• Khiếu nại bồi thường bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại PJICOKhiếu nại bồi thường bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại PJICO

  Nội dung chính của đề tài gồm 3 phần: Chương I: Lý luận chung về nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới. Chương II: Thực trạng triển khai nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới và công tác giải quyết khiếu nại nghiệp vụ này tại PJICO. Chương III: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại đối với nghiệp vụ bảo hiểm vậ...

  doc61 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/04/2013 | Lượt xem: 2774 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Công tác chi trả bảo hiểm xã hội ở huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh giai đoạn 2000 - 2002 thực trạng và giải phápĐề tài Công tác chi trả bảo hiểm xã hội ở huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh giai đoạn 2000 - 2002 thực trạng và giải pháp

  Chế độ h-u trí làmột chính sách lớn của xã hội, nó quyết định đời sống của ng-ời lao động trong những năm còn lại của cuộc đời sau khi đã về h-u. Vì vậy, các chế độ chính sách cần hoàn thiện song hành với sự phát triển chung của toàn xã hội. Hiện nay, tuổi thọ trung bình quân của ngừơi dân ở các n-ớc có xu h-ớng ngày càng tăng lên vàmức s...

  pdf45 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/04/2013 | Lượt xem: 2227 | Lượt tải: 1

 • Tại bảo hiểm xã hội Tỉnh Yên BáiTại bảo hiểm xã hội Tỉnh Yên Bái

  MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BHXH TỈNH YÊN BÁI. 1 1.Lịch sử hình thành BHXH Tỉnh Yên Bái. 1 2.Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy. 1 2.1.Vị trí và chức năng. 1 2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn. 2 2.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của BHXH Tỉnh Yên Bái. 3 3.Tình hình hoạt động và phát triển của BHXH Tỉnh Yên B...

  doc24 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/04/2013 | Lượt xem: 2177 | Lượt tải: 1

 • Thực trạng công tác tuyển dụng và đào tạo đại lý bảo hiểm nhân thọ ở Bảo Việt Nhân Thọ Hà NộiThực trạng công tác tuyển dụng và đào tạo đại lý bảo hiểm nhân thọ ở Bảo Việt Nhân Thọ Hà Nội

  MỤC LỤC Lời nói đầu. 1 1, Tính cấp thiết của đề án .1 2,Mục tiêu nghiên cứu :1 3,Đối tượng nghiên cứu:1 Chương I : những vấn đề cơ bản về tuyển dụng và đào tạo đại lý bảo hiểm3 nhân thọ .3 I. Khái quát chung về bảo hiểm nhân thọ :3 1. Đặc điểm3 2.Trách nhiệm và quyền lợi của đại lý :8 2.1. Trách nhiệm :8 2.2. Quyền lợi :9 III. Những vấn ...

  doc22 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/04/2013 | Lượt xem: 5594 | Lượt tải: 28

 • Hoàn thiện công tác giám định và bồi thường tổn thất nghiệp vụ bảo hiểm vật chất và bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba tại Công ty cổ phần bảo hiểmHoàn thiện công tác giám định và bồi thường tổn thất nghiệp vụ bảo hiểm vật chất và bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba tại Công ty cổ phần bảo hiểm

  LỜI MỞ ĐẦUHoạt động bảo hiểm đã có từ xa xưa và nó được xã hội đánh giá là có vai trò vô cùng to lớn trong việc ổn định cuộc sống của con người và góp phần tích cực vào việc đảm bảo tính liên tục, sự ổn định và hiệu quả của quá trình sản xuất, lưu thông cũng như tiêu dùng xã hội. Bảo hiểm đã hỗ trợ về mặt tài chính qua công tác bồi thường hoặc chi ...

  doc91 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/04/2013 | Lượt xem: 2605 | Lượt tải: 5

 • Xây dựng hệ thống thông tin quản lý hợp đồng bảo hiểmXây dựng hệ thống thông tin quản lý hợp đồng bảo hiểm

  MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU1 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ NƠI THỰC TẬP, VÀ GIỚI THIỆUVỀ ĐỀ TÀI3 I.GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM ( PETROVIETNAM INSURANCE JOIN STOCK CORPORATION)3 1.Giới thiệu chung. 3 2.Hoạt động kinh doanh 2003- 2007. 5 3.Các mốc phát triển chính:7 4.Sơ đồ tổ chức. 8 5.Lĩnh vực hoạt động kinh doanh. 9 6.Các...

  doc82 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/04/2013 | Lượt xem: 2488 | Lượt tải: 6

 • Thực trạng về hoạt động bảo hiểm xã hội đối với các hợp tác xã công nghiệp tiểu thủ công nghiệp ở Việt Nam trong những năm quaThực trạng về hoạt động bảo hiểm xã hội đối với các hợp tác xã công nghiệp tiểu thủ công nghiệp ở Việt Nam trong những năm qua

  PHẦN MỞ ĐẦU 1. Sự cấp thiết của đề tài nghiên cứu: Bảo hiểm xã hội (BHXH) là chính sách lớn của Đảng và Nhà nớc góp phần bảo đảm ổn định đời sống cho ngời lao động, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng đất nớc, bảo vệ tổ quốc. Thực hiện tốt chính sách BHXH trên nguyên tắc công bằng và tiến bộ xã hội trong hệ thống...

  doc63 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/04/2013 | Lượt xem: 2154 | Lượt tải: 0

 • Một số lý luận và thực tiễn của hợp đồng bảo hiểm nhân thọMột số lý luận và thực tiễn của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

  Nguồn gốc phát sinh của hoạt động bảo hiểm chính là sự tồn tại của các rủi ro trong cuộc sống. Thực tế cuộc sống của con người luôn tồn tại rủi ro như một tất yếu khách quan như thiên tai, dịch bệnh, tai nạn Mặc dù ngày nay, khi mà khoa học kỹ thuật đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng để chế ngự thiên nhiên và hạn chế rủi ro, song chính con ngườ...

  pdf48 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/04/2013 | Lượt xem: 2023 | Lượt tải: 1

 • Xây dựng hệ thống phân phối sản phẩm trong công ty Bảo hiểm nhân thọ Hà nộiXây dựng hệ thống phân phối sản phẩm trong công ty Bảo hiểm nhân thọ Hà nội

  MỤC LỤC Trang Lời nói đầu . 1 Phần I. Cơ sở lý luận và những vấn đề sơ bản xây dựng hệ thống Đại Lý trong kinh doanh bảo hiểm 2 I./ Những vấn đề cơ bản về bảo hiểm nhân thọ 2 1. Một số khái niệm cơ bản 2 1.1. Định nghĩa bảo hiểm nhân thọ 2 1.2. Người tham gia bảo hiểm 2 1.3. Người được bảo hiểm 2 1.4. Người được hưởng quyền lợi bảo hiểm 2 1....

  doc82 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/04/2013 | Lượt xem: 1897 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Công tác tổ chức và quản lý tại Bảo Việt Nhân Thọ Hưng YênĐề tài Công tác tổ chức và quản lý tại Bảo Việt Nhân Thọ Hưng Yên

  CHƯƠNG I- LÝ THUYẾT CHUNG VỀ BẢO HIỂM NHÂN THỌ1 I. SƠ LƯỢC VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA BẢO HIỂM NHÂN THỌ:1 1/ Trên thế giới:1 2/ Ở Việt Nam:4 II. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA BẢO HIỂM NHÂN THỌ.7 1/ Khái niệm bảo hiểm nhân thọ.7 a- Giới thiệu bảo hiểm con người.7 b- Khái niệm bảo hiểm nhân thọ:8 b- Bảo hiểm nhân thọ đáp ứng được rất nhiều...

  doc63 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/04/2013 | Lượt xem: 2307 | Lượt tải: 1