Khảo sát phản ứng của glycidyl methacrylate và alcol với xúc tác triethylamin hoặc boron trifluoride etherate

KHẢO SÁT PHẢN ỨNG CỦA GLYCIDYL METHACRYLATE VÀ ALCOL VỚI XÚC TÁC TRIETHYLAMIN HOẶC BORON TRIFLUORIDE ETHERATE NGUYỄN ANH THY Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Các chữ viết tắt Mở đầu Chương 1: Tổng quan Chương 2: Thực nghiệm Chương 3: Kết quả và biện luận Chương 4: Kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf54 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2515 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khảo sát phản ứng của glycidyl methacrylate và alcol với xúc tác triethylamin hoặc boron trifluoride etherate, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf7.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgNguyenAnhThy.jpg
Luận văn liên quan