Luận án Chất lượng xét xử sơ thẩm vụ án hình sự từ thực tiễn tỉnh Hải Dương

Muốn đánh giá được thực trạng chất lượng xét xử nói chung, chất lượng XXST VAHS để từ đó tìm ra các giải pháp nâng cao chất lượng xét xửcần xây dụng cho được một bộ công cụ tiêu chí chính thức, với những tiêu chí thành phầncụ thể, sát thực, dễ dàng thu thập và có tính bền vững ở trung hạn và dài hạn. Bộ công cụ tiêu chí đánh giá chất lượng xét xử nói chung hay đánh giá chất lượng XXST VAHS nói riêng cần được cơ quan có thẩm quyền ban hành và thống nhất triển khai thực hiện trên thực tế. Không chỉ là cơ sở, là thước đo để cơ quan nhà nước có thẩm quyền đánh giá chất lượng hoạt động xét xử của Tòa án, bộ công cụ tiêu chí đánh giá chất lượng XXST VAHS còn đề ra các chuẩn mực trong hoạt động xét xử của các Tòa án, các Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân và các công chức giữ chức danh tư pháp khác. Ở Việt Nam hiện nay, chưa có bộ công cụ tiêu chí nào để đánh giá chất lượng xét xử nói chung và XXST vụ án hình sự nói riêng vì vậy việc xây dựng bộ công cụ đánh giá này càng trở nên có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc.

pdf172 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 10/02/2022 | Lượt xem: 311 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Chất lượng xét xử sơ thẩm vụ án hình sự từ thực tiễn tỉnh Hải Dương, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_chat_luong_xet_xu_so_tham_vu_an_hinh_su_tu_thuc_tien.pdf
  • pdfTrichyeu_PhamVanTuyen.pdf
  • pdfTT Eng PhamVanTuyen.pdf
  • pdfTT Pham VanTuyen.pdf
Luận văn liên quan