894,00 73 Đạ i h ọc K inh tế H uế 11B/12/XK 31/12/13 XuÊt kho NVL s¶n xuÊt bt M250-R14 th¸ng 12/2013 1520202 1.057.875,00 56.839.769,00 11B/12/XK 31/12/13 XuÊt kho NVL s¶n xuÊt bt M250-R14 th¸ng 12/2013 1520201 10.243.177,00 67.082.946,00 11B/12/XK 31/12/13 XuÊt kho NVL s¶n xuÊt bt M250-R14 th¸ng 12/2013 1520201 5.885.372,00 72.968.318,00 11B/12/XK 31/12/13 XuÊt kho NVL s¶n xuÊt bt M250-R14 th¸ng 12/2013 1520201 1.690.911,00 74.659.229,00 KC_11 31/12/13 Kết chuyển chi ph nguyên vật liệu trực tiếp 154 74.659.229,00 ... Sè d cuèi kú ... Tæng ph¸t sinh 74.659.229,00 74.659.229,00 62127014 - Bªt«ng M300 - R28 ... Sè d ®Çu kú ... 05/10/XK 31/10/13 XuÊt kho NVL SX bª t«ng M300-R28 trong th¸ng 10/2013 1520202 965.034,00 965.034,00 05/10/XK 31/10/13 XuÊt kho NVL SX bª t«ng M300-R28 trong th¸ng 10/2013 1520201 6.774.257,00 7.739.291,00 05/10/XK 31/10/13 XuÊt kho NVL SX bª t«ng M300-R28 trong th¸ng 10/2013 1520201 3.569.329,00 11.308.620,00 05/10/XK 31/10/13 XuÊt kho NVL SX bª t«ng M300-R28 trong th¸ng 10/2013 1520201 971.589,00 12.280.209,00 07/11/XK 30/11/13 XuÊt kho NVL th¸ng 11/13 s¶n xuÊt bt M300-R28 1520202 6.804.000,00 19.084.209,00 07/11/XK 30/11/13 XuÊt kho NVL th¸ng 11/13 s¶n xuÊt bt M300-R28 1520201 47.908.087,00 66.992.296,00 07/11/XK 30/11/13 XuÊt kho NVL th¸ng 11/13 s¶n xuÊt bt M300-R28 1520201 27.038.719,00 94.031.015,00 07/11/XK 30/11/13 XuÊt kho NVL th¸ng 11/13 s¶n xuÊt bt M300-R28 1520201 6.818.181,00 100.849.196,00 10B/12/XK 31/12/13 XuÊt kho NVL s¶n xuÊt bª t«ng M300-R28 th¸ng 12/2013 1520202 5.985.000,00 106.834.196,00 10B/12/XK 31/12/13 XuÊt kho NVL s¶n xuÊt bª t«ng M300-R28 th¸ng 12/2013 1520201 42.252.320,00 149.086.516,00 10B/12/XK 31/12/13 XuÊt kho NVL s¶n xuÊt bª t«ng M300-R28 th¸ng 12/2013 1520201 25.559.237,00 174.645.753,00 10B/12/XK 31/12/13 XuÊt kho NVL s¶n xuÊt bª t«ng M300-R28 th¸ng 12/2013 1520201 5.997.738,00 180.643.491,00 KC_11 31/12/13 Kết chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 154 180.643.491,00 ... Sè d cuèi kú ... Tæng ph¸t sinh 180.643.491,00 180.643.491,00 74 Đạ i h ọc K inh tế H uế 62127015 - Bªt«ng M300 - R7, R4 ... Sè d ®Çu kú ... 06/10/XK 31/10/13 XuÊt kho NVL SX bª t«ng M300-R7 trong th¸ng 10/2013 1520202 4.035.717,00 4.035.717,00 06/10/XK 31/10/13 XuÊt kho NVL SX bª t«ng M300-R7 trong th¸ng 10/2013 1520201 28.290.146,00 32.325.863,00 06/10/XK 31/10/13 XuÊt kho NVL SX bª t«ng M300-R7 trong th¸ng 10/2013 1520201 14.102.888,00 46.428.751,00 06/10/XK 31/10/13 XuÊt kho NVL SX bª t«ng M300-R7 trong th¸ng 10/2013 1520201 3.840.903,00 50.269.654,00 08/11/XK 30/11/13 XuÊt kho NVL th¸ng 11/13 s¶n xuÊt bt M300-R7 1520202 1.589.982,00 51.859.636,00 08/11/XK 30/11/13 XuÊt kho NVL th¸ng 11/13 s¶n xuÊt bt M300-R7 1520202 718.200,00 52.577.836,00 08/11/XK 30/11/13 XuÊt kho NVL th¸ng 11/13 s¶n xuÊt bt M300-R7 1520201 15.888.709,00 68.466.545,00 08/11/XK 30/11/13 XuÊt kho NVL th¸ng 11/13 s¶n xuÊt bt M300-R7 1520201 7.833.286,00 76.299.831,00 08/11/XK 30/11/13 XuÊt kho NVL th¸ng 11/13 s¶n xuÊt bt M300-R7 1520201 2.161.363,00 78.461.194,00 KC_11 31/12/13 Kết chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 154 78.461.194,00 ... Sè du cuèi kú ... Tæng ph¸t sinh 78.461.194,00 78.461.194,00 62127017 - Bªt«ng M350 - R7 ... Sè du ®Çu kú ... 07/10/XK 31/10/13 XuÊt kho NVL SX bª t«ng M350-R3 trong th¸ng 10/2013 1520202 1.633.886,00 1.633.886,00 07/10/XK 31/10/13 XuÊt kho NVL SX bª t«ng M350-R3 trong th¸ng 10/2013 1520201 6.920.082,00 8.553.968,00 07/10/XK 31/10/13 XuÊt kho NVL SX bª t«ng M350-R3 trong th¸ng 10/2013 1520201 3.230.162,00 11.784.130,00 07/10/XK 31/10/13 XuÊt kho NVL SX bª t«ng M350-R3 trong th¸ng 10/2013 1520201 605.681,00 12.389.811,00 KC_11 31/12/13 Kết chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 154 12.389.811,00 ... Sè du cuèi kú ... Tæng ph¸t sinh 12.389.811,00 12.389.811,00 62127024 - Bªt«ng Fc 24 75 Đạ i h ọc K inh tế H uế ... Sè d ®Çu kú ... 09/12/XK 31/12/13 XuÊt kho NVL s¶n xuÊt bª t«ng fc 24-R28 th¸ng 12/13 1520202 11.516.400,00 11.516.400,00 09/12/XK 31/12/13 XuÊt kho NVL s¶n xuÊt bª t«ng fc 24-R28 th¸ng 12/13 1520201 61.459.087,00 72.975.487,00 09/12/XK 31/12/13 XuÊt kho NVL s¶n xuÊt bª t«ng fc 24-R28 th¸ng 12/13 1520201 33.252.512,00 106.227.999,00 09/12/XK 31/12/13 XuÊt kho NVL s¶n xuÊt bª t«ng fc 24-R28 th¸ng 12/13 1520201 9.398.872,00 115.626.871,00 KC_11 31/12/13 Kết chuyển chi ph nguyên vật liệu trực tiếp 154 115.626.871,00 ... Sè du cuèi kú ... Tæng ph¸t sinh 115.626.871,00 115.626.871,00 62127025 - Bªt«ng Fc 30 ... Sè d ®Çu kú ... 08/10/XK 31/10/13 XuÊt kho NVL SX bª t«ng Fc 30-R28 trong th¸ng 10/2013 1520202 5.242.482,00 5.242.482,00 08/10/XK 31/10/13 XuÊt kho NVL SX bª t«ng Fc 30-R28 trong th¸ng 10/2013 1520201 31.988.811,00 37.231.293,00 08/10/XK 31/10/13 XuÊt kho NVL SX bª t«ng Fc 30-R28 trong th¸ng 10/2013 1520201 13.421.324,00 50.652.617,00 08/10/XK 31/10/13 XuÊt kho NVL SX bª t«ng Fc 30-R28 trong th¸ng 10/2013 1520201 3.182.949,00 53.835.566,00 01/11/XK 30/11/13 XuÊt kho NVL s¶n xuÊt bª t«ng fc 30-R28 th¸ng 11/13 1520202 3.708.065,00 57.543.631,00 01/11/XK 30/11/13 XuÊt kho NVL s¶n xuÊt bª t«ng fc 30-R28 th¸ng 11/13 1520201 26.319.875,00 83.863.506,00 01/11/XK 30/11/13 XuÊt kho NVL s¶n xuÊt bª t«ng fc 30-R28 th¸ng 11/13 1520201 10.845.839,00 94.709.345,00 01/11/XK 30/11/13 XuÊt kho NVL s¶n xuÊt bª t«ng fc 30-R28 th¸ng 11/13 1520201 2.613.636,00 97.322.981,00 KC_11 31/12/13 Kết chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 154 97.322.981,00 ... Sè du cuèi kú ... Tæng ph¸t sinh 97.322.981,00 97.322.981,00 62127026 - Bªt«ng Fc 40 -R3 ... Sè d ®Çu kú ... 02/11/XK 30/11/13 XuÊt kho NVL s¶n xuÊt bª t«ng fc 40-R3 1520202 5.361.436,00 5.361.436,00 76 Đạ i h ọc K inh tế H uế 02/11/XK 30/11/13 XuÊt kho NVL s¶n xuÊt bª t«ng fc 40-R3 1520201 24.330.426,00 29.691.862,00 02/11/XK 30/11/13 XuÊt kho NVL s¶n xuÊt bª t«ng fc 40-R3 1520201 9.189.545,00 38.881.407,00 02/11/XK 30/11/13 XuÊt kho NVL s¶n xuÊt bª t«ng fc 40-R3 1520201 2.034.091,00 40.915.498,00 01/12/XK 31/12/13 XuÊt kho NVL s¶n xuÊt bt fc 40-R3 th¸ng 12/13 1520202 11.017.335,00 51.932.833,00 01/12/XK 31/12/13 XuÊt kho NVL s¶n xuÊt bt fc 40-R3 th¸ng 12/13 1520201 50.056.809,00 101.989.642,00 01/12/XK 31/12/13 XuÊt kho NVL s¶n xuÊt bt fc 40-R3 th¸ng 12/13 1520201 19.514.455,00 121.504.097,00 01/12/XK 31/12/13 XuÊt kho NVL s¶n xuÊt bt fc 40-R3 th¸ng 12/13 1520201 4.032.958,00 125.537.055,00 KC_11 31/12/13 Kết chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 154 125.537.055,00 ... Sè du cuèi kú ... Tæng ph¸t sinh 125.537.055,00 125.537.055,00 62127030 - Bª t«ng Fc 25 - R7.R28 ... Sè du ®Çu kú ... 09/10/XK 31/10/13 XuÊt kho NVL SX bª t«ng Fc 25-R3 trong th¸ng 10/2013 1520202 1.778.254,00 1.778.254,00 09/10/XK 31/10/13 XuÊt kho NVL SX bª t«ng Fc 25-R3 trong th¸ng 10/2013 1520201 10.512.692,00 12.290.946,00 09/10/XK 31/10/13 XuÊt kho NVL SX bª t«ng Fc 25-R3 trong th¸ng 10/2013 1520201 5.423.442,00 17.714.388,00 09/10/XK 31/10/13 XuÊt kho NVL SX bª t«ng Fc 25-R3 trong th¸ng 10/2013 1520201 1.468.179,00 19.182.567,00 13A/12/XK 31/12/13 XuÊt kho NVL s¶n xuÊt bª t«ng fc 25-R7 th¸ng 12/13 1520202 6.700.638,00 25.883.205,00 13A/12/XK 31/12/13 XuÊt kho NVL s¶n xuÊt bª t«ng fc 25-R7 th¸ng 12/13 1520201 47.711.642,00 73.594.847,00 13A/12/XK 31/12/13 XuÊt kho NVL s¶n xuÊt bª t«ng fc 25-R7 th¸ng 12/13 1520201 22.970.729,00 96.565.576,00 13A/12/XK 31/12/13 XuÊt kho NVL s¶n xuÊt bª t«ng fc 25-R7 th¸ng 12/13 1520201 5.468.189,00 102.033.765,00 KC_11 31/12/13 Kết chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 154 102.033.765,00 ... Sè du cuèi kú ... Tæng ph¸t sinh 102.033.765,00 102.033.765,00 Tæng céng c¸c tµi kho¶n 1.559.088.434,00 1.559.088.434,00 77 Đạ i h ọc K inh tế H uế (Nguồn: Phòng Kế toán tài chính Công ty) Ngày 31 tháng 12 năm 2013 Người lập biểu Kế toán trưởng Ngo Thi Bich 78 Đạ i h ọc K inh tế H uế PHỤ LỤC 03 : SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 622 QUÝ IV/2013 C«ng ty Cæ PhÇn §Çu T vµ XD VIWASEEN - Hue Sæ tæng hîp theo tµi kho¶n 622 Phßng TCKT - MST: 3300365310 Từ th¸ng 10/2013 ®ến th¸ng 12/2013 Số CT Ngày Diễn giải Đối ứng PS nợ PS có Số dư nợ 62229 - Nh©n c«ng s¶n xuÊt bªt«ng ... Sè d ®Çu kú ... 49A/10/HT 30/10/13 Trich quü lu¬ng th¸ng 10/2013 CN bª t«ngq 3342 48.720.565,00 48.720.565,00 49B/10/HT 30/10/13 Trich KPC§ th¸ng 10/2013 CN bª t«ng 3382 974.411,00 49.694.976,00 50A/10/HT 30/10/13 Trich BHXH th¸ng 10/2013 CN bª t«ng-CPNCTT 338901 423.150,00 50.118.126,00 50A/10/HT 30/10/13 Trichh BHXH th¸ng 10/2013 CN bª t«ng-CPNCTT 338401 1.269.450,00 51.387.576,00 50A/10/HT 30/10/13 Trich BHXH th¸ng 10/2013 CN bª t«ng-CPNCTT 338301 7.193.550,00 58.581.126,00 53A/11/HT 30/11/13 T¹m trich quü l¬ng th¸ng 11/13 chi nh¸nh bª t«ng 3342 47.407.500,00 105.988.626,00 53B/11/HT 30/11/13 Trich KPC§ th¸ng 11/13 Chi nh¸nh bª t«ng 3382 948.150,00 106.936.776,00 55A/11/HT 30/11/13 Trich cp b¶o hiÓm th¸ng 11/13 CNTTSX bª t«ng 338901 447.720,00 107.384.496,00 55A/11/HT 30/11/13 Trich cp b¶o hiÓm th¸ng 11/13 CNTTSX bª t«ng 338401 1.343.160,00 108.727.656,00 55A/11/HT 30/11/13 Trich cp b¶o hiÓm th¸ng 11/13 CNTTSX bª t«ng 338301 7.611.240,00 116.338.896,00 318PC 11/12/13 Ng« Bich thanh to¸n cp ¨n ca vµ ®äc h¹i th¸ng 10/13 CN bt 1111 10.280.760,00 126.619.656,00 32A/12/HT 31/12/13 T¹m trich quü l¬ng th¸ng 12/2013 CN bª t«ng 3342 47.407.500,00 174.027.156,00 32B/12/HT 31/12/13 T¹m trich KPC§ th¸ng 12/2013 Bª t«ng 3382 948.150,00 174.975.306,00 34/12/HT 31/12/13 Trich tríc cp ¨n ca vµ phô cÊp ®éc h¹i th¸ng 11+12/13 Bª t«ng 33503 20.143.846,00 195.119.152,00 63A/12/HT 31/12/13 Trich b¶o hiÓm th¸ng 12/13 NVTTSX bª t«ng 338901 447.720,00 195.566.872,00 63A/12/HT 31/12/13 Trich b¶o hiÓm th¸ng 12/13 NVTTSX bª t«ng 338401 1.343.160,00 196.910.032,00 79 Đạ i h ọc K inh tế H uế 63A/12/HT 31/12/13 Trich b¶o hiÓm th¸ng 12/13 NVTTSX bª t«ng 338301 7.611.240,00 204.521.272,00 65A/12/HT 31/12/13 T¹m trich quü l¬ng Chi nh¸nh bª t«ng 3342 28.000.000,00 232.521.272,00 65B/12/HT 31/12/13 TrƯch KPC§ 2% chi nh¸nh bª t«ng 3382 560.000,00 233.081.272,00 KC_12 31/12/13 Ket chuyÓn chi phi nh©n c«ng trùc tiep 154 233.081.272,00 ... Sè du cuèi kú ... Tæng ph¸t sinh 233.081.272,00 233.081.272,00 Tæng céng c¸c tµi kho¶n 233.081.272,00 233.081.272,00 Ngày 31 tháng 12 năm 2013 Người lập biểu Kế toán trưởng (Nguồn: Phòng Kế toán tài chính Công ty) 80 Đạ i h ọc K inh tế H uế PHỤ LỤC 04 : SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 627 QUÝ IV/2013 C«ng ty Cæ PhÇn §Çu T vµ XD VIWASEEN - Hue Sæ tæng hîp theo tµi kho¶n 627 Phßng TCKT - MST: 3300365310 Từ th¸ng 10/2013 ®ến th¸ng 12/2013 Sè CT Ngµy DiÔn gi¶i §èi øng PS nî PS có Số dư nợ 627201 - DÇu DIEZEL phôc vô SX ... Sè du ®Çu kú ... 10/10/XK 31/10/13 Quyết to¸n dÇu Diezel th¸ng 10/13 cho xe 79 1520202 12.953.479 12.953.479 11A/10/XK 31/10/13 Quyết to¸n dÇu Diezel th¸ng 10/13 cho xe 5549 1520202 3.315.538 16.269.017 12/10/XK 31/10/13 Quyết to¸n dÇu Diezel th¸ng 10/13 cho xe 560 1520202 6.916.035 31.152.355 13/10/XK 31/10/13 Quyết to¸n dÇu Diezel th¸ng 10/13 cho xe 550 1520202 7.215.181 38.367.536 14/10/XK 31/10/13 Quyết to¸n dÇu Diezel th¸ng 10/13 cho m¸y b¬m tÜnh 1520202 1.524.106 39.891.642 15/10/XK 31/10/13 Quyết to¸n dÇu Diezel th¸ng 10/13 cho xe 5567 1520202 7.991.218 47.882.860 16/10/XK 31/10/13 Quyết to¸n dÇu Diezel th¸ng 10/13 cho xe 563 1520202 5.086.297 52.969.157 17/10/XK 31/10/13 Quyết to¸n dÇu Diezel th¸ng 10/13 cho xe xóc lËt 1520202 5.924.353 58.893.510 18A/10/XK 31/10/13 Quyết to¸n dÇu Diezel th¸ng 10/13 cho xe 5513 1520202 6.965.487 65.858.997 09/11/XK 30/11/13 Quyết to¸n dÇu Diezel th¸ng 11/13 cho xe 5549 1520202 7.505.225 75.902.912 10/11/XK 30/11/13 Quyết to¸n dÇu Diezel th¸ng 11/13 cho xe 5513 1520202 6.016.751 81.919.663 11/11/XK 30/11/13 Quyết to¸n dÇu Diezel th¸ng 11/13 cho xe 550 1520202 5.267.546 87.187.209 12/11/XK 30/11/13 Quyết to¸n dÇu Diezel th¸ng 11/13 cho xe 563 1520202 5.283.153 92.470.362 13/11/XK 30/11/13 Quyết to¸n dÇu Diezel th¸ng 11/13 cho xe xóc lËt 1520202 5.387.953 97.858.315 14A/11/XK 30/11/13 Quyết to¸n dÇu Diezel th¸ng 11/13 cho xe 5567 1520202 5.367.682 103.225.997 15A/11/XK 30/11/13 Quyết to¸n dÇu Diezel th¸ng 11/13 cho xe 560 1520202 3.073.241 109.170.785 16/11/XK 30/11/13 Quyết to¸n dÇu Diezel th¸ng 11/13 cho xe 79 1520202 9.115.328 120.825.221 81 Đạ i h ọc K inh tế H uế 14/12/XK 31/12/13 Quyết to¸n dÇu Diezel th¸ng 12/13 cho xe 561 1520202 1.300.364 122.125.585 15A/12/XK 31/12/13 Quyết to¸n dÇu Diezel th¸ng 12/13 cho xe 5567 1520202 5.077.842 127.203.427 16/12/XK 31/12/13 Quyết to¸n dÇu Diezel th¸ng 12/13 cho xe 79 1520202 10.177.552 137.380.979 17C/12/XK 31/12/13 Quyết to¸n dÇu Diezel cho xe 560 th¸ng 12/2013 1520202 5.954.735 145.663.562 18/12/XK 31/12/13 Quyết to¸n dÇu Diezel th¸ng 12/13 cho xe 550 1520202 4.617.149 150.280.711 19A/12/XK 31/12/13 Quyết to¸n dÇu Diezel th¸ng 12 cho xe 5513 1520202 5.722.540 156.003.251 20A/12/XK 31/12/13 Quyết to¸n dÇu Diezel th¸ng 12 cho xe 5549 1520202 7.621.080 165.794.324 21/12/XK 31/12/13 Quyết to¸n dÇu Diezel th¸ng 12 cho m¸y ph¸t ®iÖn 1520202 5.781.889 173.588.351 23A/12/XK 31/12/13 Quyết to¸n dÇu Diezel th¸ng 12 cho xe 563 1520202 6.366.196 182.186.540 24/12/XK 31/12/13 Quyết to¸n dÇu Diezel th¸ng 12/13 cho xe 563 1520202 932.444 184.989.991 25A/12/XK 31/12/13 Quyết to¸n dÇu Diezel th¸ng 12/13 cho xe xóc lËt 1520202 10.051.458 195.041.449 KC_5 31/12/13 Kết chuyÓn chi phƯ s¶n xuÊt chung 154 195.041.449 ... Sè du cuèi kú ... Tæng ph¸t sinh 195.041.449 195.041.449 627202 - NVL chính lµm thử nghiÖm ... Sè d ®Çu kú ... 07/12/XK 31/12/13 XuÊt kho NVL lµm thử nghiÖm th¸ng 12/2013 1520202 53.995 53.995 07/12/XK 31/12/13 XuÊt kho NVL lµm thử nghiÖm th¸ng 12/2013 1520201 808.672 862.667 07/12/XK 31/12/13 XuÊt kho NVL lµm thử nghiÖm th¸ng 12/2013 1520201 774.816 1.637.483 07/12/XK 31/12/13 XuÊt kho NVL lµm thử nghiÖm th¸ng 12/2013 1520201 272.727 1.910.210 KC_5 31/12/13 Kết chuyÓn chi phử s¶n xuÊt chung 154 1.910.210 ... Sè d cuèi kú ... Tæng ph¸t sinh 1.910.210 1.910.210 627204 - Nhiªn liÖu b¶o d ́ng xe m¸y 82 Đạ i h ọc K inh tế H uế ... Sè d ®Çu kú ... 19/10/XK 31/10/13 XuÊt dÇu Shell thay thế ®̃nh kú cho xe 563 1520202 1.144.284 1.144.284 20/10/XK 31/10/13 XuÊt kho dÇu Phanh b¶o d́ng xe 1520202 54.545 1.198.829 300PC 20/11/13 Thanh to¸n CP mua dÇu thñy lùc 1111 6.960.000 8.158.829 02/11/NK 30/11/13 NhËp dÇu Diezel, nhít SP th¸ng 11/13 cña cty Xanh P«n 3311 54.546 8.213.375 04/12/NK 31/12/13 NhËp kho NVL dÇu Diezel T12/13 cña Cty Xanh P«n 3311 54.546 8.267.921 KC_5 31/12/13 Kết chuyÓn chi phƯ s¶n xuÊt chung 154 8.267.921 ... Sè du cuèi kú ... Tæng ph¸t sinh 8.267.921 8.267.921 627301 - Dông cô SX ph©n bæ dÇn ... Sè du ®Çu kú ... 39A/12/HT 31/12/13 Ph©n bæ chi phƯ dµi h¹n QIV/13 CN bª t«ng 2420103 36.426.524 36.426.524 39C/12/HT 31/12/13 Ph©n bæ cp b¶o hiÓm DS & vËt chÊt 04 xe mix QIV/13 142113 51.333.941 87.760.465 39D/12/HT 31/12/13 Ph©n bæ cp ng¾n h¹n phôc vô sx bª t«ng QIV/13 142101 22.971.455 110.731.920 KC_5 31/12/13 Kết chuyÓn chi phƯ s¶n xuÊt chung 154 110.731.920 ... Sè du cuèi kú ... Tæng ph¸t sinh 110.731.920 110.731.920 627302 - Dông cô s¶n xuÊt tinh 100% vµo chi phi trong kú ... Sè du ®Çu kú ... 267PC 18/10/13 Ng Phi Nam - thanh to¸n CP mua vËt t SC b¶o d́ng tr¹m 1111 1.950.500 1.950.500 KC_5 31/12/13 Kết chuyÓn chi phƯ s¶n xuÊt chung 154 1.950.500 ... Sè du cuèi kú ... Tæng ph¸t sinh 1.950.500 1.950.500 627303 - Chi phí thay thế thiết b̃i, s÷a chöa TSC§ 83 Đạ i h ọc K inh tế H uế ... Sè du ®Çu kú ... 301PC 20/11/13 Thanh to¸n CP lµm c«n xe b¬m 1111 2.400.000 2.400.000 303PC 20/11/13 Thanh to¸n CP lµm lèp vµ thay yếm cho xe chuyÓn trén 1111 7.315.000 9.715.000 304PC 20/11/13 Ng §×nh Thµnh - Thanh to¸n CPSC phôc håi Turbo t¨ng ¸p cho b¬m tÜnh 1111 1.300.000 11.015.000 317PC 06/12/13 NguyÔn Phi Nam thanh to¸n cp söa ch÷a xe chuyÓn trén bª t«ng 5549 1111 9.445.000 20.460.000 KC_5 31/12/13 Kết chuyÓn chi phí s¶n xuÊt chung 154 20.460.000 ... Sè d cuèi kú ... Tæng ph¸t sinh 20.460.000 20.460.000 627401 - Chi phí khÊu hao TSC§ ... Sè du ®Çu kú ... KHTSC§ HH/12/HT 31/12/13 KhÊu hao TSC§ HH QIV/2013 2141 427.191.057 427.191.057 ... Sè du cuèi kú ... Tæng ph¸t sinh 427.191.057 427.191.057 627701 - Chi phí ®iÖn, nưíc ... Sè du ®Çu kú ... 10/10/HT 08/10/13 ChuyÓn tỉen ®iÖn T09/2013 phôc vô SX bª t«ng 11215 4.543.980 4.543.980 21/10/HT 22/10/13 ChuyÓn tỉen ®iÖn T10/2013 pvu SX bª t«ng 11214 3.557.790 8.101.770 26/11/HT 21/11/13 Chi phí ®iÖn thasg/2013 cña CN bª t«ng 11215 3.858.670 11.960.440 329PC 31/12/13 Ly thanh to¸n tỉn ®iÖn 13/11-11/12 Chi nh¸nh bª t«ng 1111 3.543.760 15.504.200 50/12/HT 31/12/13 Trich tríc cp níc SH T11;12; ®iÖn sx T12/13 bª t«ng 33503 3.319.730 18.823.930 KC_5 31/12/13 Kết chuyÓn chi phi s¶n xuÊt chung 154 18.823.930 ... Sè du cuèi kú ... Tæng ph¸t sinh 18.823.930 18.823.930 84 Đạ i h ọc K inh tế H uế 627702 - Chi phí ®iÖn tho¹i ... Sè du ®Çu kú ... 64/12/HT 31/12/13 Trích tríc cp ®iÖn tho¹i; x¨ng xe QIV/13 bª t«ng 33503 3.245.454 3.245.454 KC_5 31/12/13 Kết chuyÓn chi phƯ s¶n xuÊt chung 154 3.245.454 ... Sè du cuèi kú ... Tæng ph¸t sinh 3.245.454 3.245.454 627704 Dịch vô mua ngoµi kh¸c ... Sè dư ®Çu kú ... 262PC 09/10/13 Thanh to¸n CP vËn chuyÓn khu«n mÉu Bª t«ng ®i thử nghiÖm 1111 1.136.363 1.136.363 01/10/HU 22/10/13 §oµn Ngäc Phó - hoµn øng 14163 11.805.618 12.941.981 03/11/HU 22/11/13 Phan V¨n Khoa - hoµn øng Cp phi ®êng bé vµ ®¨ng kiÓm 14156 24.072.546 37.014.527 311PC 26/11/13 Thanh to¸n CP vËn chuyÓn mÉu ®i thu nghiÖm 1111 699.999 37.714.526 KC_5 31/12/13 Kết chuyển chi phí sản xuất chung 154 37.714.526 ... Sè du cuèi kú ... Tæng ph¸t sinh 37.714.526 37.714.526 627801 - Chi phí giao d̃ich tiếp kh¸ch ... Sè du ®Çu kú ... 03/11/HU 22/11/13 Phan V¨n Khoa - hoµn øng Cp phi ®ong bé vµ ®¨ng kiÓm 14156 1.181.818 1.181.818 KC_5 31/12/13 Kết chuyÓn chi phi s¶n xuÊt chung 154 1.181.818 ... Sè du cuèi kú ... Tæng ph¸t sinh 1.181.818 1.181.818 627802 - Chi kh¸c b»ng tien ... Sè du ®Çu kú ... 64/12/HT 31/12/13 TrƯch tríc cp ®iÖn tho¹i; x¨ng xe QIV/13 bª t«ng 33503 900.000 900.000 85 Đạ i h ọc K inh tế H uế KC_5 31/12/13 Kết chuyÓn chi phi s¶n xuÊt chung 154 900.000 ... Sè du cuèi kú ... Tæng ph¸t sinh 900.000 900.000 Tæng céng c¸c tµi kho¶n 777.296.245 777.296.245 Ngày 31 tháng 12 năm 2013 Người lập biểu Kế toán trưởng (Nguồn: Phòng Kế toán tài chính Công ty) 86 Đạ i h ọc K inh tế H uế

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftran_my_hang_3673.pdf
Luận văn liên quan