Khảo sát động thái vi sinh vật đất của một số loại cây trồng trên đất xám xã Phú An - Tỉnh Bình Dương

KHẢO SÁT ĐỘNG THÁI VI SINH VẬT ĐẤT CỦA MỘT SỐ LOẠI CÂY TRỒNG TRÊN ĐẤT XÁM XÃ PHÚ AN - TỈNH BÌNH DƯƠNG ĐINH TẤN THU Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Danh mục các bảng Chương 1: Tổng quan tài liệu Chương 2: Nội dung và phương pháp nghiên cứu Chương 3: Kết quả và thảo luận Chương 4: Kết luận và đề nghị Tài liệu tham khảo

pdf14 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2268 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khảo sát động thái vi sinh vật đất của một số loại cây trồng trên đất xám xã Phú An - Tỉnh Bình Dương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf5.PDF
  • pdf0.PDF
  • pdf1.PDF
  • pdf2.PDF
  • pdf3.PDF
  • pdf4.PDF
  • pdf6.PDF
  • pdf7.PDF
  • pdf8.PDF
  • jpgDinhTanThu.jpg
Luận văn liên quan