Khóa luận tốt nghiệp Không gian Sobolev phụ thuộc thời gian

Trên đây là các kết quả mà tôi thu được nhờ việc vận dụng các kiến thức về giải tích hàm, kiến thức về không gian Sobolev như đạo hàm yếu, đạo hàm suy rộng, phương pháp xấp xỉ của một hàm trong mọi trường hợp, định lí thác triển,. Để tìm hiểu và chứng minh các vấn đề liên quan đến không gian Sobolev phụ thuộc thời gian.

pdf59 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2513 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận tốt nghiệp Không gian Sobolev phụ thuộc thời gian, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfkhoa_luan_khong_gian_sobolev_phu_thuoc_thoi_gian_4791.pdf
Luận văn liên quan