Luận án Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển của kiểm toán liên tục tại Việt Nam

Kiểm toán liên tục (Continuous Auditing) là một cách tiếp cận kiểm toán dựa trên nền tảng sử dụng các công cụ của công nghệ thông tin. Vào những năm 1960, 1970 tại Hoa Kỳ, kiểm toán liên tục được biết đến dưới hình thức các kiểm toán viên tự viết các chương trình kiểm toán và ghép vào các chương trình máy tính trong phần mềm xử lý nghiệp vụ của doanh nghiệp nhằm theo dõi dữ liệu của tất cả các nghiệp vụ được nhập vào hệ thống, báo cáo ngay cho kiểm toán viên về các nghiệp vụ bất thường (dựa trên các quy tắc đã được kiểm toán viên thiết lập trước). Đến những năm 2000 về sau, khi các doanh nghiệp (nhất là các doanh nghiệp quy mô lớn như các công ty đa quốc gia) áp dụng ngày càng rộng rãi các hệ thống thông tin quản lý nhằm tự động hóa các quá trình xử lý kinh doanh, thì các kiểm toán viên có thể thực hiện kiểm toán liên tục bằng cách sử dụng các phần mềm mua sẵn (từ các công ty chuyên cung cấp phần mềm trong lĩnh vực giám sát, kiểm toán như ACL, IDEA, Metrics, Approva, ).

pdf283 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 07/02/2022 | Lượt xem: 420 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển của kiểm toán liên tục tại Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hỗ trợ của cơ quan chức năng/tổ chức nghề nghiệp về đào tạo cho các kiểm toán viên để thực hiện kiểm toán liên tục. 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 33 Thiếu thông tin chia sẻ về các trường hợp triển khai kiểm toán liên tục thành công tại Việt Nam. 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ IV Theo anh (chị), với xu hướng tiến bộ của công nghệ thông tin và nhu cầu của người sử dụng thông tin tại Việt Nam: Rất không đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến Đồng ý Rất đồng ý 34 Nhìn chung, các kiểm toán viên có khả năng thực hiện kiểm toán liên tục. 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 35 Nhìn chung, kiểm toán liên tục cần được áp dụng trong hoạt động kiểm toán. 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 36 Nhìn chung, doanh nghiệp và kiểm toán viên sẽ triển khai kiểm toán liên tục. 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ Trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của anh (chị). 61/PL Phụ lục 11 – Bảng xác định cỡ mẫu so với kích thước tổng thể N S N S N S 10 10 220 140 1200 291 15 14 230 144 1300 297 20 19 240 148 1400 302 25 24 250 152 1500 306 30 28 260 155 1600 310 35 32 270 159 1700 313 40 36 280 162 1800 317 45 40 290 165 1900 320 50 44 300 169 2000 322 55 48 320 175 2200 327 60 52 340 181 2400 331 65 56 360 186 2600 335 70 59 380 191 2800 338 75 63 400 196 3000 341 80 66 420 201 3500 346 85 70 440 205 4000 351 90 73 460 210 4500 354 95 76 480 214 5000 357 100 80 500 217 6000 361 110 86 550 226 7000 364 120 92 600 234 8000 367 130 97 650 242 9000 368 140 103 700 248 10000 370 150 108 750 254 15000 375 62/PL 160 113 800 260 20000 377 170 118 850 265 30000 379 180 123 900 269 40000 380 190 127 950 274 50000 381 200 132 1000 278 75000 382 210 136 1100 285 1000000 384 Ghi chú: N: kích thước tổng thể; S: Cỡ mẫu. Nguồn: (Krejcie & Morgan, 1970) 63/PL Phụ lục 12 – Danh sách KTV tham gia trả lời khảo sát Số TT Họ và tên Đơn vị công tác Lĩnh vực hoạt động Kinh nghiệm Quản lý KTĐL KTNB KTHT TT Dưới 5 năm Trên 5 năm TPP7 BGĐ8 1 Lưu Nguyễn Hồng Diệp A&C X X X 2 Nguyễn Phước Hồng Hạnh A&C X X 3 Nguyễn Quang Châu A&C X X 4 Nguyễn Quốc Ngữ A&C X X X 5 Lê Nguyễn Hoàng Minh ABBank X X X X 6 Lý Thị Hiền ABBank X X 7 Từ Vĩnh Thanh ABBank X X 8 Đinh Hàm Long ABBank X X 9 Trần Thị Thu Dung AIA Vietnam X X X 10 Huỳnh Văn Thành AIA Vietnam X X X 11 Trần Vinh Quang AIA Vietnam X X 12 Lê Hồng Ngọc BHS (Đường BH) X X 13 Đào Ngọc Tú Anh BIDV X X 14 Hà Hoàng Nhân BIDV X X 15 Biện Thị Diễm My BNP Paribas X X 16 Lê Cao Lãm BoCOM X X X 17 Lê Thị Thanh Bình Bonfiglioli VN X X X 18 Đinh Phương Dũng CJ Blue X X X 19 Hoàng Mạnh Tuấn Coteccons X X 20 Tô Quang Tùng CPA Hà Nội X X 21 Nguyễn Đức Mẫn DAB X X X X 22 Phạm Hồng Kiên DAB X X X 23 Đậu Thu Hương DAB X X 24 Trần Thị Hương DAB X X 25 Lý Vĩnh Hiền DAB X X X 26 Trần Thị Nga DAB X X 27 Lâm Ngọc Tố Uyên DAB X X 28 Châu Thị Thanh Loan DAB X X X 29 Nguyễn Thanh Tùng DAB X X 30 Đinh Thị Quý DAB X X 31 Huỳnh Minh Hải DAB X X 32 Nguyễn Thị Lan Chi DAB X X X 33 Ngô Anh DAB X X X 34 Nguyễn Đức Thịnh DAB X X 35 Nguyễn Thị Thúy Hằng DAB X X 36 Nguyễn Thị Thu Hương DAB X X X 37 Đỗ Hoài Phương Deloitte Vietnam X X 38 Phạm Vũ Hiệp Deloitte Vietnam X X 39 Phạm Ngọc Lê Na Deloitte Vietnam X X 40 Nguyễn Thị Ngọc Hương DHG Pharma X X 41 Nguyễn Nhật Trường DHG Pharma X X 42 Lâm Thị Thùy Nhi DNV GL VN X X X 43 Phạm Thanh Danh E&Y Vietnam X X 44 Nguyễn Hoàng Phương Trà E&Y Vietnam X X 45 Đỗ Thị Thùy Trang E-Jung Audit X X 46 Huỳnh Tấn Phát Eximbank X X 47 Lưu Tiến Đạt Eximbank X X 48 Nguyễn Phú Toàn Eximbank X X 49 Nguyễn Thị Mai FAC X X 50 Lê Huy Thư FAC X X 7 Trưởng, phó Phòng KTNB hoặc BKS của các ngân hàng, CTNY, doanh nghiệp, 8 Giám đốc, phó giám đốc DNKiT, chi nhánh ngân hàng, 64/PL 51 Nguyễn Minh Huy FAC X X 52 Đỗ Hoàng Chương FAC X X 53 Nguyễn Tiến Nhân FAC X X 54 Điền Văn Châu FAC X X X 55 Trần Tiến Đạt FAC X X 56 Hoàng Lam FAC X X X 57 Nguyễn Thị Hồng Nhung HDBank X X 58 Trần Thị Thu Thảo HDBank X X X 59 Nguyễn Mai Trâm HDBank X X X 60 Nguyễn Hà Vân HDBank X X X 61 Phan Thanh Tùng HDBank X X X 62 Cao Lê Trần Đan Thanh HDBank X X 63 Phạm Bích Diệp HDBank X X X 64 Đặng Đức Thu Anh HDBank X X 65 Nguyễn Thanh Phong HDBank X X X 66 Nguyễn Hồ Như Thảo HDBank X X 67 Lê Thị Bích Ngọc HDBank X X 68 Phan Quang Thế Hoasen Group X X X 69 Vũ Thị Lan Anh HoTramProjectCo X X X 70 Trần Thị Tiến Thanh KienLongBank X X X 71 Mai Công Ninh KienLongBank X X X 72 Cao Hiệp Bảo Châu KienLongBank X X 73 Lê Khắc Gia Bảo KienLongBank X X X 74 Trần Thị Thuỳ Vân KienLongBank X X 75 Nguyễn Thanh Minh KienLongBank X X 76 Phạm Như Tuyền KienLongBank X X X 77 Vũ Thị Thu Hương KienLongBank X X X 78 Nguyễn Đức Duy KienLongBank X X X 79 Nguyễn Tấn Phong KienLongBank X X X 80 Lê Văn Lời KienLongBank X X 81 Nguyễn Cao Cường KienLongBank X X X 82 Phạm Thị Kiều Nhi KienLongBank X X X 83 Đỗ Thị Minh Hồng KienLongBank X X X 84 Bùi Thị Thu Hương KienLongBank X X X 85 Nguyễn Thị Yến Nhi KienLongBank X X 86 Đào Thái Huy KPMG X X 87 Hứa Việt Minh KTQGVN X X 88 Nguyễn Minh Trí Maritimebank X X 89 Nguyễn Thành Nam MBBank X X 90 Nguyễn Đức Hiếu NamABank X X 91 Hồ Minh Trí NamABank X X 92 Phan Chiêu Anh ORS (CKPĐ) X X X 93 Nguyễn Hữu Danh PDAC X X 94 Phan Văn Dũng PDAC X X X 95 Võ Đình Ngọc Hân PDAC X X 96 Từ Thị Kim Tuyến PDAC X X 97 Trình Quốc Việt PDAC X X 98 Nguyễn Thị Phương Thảo PDAC X X 99 Võ Đoàn Thiên Thanh PDAC X X 100 Phan Ngọc Hà PVCoating X X X 101 Nguyễn Phước Bảo Trung PVI X X 102 Phùng Thị Lý Hiền PVI X X 103 Nguyễn Thị Thu Bình PVI X X 104 Trần Thị Thu Phương PwC Vietnam X X 105 Võ Hoàng Nhật Đan PwC Vietnam X X 106 Trần Thị Cẩm Tú PwC Vietnam X X 107 Mai Trần Bảo Anh PwC Vietnam X X 108 Bùi Minh Tuấn PwC Vietnam X X 109 Nông Đức Hạnh PwC Vietnam X X 110 Trần Thị Hồng Hạnh PwC Vietnam X X 65/PL 111 Trần Hải Nguyên PwC Vietnam X X 112 Phùng Thị Anh Thư PwC Vietnam X X 113 Lương Nguyến Hoài Anh PwC Vietnam X X X 114 Trần Thị Hải Yến PwC Vietnam X X 115 Mai Viết Hùng Trân PwC Vietnam X X X 116 Đồng Thị Bảo Khánh PwC Vietnam X X 117 Nguyễn Đức Huy QuyChuanAudit X X X 118 Trần Văn Nhị QuyChuanAudit X X X 119 Nguyễn Ngọc Khánh RSM Vietnam X X 120 Đặng Xuân Cảnh RSM Vietnam X X X 121 Nguyễn Minh Tấn Sacombank X X 122 Lê Thị Thu Hà Saigonbank X X 123 Trần Việt Khánh Saigonbank X X X 124 Nguyễn Trường An Saigonbank X X X 125 Cần Thị Kim Thoa Saigonbank X X 126 Phạm Thị Hoa Phượng Saigonbank X X 127 Phạm Triều Dương Saigonbank X X X 128 Trần Nguyễn Anh Tuấn Saigonbank X X 129 Đỗ Thị Hằng Saigonbank X X 130 Đặng Xuân Quý Saigonbank X X X 131 Lê Thị Bích Thu Saigonbank X X 132 Nguyễn Thị Ngọc Trinh Saigonbank X X 133 Nguyễn Võ Xuân Trường Saigonbank X X 134 Đỗ Thị Huyền Châm Saigonbank X X 135 Huỳnh Văn Dang SBV X X X 136 Phạm Xuân Tân SBV X X X 137 Vũ Ngọc Sơn SEA Audit Co. X X 138 Ngô Thanh Huy Siambank X X X X 139 Lê Ngọc Ái Srithai (VN) X X X 140 Đặng Văn Hoàng TCT (Tây Ninh) X X X 141 Nguyễn Hạnh Mai Ly Techcombank X X 142 Phan Minh Hoàng TLGroup X X X 143 Lê Thị Thu Trang Triumph Intl. VN X X X 144 Trần Thị Lan Nhi UHY ACA X X 145 Nguyễn Thị Thanh Tú UHY ACA X X 146 Nguyễn Thị Thùy Trang UHY ACA X X 147 Bùi Thị Phương Trâm UHY ACA X X 148 Dương Tiến Hải Unicons X X X 149 Châu Nguyên Hiền Unicore X X 150 Nguyễn Thị Minh Hòa Unicore X X X 151 Nguyễn Thị Thu Hiền VACO X X 152 Trần Khánh Lâm VACPA X X X 153 Vũ Tiến Sỹ VADC X X X 154 Phạm Công Khanh VBARD X X 155 Võ Duy Khanh VBARD X X 156 Nguyễn Thị Bích Lê VBARD X X 157 Nguyễn Thị Mỹ Dung VBARD X X 158 Lê Đức Trường VBARD X X 159 Nguyễn Thị Phương Hoa VBARD X X 160 Trần Thị Thanh Hoa VBARD X X 161 Nguyễn Mạnh Hùng VBARD X X 162 Nguyễn Phan Anh Quốc VBARD X X 163 Hoàng Thị Hồng Minh VBARD X X 164 Lê Vũ Trường VBARD X X 165 Trần Thu Hà VBARD X X 166 Vũ Tiến Dũng VBARD X X 167 Lê Trung Tín VBARD X X 168 Nguyễn Trường Long VBARD X X 169 Nguyễn Thanh Xuân VBARD X X 170 Lê Mỹ Hoàn VietCapitalBank X X 66/PL 171 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Vietcombank X X 172 Trần Thị Hòa Vietcombank X X 173 Lê Bùi Phương Thảo Vietcombank X X 174 Vũ Thị Huyền Vietcombank X X 175 Nguyễn Trung Chính Vietcombank X X X 176 Huỳnh Thị Thùy Nguyên Vietinbank X X 177 Nguyễn Minh Tuấn Vietinbank X X 178 Trần Văn Thành Vietinbank X X 179 Trần Thị Bích Thủy VietJet X X 180 Nguyễn Lam Giang VietnhatAudit X X 181 Nguyễn Nhân Bào VietnhatAudit X X X 182 Nguyễn Thị Cẩm Hồng VietValues X X 183 Nguyễn Thị Tuyết Vân VietValues X X X 184 Trần Văn Hiệp VietValues X X X 185 Ngô Quang Đông Dương VietValues X X 186 Lý Công Thành VietValues X X 187 Nguyễn Hồng Phúc VietValues X X 188 Nguyễn Thanh Sang VietValues X X X 189 Nguyễn Thanh Hồng VietValues X X X 190 Hoàng Thái Tân VietValues X X 191 Nguyễn Ngọc Tân VietValues X X X 67/PL Phụ lục 13 – Kết quả kiểm định chính thức độ tin cậy thang đo RELIABILITY /VARIABLES=ID1 ID2 ID3 ID4 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=DESCRIPTIVE /SUMMARY=TOTAL. Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .808 4 Item Statistics Mean Std. Deviation N Nhu cau cua DN & KTV 1 3.35 .915 191 Nhu cau cua DN & KTV 2 3.35 .933 191 Nhu cau cua DN & KTV 3 3.34 .926 191 Nhu cau cua DN & KTV 4 3.30 .930 191 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted Nhu cau cua DN & KTV 1 9.99 5.110 .667 .739 Nhu cau cua DN & KTV 2 9.99 5.505 .533 .802 Nhu cau cua DN & KTV 3 10.00 5.053 .673 .736 Nhu cau cua DN & KTV 4 10.04 5.183 .629 .757 RELIABILITY /VARIABLES=ED1 ED2 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=DESCRIPTIVE /SUMMARY=TOTAL. Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .631 2 Item Statistics Mean Std. Deviation N Nhu cau cua ben ngoai 1 3.51 .928 191 Nhu cau cua ben ngoai 2 3.23 .978 191 Item-Total Statistics 68/PL Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted Nhu cau cua ben ngoai 1 3.23 .957 .462 . Nhu cau cua ben ngoai 2 3.51 .862 .462 . RELIABILITY /VARIABLES=IC1 IC2 IC3 IC4 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=DESCRIPTIVE /SUMMARY=TOTAL. Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .803 4 Item Statistics Mean Std. Deviation N Dieu kien ben trong DN 1 3.48 .999 191 Dieu kien ben trong DN 2 3.48 1.030 191 Dieu kien ben trong DN 3 3.64 .906 191 Dieu kien ben trong DN 4 3.61 .869 191 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted Dieu kien ben trong DN 1 10.72 5.275 .627 .750 Dieu kien ben trong DN 2 10.72 5.275 .594 .768 Dieu kien ben trong DN 3 10.56 5.679 .613 .757 Dieu kien ben trong DN 4 10.59 5.706 .647 .743 RELIABILITY /VARIABLES=EC1 EC2 EC3 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=DESCRIPTIVE /SUMMARY=TOTAL. Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .828 3 Item Statistics 69/PL Mean Std. Deviation N Dieu kien ben ngoai DN 1 3.60 .882 191 Dieu kien ben ngoai DN 2 3.76 .769 191 Dieu kien ben ngoai DN 3 3.68 .759 191 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted Dieu kien ben ngoai DN 1 7.45 1.932 .666 .791 Dieu kien ben ngoai DN 2 7.28 2.212 .674 .775 Dieu kien ben ngoai DN 3 7.36 2.148 .729 .724 RELIABILITY /VARIABLES=IB1 IB2 IB3 IB4 IB5 IB6 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=DESCRIPTIVE /SUMMARY=TOTAL. Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .782 6 Item Statistics Mean Std. Deviation N Tro ngai ben trong DN 1 2.52 .905 191 Tro ngai ben trong DN 2 2.46 .933 191 Tro ngai ben trong DN 3 2.51 .934 191 Tro ngai ben trong DN 4 2.57 1.048 191 Tro ngai ben trong DN 5 2.79 .968 191 Tro ngai ben trong DN 6 2.64 .900 191 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted Tro ngai ben trong DN 1 12.96 11.362 .546 .745 Tro ngai ben trong DN 2 13.03 11.567 .485 .760 Tro ngai ben trong DN 3 12.98 10.852 .616 .728 Tro ngai ben trong DN 4 12.92 11.035 .485 .762 Tro ngai ben trong DN 5 12.70 11.095 .540 .746 Tro ngai ben trong DN 6 12.84 11.554 .515 .752 70/PL RELIABILITY /VARIABLES=SIB1 SIB2 SIB3 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=DESCRIPTIVE /SUMMARY=TOTAL. Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .831 3 Item Statistics Mean Std. Deviation N Tro ngai doi voi an toan 1 2.12 .893 191 Tro ngai doi voi an toan 2 2.15 .908 191 Tro ngai doi voi an toan 3 2.15 .923 191 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted Tro ngai doi voi an toan 1 4.30 2.642 .727 .731 Tro ngai doi voi an toan 2 4.26 2.710 .674 .783 Tro ngai doi voi an toan 3 4.27 2.670 .672 .786 RELIABILITY /VARIABLES=FB1 FB2 FB3 FB4 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=DESCRIPTIVE /SUMMARY=TOTAL. Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .825 4 Item Statistics Mean Std. Deviation N Tro ngai ve tai chinh 1 2.58 .996 191 Tro ngai ve tai chinh 2 2.59 .883 191 Tro ngai ve tai chinh 3 2.70 .984 191 Tro ngai ve tai chinh 4 2.65 .939 191 Item-Total Statistics 71/PL Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted Tro ngai ve tai chinh 1 7.94 5.634 .606 .800 Tro ngai ve tai chinh 2 7.93 6.110 .596 .802 Tro ngai ve tai chinh 3 7.82 5.266 .721 .744 Tro ngai ve tai chinh 4 7.87 5.599 .678 .766 RELIABILITY /VARIABLES=ACB1 ACB2 ACB3 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=DESCRIPTIVE /SUMMARY=TOTAL. Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .887 3 Item Statistics Mean Std. Deviation N Tro ngai ve nang luc KTV 1 3.92 .984 191 Tro ngai ve nang luc KTV 2 3.98 1.015 191 Tro ngai ve nang luc KTV 3 3.86 .944 191 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted Tro ngai ve nang luc KTV 1 7.84 3.316 .777 .841 Tro ngai ve nang luc KTV 2 7.78 3.099 .822 .801 Tro ngai ve nang luc KTV 3 7.90 3.543 .742 .872 RELIABILITY /VARIABLES=EB1 EB2 EB3 EB4 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=DESCRIPTIVE /SUMMARY=TOTAL. 72/PL Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .879 4 Item Statistics Mean Std. Deviation N Tro ngai ben ngoai DN 1 2.66 1.013 191 Tro ngai ben ngoai DN 2 2.80 .992 191 Tro ngai ben ngoai DN 3 2.75 .979 191 Tro ngai ben ngoai DN 4 2.67 1.027 191 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted Tro ngai ben ngoai DN 1 8.21 6.780 .758 .837 Tro ngai ben ngoai DN 2 8.08 6.999 .728 .849 Tro ngai ben ngoai DN 3 8.13 6.858 .778 .830 Tro ngai ben ngoai DN 4 8.20 6.995 .692 .864 RELIABILITY /VARIABLES=CAA1 CAA2 CAA3 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=DESCRIPTIVE /SUMMARY=TOTAL. Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .758 3 Item Statistics Mean Std. Deviation N Su hinh thanh & PT KTLT 1 3.70 .872 191 Su hinh thanh & PT KTLT 2 3.61 .922 191 Su hinh thanh & PT KTLT 2 3.56 1.018 191 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted Su hinh thanh & PT KTLT 1 7.17 2.761 .631 .633 Su hinh thanh & PT KTLT 2 7.26 2.644 .619 .641 73/PL Su hinh thanh & PT KTLT 2 7.30 2.592 .525 .757 74/PL Phụ lục 14 – Kết quả phân tích đơn nhân tố của Harman FACTOR /VARIABLES ID1 ID2 ID3 ID4 ED1 ED2 IC1 IC2 IC3 IC4 EC1 EC2 EC3 IB1 IB2 IB3 IB4 IB5 IB6 SIB1 SIB2 SIB3 FB1 FB2 FB3 FB4 ACB1 ACB2 ACB3 EB1 EB2 EB3 EB4 CAA1 CAA2 CAA3 /MISSING LISTWISE /ANALYSIS ID1 ID2 ID3 ID4 ED1 ED2 IC1 IC2 IC3 IC4 EC1 EC2 EC3 IB1 IB2 IB3 IB4 IB5 IB6 SIB1 SIB2 SIB3 FB1 FB2 FB3 FB4 ACB1 ACB2 ACB3 EB1 EB2 EB3 EB4 CAA1 CAA2 CAA3 /PRINT INITIAL CORRELATION KMO EXTRACTION /CRITERIA FACTORS(1) ITERATE(25) /EXTRACTION PC /ROTATION NOROTATE /METHOD=CORRELATION. KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .856 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 3608.721 df 630 Sig. .000 Communalities Initial Extraction Nhu cau cua DN & KTV 1 1.000 .468 Nhu cau cua DN & KTV 2 1.000 .199 Nhu cau cua DN & KTV 3 1.000 .409 Nhu cau cua DN & KTV 4 1.000 .386 Nhu cau cua ben ngoai 1 1.000 .140 Nhu cau cua ben ngoai 2 1.000 .225 75/PL Dieu kien ben trong DN 1 1.000 .366 Dieu kien ben trong DN 2 1.000 .362 Dieu kien ben trong DN 3 1.000 .244 Dieu kien ben trong DN 4 1.000 .284 Dieu kien ben ngoai DN 1 1.000 .358 Dieu kien ben ngoai DN 2 1.000 .352 Dieu kien ben ngoai DN 3 1.000 .302 Tro ngai ben trong DN 1 1.000 .311 Tro ngai ben trong DN 2 1.000 .297 Tro ngai ben trong DN 3 1.000 .305 Tro ngai ben trong DN 4 1.000 .319 Tro ngai ben trong DN 5 1.000 .346 Tro ngai ben trong DN 6 1.000 .275 Tro ngai doi voi an toan 1 1.000 .004 Tro ngai doi voi an toan 2 1.000 .011 Tro ngai doi voi an toan 3 1.000 .001 Tro ngai ve tai chinh 1 1.000 .199 Tro ngai ve tai chinh 2 1.000 .316 Tro ngai ve tai chinh 3 1.000 .438 Tro ngai ve tai chinh 4 1.000 .337 Tro ngai ve nang luc KTV 1 1.000 .000 Tro ngai ve nang luc KTV 2 1.000 .001 Tro ngai ve nang luc KTV 3 1.000 3.284E-5 Tro ngai ben ngoai DN 1 1.000 .380 Tro ngai ben ngoai DN 2 1.000 .387 Tro ngai ben ngoai DN 3 1.000 .377 Tro ngai ben ngoai DN 4 1.000 .355 Su hinh thanh & PT KTLT 1 1.000 .509 76/PL Su hinh thanh & PT KTLT 2 1.000 .563 Su hinh thanh & PT KTLT 2 1.000 .339 Extraction Method: Principal Component Analysis. Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 1 10.163 28.230 28.230 10.163 28.230 28.230 2 3.257 9.046 37.276 3 2.258 6.273 43.549 4 2.131 5.920 49.469 5 1.609 4.470 53.939 6 1.511 4.197 58.136 7 1.413 3.926 62.062 8 1.234 3.427 65.489 9 1.035 2.875 68.364 10 .996 2.766 71.131 11 .830 2.304 73.435 12 .757 2.103 75.537 13 .665 1.848 77.386 14 .651 1.808 79.194 15 .582 1.618 80.811 16 .538 1.494 82.305 17 .529 1.468 83.773 18 .522 1.451 85.224 19 .472 1.312 86.536 77/PL 20 .443 1.231 87.767 21 .425 1.179 88.947 22 .397 1.102 90.049 23 .381 1.057 91.106 24 .370 1.027 92.133 25 .357 .991 93.125 26 .336 .934 94.059 27 .297 .826 94.885 28 .274 .760 95.645 29 .260 .723 96.368 30 .249 .690 97.058 31 .226 .627 97.685 32 .200 .555 98.240 33 .178 .495 98.735 34 .171 .475 99.210 35 .145 .404 99.613 36 .139 .387 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis. 78/PL Phụ lục 15 – Kết quả phân tích nhân tố khám phá FACTOR /VARIABLES ID1 ID2 ID3 ID4 ED1 ED2 IC1 IC2 IC3 IC4 EC1 EC2 EC3 IB1 IB2 IB3 IB4 IB5 IB6 SIB1 SIB2 SIB3 FB1 FB2 FB3 FB4 ACB1 ACB2 ACB3 EB1 EB2 EB3 EB4 /MISSING LISTWISE /ANALYSIS ID1 ID2 ID3 ID4 ED1 ED2 IC1 IC2 IC3 IC4 EC1 EC2 EC3 IB1 IB2 IB3 IB4 IB5 IB6 SIB1 SIB2 SIB3 FB1 FB2 FB3 FB4 ACB1 ACB2 ACB3 EB1 EB2 EB3 EB4 /PRINT INITIAL CORRELATION KMO EXTRACTION ROTATION /CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25) /EXTRACTION PC /CRITERIA ITERATE(25) /ROTATION VARIMAX /METHOD=CORRELATION. KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .836 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 3153.808 df 528 Sig. .000 Communalities Initial Extraction Nhu cau cua DN & KTV 1 1.000 .710 Nhu cau cua DN & KTV 2 1.000 .687 Nhu cau cua DN & KTV 3 1.000 .664 Nhu cau cua DN & KTV 4 1.000 .669 Nhu cau cua ben ngoai 1 1.000 .643 79/PL Nhu cau cua ben ngoai 2 1.000 .462 Dieu kien ben trong DN 1 1.000 .707 Dieu kien ben trong DN 2 1.000 .631 Dieu kien ben trong DN 3 1.000 .641 Dieu kien ben trong DN 4 1.000 .669 Dieu kien ben ngoai DN 1 1.000 .707 Dieu kien ben ngoai DN 2 1.000 .767 Dieu kien ben ngoai DN 3 1.000 .792 Tro ngai ben trong DN 1 1.000 .571 Tro ngai ben trong DN 2 1.000 .695 Tro ngai ben trong DN 3 1.000 .685 Tro ngai ben trong DN 4 1.000 .595 Tro ngai ben trong DN 5 1.000 .641 Tro ngai ben trong DN 6 1.000 .614 Tro ngai doi voi an toan 1 1.000 .799 Tro ngai doi voi an toan 2 1.000 .727 Tro ngai doi voi an toan 3 1.000 .732 Tro ngai ve tai chinh 1 1.000 .686 Tro ngai ve tai chinh 2 1.000 .605 Tro ngai ve tai chinh 3 1.000 .756 Tro ngai ve tai chinh 4 1.000 .741 Tro ngai ve nang luc KTV 1 1.000 .812 Tro ngai ve nang luc KTV 2 1.000 .867 Tro ngai ve nang luc KTV 3 1.000 .791 Tro ngai ben ngoai DN 1 1.000 .756 Tro ngai ben ngoai DN 2 1.000 .736 Tro ngai ben ngoai DN 3 1.000 .773 80/PL Tro ngai ben ngoai DN 4 1.000 .668 Extraction Method: Principal Component Analysis. Total Variance Explained Compone nt Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 1 8.858 26.841 26.841 8.858 26.841 26.841 3.463 10.493 10.493 2 3.229 9.786 36.628 3.229 9.786 36.628 2.980 9.031 19.524 3 2.136 6.474 43.102 2.136 6.474 43.102 2.694 8.164 27.688 4 2.022 6.128 49.229 2.022 6.128 49.229 2.648 8.023 35.711 5 1.609 4.876 54.105 1.609 4.876 54.105 2.539 7.695 43.406 6 1.495 4.531 58.636 1.495 4.531 58.636 2.411 7.305 50.712 7 1.388 4.207 62.842 1.388 4.207 62.842 2.325 7.044 57.756 8 1.229 3.725 66.567 1.229 3.725 66.567 2.073 6.281 64.037 9 1.029 3.119 69.686 1.029 3.119 69.686 1.864 5.649 69.686 10 .992 3.005 72.690 11 .744 2.254 74.944 12 .683 2.071 77.015 13 .637 1.931 78.946 14 .607 1.840 80.786 15 .571 1.732 82.518 16 .529 1.603 84.121 17 .481 1.458 85.579 18 .463 1.404 86.983 19 .442 1.340 88.323 20 .421 1.275 89.598 81/PL 21 .384 1.163 90.761 22 .369 1.119 91.880 23 .359 1.089 92.969 24 .334 1.013 93.983 25 .314 .951 94.934 26 .282 .854 95.788 27 .252 .765 96.553 28 .241 .729 97.282 29 .215 .652 97.933 30 .201 .609 98.542 31 .181 .548 99.091 32 .156 .474 99.565 33 .144 .435 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis. Component Matrix a Component 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nhu cau cua DN & KTV 1 -.678 -.107 .037 .231 .024 .125 .399 -.075 -.057 Nhu cau cua DN & KTV 2 -.454 -.046 -.182 .030 -.077 .449 .434 .003 .219 Nhu cau cua DN & KTV 3 -.646 -.129 .039 .102 .052 .249 .367 .065 -.119 Nhu cau cua DN & KTV 4 -.630 .013 .043 .265 .132 .136 .374 -.126 .088 Nhu cau cua ben ngoai 1 -.386 .194 .252 .261 -.115 .348 -.222 -.166 .336 Nhu cau cua ben ngoai 2 -.485 .179 .277 .024 .005 .278 -.005 .014 .197 Dieu kien ben trong DN 1 -.594 -.029 .148 .413 -.098 -.017 -.192 -.092 -.326 Dieu kien ben trong DN 2 -.611 .089 .137 .452 -.084 .112 -.080 .028 .005 82/PL Dieu kien ben trong DN 3 -.496 .161 .106 .418 .028 -.175 -.358 -.149 -.012 Dieu kien ben trong DN 4 -.521 .165 .097 .431 -.053 -.086 -.283 -.261 -.125 Dieu kien ben ngoai DN 1 -.582 -.104 -.444 .078 .009 .123 -.113 .356 .004 Dieu kien ben ngoai DN 2 -.569 -.068 -.362 .112 -.167 .033 -.282 .429 .044 Dieu kien ben ngoai DN 3 -.520 -.129 -.518 .126 .023 -.002 -.046 .467 .007 Tro ngai ben trong DN 1 .556 .009 .120 -.134 -.111 .379 -.235 .134 .000 Tro ngai ben trong DN 2 .537 .011 .263 -.221 -.094 .421 -.187 -.002 .261 Tro ngai ben trong DN 3 .553 .011 .128 .003 -.179 .486 -.210 .142 -.175 Tro ngai ben trong DN 4 .569 .081 -.057 .143 .204 .223 .143 -.123 -.336 Tro ngai ben trong DN 5 .600 -.107 .031 .142 .050 .214 .161 .059 -.413 Tro ngai ben trong DN 6 .528 .029 -.005 .314 -.084 .312 -.059 .121 -.337 Tro ngai doi voi an toan 1 .051 -.622 .432 .121 .362 -.105 -.098 .235 .020 Tro ngai doi voi an toan 2 .101 -.586 .450 .122 .352 -.060 -.016 .152 .072 Tro ngai doi voi an toan 3 .020 -.647 .399 .144 .267 -.010 .016 .234 .075 Tro ngai ve tai chinh 1 .449 .080 .193 .351 -.427 -.175 .140 .261 .131 Tro ngai ve tai chinh 2 .568 .063 .078 .322 -.202 -.230 .253 .048 .098 Tro ngai ve tai chinh 3 .666 .066 .124 .366 -.306 -.071 .153 .043 .185 Tro ngai ve tai chinh 4 .573 .178 .153 .174 -.398 -.243 .206 .256 -.034 Tro ngai ve nang luc KTV 1 -.038 .788 .177 .028 .327 .029 .026 .221 -.002 Tro ngai ve nang luc KTV 2 -.057 .789 .168 -.070 .379 -.072 .108 .195 -.097 Tro ngai ve nang luc KTV 3 -.031 .749 .243 .003 .276 -.035 .003 .297 .068 Tro ngai ben ngoai DN 1 .647 .031 -.290 .361 .260 .078 -.044 -.114 .181 Tro ngai ben ngoai DN 2 .650 -.108 -.371 .263 .267 .017 .034 -.028 .149 Tro ngai ben ngoai DN 3 .645 .068 -.302 .358 .285 .073 -.063 -.069 .194 Tro ngai ben ngoai DN 4 .615 .013 -.363 .260 .260 -.018 -.083 -.105 .062 Extraction Method: Principal Component Analysis. a. 9 components extracted. 83/PL Rotated Component Matrix a Component 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nhu cau cua DN & KTV 1 -.254 .261 -.126 .659 -.051 .115 .058 -.327 -.023 Nhu cau cua DN & KTV 2 -.086 -.068 -.118 .761 -.088 .201 -.149 .042 -.104 Nhu cau cua DN & KTV 3 -.319 .137 -.199 .637 -.007 .200 .096 -.209 .069 Nhu cau cua DN & KTV 4 -.112 .283 -.141 .673 .071 .049 .039 -.280 -.129 Nhu cau cua ben ngoai 1 -.067 .537 -.056 .333 .091 -.023 -.056 .376 -.288 Nhu cau cua ben ngoai 2 -.275 .276 -.143 .384 .226 .032 .023 .198 -.223 Dieu kien ben trong DN 1 -.289 .708 -.104 .137 -.063 .162 .053 -.206 .134 Dieu kien ben trong DN 2 -.184 .629 .002 .357 .081 .238 .039 -.056 -.075 Dieu kien ben trong DN 3 -.053 .738 -.090 -.024 .103 .112 .005 -.164 -.185 Dieu kien ben trong DN 4 -.105 .772 -.109 .065 .027 .040 -.094 -.172 -.068 Dieu kien ben ngoai DN 1 -.083 .123 -.251 .217 -.051 .742 -.059 -.111 -.084 Dieu kien ben ngoai DN 2 -.173 .236 -.107 .058 -.064 .795 -.070 -.022 -.160 Dieu kien ben ngoai DN 3 -.021 .046 -.141 .176 -.038 .824 -.021 -.225 -.078 Tro ngai ben trong DN 1 .119 -.210 .105 -.227 -.002 -.090 .021 .615 .253 Tro ngai ben trong DN 2 .115 -.242 .086 -.116 .000 -.276 .058 .723 .013 Tro ngai ben trong DN 3 .096 -.105 .152 -.160 -.032 -.064 -.006 .627 .467 Tro ngai ben trong DN 4 .385 -.154 .042 -.044 .073 -.279 -.037 .067 .574 Tro ngai ben trong DN 5 .229 -.213 .189 -.076 -.051 -.178 .107 .108 .667 Tro ngai ben trong DN 6 .264 .031 .258 -.097 -.009 -.014 -.002 .287 .620 Tro ngai doi voi an toan 1 -.010 .008 -.031 -.080 -.114 -.011 .882 -.008 .024 Tro ngai doi voi an toan 2 .031 -.022 -.004 -.006 -.114 -.114 .836 .018 .010 Tro ngai doi voi an toan 3 -.025 -.026 .027 .074 -.180 .011 .831 .029 .018 84/PL Tro ngai ve tai chinh 1 .072 -.008 .807 -.095 .006 -.033 .035 .119 .062 Tro ngai ve tai chinh 2 .288 -.114 .665 -.090 -.008 -.215 .015 -.048 .102 Tro ngai ve tai chinh 3 .333 -.067 .728 -.085 -.056 -.229 -.005 .190 .106 Tro ngai ve tai chinh 4 .027 -.184 .772 -.221 .084 -.115 -.069 .040 .185 Tro ngai ve nang luc KTV 1 .025 .085 .003 .022 .879 -.035 -.166 .033 .013 Tro ngai ve nang luc KTV 2 -.038 .001 -.049 -.011 .900 -.086 -.175 -.112 .042 Tro ngai ve nang luc KTV 3 -.032 .060 .079 -.025 .873 -.012 -.098 .059 -.068 Tro ngai ben ngoai DN 1 .817 -.079 .162 -.107 -.003 -.108 .001 .118 .140 Tro ngai ben ngoai DN 2 .778 -.241 .147 -.121 -.088 -.025 .058 .028 .153 Tro ngai ben ngoai DN 3 .828 -.086 .160 -.123 .050 -.071 .000 .125 .128 Tro ngai ben ngoai DN 4 .747 -.122 .086 -.223 -.031 -.062 -.041 .016 .175 Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. a. Rotation converged in 9 iterations. Component Transformation Matrix Component 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 .487 -.409 .381 -.402 -.032 -.339 .031 .281 .304 2 .013 .148 .106 -.040 .761 -.107 -.608 .052 -.034 3 -.474 .225 .204 .014 .261 -.530 .521 .249 -.021 4 .455 .662 .433 .248 -.013 .135 .167 -.133 .203 5 .442 -.094 -.561 .034 .459 -.086 .455 -.229 .032 6 .066 -.011 -.286 .524 -.026 .062 -.087 .711 .349 7 -.061 -.467 .298 .667 .057 -.224 -.039 -.418 .124 8 -.180 -.285 .313 -.069 .369 .716 .327 .127 .109 9 .308 -.113 .177 .223 .011 .010 .080 .301 -.845 85/PL Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. FACTOR /VARIABLES ID1 ID2 ID3 ID4 ED2 IC1 IC2 IC3 IC4 EC1 EC2 EC3 IB1 IB2 IB3 IB4 IB5 IB6 SIB1 SIB2 SIB3 FB1 FB2 FB3 FB4 ACB1 ACB2 ACB3 EB1 EB2 EB3 EB4 /MISSING LISTWISE /ANALYSIS ID1 ID2 ID3 ID4 ED2 IC1 IC2 IC3 IC4 EC1 EC2 EC3 IB1 IB2 IB3 IB4 IB5 IB6 SIB1 SIB2 SIB3 FB1 FB2 FB3 FB4 ACB1 ACB2 ACB3 EB1 EB2 EB3 EB4 /PRINT INITIAL CORRELATION KMO EXTRACTION ROTATION /CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25) /EXTRACTION PC /CRITERIA ITERATE(25) /ROTATION VARIMAX /METHOD=CORRELATION. KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .837 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 3063.599 df 496 Sig. .000 Communalities Initial Extraction Nhu cau cua DN & KTV 1 1.000 .708 Nhu cau cua DN & KTV 2 1.000 .733 Nhu cau cua DN & KTV 3 1.000 .650 Nhu cau cua DN & KTV 4 1.000 .687 Nhu cau cua ben ngoai 2 1.000 .399 Dieu kien ben trong DN 1 1.000 .697 Dieu kien ben trong DN 2 1.000 .659 86/PL Dieu kien ben trong DN 3 1.000 .670 Dieu kien ben trong DN 4 1.000 .712 Dieu kien ben ngoai DN 1 1.000 .713 Dieu kien ben ngoai DN 2 1.000 .770 Dieu kien ben ngoai DN 3 1.000 .777 Tro ngai ben trong DN 1 1.000 .632 Tro ngai ben trong DN 2 1.000 .755 Tro ngai ben trong DN 3 1.000 .719 Tro ngai ben trong DN 4 1.000 .662 Tro ngai ben trong DN 5 1.000 .615 Tro ngai ben trong DN 6 1.000 .675 Tro ngai doi voi an toan 1 1.000 .797 Tro ngai doi voi an toan 2 1.000 .728 Tro ngai doi voi an toan 3 1.000 .734 Tro ngai ve tai chinh 1 1.000 .682 Tro ngai ve tai chinh 2 1.000 .606 Tro ngai ve tai chinh 3 1.000 .745 Tro ngai ve tai chinh 4 1.000 .728 Tro ngai ve nang luc KTV 1 1.000 .810 Tro ngai ve nang luc KTV 2 1.000 .849 Tro ngai ve nang luc KTV 3 1.000 .798 Tro ngai ben ngoai DN 1 1.000 .727 Tro ngai ben ngoai DN 2 1.000 .736 Tro ngai ben ngoai DN 3 1.000 .782 Tro ngai ben ngoai DN 4 1.000 .670 Extraction Method: Principal Component Analysis. 87/PL Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 1 8.724 27.261 27.261 8.724 27.261 27.261 3.520 11.001 11.001 2 3.203 10.008 37.269 3.203 10.008 37.269 2.687 8.397 19.398 3 2.110 6.594 43.863 2.110 6.594 43.863 2.673 8.354 27.752 4 1.972 6.164 50.027 1.972 6.164 50.027 2.537 7.929 35.681 5 1.604 5.013 55.040 1.604 5.013 55.040 2.502 7.819 43.500 6 1.445 4.516 59.556 1.445 4.516 59.556 2.378 7.432 50.932 7 1.344 4.202 63.757 1.344 4.202 63.757 2.321 7.254 58.186 8 1.211 3.785 67.542 1.211 3.785 67.542 2.201 6.877 65.063 9 1.011 3.159 70.701 1.011 3.159 70.701 1.804 5.638 70.701 10 .853 2.666 73.367 11 .738 2.305 75.673 12 .682 2.132 77.805 13 .615 1.921 79.726 14 .584 1.826 81.552 15 .565 1.765 83.317 16 .504 1.575 84.892 17 .468 1.462 86.354 18 .444 1.388 87.742 19 .426 1.330 89.073 20 .392 1.224 90.297 21 .370 1.155 91.452 22 .361 1.128 92.580 88/PL 23 .335 1.048 93.628 24 .318 .994 94.622 25 .306 .956 95.578 26 .260 .812 96.390 27 .241 .752 97.142 28 .228 .714 97.856 29 .202 .631 98.487 30 .182 .570 99.057 31 .157 .490 99.546 32 .145 .454 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis. Component Matrix a Component 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nhu cau cua DN & KTV 1 -.678 -.104 .024 .245 .015 .312 -.274 -.061 -.013 Nhu cau cua DN & KTV 2 -.454 -.041 .193 -.050 -.033 .594 -.193 .007 .306 Nhu cau cua DN & KTV 3 -.646 -.125 -.011 .115 .061 .413 -.163 .039 .022 Nhu cau cua DN & KTV 4 -.629 .014 .026 .286 .123 .300 -.266 -.107 .145 Nhu cau cua ben ngoai 2 -.471 .159 -.236 .050 .045 .212 .055 .059 -.202 Dieu kien ben trong DN 1 -.589 -.036 -.025 .440 -.114 -.034 .250 -.207 -.186 Dieu kien ben trong DN 2 -.603 .077 .001 .464 -.087 .122 .198 -.051 .103 Dieu kien ben trong DN 3 -.489 .151 .014 .441 .003 -.284 .270 -.216 .113 Dieu kien ben trong DN 4 -.514 .156 .028 .444 -.071 -.160 .248 -.356 .083 Dieu kien ben ngoai DN 1 -.585 -.089 .450 -.060 .032 .063 .199 .330 -.060 Dieu kien ben ngoai DN 2 -.569 -.060 .387 -.017 -.148 -.074 .331 .393 -.038 89/PL Dieu kien ben ngoai DN 3 -.529 -.105 .521 -.004 .021 .007 .136 .442 .016 Tro ngai ben trong DN 1 .559 -.003 -.132 -.145 -.056 .256 .425 .006 .177 Tro ngai ben trong DN 2 .546 -.011 -.283 -.211 -.027 .275 .321 -.073 .385 Tro ngai ben trong DN 3 .558 -.007 -.095 -.024 -.116 .386 .482 -.030 .051 Tro ngai ben trong DN 4 .570 .073 .099 .114 .222 .249 -.047 -.154 -.415 Tro ngai ben trong DN 5 .600 -.118 .018 .131 .063 .285 .001 -.001 -.371 Tro ngai ben trong DN 6 .534 .010 .114 .256 -.052 .289 .251 .025 -.402 Tro ngai doi voi an toan 1 .046 -.631 -.380 .254 .335 -.127 .093 .225 .008 Tro ngai doi voi an toan 2 .100 -.600 -.390 .244 .332 -.071 -.001 .174 .022 Tro ngai doi voi an toan 3 .017 -.659 -.336 .251 .250 .010 .031 .232 .083 Tro ngai ve tai chinh 1 .455 .061 -.081 .388 -.464 -.015 -.098 .298 .008 Tro ngai ve tai chinh 2 .568 .053 .009 .355 -.251 -.040 -.264 .099 .103 Tro ngai ve tai chinh 3 .673 .044 -.005 .370 -.327 .051 -.125 .077 .149 Tro ngai ve tai chinh 4 .574 .171 -.109 .238 -.447 -.035 -.157 .273 -.010 Tro ngai ve nang luc KTV 1 -.029 .784 -.184 .122 .314 .049 .043 .205 .015 Tro ngai ve nang luc KTV 2 -.053 .796 -.218 .055 .348 .001 -.061 .187 -.052 Tro ngai ve nang luc KTV 3 -.023 .747 -.259 .125 .253 .000 .066 .278 .105 Tro ngai ben ngoai DN 1 .651 .018 .394 .239 .274 -.003 -.012 -.077 .096 Tro ngai ben ngoai DN 2 .648 -.110 .434 .141 .271 -.016 -.082 .015 .122 Tro ngai ben ngoai DN 3 .648 .058 .399 .244 .295 -.004 .030 -.055 .223 Tro ngai ben ngoai DN 4 .615 .009 .427 .139 .265 -.102 -.004 -.081 .055 Extraction Method: Principal Component Analysis. a. 9 components extracted. Rotated Component Matrix a Component 90/PL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nhu cau cua DN & KTV 1 -.263 .255 -.122 -.048 .660 .107 .056 -.326 -.026 Nhu cau cua DN & KTV 2 -.086 -.044 -.122 -.070 .788 .185 -.149 .080 -.144 Nhu cau cua DN & KTV 3 -.299 .139 -.189 -.011 .660 .184 .096 -.161 -.019 Nhu cau cua DN & KTV 4 -.125 .297 -.143 .083 .684 .035 .037 -.265 -.121 Nhu cau cua ben ngoai 2 -.443 .171 -.166 .248 .239 .087 .023 -.081 .115 Dieu kien ben trong DN 1 -.291 .714 -.099 -.068 .148 .154 .049 -.174 .100 Dieu kien ben trong DN 2 -.205 .642 -.002 .095 .368 .229 .037 -.045 -.074 Dieu kien ben trong DN 3 -.050 .759 -.093 .114 -.001 .099 .003 -.138 -.201 Dieu kien ben trong DN 4 -.088 .802 -.107 .035 .104 .021 -.097 -.110 -.130 Dieu kien ben ngoai DN 1 -.098 .109 -.250 -.049 .205 .745 -.059 -.151 -.056 Dieu kien ben ngoai DN 2 -.190 .210 -.107 -.062 .038 .803 -.069 -.085 -.126 Dieu kien ben ngoai DN 3 .003 .067 -.136 -.042 .201 .811 -.023 -.193 -.124 Tro ngai ben trong DN 1 .141 -.164 .102 .001 -.181 -.102 .020 .714 .145 Tro ngai ben trong DN 2 .119 -.214 .076 .018 -.087 -.281 .061 .772 -.051 Tro ngai ben trong DN 3 .117 -.069 .153 -.034 -.114 -.073 -.007 .738 .337 Tro ngai ben trong DN 4 .335 -.179 .040 .064 -.080 -.258 -.039 .041 .660 Tro ngai ben trong DN 5 .228 -.230 .198 -.070 -.079 -.168 .108 .145 .631 Tro ngai ben trong DN 6 .205 -.001 .254 -.016 -.136 .012 -.004 .251 .698 Tro ngai doi voi an toan 1 -.006 .020 -.031 -.117 -.073 -.014 .881 .007 .016 Tro ngai doi voi an toan 2 .023 -.033 -.005 -.113 -.015 -.109 .837 -.002 .030 Tro ngai doi voi an toan 3 -.017 -.017 .027 -.180 .086 .006 .831 .048 -.007 Tro ngai ve tai chinh 1 .050 -.023 .802 .008 -.118 -.021 .036 .081 .119 Tro ngai ve tai chinh 2 .312 -.090 .664 -.008 -.066 -.223 .015 .004 .074 Tro ngai ve tai chinh 3 .326 -.059 .721 -.046 -.079 -.225 -.003 .201 .124 Tro ngai ve tai chinh 4 .063 -.170 .779 .072 -.202 -.121 -.068 .096 .116 Tro ngai ve nang luc KTV 1 .004 .068 .004 .881 .006 -.032 -.165 .017 .027 91/PL Tro ngai ve nang luc KTV 2 -.038 -.001 -.043 .893 -.015 -.091 -.176 -.095 .023 Tro ngai ve nang luc KTV 3 -.040 .063 .080 .875 -.027 -.016 -.098 .068 -.077 Tro ngai ben ngoai DN 1 .785 -.078 .149 .017 -.109 -.096 .004 .100 .227 Tro ngai ben ngoai DN 2 .785 -.219 .140 -.076 -.096 -.026 .060 .064 .166 Tro ngai ben ngoai DN 3 .831 -.056 .150 .069 -.089 -.075 .003 .172 .133 Tro ngai ben ngoai DN 4 .754 -.108 .082 -.022 -.202 -.060 -.038 .045 .187 Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. a. Rotation converged in 7 iterations. Component Transformation Matrix Component 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 .499 -.379 .383 -.027 -.383 -.340 .029 .337 .288 2 -.013 .106 .090 .764 -.065 -.087 -.621 .000 -.012 3 .605 .009 -.080 -.277 .098 .541 -.451 -.194 .085 4 .258 .666 .486 .139 .216 -.024 .325 -.174 .225 5 .435 -.100 -.626 .440 .069 -.070 .425 -.122 .097 6 -.097 -.190 -.013 .028 .750 .006 -.086 .442 .434 7 -.063 .430 -.245 .026 -.380 .370 .057 .666 .150 8 -.120 -.410 .373 .352 -.039 .662 .332 -.028 -.064 9 .317 .049 .106 .034 .283 -.059 .052 .405 -.797 Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. FACTOR 92/PL /VARIABLES ID1 ID2 ID3 ID4 IC1 IC2 IC3 IC4 EC1 EC2 EC3 IB1 IB2 IB3 IB4 IB5 IB6 SIB1 SIB2 SIB3 FB1 FB2 FB3 FB4 ACB1 ACB2 ACB3 EB1 EB2 EB3 EB4 /MISSING LISTWISE /ANALYSIS ID1 ID2 ID3 ID4 IC1 IC2 IC3 IC4 EC1 EC2 EC3 IB1 IB2 IB3 IB4 IB5 IB6 SIB1 SIB2 SIB3 FB1 FB2 FB3 FB4 ACB1 ACB2 ACB3 EB1 EB2 EB3 EB4 /PRINT INITIAL CORRELATION KMO EXTRACTION ROTATION /CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25) /EXTRACTION PC /CRITERIA ITERATE(25) /ROTATION VARIMAX /METHOD=CORRELATION. KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .839 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 2980.964 df 465 Sig. .000 Communalities Initial Extraction Nhu cau cua DN & KTV 1 1.000 .709 Nhu cau cua DN & KTV 2 1.000 .735 Nhu cau cua DN & KTV 3 1.000 .680 Nhu cau cua DN & KTV 4 1.000 .687 Dieu kien ben trong DN 1 1.000 .702 Dieu kien ben trong DN 2 1.000 .659 Dieu kien ben trong DN 3 1.000 .670 Dieu kien ben trong DN 4 1.000 .709 Dieu kien ben ngoai DN 1 1.000 .712 Dieu kien ben ngoai DN 2 1.000 .769 93/PL Dieu kien ben ngoai DN 3 1.000 .776 Tro ngai ben trong DN 1 1.000 .632 Tro ngai ben trong DN 2 1.000 .760 Tro ngai ben trong DN 3 1.000 .730 Tro ngai ben trong DN 4 1.000 .644 Tro ngai ben trong DN 5 1.000 .655 Tro ngai ben trong DN 6 1.000 .654 Tro ngai doi voi an toan 1 1.000 .796 Tro ngai doi voi an toan 2 1.000 .728 Tro ngai doi voi an toan 3 1.000 .735 Tro ngai ve tai chinh 1 1.000 .683 Tro ngai ve tai chinh 2 1.000 .607 Tro ngai ve tai chinh 3 1.000 .755 Tro ngai ve tai chinh 4 1.000 .728 Tro ngai ve nang luc KTV 1 1.000 .817 Tro ngai ve nang luc KTV 2 1.000 .866 Tro ngai ve nang luc KTV 3 1.000 .797 Tro ngai ben ngoai DN 1 1.000 .750 Tro ngai ben ngoai DN 2 1.000 .733 Tro ngai ben ngoai DN 3 1.000 .789 Tro ngai ben ngoai DN 4 1.000 .663 Extraction Method: Principal Component Analysis. Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 94/PL 1 8.523 27.494 27.494 8.523 27.494 27.494 3.345 10.790 10.790 2 3.183 10.268 37.762 3.183 10.268 37.762 2.692 8.684 19.474 3 2.074 6.692 44.453 2.074 6.692 44.453 2.667 8.605 28.079 4 1.970 6.356 50.810 1.970 6.356 50.810 2.496 8.052 36.131 5 1.603 5.171 55.981 1.603 5.171 55.981 2.458 7.929 44.060 6 1.423 4.589 60.570 1.423 4.589 60.570 2.381 7.680 51.740 7 1.343 4.331 64.901 1.343 4.331 64.901 2.321 7.486 59.226 8 1.210 3.902 68.803 1.210 3.902 68.803 2.185 7.049 66.275 9 1.001 3.229 72.033 1.001 3.229 72.033 1.785 5.757 72.033 10 .738 2.380 74.413 11 .691 2.228 76.641 12 .623 2.009 78.650 13 .606 1.954 80.604 14 .571 1.841 82.445 15 .517 1.669 84.114 16 .476 1.536 85.650 17 .447 1.441 87.090 18 .440 1.419 88.509 19 .399 1.287 89.796 20 .370 1.192 90.988 21 .362 1.169 92.157 22 .337 1.086 93.243 23 .326 1.053 94.296 24 .308 .994 95.290 25 .276 .889 96.179 26 .255 .823 97.002 27 .229 .737 97.739 95/PL 28 .209 .674 98.413 29 .186 .601 99.014 30 .157 .507 99.521 31 .149 .479 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis. Component Matrix a Component 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nhu cau cua DN & KTV 1 -.677 -.100 .046 .241 .009 .340 -.248 -.053 -.032 Nhu cau cua DN & KTV 2 -.454 -.036 .203 -.068 -.050 .609 -.149 .024 .294 Nhu cau cua DN & KTV 3 -.650 -.117 -.006 .116 .055 .455 -.123 .060 -.045 Nhu cau cua DN & KTV 4 -.626 .018 .050 .281 .118 .332 -.240 -.099 .147 Dieu kien ben trong DN 1 -.588 -.032 -.001 .443 -.112 -.041 .251 -.205 -.199 Dieu kien ben trong DN 2 -.599 .080 .031 .463 -.088 .119 .210 -.042 .098 Dieu kien ben trong DN 3 -.490 .159 .022 .446 .014 -.280 .258 -.216 .119 Dieu kien ben trong DN 4 -.517 .167 .031 .450 -.061 -.142 .250 -.348 .060 Dieu kien ben ngoai DN 1 -.589 -.075 .450 -.095 .022 .018 .192 .328 -.057 Dieu kien ben ngoai DN 2 -.572 -.046 .383 -.044 -.153 -.129 .313 .389 -.033 Dieu kien ben ngoai DN 3 -.538 -.086 .514 -.040 .015 -.024 .129 .443 .000 Tro ngai ben trong DN 1 .562 -.015 -.123 -.142 -.064 .227 .443 .019 .167 Tro ngai ben trong DN 2 .551 -.025 -.279 -.196 -.033 .265 .344 -.057 .384 Tro ngai ben trong DN 3 .560 -.017 -.078 -.023 -.127 .361 .512 -.009 .005 Tro ngai ben trong DN 4 .577 .061 .138 .096 .210 .229 -.038 -.161 -.395 Tro ngai ben trong DN 5 .598 -.125 .044 .125 .055 .288 .022 .007 -.421 Tro ngai ben trong DN 6 .540 -.003 .165 .237 -.066 .237 .259 .021 -.388 96/PL Tro ngai doi voi an toan 1 .045 -.642 -.344 .276 .341 -.119 .086 .225 .004 Tro ngai doi voi an toan 2 .100 -.613 -.351 .266 .337 -.056 -.004 .174 .020 Tro ngai doi voi an toan 3 .014 -.668 -.299 .269 .253 .026 .035 .238 .065 Tro ngai ve tai chinh 1 .459 .051 -.048 .392 -.464 -.033 -.108 .292 .028 Tro ngai ve tai chinh 2 .568 .047 .033 .354 -.248 -.030 -.268 .095 .110 Tro ngai ve tai chinh 3 .677 .033 .032 .366 -.329 .041 -.127 .074 .170 Tro ngai ve tai chinh 4 .574 .165 -.103 .250 -.442 -.025 -.159 .275 -.041 Tro ngai ve nang luc KTV 1 -.017 .779 -.189 .138 .317 .075 .053 .215 -.014 Tro ngai ve nang luc KTV 2 -.043 .792 -.234 .076 .354 .041 -.052 .196 -.089 Tro ngai ve nang luc KTV 3 -.010 .739 -.261 .146 .258 .020 .071 .286 .088 Tro ngai ben ngoai DN 1 .652 .015 .430 .204 .267 -.028 -.020 -.085 .138 Tro ngai ben ngoai DN 2 .640 -.107 .452 .107 .266 -.021 -.086 .012 .133 Tro ngai ben ngoai DN 3 .645 .058 .425 .211 .291 -.013 .028 -.055 .235 Tro ngai ben ngoai DN 4 .607 .014 .437 .108 .263 -.108 -.012 -.085 .059 Extraction Method: Principal Component Analysis. a. 9 components extracted. Rotated Component Matrix a Component 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nhu cau cua DN & KTV 1 -.253 .262 -.126 -.046 .660 .110 .057 -.328 -.021 Nhu cau cua DN & KTV 2 -.078 -.041 -.123 -.073 .788 .185 -.149 .082 -.150 Nhu cau cua DN & KTV 3 -.315 .145 -.199 .008 .667 .190 .102 -.165 .029 Nhu cau cua DN & KTV 4 -.105 .302 -.143 .077 .683 .035 .036 -.263 -.142 Dieu kien ben trong DN 1 -.280 .720 -.103 -.064 .148 .155 .050 -.176 .107 Dieu kien ben trong DN 2 -.187 .647 -.003 .092 .366 .228 .036 -.043 -.087 Dieu kien ben trong DN 3 -.041 .758 -.092 .110 -.005 .098 .003 -.136 -.213 97/PL Dieu kien ben trong DN 4 -.093 .801 -.110 .041 .104 .023 -.094 -.110 -.114 Dieu kien ben ngoai DN 1 -.086 .111 -.250 -.054 .201 .745 -.060 -.150 -.065 Dieu kien ben ngoai DN 2 -.184 .212 -.107 -.065 .036 .803 -.070 -.083 -.132 Dieu kien ben ngoai DN 3 -.003 .067 -.138 -.039 .201 .813 -.021 -.192 -.113 Tro ngai ben trong DN 1 .139 -.166 .103 .000 -.181 -.103 .020 .714 .147 Tro ngai ben trong DN 2 .118 -.217 .080 .013 -.087 -.283 .059 .773 -.058 Tro ngai ben trong DN 3 .104 -.068 .149 -.023 -.110 -.072 -.004 .733 .370 Tro ngai ben trong DN 4 .362 -.175 .041 .058 -.081 -.261 -.042 .040 .632 Tro ngai ben trong DN 5 .212 -.227 .191 -.051 -.072 -.166 .113 .138 .674 Tro ngai ben trong DN 6 .231 .005 .254 -.019 -.135 .007 -.007 .250 .674 Tro ngai doi voi an toan 1 -.004 .021 -.031 -.117 -.074 -.014 .880 .007 .015 Tro ngai doi voi an toan 2 .026 -.032 -.004 -.115 -.016 -.109 .836 -.002 .027 Tro ngai doi voi an toan 3 -.023 -.016 .026 -.177 .087 .007 .832 .048 .004 Tro ngai ve tai chinh 1 .054 -.022 .804 .005 -.117 -.023 .034 .083 .104 Tro ngai ve tai chinh 2 .305 -.094 .667 -.011 -.068 -.224 .014 .004 .070 Tro ngai ve tai chinh 3 .331 -.064 .727 -.055 -.084 -.227 -.006 .200 .104 Tro ngai ve tai chinh 4 .036 -.172 .775 .086 -.196 -.118 -.064 .092 .154 Tro ngai ve nang luc KTV 1 .014 .072 .000 .885 .009 -.031 -.163 .016 .029 Tro ngai ve nang luc KTV 2 -.037 .003 -.049 .902 -.009 -.088 -.172 -.096 .038 Tro ngai ve nang luc KTV 3 -.027 .067 .078 .874 -.025 -.015 -.098 .068 -.084 Tro ngai ben ngoai DN 1 .806 -.087 .160 -.006 -.123 -.100 -.003 .100 .176 Tro ngai ben ngoai DN 2 .781 -.229 .148 -.086 -.103 -.028 .059 .065 .151 Tro ngai ben ngoai DN 3 .836 -.068 .159 .052 -.101 -.077 .000 .171 .108 Tro ngai ben ngoai DN 4 .747 -.119 .087 -.029 -.209 -.061 -.039 .044 .180 Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. a. Rotation converged in 7 iterations. 98/PL Component Transformation Matrix Component 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 .482 -.384 .388 -.014 -.381 -.348 .029 .341 .294 2 .007 .112 .082 .754 -.064 -.073 -.634 -.012 -.032 3 .624 .032 -.046 -.285 .125 .542 -.409 -.184 .123 4 .231 .670 .494 .155 .197 -.066 .350 -.168 .191 5 .449 -.094 -.621 .435 .045 -.080 .430 -.134 .058 6 -.075 -.188 -.018 .057 .792 -.062 -.069 .404 .396 7 -.058 .427 -.251 .034 -.322 .352 .053 .701 .169 8 -.125 -.403 .368 .364 -.015 .661 .337 -.001 -.058 9 .313 .038 .114 -.001 .251 -.066 .040 .387 -.818 Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 99/PL Phụ lục 16 – Kết quả phân tích hồi quy đa biến REGRESSION /MISSING LISTWISE /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL CHANGE /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN /DEPENDENT CAA /METHOD=ENTER ID IC EC OIB TIB SIB FB ACB EB /RESIDUALS DURBIN. Regression Variables Entered/Removed a Model Variables Entered Variables Removed Method 1 Tro ngai ben ngoai DN, Tro ngai doi voi an toan, Tro ngai ve nang luc KTV, Dieu kien ben ngoai DN, Tro ngai ben trong ve TC, Dieu kien ben trong DN, Tro ngai ve tai chinh, Nhu cau cua DN & KTV, Tro ngai ben trong ve CNTT b . Enter 100/PL a. Dependent Variable: Su hinh thanh & PT KTLT b. All requested variables entered. Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Change Statistics Durbin- Watson R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change 1 .795 a .632 .614 .47901 .632 34.581 9 181 .000 2.043 a. Predictors: (Constant), Tro ngai ben ngoai DN, Tro ngai doi voi an toan, Tro ngai ve nang luc KTV, Dieu kien ben ngoai DN, Tro ngai ben trong ve TC, Dieu kien ben trong DN, Tro ngai ve tai chinh, Nhu cau cua DN & KTV, Tro ngai ben trong ve CNTT b. Dependent Variable: Su hinh thanh & PT KTLT ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 71.410 9 7.934 34.581 .000 b Residual 41.530 181 .229 Total 112.940 190 a. Dependent Variable: Su hinh thanh & PT KTLT b. Predictors: (Constant), Tro ngai ben ngoai DN, Tro ngai doi voi an toan, Tro ngai ve nang luc KTV, Dieu kien ben ngoai DN, Tro ngai ben trong ve TC, Dieu kien ben trong DN, Tro ngai ve tai chinh, Nhu cau cua DN & KTV, Tro ngai ben trong ve CNTT 101/PL Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) 2.940 .520 5.659 .000 Nhu cau cua DN & KTV .126 .062 .120 2.041 .043 .586 1.707 Dieu kien ben trong DN .228 .057 .224 4.008 .000 .652 1.534 Dieu kien ben ngoai DN .315 .062 .284 5.083 .000 .652 1.534 Tro ngai ben trong ve TC -.135 .057 -.133 -2.378 .018 .650 1.537 Tro ngai ben trong ve CNTT -.116 .059 -.116 -1.953 .052 .574 1.743 Tro ngai doi voi an toan -.076 .047 -.077 -1.608 .110 .881 1.135 Tro ngai ve tai chinh -.187 .056 -.187 -3.350 .001 .653 1.531 Tro ngai ve nang luc KTV -.088 .042 -.101 -2.089 .038 .867 1.153 Tro ngai ben ngoai DN -.023 .052 -.026 -.448 .654 .600 1.666 a. Dependent Variable: Su hinh thanh & PT KTLT

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_cac_nhan_to_anh_huong_den_su_hinh_thanh_va_phat_trie.pdf
  • pdfMoi-E.pdf
  • pdfMoi-V.pdf
  • pdfTomTat-E.pdf
  • pdfTomTat-V.pdf
Luận văn liên quan