• Báo cáo Thực tập tại tổng công ty dầu khí Việt NamBáo cáo Thực tập tại tổng công ty dầu khí Việt Nam

  GIỚI THIỆU VỀ TỔNG CÔNG TY BH DẦU KHÍ VIỆT NAM VÀ CÔNG TY BẢO HIỂM DẦU KHÍ HÀ NỘI I . Tổng Công Ty Dầu Khí Việt Nam 1.Khái quát chung: 1.1. Quá trình hình thành và phát triển Đ ịa chỉ 154: Nguyễn Thái Học Quận Ba Đình - Hà Nội. Điện thoại(84- 04) 7335588 Fax(84- 04) 7336284 Email: pvinsurance @fpt.vn Phương châm phục vụ khách hàng: “Trung ...

  doc16 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/04/2013 | Lượt xem: 2587 | Lượt tải: 3

 • Đề tài Đảo đảm vật tư cho sản xuất tại chi nhánh phía Bắc – tổng công ty xây dựng Hà NộiĐề tài Đảo đảm vật tư cho sản xuất tại chi nhánh phía Bắc – tổng công ty xây dựng Hà Nội

  Mở đầu Trong nền kinh tế thị trường, mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải tự tạo cho mình lợi thế cạnh tranh. Đặc biệt, trong giai đoạn kinh tế – chính trị Việt Nam có nhiều biến chuyển : Việt Nam ra nhập WTO, sự thay đổi của luật, chính sách càng đòi hỏi các doanh nghiệp phải có chiến lược và kế hoạch kinh doanh sắc bén. Đối với các do...

  doc67 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/04/2013 | Lượt xem: 2061 | Lượt tải: 1

 • Đồ án Một số đặc điểm chủ yếu của bảo minh CMF và Dai-Ichi Việt Nam tại công ty bảo hiểm nhân thọ Dai-Ichi Việt NamĐồ án Một số đặc điểm chủ yếu của bảo minh CMF và Dai-Ichi Việt Nam tại công ty bảo hiểm nhân thọ Dai-Ichi Việt Nam

  MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 I.Giới thiệu tổng quát về Dai-ichi Việt Nam. 2 1.Thông tin chung của doanh nghiệp: 2 2.Quá trình hình thành: 3 3.Một số kết quả kinh doanh chủ yếu trong những năm gần đây. 4 3.1.Doanh thu: 5 3.2. Lao Động: 6 3.3. Các giai đoạn phát triển: 6 II. Một số đặc điểm chủ yếu của Bảo Minh CMG và Dai-ichi Việt Nam. 13 1.Định hướ...

  doc27 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/04/2013 | Lượt xem: 2468 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Phương hướng, chiến lược phát triển tại Công ty CP bảo hiểm AAAĐề tài Phương hướng, chiến lược phát triển tại Công ty CP bảo hiểm AAA

  MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 0 Phần 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM AAA 2 1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển 2 1.1.1. Lịch sử hình thành 2 1.1.2. Qúa trình phát triển 5 1.2. Đặc điểm cơ cấu tổ chức 9 Phần 2: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THỜI GIAN QUA (2005-2007) 13 2.1.Tình hình hoạt động kinh doanh 13 2.2. Kết quả hoạ...

  doc28 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/04/2013 | Lượt xem: 2572 | Lượt tải: 6

 • Báo cáo Tổng hợp bảo hiểm dầu khí Việt Nam PVIBáo cáo Tổng hợp bảo hiểm dầu khí Việt Nam PVI

  MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU1 PHẦN I: TÓM LƯỢC VỀ TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM PVI.2 I. TỔNG QUAN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP. 2 1-Tên và địa chỉ doanh nghiệp.2 2-Lịch sử công ty. 2 3-Ngành nghề kinh doanh.3 4-Sản phẩm và thị trường.4 4.1-Sản phẩm.4 4.2. Thị trường.5 5-Nguồn nhân lực. 6 6-Sơ đồ tổ chức công ty. 7 II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOAN...

  doc33 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/04/2013 | Lượt xem: 3160 | Lượt tải: 10

 • Thị trường bảo hiểm Việt Nam với việc gia nhập WTOThị trường bảo hiểm Việt Nam với việc gia nhập WTO

  Điều đáng lo ngại nhất là các doanh nghiệp bảo hiểm tại nước ngoài không cần thành lập doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam cũng có thể vươn cánh tay của mình vào khai thác thị trường bảo hiểm Việt Nam theo cam kết WTO.

  pdf7 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/04/2013 | Lượt xem: 2540 | Lượt tải: 0

 • 1 số biện pháp hoàn thiện chế độ Bảo hiểm xã hội thai sản ở Việt Nam hiện nay1 số biện pháp hoàn thiện chế độ Bảo hiểm xã hội thai sản ở Việt Nam hiện nay

  MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ BHXH VÀ CHẾ ĐỘ THAI SẢN TRONG HỆ THỐNG CÁC CHẾ ĐỘ BHXH. 3 I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ BHXH 3 1. Sự cần thiết khách quan và vai trò của BHXH 3 1.1. Sự cần thiết khách quan của BHXH 3 1.2. Vai trò của BHXH 5 2. Bản chất của BHXH 6 2.1. Khái niệm 6 2.2. Bản chất của BHXH 8 3. Quỹ BHXH_Hạt nhân của t...

  doc39 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/04/2013 | Lượt xem: 4769 | Lượt tải: 16

 • Thực trạng và giải pháp triển khai nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới trên thị trường Việt NamThực trạng và giải pháp triển khai nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới trên thị trường Việt Nam

  MỤC LỤC CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI 1 1.1. Sự cần thiết khách quan và tác dụng của bảo hiểm vật chất xe cơ giới 1 1.1.1. Sự cần thiết khách quan của bảo hiểm vật chất xe cơ giới. 1 1.1.2. Tác dụng của bảo hiểm vật chất xe cơ giới 5 1.2. Nội dung cơ bản của bảo hiểm vật chất xe cơ giới 7 1.2.1. Đối tượng bảo hiểm ...

  doc105 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/04/2013 | Lượt xem: 5185 | Lượt tải: 19

 • Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội thị xã Sầm Sơn - Thanh HoáThực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội thị xã Sầm Sơn - Thanh Hoá

  MỤC LỤC Mở đầu: 1 CHƯƠNG I:TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ CÔNG TÁC THU BẢO HIỂM XÃ HỘI 3 1.1. KHÁI QUÁT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI: 3 1.1.1. Sự ra đời và phát triển của BHXH: 3 1.1.2. Khái niệm, bản chất và vai trò của BHXH: 5 1.1.2.1.Khái niệm BHXH: . 5 1.1.2.2.Bản chất BHXH: . .7 1.1.2.3.Vai trò của BHXH: . .9 1.1.3. Những nguyên tắc hoạt độn...

  doc66 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/04/2013 | Lượt xem: 2845 | Lượt tải: 13

 • Đánh giá khả năng khai thác bảo hiểm cháy nổ tại Công ty CP Bảo hiểm Petrolimex - PJICOĐánh giá khả năng khai thác bảo hiểm cháy nổ tại Công ty CP Bảo hiểm Petrolimex - PJICO

  Mục lục Trang LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM CHÁY NỔ. 1.1 Cháy và sự cần thiết của bảo hiểm cháy. . 3 1.2 Nội dung cơ bản của bảo hiểm cháy 6 1.2.1 Đối tượng bảo hiểm. . 6 1.2.2 Phạm vi bảo hiểm . 7 1.2.3 Giá trị bảo hiểm và số tiền bảo hiểm 10 1.2.4 Phí bảo hiểm 11 1.2.5 Giám định và bồi thường tổn thất . 15 1...

  doc73 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/04/2013 | Lượt xem: 2607 | Lượt tải: 3