Luận án Bài toán biên đối với một số phương trình truyền sóng trong miền không trơn

Trong chương này, chúng tôi sử dụng phương pháp Xấp xỉ Galerkin và các định lí nhúng trong các khồng gian Sobolev để khẳng định sự tồn tại duy nhất nghiệm yếu toàn cục của bài toán giá trị biên ban đầu thứ nhất đối với phương trình hyperbolic nửa tuyến tính bậc cao trong các trụ không trơn tổng quát. Kết quả đạt được thể hiện qua việc giải quyết được mức độ phức tạp của lớp các hàm phi tuyến đóng vai trò thành phần nhiễu được xét trong phương trình của bài toán.

pdf136 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 24/01/2022 | Lượt xem: 199 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Bài toán biên đối với một số phương trình truyền sóng trong miền không trơn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_bai_toan_bien_doi_voi_mot_so_phuong_trinh_truyen_son.pdf