Khảo sát sự chuyển hóa của tế bào gốc trung mô máu cuống rốn người thành tế bào tiết insulin

Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Một số từ viết tắt Các danh mục Giới thiệu Chương 1: Tổng quan tài liệu Chương 2: Vật liệu - phương pháp Chương 3: Kết quả - biện luận Chương 4: Kết luận Tài liệu tham khảo

pdf34 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2442 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khảo sát sự chuyển hóa của tế bào gốc trung mô máu cuống rốn người thành tế bào tiết insulin, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf8.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgPhamVanPhuc.jpg
Luận văn liên quan