Luận án Định lý điểm bất động cho một số ánh xạ CO suy rộng trên các không gian kiểu mêtric và ứng dụng

Năm 2006, khi mỏ rộng các định lý điểm bất động trong không gian metric đầy đủ có thứ tự bộ phận, T. G. Bhaskar và V. Lakshmikantham ([IĨ0I]) đã đưa ra khái niệm điểm bất động bộ đôi và thu được một số kết quả cho lốp ánh xạ có tính chất đơn điệu trộn. Các tác giả áp dụng kết quả tìm được trong việc chứng minh sự tồn tại nghiệm của lóp các bài toán giá trị biên tuần hoàn. Tiếp nối kết quả này, nhiều tác giả khác như V. Lakshniikantham và L. Ciric ([S3]), N. V. Luông và N. X. Thuan ([B3j), V. Berinde ([U2Ị LL3Ị). đã mỏ rộng và chứng minh nhiều kết quả khác cho loại ánh xạ này. Các kết quả thu được đã được các tác giả áp dụng vào việc chứng minh sự tồn tại nghiệm của một số lóp phương trình tích phân phi tuyến. Trong phần này, chúng tôi phát biểu và chứng minh một số định lý điểm bất động bộ đôi cho ánh xạ kiểu F-CO suy rộng trong các

pdf115 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 24/01/2022 | Lượt xem: 484 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Định lý điểm bất động cho một số ánh xạ CO suy rộng trên các không gian kiểu mêtric và ứng dụng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_dinh_ly_diem_bat_dong_cho_mot_so_anh_xa_co_suy_rong.pdf
Luận văn liên quan