Luận án Các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản xuất và kinh doanh cà phê tại Việt Nam

Để nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm cà phê của Việt Nam thì đòi hỏi chất lượng phải đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng. Để có chất lượng cà phê đáp ứng yêu cầu đó, ngoài việc lựa chọn các vùng sản xuất thích hợp, chọn giống cho sản phẩm chất lượng cao thì các khâu trong sản xuất, chế biến bảo quản là các bộ phận thống nhất và quan trọng như nhau. Đối với sản xuất, để có chất lượng cao thì đòi hỏi chế độ chăm sóc phải đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật. Không để các tác nhân xấu tác động làm ảnh hưởng đến sản phẩm. Chế độ chăm sóc đảm bảo cho cây phát triển tự nhiên, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật không được vượt quá ngưỡng cho phép và hướng tới sản phẩm sạch. Sản phẩm không chứa các độc tố gây hại cho sức khỏe của con người. Đối với khâu chế biến, không làm cho sản phẩm xuống cấp, sử dụng các chất bảo quản không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Loại bỏ tạp chất, các hạt kém chất lượng ra khỏi sản phẩm khi đưa vào lưu thông, tiêu dùng

pdf320 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 08/02/2022 | Lượt xem: 266 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản xuất và kinh doanh cà phê tại Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) -1,644 ,328 -5,010 ,000 KTKD ,130 ,042 ,144 3,137 ,002 ,894 1,119 TTTT ,161 ,053 ,152 3,019 ,003 ,736 1,359 TTTC ,133 ,054 ,112 2,471 ,014 ,914 1,094 VKD ,119 ,050 ,121 2,398 ,017 ,737 1,357 DTTTG ,135 ,056 ,131 2,391 ,018 ,623 1,606 QDCQT ,210 ,044 ,238 4,824 ,000 ,769 1,300 NRX ,214 ,048 ,220 4,431 ,000 ,758 1,320 GTT ,212 ,047 ,203 4,487 ,000 ,913 1,095 HVNKD ,173 ,039 ,199 4,422 ,000 ,930 1,075 a. Dependent Variable: BDKQKD - Kết quả hồi quy đối với các nhân tố rủi ro tác động đến tổn thất kinh doanh cà phê tại Việt Nam: Model Summaryb Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,794a ,631 ,613 ,44734 a. Predictors: (Constant), HVNKD, TTTC, TTTT, GTT, KTKD, NRX, QDCQT, VKD, DTTTG b. Dependent Variable: TTKD ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 64,933 9 7,215 36,053 ,000b Residual 38,022 190 ,200 Total 102,955 199 a. Dependent Variable: TTKD b. Predictors: (Constant), HVNKD, TTTC, TTTT, GTT, KTKD, NRX, QDCQT, VKD, DTTTG CXVIII Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) -1,486 ,330 -4,505 ,000 KTKD ,147 ,041 ,167 3,582 ,000 ,899 1,112 TTTT ,141 ,054 ,133 2,617 ,010 ,748 1,337 TTTC ,146 ,054 ,123 2,698 ,008 ,935 1,070 VKD ,110 ,050 ,113 2,207 ,029 ,738 1,356 DTTTG ,151 ,056 ,148 2,713 ,007 ,654 1,528 QDCQT ,204 ,043 ,240 4,763 ,000 ,768 1,302 NRX ,171 ,048 ,178 3,583 ,000 ,789 1,267 GTT ,188 ,043 ,199 4,322 ,000 ,918 1,089 HVNKD ,200 ,038 ,237 5,220 ,000 ,940 1,064 a. Dependent Variable: TTKD CXIX Phụ lục 17: Danh sách các chuyên gia tham gia phỏng vấn Delphi 1. Danh sách chuyên gia trong lĩnh vực sản xuất cà phê 2.Danh sách chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh cà phê STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC SỐ ĐIỆN THOẠI 01 Nguyễn Nam Hải Tổng Giám Đốc Tổng Công ty Cà phê Việt Nam 0913808173 02 Lê Tiến Hùng Tổng Giám Đốc SIMEXCO DAK LAK 0913435103 03 Lê Văn Thịnh Giám Đốc Công ty TNHH Mê Kông Ban Mê 0914042898 04 Nguyễn Hữu Sơn Giám Đốc Công ty TNHH Nguyên Đạt 05 Dương Bạch Hoài An NEUMANN 0907107979 06 Nguyễn Văn Huân Giám Đốc ARMAJARO Lâm Đồng 0918312878 07 Thái Anh Tuấn Giám Đốc SIMEXCO TP Hồ Chí Minh 0913808452 08 Ngô Minh Hoàng Chủ cơ sở Cơ sở kinh doanh cà phê NMH 0913797015 09 Siu Tiến Giám Đốc SIMEXCO Gia Lai 0913474227 10 Nguyễn Nho Lý Giám Đốc Công ty TNHH An Phong Dak Nông 0983775577 STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC SỐ ĐIỆN THOẠI 01 Lưu Văn Hoàng Giám đốc khu vực Global Coffee Platform 0913683138 02 Tạ Văn Thành Giám Đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất Di Linh Lâm Đồng 0913780748 03 Đoàn Ngọc Hải Trưởng phòng Sở NN&PTNT Dak Lak 0949843579 04 Lê Thị Trúc Trưởng phòng Viện KHKT Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên 0978716753 05 Lâm Nhật Khánh Khánh Trưởng phòng Sở NN&PTNT Dak Lak 0944880058 06 Trần Quốc Hùng Chuyên viên Viện KHKT Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên 0903594889 07 Bùi Thị Mỹ Hạnh Chuyên viên Sở NN&PTNT Dak Lak 0909248606 08 Nguyễn Thị Mai Phó phòng Sở NN&PTNT Dak Lak 0905065856 09 Nguyễn Thị Kim Ánh Chuyên viên Sở NN&PTNT Dak Lak 01216528028 10 Võ Đình Hạnh Chuyên viên Sở NN&PTNT Dak Lak 0919030983 CXX Phụ lục 18: Danh sách các nhà sản xuất tham gia phỏng vấn trong nghiên cứu STT TÊN NHÀ KINH DOANH ĐỊA CHỈ LÂM ĐỒNG 1 Bùi Kim Quy Thôn Trung Ninh - Ninh Loan - Đức Trọng, Lâm Đồng 2 Bùi Thị Âu Đồi Dầu - Ninh Loan - Đức Trọng, Lâm Đồng 3 Bùi Thị Hồng Hùng Hưng - Ninh Loan - Đức Trọng, Lâm Đồng 4 Bùi Thị Hương Châu Phú - Ninh Loan - Đức Trọng, Lâm Đồng 5 Cao Thành Đồng Châu Phú - Ninh Loan - Đức Trọng, Lâm Đồng 6 Cao Văn Vinh Đồi Dầu - Ninh Loan - Đức Trọng, Lâm Đồng 7 Đàm Văn Trình Thôn Ninh Thuận - Ninh Loan - Đức Trọng, Lâm Đồng 8 Đặng Chí Thanh Thôn Hùng Hưng - Ninh Loan - Đức Trọng, Lâm Đồng 9 Đặng Phi Long Thôn Hùng Hưng - Ninh Loan - Đức Trọng, Lâm Đồng 10 Đặng Thị Huyền Thôn Thái Hưng - Xã Ninh Loan , Lâm Đồng 11 Đặng Thị Thản Thôn Hùng Hưng - Ninh Loan - Đức Trọng, Lâm Đồng 12 Đặng Văn Vũ Thôn Thái Hưng - Xã Ninh Loan, Lâm Đồng 13 Đặng Xuân Học Đồi Dầu - Ninh Loan - Đức Trọng, Lâm Đồng 14 Đặng Xuân Thưởng Đồi Dầu - Ninh Loan - Đức Trọng, Lâm Đồng 15 Đào Duy Khánh Đồi Dầu - Ninh Loan - Đức Trọng, Lâm Đồng 16 Đào Ngọc Ánh Đồi Dẻ - Ninh Loan - Đức Trọng, Lâm Đồng 17 Đào Văn Hương Đồi Dẻ - Ninh Loan - Đức Trọng, Lâm Đồng 18 Đào Văn Tùng Thịnh Long- Ninh Loan - Đức Trọng, Lâm Đồng 19 Đào Văn Tuyền Đồi Dẻ - Ninh Loan - Đức Trọng, Lâm Đồng 20 Đào Viết Thái Thôn Hải Ninh - Ninh Loan - Đức Trọng, Lâm Đồng 21 Đinh Đức Quang Đồi Dầu - Ninh Loan - Đức Trọng, Lâm Đồng 22 Đinh Quang Diệu Thôn Hải Ninh - Ninh Loan - Đức Trọng, Lâm Đồng 23 Đinh Quang Ngọc Thôn Ninh Thuận - Ninh Loan - Đức Trọng, Lâm Đồng 24 Đinh Thị Hiền Thôn Trung Ninh - Ninh Loan - Đức Trọng, Lâm Đồng 25 Đinh Thị Hoa Thôn Ninh Thuận - Ninh Loan - Đức Trọng, Lâm Đồng 26 Trần Thị Phương Thanh Chi Lăng - Nam Ban - Lâm Hà, Lâm Đồng 27 Quách Văn Tài Chi Lăng - Nam Ban - Lâm Hà, Lâm Đồng 28 Nguyễn Văn Quang Chi Lăng - Nam Ban - Lâm Hà, Lâm Đồng 29 Phạm Văn Nhung Tầm Xá - Đông Thanh - Lâm Hà, Lâm Đồng 30 Lê Văn Thu Tầm Xá - Đông Thanh - Lâm Hà, Lâm Đồng 31 Nguyễn Văn Sơn Tầm Xá - Đông Thanh - Lâm Hà, Lâm Đồng 32 Lê Công Nụ Tầm Xá - Đông Thanh - Lâm Hà, Lâm Đồng 33 Nguyễn Văn Lộc Tầm Xá - Đông Thanh - Lâm Hà, Lâm Đồng 34 Trần Quang Hiền Tầm Xá - Đông Thanh - Lâm Hà, Lâm Đồng 35 Trần Minh Liệu Tầm Xá - Đông Thanh - Lâm Hà, Lâm Đồng 36 Nguyễn Viết Hợi Tầm Xá - Đông Thanh - Lâm Hà, Lâm Đồng 37 Văn Khắc Thẩm Tầm Xá - Đông Thanh - Lâm Hà, Lâm Đồng 38 Nguyễn Thế Trực Tầm Xá - Đông Thanh - Lâm Hà, Lâm Đồng 39 Trần Xuân Hiện Tầm Xá - Đông Thanh - Lâm Hà, Lâm Đồng 40 Hoàng Đình Vận Tầm Xá - Đông Thanh - Lâm Hà, Lâm Đồng 41 Phạm Văn Long Tầm Xá - Đông Thanh - Lâm Hà, Lâm Đồng 42 Hòang Văn Tuấn Tầm Xá - Đông Thanh - Lâm Hà, Lâm Đồng 43 Trần Ngọc Chính Tầm Xá - Đông Thanh - Lâm Hà, Lâm Đồng 44 Lê Văn Biết Tầm Xá - Đông Thanh - Lâm Hà, Lâm Đồng 45 Trần Quốc Định Tầm Xá - Đông Thanh - Lâm Hà, Lâm Đồng 46 Nguyễn Văn Lự Tầm Xá - Đông Thanh - Lâm Hà, Lâm Đồng 47 Lê Tiến Cư Đông Anh - Đông Thanh - Lâm Hà, Lâm Đồng 48 Đỗ Văn Quảng Đông Anh - Đông Thanh - Lâm Hà, Lâm Đồng 49 Nguyễn Văn Cường Đông Anh - Đông Thanh - Lâm Hà, Lâm Đồng 50 Nguyễn Văn Mạnh Đông Anh - Đông Thanh - Lâm Hà, Lâm Đồng 51 Nguyễn Mạnh Tưởng Thôn Tầm Xá - Đông Thanh - Lâm Hà , Lâm Đồng CXXI STT TÊN NHÀ KINH DOANH ĐỊA CHỈ 52 Nguyễn Mạnh Tuấn Thôn Tầm Xá - Đông Thanh - Lâm Hà , Lâm Đồng 53 Trương Hữu Kiên Thôn Đông Anh - Đông Thanh - Lâm Hà, Lâm Đồng 54 Tô Văn Thư Thôn Đông Anh - Đông Thanh - Lâm Hà, Lâm Đồng 55 Lê Văn Thiết Thôn Đông Anh - Đông Thanh - Lâm Hà, Lâm Đồng 56 Tô Văn Đương Thôn Đông Anh - Đông Thanh - Lâm Hà, Lâm Đồng 57 Tô Thị Hằng Thôn Đông Anh - Đông Thanh - Lâm Hà, Lâm Đồng 58 Nguyễn Thị Hiền Thôn Đông Anh - Đông Thanh - Lâm Hà, Lâm Đồng 59 Nguyễn Quang Thành Thôn Đông Anh - Đông Thanh - Lâm Hà, Lâm Đồng 60 Trương Hữu Thắng Thôn Đông Anh - Đông Thanh - Lâm Hà, Lâm Đồng 61 Nguyễn Hữu Lẫm Thôn Đông Anh - Đông Thanh - Lâm Hà, Lâm Đồng 62 Trần Văn Tuấn Thôn Đông Anh - Đông Thanh - Lâm Hà, Lâm Đồng 63 Nguyễn Thị Hà Thôn Đông Anh - Đông Thanh - Lâm Hà, Lâm Đồng 64 Đỗ Thị Hằng Thôn Đông Anh - Đông Thanh - Lâm Hà, Lâm Đồng 65 Nguyễn Văn Tuấn Thôn Đông Anh - Đông Thanh - Lâm Hà, Lâm Đồng 66 Nguyễn Văn Thành Thôn Đông Anh - Đông Thanh - Lâm Hà, Lâm Đồng 67 Nguyễn Thị Trang Thôn Đông Anh - Đông Thanh - Lâm Hà, Lâm Đồng 68 Lê Văn Quyết Thôn Đông Anh - Đông Thanh - Lâm Hà, Lâm Đồng 69 Lê Văn Chiến Thôn Đông Anh - Đông Thanh - Lâm Hà, Lâm Đồng 70 Nguyễn Văn Nam Thôn Đông Anh - Đông Thanh - Lâm Hà, Lâm Đồng 71 Lê Văn Vui Thôn Đông Anh - Đông Thanh - Lâm Hà, Lâm Đồng 72 Nguyễn Văn Lô Thôn Đông Anh - Đông Thanh - Lâm Hà, Lâm Đồng 73 Nguyễn Văn Hùng Thôn Đông Anh - Đông Thanh - Lâm Hà, Lâm Đồng 74 Nguyễn Văn Mạnh Thôn Đông Anh - Đông Thanh - Lâm Hà, Lâm Đồng 75 Nguyễn Văn Lập Thôn Đông Anh - Đông Thanh - Lâm Hà, Lâm Đồng 76 Trương Hữu Trung Thôn Đông Anh - Đông Thanh - Lâm Hà, Lâm Đồng 77 Nguyễn Văn Huyến Thôn Đông Anh - Đông Thanh - Lâm Hà, Lâm Đồng 78 Nguyễn Hữu Trân Thôn Đông Anh - Đông Thanh - Lâm Hà, Lâm Đồng 79 Đỗ Thị Hoàng Thôn Đông Anh - Đông Thanh - Lâm Hà, Lâm Đồng 80 Nguyễn Văn Luân Khu Thành Công, Nam Ban, Lâm Hà, Lâm Đồng 81 Nguyễn Văn Trung Tổ 4, Khu Thành Công - Nam Ban - Lâm Hà, Lâm Đồng 82 Kiều Thanh Tuấn Khu Thành Công, Nam Ban, Lâm Hà, Lâm Đồng 83 Nguyễn Thị Ngà Khu Thành Công, Nam Ban, Lâm Hà, Lâm Đồng 84 Nguyễn Thị Hoài Khu Thành Công, Nam Ban, Lâm Hà, Lâm Đồng 85 Vũ Thị Thắm Khu Trương Vương, Nam Ban, Lâm Hà, Lâm Đồng 86 Nguyễn Văn Tập Khu Trương Vương, Nam Ban, Lâm Hà, Lâm Đồng 87 Khương Văn Thụy Khu Trương Vương, Nam Ban, Lâm Hà, Lâm Đồng 88 Nguyễn Thị Hoa Khu Trương Vương, Nam Ban, Lâm Hà, Lâm Đồng 89 Thân Thị Lập Khu Trương Vương, Nam Ban, Lâm Hà, Lâm Đồng 90 Nguyễn Thị Chiến Tầm Xá, Đông Thanh, Lâm Hà, Lâm Đồng 91 Nguyễn Tiến Mạnh Tầm Xá, Đông Thanh, Lâm Hà, Lâm Đồng 92 Nguyễn Quốc Hiệu Thanh Xuân 2, Lộc Thanh, Bảo Lâm, Lâm Đồng 93 Nguyễn Văn Điệp 27 Hoàng Diệu, Tổ 13, Lộc Phát, Bảo Lâm, Lâm Đồng 94 Đỗ Vinh Phượng Tân Bình 2Lộc Thanh, Bảo Lâm, Lâm Đồng 95 Phạm Thị Quỳnh Hoa Tổ 20, Lộc Phát, Bảo Lâm, Lâm Đồng 96 Ngô Thái Thiên 524 Nguyễn Văn Cừ, Lộc Phát, Bảo Lâm, Lâm Đồng 97 Trần Văn Bắc 437/4 Nguyễn Văn Cừ, Lộc Phát, Bảo Lâm, Lâm Đồng 98 Ngô Thị Phượng 27/2 Ngô Quyền, Lộc Phát, Bảo Lâm, Lâm Đồng 99 Phạm Minh Nguyệt 166/B Tăng Bạt Hổ, Lộc Phát, Bảo Lâm, Lâm Đồng 100 Vũ Văn Tiến 140 Nguyễn Đình Chiểu, Lộc Phát, Bảo Lâm, Lâm Đồng 101 Phan Thị Ngọc Luyến Thôn 10, Lộc Ngãi, Bảo Lâm, Lâm Đồng 102 Phạm Sỹ Long Thôn 10, Lộc Ngãi, Bảo Lâm, Lâm Đồng 103 Trần Đức Thôn 10, Lộc Ngãi, Bảo Lâm, Lâm Đồng 104 Văn Tài Thôn 10, Lộc Ngãi, Bảo Lâm, Lâm Đồng CXXII STT TÊN NHÀ KINH DOANH ĐỊA CHỈ 105 Lê Tấn Phước Thôn 10, Lộc Ngãi, Bảo Lâm, Lâm Đồng 106 Duy Văn Tiên Thôn 10, Lộc Ngãi, Bảo Lâm, Lâm Đồng 107 Phạm Minh Thôn 13, Lộc Ngãi, Bảo Lâm, Lâm Đồng 108 Trần Văn Kế Thôn 13, Lộc Ngãi, Bảo Lâm, Lâm Đồng 109 Phạm Văn Hãn Thôn 13, Lộc Ngãi, Bảo Lâm, Lâm Đồng 110 Trần Ngọc Đức Thôn 13, Lộc Ngãi, Bảo Lâm, Lâm Đồng DAK LAK 111 Bùi Thị Mý Thôn Thanh Cao - Xã Ea Tân - Huyện Krông Năng, Dak Lak 112 Bùi Văn Ngọc Thôn Thanh Cao - Xã Ea Tân - Huyện Krông Năng, Dak Lak 113 Chu Văn Thế Thôn Thanh Cao - Xã Ea Tân - Huyện Krông Năng, Dak Lak 114 Đặng Văn Đức Thôn Thanh Cao - Xã Ea Tân - Huyện Krông Năng, Dak Lak 115 Đặng Văn Toàn Thôn Thanh Cao - Xã Ea Tân - Huyện Krông Năng, Dak Lak 116 Đặng Văn Xuân Thôn Thanh Cao - Xã Ea Tân - Huyện Krông Năng, Dak Lak 117 Đỗ Quý Nguyện Thôn Thanh Cao - Xã Ea Tân - Huyện Krông Năng, Dak Lak 118 Nguyễn Văn Nam Thôn Thanh Cao - Xã Ea Tân - Huyện Krông Năng, Dak Lak 119 Đoàn Văn Thống Thôn Thanh Cao - Xã Ea Tân - Huyện Krông Năng, Dak Lak 120 Dương Thị Ngọ Thôn Thanh Cao - Xã Ea Tân - Huyện Krông Năng, Dak Lak 121 Hoàng Đức Học Thôn Thanh Cao - Xã Ea Tân - Huyện Krông Năng, Dak Lak 122 Hoàng Minh Thanh Thôn Thanh Cao - Xã Ea Tân - Huyện Krông Năng, Dak Lak 123 Võ Văn Dũng Thôn Thanh Cao - Xã Ea Tân - Huyện Krông Năng, Dak Lak 124 Lê Văn Tám Thôn Thanh Cao - Xã Ea Tân - Huyện Krông Năng, Dak Lak 125 Lê Văn Toán Thôn Thanh Cao - Xã Ea Tân - Huyện Krông Năng, Dak Lak 126 Lương Đình Trà Thôn Thanh Cao - Xã Ea Tân - Huyện Krông Năng, Dak Lak 127 Mai Văn Huyền Thôn Thanh Cao - Xã Ea Tân - Huyện Krông Năng, Dak Lak 128 Mai Văn Vương Thôn Thanh Cao - Xã Ea Tân - Huyện Krông Năng, Dak Lak 129 Ngô Văn Huấn Thôn Thanh Cao - Xã Ea Tân - Huyện Krông Năng, Dak Lak 130 Nguyễn Đức Viện Thôn Thanh Cao - Xã Ea Tân - Huyện Krông Năng, Dak Lak 131 Phạm Văn Thụy Thôn 1 - Bang Adrenh - Krong Ana , Dak Lak 132 Nguyễn Văn Toản Thôn 1 - Bang Adrenh - Krong Ana , Dak Lak 133 Hoàng Văn Tư Thôn 1 - Bang Adrenh - Krong Ana , Dak Lak 134 Trần Đình Tuấn Thôn 1 - Bang Adrenh - Krong Ana , Dak Lak 135 Phùng Thị Uyên Thôn 1 - Bang Adrenh - Krong Ana , Dak Lak 136 Phùng Thị UyểnP Thôn 1 - Bang Adrenh - Krong Ana , Dak Lak 137 Văn Tiến Ba Thôn 1 - Bang Adrenh - Krong Ana , Dak Lak 138 Đing Văn Bình Thôn 1 - Bang Adrenh - Krong Ana , Dak Lak 139 Nguyễn Công Đệ Thôn 1 - Bang Adrenh - Krong Ana , Dak Lak 140 Lê Đình Hải Thôn 1 - Bang Adrenh - Krong Ana , Dak Lak 141 Hồ Thị Băng Thôn 2, xã Ea Kpam, huyện Cu M'gar, Dak Lak 142 Đinh Văn Biệt Thôn 2, xã Ea Kpam, huyện Cu M'gar, Dak Lak 143 Lê Thị Bình Thôn 1, xã Ea Kpam, huyện Cu M'gar, Dak Lak 144 Hồ Thị Bốn Thôn 2, xã Ea Kpam, huyện Cu M'gar, Dak Lak 145 Hồ Công Chất Thôn 2, xã Ea Kpam, huyện Cu M'gar, Dak Lak 146 Nguyễn Ngọc Chinh Thôn 2, xã Ea Kpam, huyện Cu M'gar, Dak Lak 147 Nguyễn Thị Chung Thôn 2, xã Ea Kpam, huyện Cu M'gar, Dak Lak 148 Hồ Thủy Chung Thôn 1, xã Ea Kpam, huyện Cu M'gar, Dak Lak 149 Phạm Thành Chương Thôn 1, xã Ea Kpam, huyện Cu M'gar, Dak Lak 150 Trần Thị Cúc Thôn 2, xã Ea Kpam, huyện Cu M'gar, Dak Lak 151 Nguyễn Văn Cường Thôn 2, xã Ea Kpam, huyện Cu M'gar, Dak Lak 152 Nguyễn Nho Đình Thôn 1, xã Ea Kpam, huyện Cu M'gar, Dak Lak 153 Đậu Sỹ Độ Thôn 1, xã Ea Kpam, huyện Cu M'gar, Dak Lak 154 Nguyễn Văn Đức Thôn 1, xã Ea Kpam, huyện Cu M'gar, Dak Lak 155 Hồ Công Đức Thôn 3, xã Ea Kpam, huyện Cu M'gar, Dak Lak CXXIII STT TÊN NHÀ KINH DOANH ĐỊA CHỈ 156 Đỗ Văn Dũng Thôn 1, xã Ea Kpam, huyện Cu M'gar, Dak Lak 157 Bùi Đình Dương Thôn 1, xã Ea Kpam, huyện Cu M'gar, Dak Lak 158 Nguyễn Thanh Dương Thôn 2, xã Ea Kpam, huyện Cu M'gar, Dak Lak 159 Nhu Thị Giang Thôn 2, xã Ea Kpam, huyện Cu M'gar, Dak Lak 160 Trần Thị Hà Thôn 1, xã Ea Kpam, huyện Cu M'gar, Dak Lak 161 Trần Xuân Hải Thôn 1, xã Ea Kpam, huyện Cu M'gar, Dak Lak 162 Trần Văn Hải Thôn 2, xã Ea Kpam, huyện Cu M'gar, Dak Lak 163 Đậu Thị Hằng Thôn 1, xã Ea Kpam, huyện Cu M'gar, Dak Lak 164 Phạm Công Hiền Thôn 1, xã Ea Kpam, huyện Cu M'gar, Dak Lak 165 Nguyễn Thị Hoa Thôn 1, xã Ea Kpam, huyện Cu M'gar, Dak Lak 166 Đỗ Thị Hòa Thôn 1, xã Ea Kpam, huyện Cu M'gar, Dak Lak 167 Trần Văn Hoạt Thôn 1, xã Ea Kpam, huyện Cu M'gar, Dak Lak 168 Đinh Thị Hoè Thôn 2, xã Ea Kpam, huyện Cu M'gar, Dak Lak 169 Đậu Thị Hồng Thôn 2, xã Ea Kpam, huyện Cu M'gar, Dak Lak 170 Nguyễn Hữu Hùng Thôn 1, xã Ea Kpam, huyện Cu M'gar, Dak Lak 171 Trần Thị Ba Thôn Tân Lập 7, xã Pong Drang, huyện Krong Buk, Dak Lak 172 Trần Ngọc Châu Thôn Tân Lập 7, xã Pong Drang, huyện Krong Buk, Dak Lak 173 Nguyễn Anh Công Thôn Tân Lập 7, xã Pong Drang, huyện Krong Buk, Dak Lak 174 Nguyễn Trung Dinh Thôn Tân Lập 7, xã Pong Drang, huyện Krong Buk, Dak Lak 175 Bùi Ngọc Giao Thôn Tân Lập 7, xã Pong Drang, huyện Krong Buk, Dak Lak 176 Nguyễn Tiến Hào Thôn Tân Lập 7, xã Pong Drang, huyện Krong Buk, Dak Lak 177 Nguyễn Hồng Hiệu Thôn Tân Lập 7, xã Pong Drang, huyện Krong Buk, Dak Lak 178 Nguyễn Hồng Hoang Thôn Tân Lập 7, xã Pong Drang, huyện Krong Buk, Dak Lak 179 Nguyễn Văn Hoàng Thôn Tân Lập 7, xã Pong Drang, huyện Krong Buk, Dak Lak 180 Trinh Bá Hoàng Thôn Tân Lập 7, xã Pong Drang, huyện Krong Buk, Dak Lak 181 Nguyễn Tiến Huân Thôn Tân Lập 7, xã Pong Drang, huyện Krong Buk, Dak Lak 182 Trần Văn Huấn Thôn Tân Lập 7, xã Pong Drang, huyện Krong Buk, Dak Lak 183 Cái Thị Hương Thôn Tân Lập 7, xã Pong Drang, huyện Krong Buk, Dak Lak 184 Phạm Đình Khanh Thôn Tân Lập 7, xã Pong Drang, huyện Krong Buk, Dak Lak 185 Nguyễn Quốc Khánh Thôn Tân Lập 7, xã Pong Drang, huyện Krong Buk, Dak Lak 186 Nguyễn Anh Kỳ Thôn Tân Lập 7, xã Pong Drang, huyện Krong Buk, Dak Lak 187 Võ Sơn Linh Thôn Tân Lập 7, xã Pong Drang, huyện Krong Buk, Dak Lak 188 Nguyễn Văn Linh Thôn Tân Lập 7, xã Pong Drang, huyện Krong Buk, Dak Lak 189 Huỳnh Thị Loan Thôn Tân Lập 7, xã Pong Drang, huyện Krong Buk, Dak Lak 190 Nguyễn Thị Ly Thôn Ea Nu, Xã Pong Drang, huyen Krong Buk, Dak Lak 191 Lê Xuân Nam Thon 5, xa Pong Drang, huyen Krong Buk, tinh Dak Lak 192 Nguyễn Thị Minh Nga Thôn Tân Lập 7, xã Pong Drang, huyện Krong Buk, Dak Lak 193 Lê Văn Phước Thôn Tân Lập 7, xã Pong Drang, huyện Krong Buk, Dak Lak 194 Nguyễn Văn Phương Thôn Tân Lập 7, xã Pong Drang, huyện Krong Buk, Dak Lak 195 Lê Thị Phượng Thôn Ea Nu, Xã Pong Drang, huyen Krong Buk, Dak Lak 196 Đào Văn Quyết Thôn Tân Lập 7, xã Pong Drang, huyện Krong Buk, Dak Lak 197 Trần Đức Sở Thôn Tân Lập 7, xã Pong Drang, huyện Krong Buk, Dak Lak 198 Nguyễn Đình Tăng Xã Pong Drang, huyện Krong Buk, Dak Lak 199 Trần Đình Thân Thôn Tân Lập 7, xã Pong Drang, huyện Kro, Dak Lak ng Buk 200 Đồng Thị Thủy Thôn Tân Lập 7, xã Pong Drang, huyện Krong Buk, Dak Lak 201 Hoàng Văn Bảo Thôn 5, xã Krong Buk, huyện Krong Pac, Dak Lak 202 Ma Văn Bình Thôn 5, xã Krong Buk, huyện Krong Pac, Dak Lak 203 Vy Văn Bộ Thôn 5, xã Krong Buk, huyện Krong Pac, Dak Lak 204 Lý Văn Chiêu Thôn 5, xã Krong Buk, huyện Krong Pac, Dak Lak 205 Vy Văn Chợt Thôn 5, xã Krong Buk, huyện Krong Pac, Dak Lak 206 Hoàng Văn Chương Thôn 5, xã Krong Buk, huyện Krong Pac, Dak Lak 207 Đàm Văn Cường Thôn 5, xã Ea phe, huyện Krong Pac, Dak Lak CXXIV STT TÊN NHÀ KINH DOANH ĐỊA CHỈ 208 Triệu Văn Đán Thôn 5, xã Krong Buk, huyện Krong Pac, Dak Lak 209 Lý Văn Dần Thôn 5, xã Krong Buk, huyện Krong Pac, Dak Lak 210 Lưu Viết Đồng Thôn 5, xã Krong Buk, huyện Krong Pac, Dak Lak 211 Hoàng Văn Đức Thôn 5, xã Krong Buk, huyện Krong Pac, Dak Lak 212 Lý Văn Đức Thôn 5, xã Krong Buk, huyện Krong Pac, Dak Lak 213 Lý Văn Dũng Thôn 5, xã Krong Buk, huyện Krong Pac, Dak Lak 214 La Xuân Dũng Thôn 5, xã Krong Buk, huyện Krong Pac, Dak Lak 215 Hoàng Văn Ét Thôn 5, xã Krong Buk, huyện Krong Pac, Dak Lak 216 Hoàng Văn Hà Thôn 5, xã Krong Buk, huyện Krong Pac, Dak Lak 217 Lý Văn Hạnh Thôn 5, xã Krong Buk, huyện Krong Pac, Dak Lak 218 Lang Văn Hiền Thôn 5, xã Krong Buk, huyện Krong Pac, Dak Lak 219 Vy Văn Khiên Thôn 5, xã Krong Buk, huyện Krong Pac, Dak Lak 220 Vy Văn Khôn Thôn 5, xã Krong Buk, huyện Krong Pac, Dak Lak 221 Nông Van Lam Thôn 5, xã Krong Buk, huyện Krong Pac, Dak Lak 222 Hoàng Văn Lên Thôn 5, xã Krong Buk, huyện Krong Pac, Dak Lak 223 Lý Thị Lợii Thôn 5, xã Krong Buk, huyện Krong Pac, Dak Lak 224 Hoàng Văn Lưu Thôn 5, xã Krong Buk, huyện Krong Pac, Dak Lak 225 Chu Thị Minh Thôn 5, xã Krong Buk, huyện Krong Pac, Dak Lak 226 Lang Văn Mười Thôn 5, xã Krong Buk, huyện Krong Pac, Dak Lak 227 Phùng Văn Nghiêm Thôn 5, xã Krong Buk, huyện Krong Pac, Dak Lak 228 Hoàng Văn Ngô Thôn 5, xã Krong Buk, huyện Krong Pac, Dak Lak 229 Hoàng Văn Ngoan Thôn 5, xã Krong Buk, huyện Krong Pac, Dak Lak 230 Lý Văn Nguyên Thôn 5, xã Krong Buk, huyện Krong Pac, Dak Lak GIA LAI 231 Bùi Bá Trực Ia Mo Nong,Chu Pah,Gia Lai 232 Đào Duy Chế Ia Mo Nong,Chu Pah,Gia Lai 233 Đinh Thế Hùng Ia Mo Nong,Chu Pah,Gia Lai 234 Đinh Thị Liệu Gao,Pleiku,Gia Lai 235 Đỗ Thành Tâm Ia Mo Nong,Chu Pah,Gia Lai 236 Đỗ Văn Khương Đồi độc lập,Chu Prong,Chu Prong,Gia Lai 237 Doãn Văn Hải TT.Chuprong,Chu Prong,Chu Prong,Gia Lai 238 Dương Văn Phương Ia Mo Nong,Chu Pah,Gia Lai 239 Hồ Thị Học Gao,Pleiku,Gia Lai 240 Hồ Văn Thường Gao,Chu Prong,Gia Lai 241 Hồ Văn Trung Gao,Pleiku,Gia Lai 242 Hoàng Thị Toan TT. Chuprong,Chu Prong,Chu Prong,Gia Lai 243 Hoàng Văn Thụ Đồi Độc lập,Chu Prong,Chu Prong,Gia Lai 244 Huỳnh Thị Hôn Gao,Pleiku,Gia Lai 245 Lê Đình Dần Ia Mo Nong,Chu Pah,Gia Lai 246 Lê Đình Hải Đồi độc lập,Chu Prong,Chu Prong,Gia Lai 247 Lê Kim Dũng Ia Mo Nong,Chu Pah,Gia Lai 248 Lê Kim Sỹ Ia Mo Nong,Chu Pah,Gia Lai 249 Lê Mân Vinh TT.Chuprong,Chu Prong,Chu Prong,Gia Lai 250 Lê Quý Mạnh TT.Chuprong,Chu Prong,Chu Prong,Gia Lai 251 Lê Thị Hồng Hoa Gao,Pleiku,Gia Lai 252 Lê Thị Tuyết Loan Gao,Pleiku,Gia Lai 253 Lê Văn Hiếu Gao,Pleiku,Gia Lai 254 Lê Văn Khang Gao,Pleiku,Gia Lai 255 Lưu Thị Xuân iame,Chu Prong,Chu Prong,Gia Lai 256 Lý Văn Luyến TT.Chuprong,Chu Prong,Chu Prong,Gia Lai 257 Ngô Thị Thủy Ia Mo Nong,Chu Pah,Gia Lai 258 Ngô Văn Chúc Ia Mo Nong,Chu Pah,Gia Lai CXXV STT TÊN NHÀ KINH DOANH ĐỊA CHỈ 259 Ngô Văn Trinh Iamonong,Chu Prong,Gia Lai 260 Nguyễn Anh Tuấn Đồi độc lập,Chu Prong,Chu Prong,Gia Lai 261 Nguyễn Bá Thắng Đồi Độc lập,Chu Prong,Chu Prong,Gia Lai 262 Nguyễn Bá Thung Gao,Pleiku,Gia Lai 263 Nguyễn Chí Hạnh Gao,Pleiku,Gia Lai 264 Nguyễn Đình Chung Iadrang,Chu Prong,Chu Prong,Gia Lai 265 Nguyễn Đình Dung TT. Chuprong,Chu Prong,Chu Prong,Gia Lai 266 Nguyễn Đình Quý Gao,Pleiku,Gia Lai 267 Nguyễn Đức Miên Ia Mo Nong,Chu Pah,Gia Lai 268 Nguyễn Đức Quay iame,Chu Prong,Chu Prong,Gia Lai 269 Nguyễn Duy Như TT.Chuprong,Chu Prong,Chu Prong,Gia Lai 270 Nguyễn Hồng Cẩn Ia Mo Nong,Chu Pah,Gia Lai 271 Nguyễn Hồng Phan Ia Mo Nong,Chu Pah,Gia Lai 272 Nguyễn Hồng Thiện Ia Mo Nong,Chu Pah,Gia Lai 273 Nguyễn Hữu Dũng Ia Mo Nong,Chu Pah,Gia Lai 274 Nguyễn Ngọc Thạch Đồi Độc lập,Chu Prong,Chu Prong,Gia Lai 275 Nguyễn Thế Kiệt Ia Mo Nong,Chu Pah,Gia Lai 276 Nguyễn Thị Anh Ia Mo Nong,Chu Pah,Gia Lai 277 Nguyễn Thị Bích Hải Gao,Pleiku,Gia Lai 278 Nguyễn Thị Bình TT.Chuprong,Chu Prong,Chu Prong,Gia Lai 279 Nguyễn Thị Cưu Gao,Pleiku,Gia Lai 280 Nguyễn Thị Huệ TT. Chuprong,Chu Prong,Chu Prong,Gia Lai 281 Nguyễn Thị Kiểm TT.Chuprong,Chu Prong,Chu Prong,Gia Lai 282 Nguyễn Thị Minh TT. Chuprong,Chu Prong,Chu Prong,Gia Lai 283 Nguyễn Thị Thanh Thúy TT.Chuprong,Chu Prong,Chu Prong,Gia Lai 284 Nguyễn Thị Tường Vi Gao,Chu Prong,Gia Lai 285 Nguyễn Thị Xuân Ia Mo Nong,Chu Pah,Gia Lai 286 Nguyễn Tiến Thành Đồi Độc lập,Chu Prong,Chu Prong,Gia Lai 287 Nguyễn Văn Bình TT.Chuprong,Chu Prong,Chu Prong,Gia Lai 288 Nguyễn Văn Chúc TT.Chuprong,Chu Prong,Chu Prong,Gia Lai 289 Nguyễn Văn Đính Ia Mo Nong,Chu Pah,Gia Lai 290 Nguyễn Văn Định TT.Chuprong,Chu Prong,Chu Prong,Gia Lai 291 Nguyễn Văn Dũng TT.Chuprong,Chu Prong,Chu Prong,Gia Lai 292 Nguyễn Văn Giỏi Ia Mo Nong,Chu Pah,Gia Lai 293 Nguyễn Văn Hanh Ia Mo Nong,Chu Pah,Gia Lai 294 Nguyễn Văn Huân Ia Mo Nong,Chu Pah,Gia Lai 295 Nguyễn Văn Hùng Đồi Độc lập,Chu Prong,Chu Prong,Gia Lai 296 Nguyễn Văn Khánh Ia Mo Nong,Chu Pah,Gia Lai 297 Nguyễn Văn lành Gao,Pleiku,Gia Lai 298 Nguyễn Văn Long Ia Mo Nong,Chu Pah,Gia Lai 299 Nguyễn Xuân Thủy Ia Mo Nong,Chu Pah,Gia Lai 300 Ngyễn Văn Sỹ Ia Mo Nong,Chu Pah,Gia Lai DAK NÔNG 301 Bàn Văn Quyết Thôn 8, Đắk Nia, Gia Nghĩa, Dak Nông 302 Bàn Văn Đồng Thôn 5, Đăk Nia, Gia Nghĩa, Dak Nông 303 Bùi Công Quang Thôn 3, Đắk Nia, Gia Nghĩa, Dak Nông 304 Bùi Hiền Lương Bon N Riêng, Đắk Nia, Gia Nghĩa, Dak Nông 305 Bùi Thị Đào Bon N Riêng, Đắk Nia, Gia Nghĩa, Dak Nông 306 Bùi Thị Hợp Bon N Riêng, Đắk Nia, Gia Nghĩa, Dak Nông 307 Bùi Văn Huấn Bon N Riêng, Đắk Nia, Gia Nghĩa, Dak Nông 308 Bùi Văn NGọ Thôn 6, Đăk Nia, Gia Nghĩa, Dak Nông 309 Đàm Thị Liên Bon Phai Kol Pru Đăng, Gia Nghĩa, Dak Nông 310 Đàm Văn Quý Bon Phai Kol Pru Đăng, Gia Nghĩa, Dak Nông 311 Đặng Hoàng Đạo Thôn Phú Xuân, Đăk Nia, Gia Nghĩa, Dak Nông CXXVI STT TÊN NHÀ KINH DOANH ĐỊA CHỈ 312 Đặng Thị Giang Thôn 6, Đăk Nia, Gia Nghĩa, Dak Nông 313 Đậu Thị Hương Thôn 5, Đăk Nia, Gia Nghĩa, Dak Nông 314 Đinh Thị Khâm Thôn 8, Đăk Nia, Gia Nghĩa, Dak Nông 315 Đinh Văn Hưng Thôn 8, Đắk Nia, Gia Nghĩa, Dak Nông 316 Đinh Văn Quân Thôn 8, Đắk Nia, Gia Nghĩa, Dak Nông 317 Đinh Văn Sự Thôn 3, Đăk Nia, Gia Nghĩa, Dak Nông 318 Đinh Văn Sỹ Thôn 8, Đắk Nia, Gia Nghĩa, Dak Nông 319 Đỗ Tấn Long Thôn 8, Đắk Nia, Gia Nghĩa, Dak Nông 320 Đỗ Văn Hỡn Thôn Phú Xuân, Đắk Nia, Gia Nghĩa, Dak Nông 321 Nguyễn Trọng Đồng Đắk Sôr, Krong No, Dak Nong 322 Nguyễn Văn Thành Đắk Sôr, Krong No, Dak Nong 323 Dương Thị Luận Đắk Sôr, Krong No, Dak Nong 324 Đỗ Văn Dũng Đắk Sôr, Krong No, Dak Nong 325 Nguyễn Trọng Sơn Đắk Sôr, Krong No, Dak Nong 326 Nguyễn Đình Cường Đắk Sôr, Krong No, Dak Nong 327 Đặng Phước Đắk Sôr, Krong No, Dak Nong 328 Trần Văn Thành Đắk Sôr, Krong No, Dak Nong 329 Bùi Thanh Tâm Đắk Sôr, Krong No, Dak Nong 330 Trần Xuân Nhất Đắk Sôr, Krong No, Dak Nong 331 Trần Thị Quế Đắk Sôr, Krong No, Dak Nong 332 Nguyễn Xuân Năng Nam N'đir, Krong No, Dak Nong 333 Phùn A Tài Nam N'đir, Krong No, Dak Nong 334 Đặng Văn Bằng Nam N'đir, Krong No, Dak Nong 335 Triệu Công Hiển Nam N'đir, Krong No, Dak Nong 336 Lê Ngọc Dũng Trúc Sơn,Cu Jut, Dak Nong 337 Nguyễn Thị Núi Trúc Sơn,Cu Jut, Dak Nong 338 Đinh Thị Dâm Trúc Sơn,Cu Jut, Dak Nong 339 Nguyễn Ngọc Thanh Trúc Sơn,Cu Jut, Dak Nong 340 Lương Thành Chung Trúc Sơn,Cu Jut, Dak Nong 341 Hoàng Văn Hoả Trúc Sơn,Cu Jut, Dak Nong 342 Nguyễn Thị Long Trúc Sơn,Cu Jut, Dak Nong 343 Hoàng Thị Huyền Trúc Sơn,Cu Jut, Dak Nong 344 An Phương Bắc Trúc Sơn,Cu Jut, Dak Nong 345 Hoàng Thị Thảo Trúc Sơn,Cu Jut, Dak Nong 346 Hoàng Đình Khánh Trúc Sơn,Cu Jut, Dak Nong 347 Hoàng Văn Sòi Trúc Sơn,Cu Jut, Dak Nong 348 Hoàng Văn Quyết (Nông Thị Bích) Trúc Sơn,Cu Jut, Dak Nong 349 Lê Thị Thanh Trúc Sơn,Cu Jut, Dak Nong 350 Ngô Văn Nhình Trúc Sơn,Cu Jut, Dak Nong CXXVII Phụ lục 19: Danh sách nhà kinh doanh tham gia phỏng vấn trong nghiên cứu STT TÊN NHÀ KINH DOANH ĐỊA CHỈ LÂM ĐỒNG 1 Công Ty TNHH Hà Thấu Lộc Nga, Bảo Lộc, Lâm Đồng 2 Công Ty TNHH Cà Phê Thuận Dung Lộc Châu, Bảo Lộc, Lâm Đồng 3 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Cà Phê & Phân Bón Lộc Thiên Tân Lộc Phát, Bảo Lộc, Lâm Đồng 4 Công Ty TNHH Hạt Cà Phê Vàng Lộc Nga, Bảo Lộc, Lâm Đồng 5 Công Ty TNHH Trà Cà Phê Thái Liên Châu Lộc Phát, Bảo Lộc, Lâm Đồng 6 Chi Nhánh Công Ty CP Cà Phê Ha Sa KCN Lộc Sơn, Bảo Lộc, Lâm Đồng 7 Công Ty Cổ Phần Cà Phê MeKong Việt Nam KCN Lộc Sơn, Bảo Lộc, Lâm Đồng 8 Doanh Nghiệp Tư Nhân Cà Phê ánh Minh Lộc Sơn, Bảo Lộc, Lâm Đồng 9 Doanh Nghiệp Tư Nhân Cà Phê Quang Hương Lộc Sơn, Bảo Lộc, Lâm Đồng 10 Doanh Nghiệp TN Cà Phê Phước Vy Lộc Sơn, Bảo Lộc, Lâm Đồng 11 Doanh Nghiệp Tư Nhân Cà Phê Anh Lâm Lộc Sơn, Bảo Lộc, Lâm Đồng 12 Doanh Nghiệp Tư Nhân Cà Phê Xuân Vương Lộc Phát, Bảo Lộc, Lâm Đồng 13 Doanh Nghiệp Tư Nhân Nông Sản Liên Kỳ Lộc Phát, Bảo Lộc, Lâm Đồng 14 Doanh Nghiệp Tư Nhân Cà Phê Phượng Ngọc Uyên Uyên Lộc Phát, Bảo Lộc, Lâm Đồng 15 DNTN Phan Thanh Linh Đà Loan, Đức Trọng, Lâm Đồng 16 Cty TNHH MTV Linh Thanh Phát Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng 17 C Ty TNHH Hồ Phượng Nthol Hạ, Đức Trọng, Lâm Đồng 18 Cty TNHH Phan Nguyên Minh Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng 19 Cty TNHH Lan Sơn Lâm Đồng Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng 20 Cty TNHH Thành Oanh Diệp Đà Loan, Đức Trọng, Lâm Đồng 21 Cty TNHH Đoài Nguyệt Ninh Loan, Đức Trọng, Lâm Đồng 22 DNTN Giảng Thu Nthol Hạ, Đức Trọng, Lâm Đồng 23 Cty TNHH Tuyến Nhài Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng 24 Cty TNHH XNK Đắc Lâm Phú Hội, Đức Trọng, Lâm Đồng 25 DNTN Nam Hải Lan 28 Hai Bà Trưng-Liên Nghĩa 26 Cty TNHH Nghĩa Công Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng 27 DNTN TM-DV Thái Yên Tà Năng, Đức Trọng, Lâm Đồng 28 Cty TNHH Thanh Thuỳ Dung 63 - Thôn Thái Sơn - Xã Nthol Hạ 29 DNTN Lê Văn Trọng Nthol Hạ, Đức Trọng, Lâm Đồng 30 Cty TNHH Lâm Phượng Đà Loan Số 56- Thôn Đà Giang - Xã Đà Loan 31 DNTN Nguyễn Mỹ Duyên Bình Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng 32 Cty TNHH Thịnh Thảo Liên nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng 33 DNTN Chiến Dậu Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng 34 DNTN Trần Thuỳ Trang Bình thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng 35 Cty TNHH Trần Song Huy Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng 36 Cty TNHH XNK Cà phê Toàn Phát Đà Lạt Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng 37 DNTN Huỳnh Ngọc Vũ Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng 38 Cty TNHH Nam Tĩnh--TT2 Liên Nghia, Đức Trọng, Lâm Đồng 39 Cty TNHH Trần Thị Hảo Nthol Hạ, Đức Trọng, Lâm Đồng 40 DNTN Phương Quỳnh Đức Liên Hiệp, Đức Trọng, Lâm Đồng 41 Cty TNHH Thanh Việt Khang--TT2 Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng 42 Công Ty TNHH Cà Phê Đại Phát TT Di Linh, Di Linh, Lâm Đồng 43 Doanh Nghiệp Tư Nhân Cà Phê Trung Lộc TT Di Linh, Di Linh, Lâm Đồng 44 Công Ty TNHH Cà Phê Kiệt Khánh Bảo Thuận , Di Linh, Lâm Đồng 45 Doanh Nghiệp Tư Nhân Cà Phê Quân Phương Gung Ré, Di Linh, Lâm Đồng 46 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Cà Phê Hoàng Phán Gung Ré, Di Linh, Lâm Đồng 47 Doanh Nghiệp Tư Nhân Cà Phê Xuân Khương Tân Châu, Di Linh, Lâm Đồng 48 Công Ty TNHH Cà Phê Phân Bón Ngọc Phúc Hòa Nam, Di Linh, Lâm Đồng 49 Doanh Nghiệp Tư Nhân Cà Phê Tuyết Hoa Đinh Trang Thượng, Di Linh, Lâm Đồng CXXVIII STT TÊN NHÀ KINH DOANH ĐỊA CHỈ 50 Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Cà Phê Minh Tiến Tại Lâm Đồng Đinh Lạc, Di Linh, Lâm Đồng 51 Doanh Nghiệp Tư Nhân Cà Phê Trần Kim Cương Hòa Ninh, Di Linh, Lâm Đồng 52 Doanh Nghiệp Tư Nhân Cà Phê Lý Khương Đinh Trang Thượng, Di Linh, Lâm Đồng 53 Doanh Nghiệp Tư Nhân Cà Phê Đào Gia Phát Hòa Ninh, Di Linh, Lâm Đồng 54 Doanh Nghiệp Tư Nhân Cà Phê Phú Huyền Hòa Ninh, Di Linh, Lâm Đồng 55 Công Ty TNHH Cà Phê Thịnh Hà Hòa Nam, Di Linh, Lâm Đồng 56 Doanh Nghiệp Tư Nhân Cà Phê Liên Ngoãn Hòa Bắc, Di Linh, Lâm Đồng 57 Doanh Nghiệp Tư Nhân Cà Phê Hồng Hằng Hòa Bắc, Di Linh, Lâm Đồng 58 Doanh Nghiệp Tư Nhân Cà Phê Mỹ Hạnh Tân Lâm, Di Linh, Lâm Đồng 59 Doanh Nghiệp Tư Nhân Cà Phê Thời Bình Hòa Bắc, Di Linh, Lâm Đồng 60 Doanh Nghiệp Tư Nhân Cà Phê Nguyễn Thanh Hiếu Tam Bố, Di Linh, Lâm Đồng 61 Doanh Nghiệp TN Cà Phê Tuyết Bảo Tam Bố, Di Linh, Lâm Đồng 62 Công Ty TNHH Cà Phê Hoàng Hải Di Linh Hòa Ninh, Di Linh, Lâm Đồng 63 Công Ty TNHH Trà Và Cà Phê Minh Hải Hòa Nam, Di Linh, Lâm Đồng 64 DNTN Toàn Thắng Đinh Văn,Lâm Hà, Lâm Đồng 65 Công ty TNHH Nguyễn Hùng Đức Tân Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng 66 Công ty TNHH Bảo Anh Tân Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng 67 Công ty TNHH Phú thịnh phát lâm hà Tân Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng 68 Công ty TNHH Quang Thơm Lâm Hà Liên Hà. Lâm Hà,Lâm Đồng 69 Công ty TNHH Trần Minh Hưng Lâm Hà Tân Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng 70 DNTN Hải Nguyên Sơn Tân Thanh. Lâm Hà,Lâm Đồng 71 Công ty TNHH Cẩm Uyên Tân Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng 72 Công ty TNHH Ngọc Bảo Trân Lâm Hà Liên Hà. Lâm Hà,Lâm Đồng 73 Công ty TNHH Lâm Kim Hải Đạ Đờn, Lâm hà, Lâm đồng 74 DNTN Đức Hoàng Dũng Tân Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng 75 DNTN Luận Tuyết Tân Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng 76 Công ty TNHH MTV Nga Lệ Đinh Văn, Lâm Hà ,Lâm Đồng 77 Công ty TNHH Tám Trình Gia Lâm, Lâm Hà, Lâm Đồng 78 DNTN Tin đaò Phú Sơn, Lâm Hà, Lâm Đồng 79 Công ty TNHH KD NS phước sơn Gia Lâm, Lâm Hà, Lâm Đồng 80 Công ty TNHH Vũ Yến Thành Hòa Ninh, Di Linh, Lâm Đồng 81 DN Tư nhân Long Cậy Xã Đạ Đờn, Lâm Hà, Lâm Đồng 82 Công ty TNHH Tư Danh Lâm Đồng Phú Sơn, Lâm Hà Lâm Đồng 83 Công ty TNHH Hà Phòng Nam Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng 84 DNTN Bích Liên TT Di Linh, Di Linh, Lâm Đồng 85 Công ty TNHH Cà Phê Hân Vinh Nam Ban, Lâm Hà, Lâm Đồng DAK LAK 86 Xí nghiệp tự doang thuong mại Đức Hòa Pông Drong, Krông Pắc , Dak Lak 87 Tạ Thành Trung Hòa An, Krông Pắc , Dak Lak 88 DNTN TM Phúc Minh P. Thống Nhất, Buôn Ma Thuột, Dak Lak 89 DNTN Nhật Tôn P. Thống Nhất, Buôn Ma Thuột, Dak Lak 90 Công ty TNHH Liên Phát Krông Buk, Dak Lak 91 Xí nghiệp TDTM Nùng Núng Tân Lập, Krông Buk, Dak Lak 92 Doanh nghiệp TNTM Thái Hà Quảng Phú,Cư Mga, Dak Lak 93 Công ty TNHH TM Thái Phúc P. Tân Lợi, Buôn Ma Thuột, Dak Lak 94 Công ty TNHH Hồng Nga Cư Bao, Buôn Hồ, Dak Lak 95 Công ty TNHH 1 TV An Đức Đạt P. Tân An, Buôn Ma Thuột, Dak Lak 96 HTX Cà Phê Thủy Tiến Ea Drăng, Eahleo, Dak Lak 97 Xí nghiệp tư doanh TM Quang Anh P. Tân Hà, Buôn Ma Thuột, Dak Lak 98 Thu mua cà phê nông sản Ngọc Thu Cư M'Gar, Dak Lak 99 DNTN TM Phúc Sương P. Tân Lợi, Buôn Ma Thuột, Dak Lak 100 DNTN TM Hà Bình P. Ea Tam, Buôn Ma Thuột, Dak Lak 101 DNTN TM Bá Thành P. Tân Lập, Buôn Ma Thuột, Dak Lak CXXIX STT TÊN NHÀ KINH DOANH ĐỊA CHỈ 102 DNTN TM Đại Phát Quảng Phú, Cư M'gar, Dak Lak 103 Cà Phê Quang Huy Dong Drang, Krông BuK. Dak Lak 104 DNTN TM Hoàng Thông Tân Lập, Krông Buk, Dak Lak 105 Công ty TNHH An vinh P. Ea Tam, Buôn Ma Thuột, Dak Lak 106 Công ty TNHH Mê Kông Ban Mê Buôn Ma Thuột, Dak Lak 107 Công ty TNHH một thành viên Phú Hoàng Eatur, TP. Buôn Ma Thuột, Dak Lak 108 Công ty TNHH Thương mại Trường Hưng P. Tân Hòa, TP. Buôn Ma Thuột, Dak Lak 109 Công ty TNHH Dịch vụ Xuất khẩu Thương mại Tuấn Vũ Tp. Buôn Ma Thuột, Dak Lak 110 Công ty TNHH Thương mại Hồng Thịnh Hòa Thắng, TP. Buôn Ma Thuột, Dak Lak 111 DNTN Thương mại Phúc Vinh Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, Dak Lak 112 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và chế biến cà phê Đắk Kuin Ea Bhok, Cư Kuin, Dak Lak 113 Công ty TNHH Nam Nguyệt EaKtur, Cư Kui, Dak Lak 114 Xí nghiệp tư doanh thương mại Tráng Thụy Thiện An, T Buôn Hồ, Dak Lak 115 Công ty TNHH Đức Thịnh EaKnốp, EaKar, Dak Lak 116 Công ty TNHH Thương mại Anh Tuấn TT. Phước An, Krông Pắk, Dak Lak 117 Công ty TNHH Liên Phát P. Thiện An, TX Buôn Hồ, Dak Lak 118 Xí nghiệp tư doanh thương mại Phương Mai TP. Buôn Ma Thuột, Dak Lak 119 Công ty TNHH Nguyên Đạt TP. Buôn Ma Thuột, Dak Lak 120 Doanh nghiệp TNTM Út Liên Ea Đrang, Ea H'Leo, Dak Lak 121 DNTN Thanh Thủy Krông Pak – Daklak 122 Công ty TNHH MTV cà phê Eapốk CưM'gar, Dak Lak 123 Công ty TNHH MTV cà phê 15 Cư Dliê MNông, Cư Mgar, Dak Lak 124 Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Quyến Cư Bur, TP. Buôn Ma Thuột, Dak Lak 125 Công ty TNHH MTV Cà phê 721 Cư Ni, Ea Kar, Dak Lak 126 Công ty TNHH Cà Phê Việt Trung Tp. Buôn Ma Thuột, Dak Lak 127 DNTN Thương mại Tính Nên Buôn Hồ, Dak Lak 128 Công ty TNHH MTV Chế Biến và XNK Nông Sản Đắk Café Hòa Tây, Krông Ana, Dak Lak 129 Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Thành Phát TP Buôn Ma Thuột, Dak Lak 130 Công ty TNHH Một thành viên cà phê 49 Phú Xuân, Krông Năng, Dak Lak 131 Công ty TNHH Một thành viên cà phê 715B Ea H'Mlay, M'Đrăk, Dak Lak 132 Công ty TNHH MTV cà phê 52 Ea Đar, Ea Kar, Dak Lak 133 Công ty TNHH Một thành viên cà phê 715A Cư CưMta, M'Đrăk, Dak Lak 134 Công ty TNHH Một thành viên cà phê 715C Ea MDoal, M'Đrăk, Dak Lak 135 Công ty TNHH Một thành viên cà phê 716 Ea Ô, EaKar, Dak Lak 136 Công ty TNHH Một thành viên cà phê 720 Cư Ni, EaKar, Dak Lak 137 Công ty TNHH MTV cà phê Đ'Rao Cư Dliê M'Nông, Cư M'Gar, Dak Lak 138 Công ty TNHH Một thành viên cà phê Ea Tiêu Ea Tiêu, Krông Ana, Dak Lak 139 Công ty TNHH MTV cà phê Ea Tul Ea Tul, Cư M'gar, Dak Lak 140 Công ty TNHH Một thành viên cà phê Ea H'Nin Ea Ning, Cư Kuin, Dak Lak 141 Công ty TNHH MTV cà phê Chư Quynh Ea Ning, Cư Kuin, Dak Lak 142 Công ty TNHH Một thành viên cà phê Ea Sim Ea Ktur, Krông Ana, Dak Lak 143 Công ty TNHH Một thành viên cà phê Ea Ktur Ea BHốk, Cư Kuin, Dak Lak 144 Công ty TNHH 1 thành viên Thương mại Minh Châu Hoà Đông, Krông Pắk, Dak Lak 145 Công ty TNHH MTV Cà phê Phước An Krông Pắk, Dak Lak 146 Công ty cà phê Krông Ana Ea Bông, Krông Ana, Dak Lak 147 Công ty cà phê 719 Ea Kly, Krông Pắk, Dak Lak 148 Công ty TNHH MTV Cà phê Cư Pul Hoà Đông, Krông Pắk, Dak Lak 149 Công ty TNHH Một thành viên cà phê Việt Đức Ea Ktur, Cư Kuin, Dak Lak 150 Công ty cà phê Tháng 10 Ea Kênh, Krông Pắk, Dak Lak 151 Doanh nghiệp tư nhân cà phê Hương Giang TP.Buôn Ma Thuột, Dak Lak 152 Công ty TNHH Một thành viên cà phê Việt Thắng Hoà Thắng, TP.Buôn Ma Thuột, Dak Lak CXXX STT TÊN NHÀ KINH DOANH ĐỊA CHỈ 153 Công ty TNHH 1 thành viên cà phê Thắng Lợi Hòa Đông, Krông Pắk, Dak Lak 154 Công ty TNHH Anh Minh TP. Buôn Ma Thuột, Dak Lak 155 Công ty cà phê Buôn Hồ TX. Buôn Hồ, Dak Lak 156 Doanh nghiệp tư nhân SX & TM Trường Giang P. Tân Tiến, TP. Buôn Ma Thuột, Dak Lak 157 Công ty Cổ phần Đầu tư XNK cà phê Tây Nguyên Hoà Thắng, Tp. Buôn Ma Thuột, Dak Lak 158 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu cà phê Đức Nguyên Ea Ktur, Krông A na, Dak Lak 159 Công ty TNHH Olam Việt Nam P. Tân An, TP. BMT, Dak Lak 160 Công ty TNHH TM và DL Thanh Thuỷ Cư Ê Buar, TP.Buôn Ma Thuột, Dak Lak 161 Công ty TNHH An Thái TP. Buôn Ma Thuột - Dak Lak 162 Công ty Cổ phần Đầu tư XNK Dak Lak TP. Buôn Ma Thuột, Dak Lak 163 Công ty TNHH 1 thành viên XNK 2/9 Dak Lak TP. Buôn Ma Thuột, Dak Lak 164 CTY TNHH THÁI BÌNH DƯƠNG Xã Hòa An Krông Pắc –Dak Lak 165 DNTN HÀ BÌNH 174 Ywang, TPBMT, ĐakLak 166 DNTN TIẾN PHÁT 392 Võ Văn Kiệt - TPBMT – Dak Lak 167 DNTN HIỆP THỊNH 374 Phan Chu Trinh- TPBMT – Dak Lak 168 CTY TNHH NGỌC HÙNG EaDrang, EaH’Leo – Dak Lak 169 DNTN HÒA THUẬN Xã Hòa Thuận- TPBMT – Dak Lak 170 DNTN TIẾN THỊNH Xã Eatu - TPBMT – Dak Lak 171 CTY TNHH DAKVIÊN TP BMT – Dak Lak 172 Phạm Ngọc Bích Cưmgar - Daklak 173 Công ty TNHH TM Thái Phúc Cưmgar – Daklak 174 Công ty TNHH Nguyên Trường Anh Cưmgar – Daklak 175 Công ty TNHH MTV CF Drao Cưmgar – Daklak 176 Công ty TNHH Thái Minh Cường Cưmgar – Daklak 177 Công ty TNHH MTV Sáu Sương Cưmgar – Daklak 178 Công Ty TNHH Tiến Nga Krông Pak – Daklak 179 Công ty TNHH MTV CF Đức Tuấn Cưmgar – Daklak 180 Công ty TNHH MTV Tuy Cúc Cưmgar – Daklak 181 Công ty TNHH MTV CF Ea Pôk Cưmgar – Daklak 182 DNTN Long Khôi Cưmgar – Daklak 183 DNTN Triệu Tư Cưmgar – Daklak 184 DNTN Hoa Anh Cưmgar – Daklak 185 DNTN TM Nguyệt Hải Ea hleo – Daklak 186 Công ty TNHH Nông Sản Dũng Hạnh Ea hleo – Daklak 187 Công ty TNHH MTV Nông Sản Hùng Cường Ea hleo – Daklak 188 DNTN TM Mến Đoan Ea hleo – Daklak 189 DNTN TM Trà Lê Ea hleo – Daklak 190 DNTN TM H ạnh Thanh Ea hleo – Daklak 191 HTX CF Thủy Tiến Ea hleo – Daklak 192 Công ty TNHH TM Đại Hương Ea hleo – Daklak 193 Công Ty TNHH Toàn Tâm Ea hleo – Daklak 194 Công Ty TNHH Quốc An Ea hleo – Daklak 195 DNTN Lân Lài Krông Pak – Daklak 196 Công ty TNHH MTV Vina CF Trung Hòa Cư kulin – Daklak 197 Công ty TNHH MTV CF Như Linh Cư kulin – Daklak 198 Công ty TNHH MTV Dương Văn Dũng Cư kulin – Daklak 199 Công ty TNHH NS Phú Anh Minh Cư kulin – Daklak 200 Công Ty TNHH Hạnh Nguyệt Krông Pak – Daklak 201 Công ty TNHH MTV Thảo Thom Cư kulin – Daklak 202 Công ty TNHH Chương Tám Buôn Hồ - Daklak 203 Công Ty TNHH Đinh Cừ Krông Pak – Daklak 204 Công ty TNHH Hoa Tường Buôn Hồ - Daklak 205 DNTN Ngọc Ánh Phước An – Kro6ng pắc – Dak Lak CXXXI STT TÊN NHÀ KINH DOANH ĐỊA CHỈ GIA LAI 206 DNTN Minh Tâm Xã Biển Hồ, Pleiku, Gia lai 207 Cty TNHH Olam tại Gia Lai Lô 9, KCN Trà Đa, Gia Lai 208 Công ty cà phê 331 662 Phạm Văn Đồng, Pleiku, Gia Lai 209 Cty Hồng Phong H. Iagrai, Gia Lai 210 Cty TNHH Vĩnh Hiệp 404 Lê Duẩn-Phường Thắng Lợi - TP. Pleiku 211 DNTN Loan Bang 283 Nguyễn Huệ, TT Đắc Đoa 212 Cty Thuận Hiệp H. Chưsê, Gia Lai 213 Cty TNHH thương phẩm ATLANTIC Việt Nam Lô H3, KCN Trà Đa , TP Pleiku 214 Cty TNHH Trung Hiếu 151 Phạm Văn Đồng-Pleiku 215 Cty TNHH XNK Nông Sản Tây Nguyên Xã Iader, H. Iagrai, Gia Lai 216 Cty TNHH Sơn Huyền Phát Xã Iader, H. Iagrai, Gia Lai 217 DNTN Việt Long Xã Chưhdrong, Pleiku, Gia Lai 218 Cty TNHH Thuận Phúc Tổ 1, P.Chi Lăng, Pleiku, Gia Lai 219 DNTN Phi Long Tổ 1, P.Chi Lăng, Pleiku, Gia Lai 220 DNTN Hoàng Nhi Tổ 1, P.Chi Lăng, Pleiku, Gia Lai 221 Cty TNHH MTV Phương Viên Tổ 2, P. Chi Lăng, Pleiku, Gia Lai 222 Cty TNHH XNK Hoa Trang 596 Trường Chinh, P. Chi Lăng, Pleiku, Gia Lai 223 Cty TNHH Tín Đức 295 Trường Chinh, Pleiku Gia Lai 224 Cty TNHH Tân Thuận Gia Lai TT Phú Nhơn, Chư Pưh, Gia Lai 225 Maseco Gia Lai TT Chư Sê, Gia Lai 226 Cty TNHH Huy Hùng TT Đăk Hà, Kon Tum 227 Cty TNHH Quốc Tế Song Hỷ Gia Lai 140 Sư Vạn Hạnh, Tp. Pleiku, Gia Lai 228 C/N Neumann Gia Lai TT Chư Sê, Gia Lai 229 Cty TNHH Long Thành H. Iagrai, Gia Lai 230 DNTN Khải Hưng H. Iagrai, Gia Lai 231 DNTN Phi Huy labary,Đakdia,Pleiku,Gia Lai 232 Công ty TMDV Quốc Tế Hùng vương, Chư sê, Gia Lai 233 Công ty TNHH Hoa Nguyên Làng A,xã Gào, Pleiku,Gia Lai 234 Công ty TNHH 1 TV Thanh Cao thôn 7,la blang,chư sê 235 CS thu mua NS Hồng Trâm Hùng vương ,chư sê,gia lai 236 Công ty TNHH 1 TV Thành Phú Cường thôn 4,xã gào,Pleiku,gia lai 237 DNTN Sơn Huyền lader,lagrai,gia lai 238 Công ty TNHH 1 TV Đăng Vinh xã chư Hdrông,Pleiku,gia lai 239 DNTN Sáu Đào thôn vườn ươm,la glai,chư sê,gia lai 240 DNTN Tãn nguyên chư sê,gia lai 241 DNTN An Lạc lagrai,gia lai 242 DNTN Phi long chi lăng,Pleiku,gia lai 243 DNTN Khai Hủy lader,lagrai,gia lai 244 Công ty TNHH 1 TV Huy Thành labang,pleiku,gia lai 245 Hộ Kinh doanh cá thể phồn thoa thôn H'lâm ,xã lar,đakdia,pleiku,gia lai 246 Công ty TNHH 1 TV Hùng Vương Gia Lai 77D huỳnh thúc kháng ,yên đế,Pleiku,gia lai 247 DNTN Nguyên Hạ Phường Yên thế, Pleiku, Gia Lai 248 Tổng công ty 15 Pleiku, Gia Lai 249 C/N Intimex Nha Trang 590 Phạm Văn Đồng, Pleiku, Gia Lai 250 Cty Cà Phê Tây Nguyên Xã Iade, H. Iagrai, Gia Lai 251 Cty TNHH Tường Phát Tổ 2, Phường Chi Lăng, Pleiku, Gia Lai 252 Công ty TNHH ACOM Gia Lai KCN Trà Đa, Peiku, Gia Lai 253 Công ty TNHH Armajaro Việt Nam tại Gia Lai Peiku, Gia Lai 254 DNTN Phú Nghĩa Peiku, Gia Lai CXXXII STT TÊN NHÀ KINH DOANH ĐỊA CHỈ 255 Công ty CP cà phê Thu Hà Peiku, Gia Lai 256 Simexco Dak Lak tại Gia Lai Peiku, Gia Lai 257 Công ty TNHH cà phê Pleiku Peiku, Gia Lai 258 Công ty cà phê Gia Lai Peiku, Gia Lai 259 Công ty TNHH Đông Hưng Peiku, Gia Lai 260 Công ty Dak Doa Peiku, Gia Lai DAK NÔNG 261 Công ty TNHH An Phong Dak Nông huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 262 Công ty TNHH MTV NHì Múi Đắk Nông Thôn 2, Quảng Tín, Đắk R'lấp, Đắk Nông 263 Công ty TNHH MTV Đào Thế Mẫn Đắk Nông Thôn 2, Quảng Tín, Đắk R'lấp, Đắk Nông 264 Công ty TNHH MTV Thành Khôi Đắk Nông Thôn 2, Quảng Tín, Đắk R'lấp, Đắk Nông 265 Công ty TNHH MTV Năm TiếpĐắk Nông Thôn Tân Lợi, Xã Đăk Ru – H. Đắk R’Lấp- T. Đắk Nông 266 Công ty TNHH MTV Vũ Phú An Số 70, thôn 3, xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông. 267 Công ty TNHH MTV TM Minh Tâm Quảng Tín Thôn 5, Quảng Tín, Đắk R'lấp, Đắk Nông 268 Công ty TNHH MTV Thành Danh Đắk Nông Thôn Tân Bình – Xã Đăk Ru– Đăk R’Lấp- T. Đắk Nông 269 Công ty TNHH MTV Cà Phê Đắk Nông Km 207, QL 14, Xã Quảng Tín, huyện Đắk R'lấp, Đắk Nông 270 Công ty TNHH MTV Vơn Hiển Thôn 1, xã Kiến Thành, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông 271 Công ty TNHH MTV Triều Vân Đắk Nông TDP 6, TT Kiến Đức, Đắk R'lấp, Đắk Nông 272 Công ty TNHH MTV Sơn Mai Đắk Nông TDP 6, TT Kiến Đức, Đắk R'lấp, Đắk Nông 273 Công ty TNHH MTV Tuấn Hiệp Đắk Nông Khối 9, TT Kiến Đức, Huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông 274 Công ty TNHH MTV Thiện Nhơn Đắk Nông TDP 9, TT Kiến Đức, Đắk R'lấp, Đắk Nông 275 Công ty TNHH MTV Phước Huy Đắk Nông Khối 5,TT. Kiến Đức, huyện Đắk R'lấp, Đắk Nông 276 Công ty TNHH MTV Hưng Liễu Đắk Nông Thôn 1- Xã Đắk Wer- H. Đắk R Lấp- T. Đắk Nông 277 Công ty TNHH MTV Oanh Hùng Đắk Nông Thôn Đăk Mrang, Xã Quảng Tân – Tuy Đức - Đắk Nông 278 Công ty TNHH MTV Lợi Gấm Đắk Nông Thôn 7, xã Đắk Wer, Huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông 279 Công ty TNHH MTV Tài Oanh Đắk Nông Thôn 7 – Xã Đăk Wer– Đăk R’Lấp- T. Đắk Nông 280 Công ty TNHH Loan Hiệp Thôn 3, xã Nhân Cơ, huyện Đắk RLấp, tỉnh Đắk Nông 281 DNTN Toàn Hằng Thôn 3, xã Nhân Cơ, huyện Đắk RLấp, tỉnh Đắk Nông 282 Công ty TNHH MTV Quyết Chiến Đắk Nông Thôn 6, xã Đắk Nia, Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. 283 Công ty TNHH MTV Long Dương Đắk Nông Tổ dân phố 5- Phường Nghĩa Đức –Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. 284 Công ty TNHH MTV Tân Tiến Đắk Nông Tổ 5- Phường Nghĩa Đức –Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. 285 Công ty TNHH MTV Cúc Hùng Đắk Nông Tổ dân phố 3- Phường Nghĩa Đức –Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. 286 Công ty TNHH MTV Tiến Thanh Đắk Nông Thôn Tân Tiến- Xã Quảng Thành-TX Gia Nghĩa- T. Đắk Nông 287 Công ty TNHH MTV Kiều Nhàn Đắk Nông Thôn 6, xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông. CXXXIII STT TÊN NHÀ KINH DOANH ĐỊA CHỈ 288 Công ty TNHH MTV Dũng Phúc Đắk Nông Quảng Sơn Đăk Glong, Đăk Nông 289 Công ty TNHH MTV Sơn Hảo Thôn 7, Đăk Ha, Đắk G’long, Đắk Nông 290 Công ty TNHH MTV Sự Là Tổ 5- P Nghĩa Trung – Gia Nghĩa- T. Đắk Nông 291 Công ty TNHH MTV Loan Quyên Đắk Nông Tổ dân phố 3, P. Nghĩa Phú, TX Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. 292 Công ty TNHH MTV Tùng Lâm Gia Nghĩa Tổ 5, Phường Nghĩa Phú, TX Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông 293 Công ty TNHH MTV Lộc Đào Số 61, Đường Tống Duy Tân, P. Nghĩa Thành,Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. 294 Công ty TNHH MTV Anh Nguyên Đắk Nông Thôn 10, xã Nam N’Jang, huyện Đắkk Song, tỉnh Đắk Nông 295 Công ty TNHH MTV Hoàng Vinh Đắk Nông Thôn 7, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, Đắk Nông 296 Công ty TNHH MTV Hoàng Hùng Đắk Nông Thôn 7, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, Đắk Nông 297 Công ty TNHH MTV Huy Đạt Đắk Nông Thôn 7, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, Đắk Nông 298 Công ty TNHH MTV Quang Tân Đắk Nông Xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 299 Công ty TNHH MTV Hóa Nông Đắk Nông Thôn Đakual– Xã Đăk N’Drung– Đăk Song- T. Đắk Nông 300 Công ty TNHH MTV Vinh Tình Đắk Nông xã Nâm N'Jang, huyện Đắk Song , tỉnh Đắk Nông 301 Công ty TNN MTV Tùng Hà TRường Xuân Thôn Bon Ta Mung, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. 302 Công ty TNHH MTV Tươi Thảo Số nhà 08, thôn 03, xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông 303 Công ty TNHH MTV Sự Hồng Số 326, NGuyễn Tất Thành, TT. Kiến Đức, H. Đắk R Lấp, T. Đắk Nông 304 Công ty TNHH MTV Xuân Dìn Đắk Nông Xã Thuận Hạnh , Huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 305 Công ty TNHH MTV Hải Đăng Đắk Nông Xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 306 Công ty TNHH MTV Dũng Liên Đắk Nông Thôn 3, xã nam N’Jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. 307 Xí Nghiệp Lâm Nghiệp Nghĩa Tín Tổ 9, Phường Nghĩa Thành, TX Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông 308 Công ty TNHH MTV TM Đức Nguyên Đắk Nông Thôn Nghĩa Thuận, xã Đắk Nia, TX Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 309 Công ty TNHH TMV Hà Đạt Xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 310 Cơ sở thu mua cà phê Chung Vân Xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 311 Cơ sở thu mua cà phê Thu Ban Xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 312 Cơ sở thu mua cà phê ý Đức Vị Xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 313 Cơ sở thu mua cà phê Tuấn Bình Xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 314 Cơ sở thu mua cà phê ý Tấn Quyên Xã Đắk Sin, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 315 Cơ sở thu mua cà phê ý Liễu Khanh xã Nâm N'Jang, huyện Đắk Song , tỉnh Đắk Nông 316 Cơ sở thu mua cà phê ý Luyn Xiêm Xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông CXXXIV STT TÊN NHÀ KINH DOANH ĐỊA CHỈ 317 Cơ sở thu mua cà phê Dân Lực Xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 318 Cơ sở thu mua cà phê THành Hòe TX Gia nghĩa, Tỉnh Đắk Nông 319 DNTN TM Thanh Tài 01 hùng vương ,dakmin,daknông 320 DNTN TM Nhật Đăng 28 thôn xuân hòa ,dakmin,daknông 321 Công ty TNHH Cà Phê Thu Lợi thôn 1 daksac,dakmin,daknông 322 Công ty TNHH MTV Minh Hửa khối 12,Ttdakmin, daknông 323 DNTN TM Trúc Huyền thôn kẻ đọng,đức minh, dakmin,daknông 324 DNTN TM Hương Long 11 hùng vương, tt dakmin,daknông 325 DNTN TM Nguyệt Dần 126 trần hưng đạo ,tt dakmin, daknông THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 326 ACOM 77 Hoàng Văn Thái, Q.7, TP. HCM 327 COFIROASTER S.A VIETNAM 1 Đinh Tiên Hoàng, Q.1, TP. HCM 328 CATZ INTERNATIONAL B.V 307/4 Nguyễn Văn Trỗi, P.1, Tân Bình 329 CTA - COFFEE TRADING ADVISORS 163 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, HCM 330 ARMAJARO 35 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM 331 ARMAJARO VN Armajaro Vietnam Ltd - KCN Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai 332 ECOM – ATLANTIC 8 Nguyeãn Hueä, Laàu 12, TP.HCM 333 ALPI TRADING (COIND) 139A Nguyễn Đình Chính - Q. Phú Nhuận – TPHCM 334 C. STEINWEG WAREHOUSING (F.E.) PTE.LTD Lô 43 –Đường số 9 – KCN Sóng Thần 1 - Dĩ An - Bình Dương 335 COMCO TRADING 2 Phùng Khoan, Quận 1, TP.HCM 336 VOLCAFE SWITZERLAND 39 Nguyễn Thị Diệu, F.6, Q. 3, TP.HCM 337 ELITE COMMODITIES 167 Diện biên Phủ, Dakao, Q.1, Tp. HCM 338 FINAGRA 42 Hồ Biểu Chánh, P. 11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM 339 ICONA SEDA SOLUBLES Botanic Towers- 312 Nguyễn Thượng Hiền, P.5, Q.Phú Nhuận 340 INTERKOM ASIAN PTE. LTD. 06 Lê Thánh Tôn, F. Bến Nghé, Q. 1, TP. HCM 341 ITOCHU 06 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q. 1, TP.HCM 342 LOUIS DREYFUS 35 Tôn Đức Thắng, Q1, TP. HCM 343 MARUBENI 115 Nguyễn Huệ, Lầu 12, Phòng 1203, Quận 1, HCM 344 MERCON 14A Nguyễn Đình Chiểu, Q 1, HCM 345 MITSHUBISHI 65 Lê Lợi, Lầu 12, Q. 1, HCM 346 MITSUI &CO. 25BIS Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP. HCM 347 NEUMANN GRUPPE Đường số 5, Khu Công nghiệp An Phước Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai. 348 NOBLE RESOURCES S.A. P2, Điện Biên Phủ – F. 25 – Q. Bình Thạnh – TPHCM 349 NEDCOFFEE 27B Nguyễn Đình Chiểu, lầu 4, Q.1, TP. HCM 350 WALTER MATTER 163 Hai Bà Trưng, Lầu 6, F 6, Q. 3, HCM CXXXV DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1. Risk Identification in Vietnam’s coffee Production and Export, Lữ Bá Văn, 02- 2007, Tạp chí Kinh tế phát triển - Trường Đại học Kinh tế TP HCM. 2. Measures to Enhance Processing Capacity of Coffee Business, Lữ Bá Văn, 04- 2007, Tạp chí Kinh tế phát triển - Trường Đại học Kinh tế TP HCM. 3. Techlonogical Replacement for better Copetitiveness of Kon Tum coffee, Lữ Bá Văn, 06-2007, Tạp chí Kinh tế phát triển - Trường Đại học Kinh tế TP HCM. 4. Suitable Development for coffee production, Lữ Bá Văn, 08-2007, Tạp chí Kinh tế phát triển - Trường Đại học Kinh tế TP HCM. 5. Rủi ro trong sản xuất và xuất khẩu cà phê của Việt Nam – Thực trạng và giải pháp, Lữ Bá Văn, 2007, Luận văn thạc sỹ kinh tế. 6. Sản xuất cà phê tại Việt Nam – Những vấn đề về quản trị rủi ro công nghệ sau thu hoạch, Lữ Bá Văn, Tạp chí Công Thương – Bộ Công Thương, số 06 tháng 05/2015. 7. Các nhân tố rủi ro tác động đến giá trong kinh doanh cà phê tại Việt Nam, Lữ Bá Văn, Tạp chí Kinh tế và Dự báo – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số chuyên đề tháng 6/2015. 8. Tác động của các yếu tố rủi ro đến sản xuất và kinh doanh cà phê tại Việt Nam, Lữ Bá Văn, Tạp chí Kinh tế và Dự báo – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số chuyên đề tháng 5/2016

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_cac_yeu_to_rui_ro_anh_huong_den_ket_qua_san_xuat_va.pdf
Luận văn liên quan