Luận án Các yếu tố tại điểm bán ảnh hưởng tới hành vi mua ngẫu hứng sản phẩm quần áo may sẵn: Nghiên cứu nhóm nữ thanh niên trên địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

Luận án đã xác định được sự tác động tích cực của một số yếu tố tới hành vi mua ngẫu hứng như: Hình thức bên ngoài, khuyến mãi, trưng bày sản phẩm, nhân viên thân thiện, nhân viên hữu ích. Trong đó khuyến mãi và trưng bày sản phẩm là tác động mạnh nhất. Phương thức thanh toán có thể điều tiết sự tác động của yếu tố khuyến mãi và nhân viên hữu ích tới hành vi mua ngẫu hứng. Ngoài ra luận án còn chỉ ra được sự khác biệt về hành vi mua ngẫu hứng giữa người tiêu dùng Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, sự khác biệt về hành vi mua ngẫu hứng giữa các nhóm tuổi và mức thu nhập khác nhau.

pdf195 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 09/02/2022 | Lượt xem: 91 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Các yếu tố tại điểm bán ảnh hưởng tới hành vi mua ngẫu hứng sản phẩm quần áo may sẵn: Nghiên cứu nhóm nữ thanh niên trên địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_cac_yeu_to_tai_diem_ban_anh_huong_toi_hanh_vi_mua_ng.pdf
  • pdfLA_NguyenThiPhuongAnh_Sum.pdf
  • pdfLA_NguyenThiPhuongAnh_TT.pdf
  • docxLA_NguyenThiPhuongAnh_E.docx
  • docxLA_NguyenThiPhuongAnh_V.docx
Luận văn liên quan