Luận án Các mô hình hội tụ năng suất trong ngành chế biến thực phẩm và đồ uống Việt Nam giai đoạn 2000 - 2010

Tốc độ tăng trưởng của thời kỳ này là 34,51%, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng cùa vốn đầu tư không đồng đều. Tốc độ tăng trưởng vốn đầu tư tăng mạnh vào năm 2001, sau đó giảm dần ở các năm tiếp theo từ 2002-2004. Đen 2005 tốc độ tăng trưởng mới tăng trở lại và đạt cao nhất trong giai đoạn này là 2007, sau đó tốc độ tăng trưởng của nó lại giảm mạnh vào 2 năm tiếp theo. Đỉnh điểm 2009 có tốc độ tăng trưởng âm. Điều này cũng phản ảnh một phần do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008. Đến năm 2010 thì khủng hoảng được khắc phục, tốc độ tăng trưởng tăng cao trớ lại. Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng không giữ được mức tăng của nó. Điều này cho ta thấy một điều, trong cả quá trình nghiên cứu, có nhiều nguyên nhân tác động đến vốn đầu tư. Ngoài tình hình kinh tế suy thoái, làm ăn thua lồ, buộc doanh nghiệp phải thắt chặt đầu tư hơn thì có thể kế đến những nguyên nhân tầm nhìn đầu tư vào lĩnh vực nào? Thị trường phát triển bị chừng lại cúa nền kinh tế.

pdf155 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 29/01/2022 | Lượt xem: 297 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Các mô hình hội tụ năng suất trong ngành chế biến thực phẩm và đồ uống Việt Nam giai đoạn 2000 - 2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_cac_mo_hinh_hoi_tu_nang_suat_trong_nganh_che_bien_th.pdf
  • docPhan Tat Hien_E.doc
  • docPhan Tat Hien_V.doc
  • pdfPhanTatHien_Sum.pdf
  • pdfPhanTatHien_TT.pdf
Luận văn liên quan