Không có gì mới Jcreator

Đơn xin việc Kính gửi: . Tôi là giới tính . năm sinh tuổi sau khi tốt nghiệp .,thông qua việc tìm hiểu công ty, tôi có nguyện vọng làm việc tại công ty. Được công ty tuyển dụng là niềm vinh dự của tôi. Tôi sẽ nỗ lực học tập, làm việc chăm chỉ, tuân thủ nghiêm túc kỷ luật lao động, không ngừng cầu tiến (phấn đấu). Hoàn thành một cách hiệu quả công việc do bản thân đảm nhiệm. Kính đơn Người viết đơn

doc2 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2967 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Không có gì mới Jcreator, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
就业申请书 敬致xxx(公司办事处) 我是xxx 性别:男(女),年龄:xxx岁 xxx毕业生通过对贵公司的了解,我有愿� ��在贵公司工作,贵公司的聘用是我的� �幸.我将努力学习,认真工作,严格遵守� ��动纪律,不断求得上进,有效的完成自� ��担负的工作 此致 敬礼 申请人xxx x年x月x日 Đơn xin việc Kính gửi:........... Tôi là........ giới tính......... năm sinh................tuổi sau khi tốt nghiệp...........,thông qua việc tìm hiểu công ty, tôi có nguyện vọng làm việc tại công ty. Được công ty tuyển dụng là niềm vinh dự của tôi. Tôi sẽ nỗ lực học tập, làm việc chăm chỉ, tuân thủ nghiêm túc kỷ luật lao động, không ngừng cầu tiến (phấn đấu). Hoàn thành một cách hiệu quả công việc do bản thân đảm nhiệm. Kính đơn Người viết đơn chứng minh thư 越南社会主义共和国 独 立 _ 自 由 _ 幸 福 身份证 编号: 姓 名: 出生日期: 籍贯: 常住户口: 民族:京族宗教:(无) 脸部特征或异型:斑点离鼻角由3 厘米 河西省公安司司长 阮光朝 (以签名盖障) 2000年4 月19 日,于河西 ( nguồn từ 1 forum)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKhông có gì mới jcreator.doc
Luận văn liên quan