Khảo sát xử lý nước thải nhà máy dệt nhuộm với xúc tác hệ oxit biến tính Cr - Mn

KHẢO SÁT XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY DỆT NHUỘM VỚI XÚC TÁC HỆ OXIT BIẾN TÍNH Cr-Mn PHẠM HOÀI TÍN Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Chương 1: Tổng quan Chương 2: Thực nghiệm Chương 3: Kết quả và biện luận Chương 4: Kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf9 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2526 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khảo sát xử lý nước thải nhà máy dệt nhuộm với xúc tác hệ oxit biến tính Cr - Mn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf4.PDF
  • pdf0.PDF
  • pdf1.PDF
  • pdf2.PDF
  • pdf3.PDF
  • pdf5.PDF
  • pdf6.PDF
  • pdf7.PDF
  • pdf8.PDF
Luận văn liên quan