Khảo sát quá trình chuyển hóa nitơ bằng phương pháp nitrate hóa và anammox

Mối quan hệ giữa pH và hiệu suất của hai quá trình: - Ở quá trình Nitrate hóa, hiệu suất của quá trình tăng thì pH giảm. - Ở quá trình Anammox hiệu suất của quá trình tăng thì pH cũng tăng.

pdf79 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2645 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khảo sát quá trình chuyển hóa nitơ bằng phương pháp nitrate hóa và anammox, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ TÀI KHẢO SÁT QUÁ TRÌNH CHUYỂN HÓA NITƠ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NITRATE HÓA VÀ ANAMMOX GVHD: TH.S Lê Công Nhất Phương SVTH: Lê Nguyễn Thị Xuân Trang 

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfKhảo sát quá trình chuyển hóa nitơ bằng phương pháp nitrate hóa và anammox.pdf
Luận văn liên quan