• Sự chuyển đổi kinh tế ở ĐứcSự chuyển đổi kinh tế ở Đức

  Mục lục LỜI MỞ ĐẦU2 1.Xuất phát điểm của chuyển đổi6 ·Nguyên nhân sụp đổ CNXH ở Đông Đức. 8 2.Mô hình lựa chọn. 11 3.Nội dung chuyển đổi15 a.Thống nhất tiền tệ. 15 b.Quá trình tư hữu hóa. 18 4.Kết quả. 20 a.Hạn chế. 20 b.Thành tựu. 21 3. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam22 Giống nhau. 23 Khác nhau. 23 LỜI MỞ ĐẦU Một số nhà nghiê...

  doc24 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 3068 | Lượt tải: 1

 • Nâng cao năng lực cạnh tranh của Doanh nghiệp nhà nước Việt NamNâng cao năng lực cạnh tranh của Doanh nghiệp nhà nước Việt Nam

  MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1.NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1.Khái niệm và các nhân tố ảnh hưởng của năng lực cạnh tranh 1.1.1.Các khái niệm 1.1.2.Các nhân tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 1.1.2.1.Nhóm nhân tố thuộc môi trường vĩ mô 1.1.2.2.Nhóm nhân tố thuộc môi trường ngành 1.1.2.3.Nhóm nhân tố bên tron...

  doc40 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 4789 | Lượt tải: 10

 • Pháp gia và tư tưởng Pháp gia trong nghiệp trị quốc của Tần Thuỷ HoàngPháp gia và tư tưởng Pháp gia trong nghiệp trị quốc của Tần Thuỷ Hoàng

  GIỚI THIỆU CHUNG 1. Trong mỗi quốc gia, để đảm bảo cho một nền chính trị ổn định, một nền kinh tế phát triển và một xã hội công bằng, thì pháp luật chính là công cụ tối ưu có hiệu quả nhất. Song, chỉ có luật pháp không thì chưa đủ, mà người áp dụng nó, thực hiện nó mới thực sự tạo nên tính hiệu quả của nó. - Pháp gia là trường phái triết học ...

  pdf21 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 3516 | Lượt tải: 10

 • Đề tài Vấn đề công nghiệp hóa hiện đại hóa ở Việt NamĐề tài Vấn đề công nghiệp hóa hiện đại hóa ở Việt Nam

  MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG I: NGUỒN GỐC VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN I. Bản chất con người II. Vai trò của con người trong đời sống xã hội, đặc biệt trong quá trình sản xuất xã hội CHƯƠNG II: VẤN ĐỀ CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ Ở VIỆT NAM I. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá là gì II. Muốn tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá ta phải làm gì III. Con ng...

  pdf25 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 2812 | Lượt tải: 2

 • Xuất khẩu thuỷ sản ở Việt NamXuất khẩu thuỷ sản ở Việt Nam

  lời mở đầu Trong những năm qua, từ sau khi đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, kinh tế đất nước đã có những bước phát triển vượt bậc. Cùng với chiến lược kinh tế hội nhập và phát triển do Nhà nước đặt ra, thương mại quốc tế trở thành một bộ phận quan trọng c...

  doc12 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 2583 | Lượt tải: 3

 • Thực trạng phát triển thị trường lao động ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nayThực trạng phát triển thị trường lao động ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

  Đề tài: Thực trạng phát triển thị trường lao động ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay (31 trang) MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU A. THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG 1. Khái niệm 2. Các nhân tố tác động tới cung lao động 2.1 Sự phát triển dân số và cung lao động 2.2 Cung thời gian lao động 3. Cầu lao động và các nhân tố ảnh hưởng đến cầu lao động 3.1 Cầu lao động...

  pdf31 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 5451 | Lượt tải: 10

 • Tác động cơ bản của quy luật giá trị đối với nền kinh tế thị trường - Thực trạng nền kinh tế nước ta và các giải pháp nhằm phát triển nền kinh tế thị trường ở Việt NamTác động cơ bản của quy luật giá trị đối với nền kinh tế thị trường - Thực trạng nền kinh tế nước ta và các giải pháp nhằm phát triển nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

  MỤC LỤC PHẦN 1 : Phần mở đầu PHẦN 2 : Nội dung tiểu luận CHƯƠNG 1. Những vấn đề cơ bản về quy luật giá trị cơ chế thị trường và nền kinh tế thị trường 1.1. Quy luật giá trị 1.1.1. Quy luật giá trị là gì? 1.1.2. Yêu cầu của quy luật giá trị 1.1.3. Tác dụng của quy luật giá trị 1.2. Kinh tế thị trường 1.2.1. Kinh tế thị trường là gì ? 1.2.2. Cơ...

  pdf15 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 3891 | Lượt tải: 6