Luận án Ảnh hưởng của năng lực cạnh tranh đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp: Trường hợp các khách sạn tỉnh Lâm Đồng

Thứ hai, mô hình nghiên cứu chỉ giải quyết được 39,2% sự biến thiên của kết quả hoạt động của các khách sạn. Như vậy, bên cạnh ba nguồn năng lực được đề xuất trong mô hình lý thuyết, còn rất nhiều các yếu tố tiềm ẩn khác ảnh hưởng đến biến phụ thuộc này. Vì vậy, rất cần các nghiên cứu bổ sung thêm nhiều tiền tố khác và cả các biển kiểm soát để có mức độ giải thích tốt hơn nữa cho vấn đề này. Thứ ba, bởi vì yếu tố môi trường địch vụ phản ánh những niềm tin của tất cả các nhân viên ở mọi cấp độ và bộ phận trong tổ chức, việc đo lường chính xác yếu tố trên cần có những phản hồi từ tất cả các phía như: lãnh đạo các cấp, nhân viên, và khách hàng. Tuy nhiên trong luận án này chỉ có thể tiếp cận một góc độ đo lường duy nhất, đó chính là phản hồi từ nhà lãnh đạo cấp cao nhất. Vì vậy các nghiên cứu tiếp theo cần tiếp cận đo lường yếu tố trên bằng thang đo đa hướng với nhiều phản hồi từ các phía khác nhau để có cái nhìn chính xác nhất cho khái niệm lý thuyết này. Tóm lại, tác giả mong muốn có những nghiên cứu tiếp theo, với phương pháp nghiên cứu mới, phạm vi không gian nghiên cứu rộng hơn để góp phần hoàn chỉnh và ứng dụng mô hình nghiên cứu vào hoạt động thực tiễn.

pdf249 trang | Chia sẻ: yenxoi77 | Lượt xem: 534 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Ảnh hưởng của năng lực cạnh tranh đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp: Trường hợp các khách sạn tỉnh Lâm Đồng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_anh_huong_cua_nang_luc_canh_tranh_den_ket_qua_hoat_d.pdf
Luận văn liên quan