Luận án Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản

Về chính sách thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu rau quả, hiện nay Việt Nam đang thực hiện đồng bộ nhiều chính sách về thu hút đầu tư nông nghiệp, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thuế, phí, tín dụng, khoa học công nghệ, khuyến khích liên kết giữa các nhà trong chuỗi ngành hàng. Tuy nhiên việc thực hiện các chính sách này hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế đặc biệt là về tính kịp thời và đáp ứng của các chính sách. 3) Các yếu tố cơ bản ảnh hưởng tới việc xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản là: Nhu cầu, tiềm năng thị trường của Nhật Bản; Năng lực của các đơn vị có sự tham gia xuất nhập khẩu rau quả; Chất lượng, thương hiệu của sản phẩm rau quả Việt Nam; Sự phát triển của khoa học công nghệ; Tiềm năng và lợi thế trong phát triển sản xuất rau quả của Việt Nam; Sự phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước trong xúc tiến thương mại cho xuất khẩu rau quả sang thị trường Nhật Bản; Phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ xuất khẩu. Qua kết quả chạy mô hình bằng phần mềm STATA cho thấy, cả 9 nhóm yếu tố ảnh hưởng đến kết quả xuất khẩu rau quả Việt Nam sang thị trường Nhật Bản đều có hệ số hồi qui riêng phần có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 1%, 5% và 10%

pdf256 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 28/01/2022 | Lượt xem: 210 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ối hợp của các cơ quan để các DN tiếp cận được với các SPH 3,23 0,93 chính sách 1 2. Phối hợp giữa các cơ quan trong việc hỗ trợ DN xây dựng SPH 3,18 0,94 vùng nguyên liệu phục vụ xuất khẩu 2 3. Phối hợp và hỗ trợ các DN tham gia các hội chợ xúc tiến SPH 3,10 0,88 thương mại vào Nhật Bản 3 4. Phối hợp của các cơ quan trong đàm phán mở rộng, đa dạng SPH 3,13 0,95 chủng loại sản phẩm XK vào Nhật Bản 4 5. Phối hợp giữa các cơ quan trong việc tháo gỡ những SPH 3,03 1,01 vướng mắc trong quá trình xuất khẩu 5 Cronbach’s Alpha 0,811 Đánh giá chung về kết quả xuất khẩu rau quả vào thị trường Nhật Bản 1. Hàng rau quả VN có năng lực cạnh tranh tại Nhật Bản DGC1 4,01 0,84 2. Hàng rau quả VN có kim ngạch xuất khẩu vào Nhật tốt DGC2 3,88 0,79 216 Độ lệch Ký Trung Chỉ tiêu chuẩn hiệu bình (STD) 3. Hàng rau quả VN xuất khẩu vào Nhật phát triển nhanh DGC3 3,76 0,75 4. Hàng rau quả VN thâm nhập được thị trường Nhật Bản DGC4 3,64 0,81 Phụ lục 4.18. Kiểm định KMO và Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,872 Approx. Chi-Square 10603,444 Bartlett's Test of Sphericity df 990 Sig. 0,000 Phụ lục 4.19. Các yêu cầu của Nhật Bản về tồn dư hóa chất trong rau quả Yêu cầu về tồn dư các hóa chất nông nghiệp trong các sản phẩm cũng được Nhật Bản kiểm soát rất chặt chẽ, trước khi được phép nhập khẩu vào Nhật. Trước khi các ký kết hợp đồng nhập khẩu sản phẩm vào Nhật thì các đối tác của Nhật Bản sẽ cử các chuyên gia sang Việt Nam đi thăm quan, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh của Việt Nam, lấy mẫu xét nghiệm các sản phẩm xem có đảm bảo tiêu chuẩn về các dư lượng hóa chất nông nghiệp trong sản phẩm hay không. Danh mục các hóa chất, dư lượng hóa chất trong các sản phẩm được phía Nhật Bản cung cấp cho các doanh nghiệp của Việt Nam là để làm theo. Hiện nay thị trường Nhật không như các thị trường khác là yêu cầu phía Việt Nam phải có các giấy chứng nhận thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ,), họ chỉ quan tâm đến chất lượng sản phẩm khi họ kiểm tra thực tế. Tuy các quy định này có vẻ dễ hơn các thị trường khác như Mỹ, EU, Úc, nhưng cơ bản lại khó hơn vì một Nhật sẽ thường xuyên kiểm tra dư lượng hóa chất trong sản phẩm, nếu các sản phẩm nào vượt quá quy định sẽ bị giám sát rất chặt chẽ. Nếu thực phẩm bị phát hiện vượt quá mức MRLs trong danh sách xác nhận được coi là vi phạm Luật Vệ sinh Thực phẩm và bị từ chối tại cảng và dẫn đến việc tăng cường giám sát (khoảng 30%) các hoạt động nhập khẩu loại hàng hóa từ quốc gia đó. Sau hai lần vi phạm MRLs cụ thể, sản phẩm đó có thể phải theo lệnh “yêu cầu giám định” rất tốn kém, bị giữ và kiểm tra 100%, do đó sẽ bị trì hoãn kéo dài tại cảng. Để trở về tình trạng giám sát bình thường sau một hành vi vi phạm, MHLW yêu cầu phải có hồ sơ 60 lần kiểm tra đạt kết quả sạch hoặc một năm không có hành vi vi phạm. Sau nhiều lần vi phạm, MHLW yêu cầu phải có 300 hồ sơ kiểm tra sạch và 2 năm không có hành vi vi phạm trước khi được loại bỏ lệnh “yêu cầu giám định” (100% bị giữ lại và kiểm tra). Đối với việc hàng hóa không có MRLs chính thức hoặc tạm thời, MHLW đã thiết lập giới hạn chung về dung sai cho phép tối đa là 0,01ppm với hầu hết các loại hóa chất. Thêm nữa, các sản phẩm xuất khẩu tươi hoặc đông lạnh sang Nhật Bản sẽ được chiếu xạ để loại bỏ các tác nhân gây bệnh từ thực phẩm và ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm ở nhiều nước, nhưng biện pháp chiếu xạ lại không được cho phép ở Nhật Bản, ngoại trừ trường hợp khoai tây có thể được chiếu xạ nhưng phải dán nhãn ghi rõ chiếu xạ. 217 Phụ lục 4.20. DRC và DRC/SER một số hàng mặt rau quả Việt Nam xuất khẩu sang Nhật Bản Đậu Đậu Ngô Bắc Ngô Tây tương TT Tiêu chí ĐVT Dứa Vải tương Bộ Nguyên Tây Bắc Bộ nguyên I Chi phí nội địa Nghìn Đồng 14177.3 22891.0 20625.9 16366.4 29096.7 35111.3 Chi phí sản 1 Nghìn Đồng 3708.8 12709.8 10444.7 5365.3 16315.3 22329.8 xuất 1.1 Chi phí về đất Nghìn Đồng 487.2 3761.8 3611.3 1827.0 5955.6 10720.0 Chi phí máy 1.2 Nghìn Đồng 146.2 451.4 361.1 0.0 893.3 1072.0 móc làm đất Chi phí tưới 1.3 nước và chăm Nghìn Đồng 0.0 225.7 192.6 182.7 297.8 321.6 sóc 1.4 Phân bón Nghìn Đồng 755.2 1068.3 854.7 1522.5 1113.7 1336.4 Chi thuốc trừ 1.5 Nghìn Đồng 0.0 150.5 120.4 182.7 297.8 357.3 sâu Chi công lao 1.6 Nghìn Đồng 1047.5 2417.6 1597.0 1035.3 6700.0 7325.4 động 1.7 Chi khấu hao Nghìn Đồng 1242.4 4589.4 3671.5 341.0 967.8 1161.3 Chi phí vận 1.8 Nghìn Đồng 6.1 45.1 36.1 18.3 89.3 35.7 chuyển Chi phí thu 1.9 Nghìn Đồng 24.4 0.0 0.0 60.9 0.0 0.0 hoạch 1.1 Chi phí khác Nghìn Đồng 0.0 0.0 0.0 194.9 0.0 0.0 Chi phí chế 2 Nghìn Đồng 10468.5 10181.2 10181.2 11001.1 12781.4 12781.4 biến Chi phí tài 2.1 Nghìn Đồng 277.1 338.3 338.3 809.7 1029.8 1029.8 chính Chi phí bán 2.2 Nghìn Đồng 9191.4 8842.9 8842.9 9191.4 10751.6 10751.6 hàng Chi phí quản 2.3 lý doanh Nghìn Đồng 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 nghiệp Chi phí nhập II USD 0.0 0.0 0.0 0.0 194.0 194.0 khẩu Nhập khẩu 1 nguyên liệu USD 0.0 0.0 0.0 0.0 194.0 194.0 chính Nhập khẩu 2 USD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 phụ liệu 3 Khấu hao USD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 III Giá xuất khẩu USD 1900.0 1130.0 1130.0 1900.0 2200.0 2200.0 Nghìn IV DRC(I/(III-II)) 7.46 20.26 18.25 8.61 14.50 17.50 đồng/USD Nghìn V OER 23.20 23.20 23.20 23.20 23.20 23.20 đồng/USD Nghìn VI SER 27.84 27.84 27.84 27.84 27.84 27.84 đồng/USD VII DCR / SER Lần 0.27 0.73 0.66 0.31 0.52 0.63 218 Phụ lục 4.21. Công thức chọn mẫu N n = 1+N∗ e2 Trong đó n: là số mẫu được chọn để phỏng vấn, điều tra N là tổng số quan sát e là sai số cho phép (thường là 1%, 5% và 10%) Áp dụng công thức trên để tính số lượng các doanh nghiệp để khảo sát là. Có tổng số doanh nghiệp xuất khẩu rau quả sang Nhật Bản là 251 Doanh nghiệp và sai số cho phép là 10% N 251 n= = = 71,5 1+N∗e2 1+251∗ 0.12 Phụ lục 4.22. Một số mặt hàng rau quả xuất khẩu chính của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản (2016-2018) Rau, củ thân cây có thể Trái cây và vỏ có Rau chế biến Quả chế biến ăn được (HS 07) thể ăn được (HS 08) (HS 20) (HS 20) Nhóm củ, mộc nhĩ và Hạt điều, thanh long, Hỗn hợp rau chế Hạt điều, hạnh nhân, nấm, đậu bắp, đậu đũa, ớt, xoài, chuối, dừa, biến, rau chân vịt, mứt và ô mai các loại, cà rốt, bầu bí, ngô/bắp cắt chanh leo, cam quýt, ngô ngọt, đậu tương nha đam. Các loại khúc, đông lạnh, cà tím, mít, dứa, sầu riêng và rau, các loại rau muối nước quả ép, các sản rau muối, bắp cải dưa các loại (cà, kiệu, dưa leo..), phẩm chế biến 219 Phụ lục 5. Kết quả chạy mô hình EFA bằng phần mềm SPSS * Encoding: UTF-8. RELIABILITY /VARIABLES= NCTM1 NCTM2 NCTM3 NCTM4 NCTM5 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA /SUMMARY=TOTAL. Reliability Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N % Cases Valid 308 100.0 Excludeda 0 .0 Total 308 100.0 a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .780 5 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha if Deleted Item Deleted Total Correlation Item Deleted NCTN1 13.94 5.142 .550 .741 NCTN2 13.99 5.101 .539 .745 NCTN3 14.06 5.560 .524 .750 NCTN4 13.95 4.974 .587 .728 NCTN5 13.99 5.140 .575 .732 RELIABILITY /VARIABLES= RCTM1 RCTM2 RCTM3 RCTM4 RCTM5 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA /SUMMARY=TOTAL. Reliability Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N % Cases Valid 308 100.0 Excludeda 0 .0 Total 308 100.0 220 a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .874 5 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha if Deleted Item Deleted Total Correlation Item Deleted RCTM1 11.56 5.941 .743 .838 RCTM2 11.40 6.274 .705 .847 RCTM3 11.34 6.524 .676 .854 RCTM4 11.41 6.418 .743 .838 RCTM5 11.56 6.892 .656 .859 RELIABILITY /VARIABLES= LTSX1 LTSX2 LTSX3 LTSX4 LTSX5 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA /SUMMARY=TOTAL. Reliability Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N % Cases Valid 308 100.0 Excludeda 0 .0 Total 308 100.0 a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .915 5 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha if Deleted Item Deleted Total Correlation Item Deleted LTSX1 15.62 13.930 .711 .915 LTSX2 15.20 14.741 .794 .894 LTSX3 15.33 15.024 .807 .893 LTSX4 15.31 14.098 .841 .884 LTSX5 15.33 14.430 .789 .895 RELIABILITY /VARIABLES= CL1 CL2 CL3 CL4 CL5 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA 221 /SUMMARY=TOTAL. Reliability Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N % Cases Valid 308 100.0 Excludeda 0 .0 Total 308 100.0 a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .901 5 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha if Deleted Item Deleted Total Correlation Item Deleted CL1 14.59 6.437 .796 .869 CL2 14.62 6.503 .856 .857 CL3 14.79 6.615 .647 .907 CL4 14.70 6.958 .761 .878 CL5 14.74 7.001 .737 .883 RELIABILITY /VARIABLES= CSHT1 CSHT2 CSHT3 CSHT4 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA /SUMMARY=TOTAL. Reliability Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N % Cases Valid 308 100.0 Excludeda 0 .0 Total 308 100.0 a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 222 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .927 4 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha if Deleted Item Deleted Total Correlation Item Deleted CSHT1 12.66 5.112 .854 .897 CSHT2 12.62 5.156 .856 .897 CSHT3 12.74 5.333 .791 .918 CSHT4 12.62 4.993 .822 .908 RELIABILITY /VARIABLES= KHCN1 KHCN2 KHCN3 KHCN4 KHCN5 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA /SUMMARY=TOTAL. Reliability Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N % Cases Valid 308 100.0 Excludeda 0 .0 Total 308 100.0 a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .933 5 Item-Total Statistics Corrected Item- Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Total Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted KHCN1 17.23 6.593 .840 .914 KHCN2 17.05 7.040 .831 .918 KHCN3 17.19 6.661 .855 .912 KHCN4 17.34 6.415 .846 .914 KHCN5 17.45 6.860 .752 .931 223 RELIABILITY /VARIABLES= NL1 NL2 NL3 NL4 NL5 NL6 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA /SUMMARY=TOTAL. Reliability Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N % Cases Valid 308 100.0 Excludeda 0 .0 Total 308 100.0 a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .892 6 Item-Total Statistics Corrected Item- Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Total Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted NL1 17.44 12.716 .743 .867 NL2 17.58 13.339 .738 .870 NL3 17.48 12.700 .698 .875 NL4 17.76 12.846 .727 .870 NL5 17.64 13.546 .741 .870 NL6 17.51 12.518 .655 .884 RELIABILITY /VARIABLES= NLDT1 NLDT2 NLDT3 NLDT4 NLDT5 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA /SUMMARY=TOTAL. Reliability Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary 224 N % Cases Valid 308 100.0 Excludeda 0 .0 Total 308 100.0 a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .977 5 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha if Deleted Item Deleted Total Correlation Item Deleted NLDT1 16.94 8.863 .930 .971 NLDT2 16.92 8.772 .956 .967 NLDT3 16.92 8.752 .929 .971 NLDT4 16.93 8.890 .927 .971 NLDT5 16.94 8.841 .913 .974 RELIABILITY /VARIABLES= SPH1 SPH2 SPH3 SPH4 SPH5 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA /SUMMARY=TOTAL. Reliability Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N % Cases Valid 308 100.0 Excludeda 0 .0 Total 308 100.0 a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .811 5 Item-Total Statistics 225 Scale Mean if Item Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha if Deleted Item Deleted Total Correlation Item Deleted SPH1 11.98 9.169 .712 .739 SPH2 12.16 9.837 .547 .790 SPH3 12.16 10.080 .594 .776 SPH4 12.14 9.589 .639 .762 SPH5 12.22 10.194 .509 .801 RELIABILITY /VARIABLES= DGC1 DGC2 DGC3 DGC4 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA /SUMMARY=TOTAL. Reliability Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N % Cases Valid 308 100.0 Excludeda 0 .0 Total 308 100.0 a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .802 4 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha if Deleted Item Deleted Total Correlation Item Deleted DGC1 11.89 3.936 .692 .716 DGC2 12.00 4.375 .495 .808 DGC3 12.12 3.791 .705 .707 DGC4 12.31 3.974 .582 .770 226 FACTOR /VARIABLES= NCTM1 NCTM2 NCTM3 NCTM4 NCTM5 SPH1 SPH2 SPH3 SPH4 SPH5 NL1 NL2 NL3 NL4 NL5 NL6 CL1 CL2 CL3 CL4 CL5 NLDT1 NLDT2 NLDT3 NLDT4 NLDT5 KHCN1 KHCN2 KHCN3 KHCN4 KHCN5 LTSX1 LTSX2 LTSX3 LTSX4 LTSX5 CSHT1 CSHT2 CSHT3 CSHT4 RCTM1 RCTM2 RCTM3 RCTM4 RCTM5 /MISSING LISTWISE /ANALYSIS NCTM1 NCTM2 NCTM3 NCTM4 NCTM5 SPH1 SPH2 SPH3 SPH4 SPH5 NL1 NL2 NL3 NL4 NL5 NL6 CL1 CL2 CL3 CL4 CL5 NLDT1 NLDT2 NLDT3 NLDT4 NLDT5 KHCN1 KHCN2 KHCN3 KHCN4 KHCN5 LTSX1 LTSX2 LTSX3 LTSX4 LTSX5 CSHT1 CSHT2 CSHT3 CSHT4 RCTM1 RCTM2 RCTM3 RCTM4 RCTM5 /PRINT INITIAL KMO AIC EXTRACTION ROTATION FSCORE /FORMAT SORT BLANK(.30) /CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25) /EXTRACTION PC /CRITERIA ITERATE(25) /ROTATION VARIMAX /METHOD=CORRELATION. Factor Analysis KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .872 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 10603.444 df 990 Sig. .000 227 Anti-image Matrices NCTM1 NCTM2 NCTM3 NCTM4 NCTM5 SPH1 SPH2 SPH3 SPH4 SPH5 NL1 NL2 NL3 NL4 NL5 NL6 CL1 CL2 CL3 CL4 CL5 Anti-image NCTM1 0.61 -0.10 -0.06 -0.09 -0.12 0.00 -0.03 -0.01 0.03 -0.08 -0.07 0.01 0.03 0.01 0.02 -0.05 -0.01 0.02 -0.01 0.01 -0.02 Covariance NCTM2 -0.10 0.55 -0.24 -0.04 -0.03 -0.05 0.01 0.01 0.02 0.03 -0.02 0.03 0.04 -0.04 0.03 -0.07 -0.02 0.03 -0.01 -0.01 -0.04 NCTM3 -0.06 -0.24 0.58 -0.04 -0.05 0.08 0.02 -0.05 -0.03 -0.01 0.03 -0.01 -0.02 0.02 -0.02 0.00 -0.02 0.00 0.05 0.01 0.02 NCTM4 -0.09 -0.04 -0.04 0.48 -0.24 -0.04 0.03 0.03 0.02 0.04 -0.02 -0.04 0.03 0.03 -0.02 0.02 -0.01 0.01 0.01 -0.01 0.03 NCTM5 -0.12 -0.03 -0.05 -0.24 0.51 -0.01 0.00 0.02 -0.01 0.01 0.05 0.02 -0.05 -0.03 -0.02 0.02 0.03 -0.02 -0.04 0.00 0.01 SPH1 0.00 -0.05 0.08 -0.04 -0.01 0.38 -0.16 -0.19 -0.16 0.02 -0.01 -0.02 0.01 0.02 -0.02 0.03 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 SPH2 -0.03 0.01 0.02 0.03 0.00 -0.16 0.54 -0.06 0.01 -0.06 -0.02 -0.01 -0.04 0.03 0.06 0.01 0.01 0.00 0.03 0.03 -0.03 SPH3 -0.01 0.01 -0.05 0.03 0.02 -0.19 -0.06 0.52 -0.01 -0.06 0.01 0.04 -0.05 -0.06 0.05 0.01 -0.03 0.01 -0.02 -0.01 0.02 SPH4 0.03 0.02 -0.03 0.02 -0.01 -0.16 0.01 -0.01 0.48 -0.24 0.00 0.00 -0.02 -0.01 0.00 0.04 0.00 -0.01 0.00 0.03 -0.01 SPH5 -0.08 0.03 -0.01 0.04 0.01 0.02 -0.06 -0.06 -0.24 0.58 0.01 -0.01 0.01 0.02 0.01 -0.04 -0.02 0.02 0.01 -0.03 0.03 NL1 -0.07 -0.02 0.03 -0.02 0.05 -0.01 -0.02 0.01 0.00 0.01 0.37 -0.10 -0.10 -0.07 -0.07 0.00 0.01 -0.01 -0.01 -0.03 0.03 NL2 0.01 0.03 -0.01 -0.04 0.02 -0.02 -0.01 0.04 0.00 -0.01 -0.10 0.39 -0.08 -0.07 -0.04 -0.07 0.02 -0.02 -0.01 0.04 -0.01 NL3 0.03 0.04 -0.02 0.03 -0.05 0.01 -0.04 -0.05 -0.02 0.01 -0.10 -0.08 0.41 -0.05 -0.05 -0.07 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 NL4 0.01 -0.04 0.02 0.03 -0.03 0.02 0.03 -0.06 -0.01 0.02 -0.07 -0.07 -0.05 0.42 -0.11 -0.05 0.00 0.00 0.01 -0.01 0.00 228 NL5 0.02 0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 0.06 0.05 0.00 0.01 -0.07 -0.04 -0.05 -0.11 0.36 -0.10 -0.05 0.02 0.02 0.02 -0.01 NL6 -0.05 -0.07 0.00 0.02 0.02 0.03 0.01 0.01 0.04 -0.04 0.00 -0.07 -0.07 -0.05 -0.10 0.46 0.02 0.00 -0.03 -0.01 0.02 CL1 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 0.03 0.00 0.01 -0.03 0.00 -0.02 0.01 0.02 0.00 0.00 -0.05 0.02 0.23 -0.13 -0.04 -0.01 -0.05 CL2 0.02 0.03 0.00 0.01 -0.02 0.00 0.00 0.01 -0.01 0.02 -0.01 -0.02 0.01 0.00 0.02 0.00 -0.13 0.20 -0.05 -0.08 -0.05 CL3 -0.01 -0.01 0.05 0.01 -0.04 0.01 0.03 -0.02 0.00 0.01 -0.01 -0.01 0.01 0.01 0.02 -0.03 -0.04 -0.05 0.48 -0.08 -0.02 CL4 0.01 -0.01 0.01 -0.01 0.00 0.00 0.03 -0.01 0.03 -0.03 -0.03 0.04 0.00 -0.01 0.02 -0.01 -0.01 -0.08 -0.08 0.37 -0.11 CL5 -0.02 -0.04 0.02 0.03 0.01 0.01 -0.03 0.02 -0.01 0.03 0.03 -0.01 0.00 0.00 -0.01 0.02 -0.05 -0.05 -0.02 -0.11 0.40 NLDT1 0.01 -0.01 0.01 0.00 -0.01 0.01 -0.01 0.00 -0.01 0.02 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.01 -0.01 -0.01 0.01 -0.01 0.00 0.01 NLDT2 0.01 -0.01 -0.01 0.01 0.01 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 NLDT3 -0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 0.02 0.00 0.01 -0.01 -0.01 0.01 0.01 0.02 -0.03 0.00 NLDT4 0.00 0.01 0.02 -0.02 0.00 -0.01 0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.01 -0.01 -0.01 0.01 0.01 -0.01 0.00 -0.02 0.02 -0.01 NLDT5 -0.01 -0.02 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02 -0.01 0.01 -0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 KHCN1 0.04 0.01 0.01 -0.02 -0.01 0.00 -0.01 0.02 0.01 0.00 -0.02 -0.01 0.03 0.01 -0.02 -0.01 0.02 0.00 -0.04 0.00 -0.01 KHCN2 -0.03 -0.04 0.01 0.02 0.03 0.02 -0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.00 -0.03 0.03 0.01 -0.03 0.02 0.01 -0.02 0.03 -0.01 0.02 KHCN3 0.01 0.00 -0.01 -0.03 0.01 0.01 -0.02 -0.02 0.00 0.01 0.01 0.02 -0.02 0.00 0.01 -0.02 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.01 KHCN4 -0.03 0.00 0.01 0.01 -0.01 0.01 0.02 -0.01 -0.02 0.00 -0.02 -0.01 0.02 0.00 0.00 0.02 -0.01 0.00 0.02 0.01 0.00 KHCN5 0.02 0.03 -0.05 0.02 -0.04 -0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 -0.05 0.01 0.02 -0.05 -0.02 0.00 0.03 -0.01 -0.01 LTSX1 0.03 -0.01 0.01 0.01 -0.05 0.04 -0.08 -0.03 0.00 0.04 -0.02 0.04 0.01 -0.01 -0.02 0.01 0.00 0.00 0.03 -0.01 0.03 LTSX2 -0.02 0.01 0.05 -0.04 0.01 0.01 0.04 -0.05 -0.01 0.03 0.02 -0.01 -0.02 0.01 0.00 0.00 0.02 0.00 0.02 -0.02 -0.04 LTSX3 -0.02 -0.04 -0.04 -0.02 0.02 -0.02 -0.02 0.02 0.03 -0.04 0.03 -0.02 0.00 -0.01 -0.01 0.03 -0.01 0.00 -0.03 0.00 0.03 LTSX4 0.02 0.03 -0.02 0.03 -0.03 -0.03 0.00 0.05 -0.01 0.00 -0.02 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 -0.01 -0.01 0.01 0.01 LTSX5 -0.01 0.01 -0.01 -0.01 0.03 0.02 0.02 -0.02 0.00 -0.01 0.00 0.01 -0.01 0.00 0.01 -0.02 0.00 0.01 -0.04 0.02 -0.03 CSHT1 0.02 0.04 0.00 -0.03 -0.01 -0.02 0.03 0.01 0.00 0.00 -0.02 0.01 -0.02 0.01 0.04 -0.01 -0.01 0.01 0.00 0.01 -0.01 CSHT2 -0.02 -0.01 0.01 0.02 0.02 0.00 0.00 0.02 0.01 -0.01 0.03 0.00 -0.02 -0.01 -0.01 0.01 -0.01 0.00 -0.03 0.02 0.00 CSHT3 0.01 -0.02 -0.02 -0.02 0.01 0.00 -0.04 0.00 0.02 -0.05 0.03 0.00 0.00 0.02 -0.07 0.01 0.04 -0.01 -0.01 -0.02 0.00 CSHT4 0.00 0.00 -0.02 -0.03 0.01 -0.01 0.01 0.00 -0.02 0.03 -0.02 -0.02 0.02 -0.02 0.04 0.01 0.02 0.00 -0.03 0.00 -0.02 RCTM1 0.01 0.04 -0.04 -0.02 0.00 0.00 0.04 0.01 0.01 -0.04 -0.02 0.02 0.01 0.00 0.03 -0.03 0.03 -0.03 -0.01 0.05 -0.02 RCTM2 0.01 0.01 0.00 0.01 0.03 -0.01 0.02 -0.01 -0.02 0.03 0.01 0.00 -0.01 0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.02 -0.01 0.01 RCTM3 -0.03 0.01 0.01 0.04 -0.04 -0.02 -0.01 0.03 0.02 0.02 0.00 -0.05 0.02 0.01 0.02 0.00 -0.01 0.02 -0.05 -0.01 -0.01 RCTM4 0.01 -0.02 0.01 -0.03 0.02 0.02 -0.01 -0.03 0.02 -0.03 -0.01 0.01 -0.04 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 -0.02 -0.02 0.00 RCTM5 0.03 -0.02 0.00 0.05 -0.02 0.02 -0.04 0.00 -0.02 0.04 0.00 0.03 0.02 0.00 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.06 -0.01 0.01 Anti-image NCTM1 .775a -0.18 -0.10 -0.17 -0.21 0.00 -0.05 -0.02 0.06 -0.14 -0.14 0.02 0.06 0.03 0.05 -0.10 -0.03 0.06 -0.01 0.02 -0.03 Correlation NCTM2 -0.18 .702a -0.43 -0.08 -0.06 -0.11 0.03 0.02 0.04 0.04 -0.04 0.06 0.09 -0.08 0.08 -0.14 -0.05 0.09 -0.02 -0.03 -0.08 NCTM3 -0.10 -0.43 .713a -0.08 -0.08 0.16 0.03 -0.09 -0.05 -0.01 0.06 -0.01 -0.04 0.04 -0.04 0.00 -0.05 0.01 0.10 0.03 0.04 a 229 NCTM4 -0.17 -0.08 -0.08 .723 -0.48 -0.08 0.07 0.07 0.04 0.07 -0.05 -0.09 0.07 0.07 -0.04 0.05 -0.03 0.04 0.03 -0.03 0.06 NCTM5 -0.21 -0.06 -0.08 -0.48 .688a -0.03 0.00 0.03 -0.03 0.03 0.11 0.04 -0.10 -0.06 -0.06 0.04 0.09 -0.07 -0.08 0.00 0.02 SPH1 0.00 -0.11 0.16 -0.08 -0.03 .691a -0.36 -0.43 -0.37 0.05 -0.04 -0.05 0.03 0.04 -0.06 0.06 0.01 -0.01 0.03 -0.01 0.02 SPH2 -0.05 0.03 0.03 0.07 0.00 -0.36 .766a -0.10 0.02 -0.10 -0.06 -0.03 -0.08 0.06 0.15 0.01 0.03 0.01 0.05 0.06 -0.06 SPH3 -0.02 0.02 -0.09 0.07 0.03 -0.43 -0.10 .726a -0.02 -0.12 0.01 0.10 -0.12 -0.13 0.11 0.02 -0.08 0.03 -0.04 -0.02 0.05 SPH4 0.06 0.04 -0.05 0.04 -0.03 -0.37 0.02 -0.02 .721a -0.46 0.01 0.00 -0.05 -0.02 0.00 0.08 0.00 -0.04 0.00 0.07 -0.03 SPH5 -0.14 0.04 -0.01 0.07 0.03 0.05 -0.10 -0.12 -0.46 .682a 0.02 -0.03 0.03 0.03 0.03 -0.08 -0.06 0.05 0.02 -0.06 0.07 NL1 -0.14 -0.04 0.06 -0.05 0.11 -0.04 -0.06 0.01 0.01 0.02 .848a -0.27 -0.27 -0.18 -0.20 -0.01 0.03 -0.02 -0.03 -0.07 0.07 NL2 0.02 0.06 -0.01 -0.09 0.04 -0.05 -0.03 0.10 0.00 -0.03 -0.27 .860a -0.20 -0.18 -0.11 -0.17 0.05 -0.08 -0.01 0.10 -0.03 NL3 0.06 0.09 -0.04 0.07 -0.10 0.03 -0.08 -0.12 -0.05 0.03 -0.27 -0.20 .844a -0.12 -0.13 -0.17 0.01 0.02 0.01 -0.01 0.00 NL4 0.03 -0.08 0.04 0.07 -0.06 0.04 0.06 -0.13 -0.02 0.03 -0.18 -0.18 -0.12 .885a -0.28 -0.11 0.00 0.02 0.02 -0.01 -0.01 NL5 0.05 0.08 -0.04 -0.04 -0.06 -0.06 0.15 0.11 0.00 0.03 -0.20 -0.11 -0.13 -0.28 .813a -0.25 -0.19 0.09 0.05 0.05 -0.03 NL6 -0.10 -0.14 0.00 0.05 0.04 0.06 0.01 0.02 0.08 -0.08 -0.01 -0.17 -0.17 -0.11 -0.25 .881a 0.06 -0.01 -0.06 -0.03 0.04 CL1 -0.03 -0.05 -0.05 -0.03 0.09 0.01 0.03 -0.08 0.00 -0.06 0.03 0.05 0.01 0.00 -0.19 0.06 .781a -0.62 -0.12 -0.02 -0.17 CL2 0.06 0.09 0.01 0.04 -0.07 -0.01 0.01 0.03 -0.04 0.05 -0.02 -0.08 0.02 0.02 0.09 -0.01 -0.62 .786a -0.17 -0.30 -0.18 CL3 -0.01 -0.02 0.10 0.03 -0.08 0.03 0.05 -0.04 0.00 0.02 -0.03 -0.01 0.01 0.02 0.05 -0.06 -0.12 -0.17 .867a -0.18 -0.05 CL4 0.02 -0.03 0.03 -0.03 0.00 -0.01 0.06 -0.02 0.07 -0.06 -0.07 0.10 -0.01 -0.01 0.05 -0.03 -0.02 -0.30 -0.18 .851a -0.30 CL5 -0.03 -0.08 0.04 0.06 0.02 0.02 -0.06 0.05 -0.03 0.07 0.07 -0.03 0.00 -0.01 -0.03 0.04 -0.17 -0.18 -0.05 -0.30 .876a NLDT1 0.03 -0.03 0.02 0.00 -0.04 0.03 -0.03 -0.02 -0.06 0.09 0.03 -0.06 0.04 0.02 0.04 -0.06 -0.05 0.04 -0.03 0.01 0.04 NLDT2 0.04 -0.03 -0.05 0.08 0.03 -0.04 0.01 0.01 0.04 0.01 0.02 0.00 0.00 -0.06 0.01 0.02 0.05 -0.04 0.02 -0.02 0.00 NLDT3 -0.08 0.08 -0.01 0.01 -0.01 0.04 0.05 -0.03 -0.05 0.00 -0.05 0.10 0.00 0.03 -0.04 -0.05 0.03 0.05 0.10 -0.13 -0.02 NLDT4 0.01 0.04 0.07 -0.10 0.00 -0.03 0.03 0.04 0.00 -0.06 -0.07 0.03 -0.06 -0.03 0.03 0.04 -0.04 0.00 -0.09 0.12 -0.07 NLDT5 -0.04 -0.06 0.02 0.04 0.03 -0.02 0.00 -0.01 0.09 -0.05 0.05 -0.07 0.04 0.04 -0.01 0.00 -0.05 0.01 0.01 0.02 0.05 KHCN1 0.10 0.03 0.04 -0.05 -0.04 0.00 -0.04 0.05 0.02 0.00 -0.07 -0.02 0.11 0.03 -0.07 -0.03 0.09 0.01 -0.12 0.00 -0.04 KHCN2 -0.08 -0.12 0.03 0.08 0.09 0.06 -0.06 -0.05 -0.04 0.01 0.00 -0.11 0.12 0.04 -0.11 0.07 0.07 -0.11 0.09 -0.02 0.06 KHCN3 0.03 -0.01 -0.03 -0.10 0.02 0.03 -0.05 -0.06 -0.01 0.02 0.03 0.06 -0.07 0.01 0.03 -0.06 -0.02 0.01 -0.04 -0.01 0.05 KHCN4 -0.07 0.01 0.04 0.04 -0.03 0.04 0.06 -0.04 -0.05 0.00 -0.05 -0.02 0.07 0.00 0.00 0.05 -0.05 0.01 0.07 0.04 -0.01 KHCN5 0.05 0.08 -0.12 0.04 -0.10 -0.02 0.04 0.01 0.01 -0.01 0.08 0.09 -0.14 0.03 0.06 -0.12 -0.08 0.01 0.07 -0.04 -0.03 LTSX1 0.05 -0.01 0.02 0.02 -0.10 0.11 -0.17 -0.06 0.00 0.07 -0.05 0.09 0.02 -0.03 -0.06 0.03 -0.01 -0.01 0.06 -0.02 0.08 LTSX2 -0.06 0.02 0.11 -0.10 0.04 0.04 0.11 -0.12 -0.04 0.07 0.07 -0.02 -0.07 0.04 -0.01 0.00 0.06 0.01 0.06 -0.07 -0.11 LTSX3 -0.04 -0.11 -0.09 -0.05 0.06 -0.06 -0.05 0.05 0.10 -0.09 0.08 -0.05 -0.01 -0.03 -0.03 0.08 -0.06 -0.01 -0.09 0.01 0.11 LTSX4 0.06 0.08 -0.04 0.08 -0.08 -0.09 -0.01 0.14 -0.02 0.00 -0.08 0.02 0.02 0.01 0.04 0.02 0.04 -0.04 -0.03 0.03 0.03 LTSX5 -0.03 0.02 -0.03 -0.02 0.08 0.06 0.06 -0.06 -0.01 -0.03 0.00 0.02 -0.04 -0.01 0.02 -0.04 0.00 0.06 -0.10 0.05 -0.09 CSHT1 0.06 0.12 -0.01 -0.10 -0.02 -0.08 0.08 0.02 0.02 -0.01 -0.08 0.05 -0.07 0.04 0.15 -0.05 -0.04 0.05 0.01 0.05 -0.04 230 CSHT2 -0.07 -0.04 0.03 0.07 0.05 0.01 0.01 0.05 0.03 -0.03 0.09 0.02 -0.07 -0.05 -0.02 0.03 -0.06 0.01 -0.09 0.06 0.00 CSHT3 0.02 -0.04 -0.04 -0.04 0.02 0.00 -0.09 0.01 0.04 -0.12 0.08 -0.01 -0.01 0.07 -0.22 0.04 0.14 -0.04 -0.03 -0.07 -0.01 CSHT4 0.01 0.01 -0.05 -0.08 0.02 -0.03 0.03 -0.01 -0.06 0.09 -0.07 -0.07 0.05 -0.07 0.13 0.04 0.06 -0.01 -0.09 0.02 -0.05 RCTM1 0.01 0.09 -0.08 -0.05 0.01 0.00 0.10 0.02 0.01 -0.08 -0.06 0.04 0.03 -0.01 0.09 -0.07 0.11 -0.11 -0.03 0.13 -0.05 RCTM2 0.02 0.01 0.01 0.02 0.06 -0.04 0.04 -0.02 -0.05 0.07 0.02 -0.01 -0.02 0.03 -0.03 -0.02 0.00 -0.01 0.05 -0.03 0.02 RCTM3 -0.06 0.03 0.02 0.08 -0.08 -0.05 -0.01 0.05 0.05 0.03 -0.01 -0.11 0.05 0.02 0.04 0.00 -0.03 0.08 -0.10 -0.02 -0.03 RCTM4 0.01 -0.06 0.01 -0.07 0.04 0.06 -0.03 -0.07 0.04 -0.06 -0.02 0.03 -0.10 0.03 -0.01 -0.01 0.01 0.03 -0.04 -0.05 0.01 RCTM5 0.06 -0.04 0.00 0.10 -0.03 0.04 -0.08 0.00 -0.05 0.08 0.01 0.07 0.05 -0.01 -0.07 -0.04 -0.02 0.00 0.14 -0.03 0.01 Anti-image Matrices NLDT NLDT NLDT NLDT NLDT KHCN KHCN KHCN KHCN KHCN LTSX LTSX LTSX LTSX LTSX CSHT CSHT CSHT CSHT RCTM RCTM RCTM RCTM RCTM 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 Anti- NCTM1 0.01 0.01 -0.02 0.00 -0.01 0.04 -0.03 0.01 -0.03 0.02 0.03 -0.02 -0.02 0.02 -0.01 0.02 -0.02 0.01 0.00 0.01 0.01 -0.03 0.01 0.03 image NCTM2 -0.01 -0.01 0.02 0.01 -0.02 0.01 -0.04 0.00 0.00 0.03 -0.01 0.01 -0.04 0.03 0.01 0.04 -0.01 -0.02 0.00 0.04 0.01 0.01 -0.02 -0.02 Covarianc NCTM3 0.01 -0.01 0.00 0.02 0.00 0.01 0.01 -0.01 0.01 -0.05 0.01 0.05 -0.04 -0.02 -0.01 0.00 0.01 -0.02 -0.02 -0.04 0.00 0.01 0.01 0.00 e NCTM4 0.00 0.01 0.00 -0.02 0.01 -0.02 0.02 -0.03 0.01 0.02 0.01 -0.04 -0.02 0.03 -0.01 -0.03 0.02 -0.02 -0.03 -0.02 0.01 0.04 -0.03 0.05 NCTM5 -0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 -0.01 0.03 0.01 -0.01 -0.04 -0.05 0.01 0.02 -0.03 0.03 -0.01 0.02 0.01 0.01 0.00 0.03 -0.04 0.02 -0.02 SPH1 0.01 -0.01 0.01 -0.01 0.00 0.00 0.02 0.01 0.01 -0.01 0.04 0.01 -0.02 -0.03 0.02 -0.02 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.01 -0.02 0.02 0.02 SPH2 -0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 0.02 0.02 -0.08 0.04 -0.02 0.00 0.02 0.03 0.00 -0.04 0.01 0.04 0.02 -0.01 -0.01 -0.04 SPH3 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.02 -0.02 -0.02 -0.01 0.00 -0.03 -0.05 0.02 0.05 -0.02 0.01 0.02 0.00 0.00 0.01 -0.01 0.03 -0.03 0.00 SPH4 -0.01 0.01 -0.01 0.00 0.02 0.01 -0.01 0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.01 0.03 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 -0.02 0.01 -0.02 0.02 0.02 -0.02 SPH5 0.02 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.04 0.03 -0.04 0.00 -0.01 0.00 -0.01 -0.05 0.03 -0.04 0.03 0.02 -0.03 0.04 NL1 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.01 -0.02 0.00 0.01 -0.02 0.03 -0.02 0.02 0.03 -0.02 0.00 -0.02 0.03 0.03 -0.02 -0.02 0.01 0.00 -0.01 0.00 NL2 -0.01 0.00 0.02 0.01 -0.02 -0.01 -0.03 0.02 -0.01 0.03 0.04 -0.01 -0.02 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 -0.02 0.02 0.00 -0.05 0.01 0.03 NL3 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.03 0.03 -0.02 0.02 -0.05 0.01 -0.02 0.00 0.01 -0.01 -0.02 -0.02 0.00 0.02 0.01 -0.01 0.02 -0.04 0.02 231 NL4 0.00 -0.01 0.01 -0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 -0.01 0.01 -0.01 0.00 0.00 0.01 -0.01 0.02 -0.02 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 -0.01 0.01 0.00 -0.02 -0.03 0.01 0.00 0.02 -0.02 0.00 -0.01 0.01 0.01 0.04 -0.01 -0.07 0.04 0.03 -0.01 0.02 0.00 -0.03 NL5 NL6 -0.01 0.00 -0.01 0.01 0.00 -0.01 0.02 -0.02 0.02 -0.05 0.01 0.00 0.03 0.01 -0.02 -0.01 0.01 0.01 0.01 -0.03 -0.01 0.00 0.00 -0.02 CL1 -0.01 0.01 0.01 -0.01 -0.01 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.02 0.00 0.02 -0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.04 0.02 0.03 0.00 -0.01 0.00 -0.01 CL2 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.03 0.00 0.02 0.01 0.00 CL3 -0.01 0.00 0.02 -0.02 0.00 -0.04 0.03 -0.01 0.02 0.03 0.03 0.02 -0.03 -0.01 -0.04 0.00 -0.03 -0.01 -0.03 -0.01 0.02 -0.05 -0.02 0.06 CL4 0.00 0.00 -0.03 0.02 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.01 -0.01 -0.01 -0.02 0.00 0.01 0.02 0.01 0.02 -0.02 0.00 0.05 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 CL5 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.01 -0.01 0.02 0.01 0.00 -0.01 0.03 -0.04 0.03 0.01 -0.03 -0.01 0.00 0.00 -0.02 -0.02 0.01 -0.01 0.00 0.01 NLDT1 0.08 -0.04 -0.02 -0.02 0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.03 0.00 0.01 0.01 -0.02 0.03 0.01 -0.01 NLDT2 -0.04 0.06 -0.02 -0.01 -0.03 0.01 0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.02 0.00 -0.02 0.01 -0.01 0.01 -0.01 0.02 -0.02 -0.02 0.02 NLDT3 -0.02 -0.02 0.11 -0.03 -0.03 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02 0.03 0.00 -0.02 0.00 0.02 -0.01 0.01 -0.03 0.00 0.01 -0.02 -0.01 0.03 NLDT4 -0.02 -0.01 -0.03 0.11 -0.04 0.03 -0.02 -0.02 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.01 -0.01 0.02 0.00 0.02 0.02 -0.02 0.00 -0.01 0.02 0.02 -0.05 NLDT5 0.01 -0.03 -0.03 -0.04 0.12 -0.04 -0.01 0.03 0.00 -0.01 -0.02 -0.01 0.01 -0.01 0.00 0.00 0.01 -0.03 0.01 0.00 -0.03 0.01 0.00 0.01 KHCN1 -0.01 0.01 -0.01 0.03 -0.04 0.21 -0.05 -0.03 -0.07 -0.02 0.03 0.02 -0.03 0.01 -0.02 0.00 0.03 0.02 -0.05 -0.01 -0.01 0.01 0.05 -0.03 KHCN2 -0.01 0.02 0.00 -0.02 -0.01 -0.05 0.18 -0.08 0.00 -0.02 -0.01 -0.02 0.01 0.00 0.01 -0.04 -0.02 0.03 0.01 -0.01 0.05 -0.02 -0.04 0.03 KHCN3 0.00 -0.01 0.00 -0.02 0.03 -0.03 -0.08 0.18 -0.05 -0.01 0.04 0.00 0.03 -0.03 0.00 0.00 0.00 -0.03 0.02 0.01 -0.03 -0.01 0.01 0.02 KHCN4 0.01 -0.01 0.01 -0.01 0.00 -0.07 0.00 -0.05 0.23 -0.10 -0.01 0.02 -0.02 0.00 -0.01 0.02 0.00 -0.05 0.02 0.01 0.00 0.02 -0.05 0.01 KHCN5 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 -0.10 0.33 -0.02 0.02 -0.01 -0.01 0.01 0.00 -0.01 0.02 -0.03 0.01 -0.01 -0.06 0.04 0.02 LTSX1 0.00 0.00 0.02 -0.01 -0.02 0.03 -0.01 0.04 -0.01 -0.02 0.42 -0.03 -0.04 -0.08 -0.05 0.00 -0.01 0.02 -0.04 -0.02 0.03 -0.03 0.00 0.02 LTSX2 0.00 -0.01 0.03 -0.01 -0.01 0.02 -0.02 0.00 0.02 0.02 -0.03 0.28 -0.12 -0.04 -0.06 0.01 0.01 -0.02 -0.01 -0.04 0.04 0.01 0.00 0.00 LTSX3 0.00 -0.01 0.00 0.01 0.01 -0.03 0.01 0.03 -0.02 -0.01 -0.04 -0.12 0.26 -0.07 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.03 -0.03 0.00 0.01 -0.02 LTSX4 0.01 0.02 -0.02 -0.01 -0.01 0.01 0.00 -0.03 0.00 -0.01 -0.08 -0.04 -0.07 0.24 -0.12 -0.01 0.00 0.00 0.03 0.01 -0.01 0.00 0.01 -0.01 LTSX5 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 -0.02 0.01 0.00 -0.01 0.01 -0.05 -0.06 -0.01 -0.12 0.32 0.00 0.01 0.00 0.00 0.03 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 CSHT1 0.00 -0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.04 0.00 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.01 0.00 0.19 -0.08 -0.03 -0.05 0.03 -0.01 0.02 -0.01 -0.03 CSHT2 -0.03 0.01 -0.01 0.02 0.01 0.03 -0.02 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 -0.08 0.20 -0.05 -0.06 -0.01 0.01 0.00 0.02 0.00 CSHT3 0.00 -0.01 0.01 0.02 -0.03 0.02 0.03 -0.03 -0.05 0.02 0.02 -0.02 0.01 0.00 0.00 -0.03 -0.05 0.28 -0.08 -0.01 -0.01 0.00 0.04 -0.05 CSHT4 0.01 0.01 -0.03 -0.02 0.01 -0.05 0.01 0.02 0.02 -0.03 -0.04 -0.01 0.01 0.03 0.00 -0.05 -0.06 -0.08 0.25 0.02 0.00 0.00 -0.04 0.00 RCTM1 0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.01 0.01 0.01 -0.02 -0.04 0.03 0.01 0.03 0.03 -0.01 -0.01 0.02 0.36 -0.16 -0.02 -0.08 -0.09 RCTM2 -0.02 0.02 0.01 -0.01 -0.03 -0.01 0.05 -0.03 0.00 -0.01 0.03 0.04 -0.03 -0.01 -0.01 -0.01 0.01 -0.01 0.00 -0.16 0.41 -0.12 -0.05 0.01 RCTM3 0.03 -0.02 -0.02 0.02 0.01 0.01 -0.02 -0.01 0.02 -0.06 -0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.02 -0.12 0.45 -0.11 -0.07 RCTM4 0.01 -0.02 -0.01 0.02 0.00 0.05 -0.04 0.01 -0.05 0.04 0.00 0.00 0.01 0.01 -0.01 -0.01 0.02 0.04 -0.04 -0.08 -0.05 -0.11 0.36 -0.14 RCTM5 -0.01 0.02 0.03 -0.05 0.01 -0.03 0.03 0.02 0.01 0.02 0.02 0.00 -0.02 -0.01 -0.01 -0.03 0.00 -0.05 0.00 -0.09 0.01 -0.07 -0.14 0.42 Anti- NCTM1 0.03 0.04 -0.08 0.01 -0.04 0.10 -0.08 0.03 -0.07 0.05 0.05 -0.06 -0.04 0.06 -0.03 0.06 -0.07 0.02 0.01 0.01 0.02 -0.06 0.01 0.06 image NCTM2 -0.03 -0.03 0.08 0.04 -0.06 0.03 -0.12 -0.01 0.01 0.08 -0.01 0.02 -0.11 0.08 0.02 0.12 -0.04 -0.04 0.01 0.09 0.01 0.03 -0.06 -0.04 232 Correlatio NCTM3 0.02 -0.05 -0.01 0.07 0.02 0.04 0.03 -0.03 0.04 -0.12 0.02 0.11 -0.09 -0.04 -0.03 -0.01 0.03 -0.04 -0.05 -0.08 0.01 0.02 0.01 0.00 n NCTM4 0.00 0.08 0.01 -0.10 0.04 -0.05 0.08 -0.10 0.04 0.04 0.02 -0.10 -0.05 0.08 -0.02 -0.10 0.07 -0.04 -0.08 -0.05 0.02 0.08 -0.07 0.10 NCTM5 -0.04 0.03 -0.01 0.00 0.03 -0.04 0.09 0.02 -0.03 -0.10 -0.10 0.04 0.06 -0.08 0.08 -0.02 0.05 0.02 0.02 0.01 0.06 -0.08 0.04 -0.03 SPH1 0.03 -0.04 0.04 -0.03 -0.02 0.00 0.06 0.03 0.04 -0.02 0.11 0.04 -0.06 -0.09 0.06 -0.08 0.01 0.00 -0.03 0.00 -0.04 -0.05 0.06 0.04 SPH2 -0.03 0.01 0.05 0.03 0.00 -0.04 -0.06 -0.05 0.06 0.04 -0.17 0.11 -0.05 -0.01 0.06 0.08 0.01 -0.09 0.03 0.10 0.04 -0.01 -0.03 -0.08 SPH3 -0.02 0.01 -0.03 0.04 -0.01 0.05 -0.05 -0.06 -0.04 0.01 -0.06 -0.12 0.05 0.14 -0.06 0.02 0.05 0.01 -0.01 0.02 -0.02 0.05 -0.07 0.00 SPH4 -0.06 0.04 -0.05 0.00 0.09 0.02 -0.04 -0.01 -0.05 0.01 0.00 -0.04 0.10 -0.02 -0.01 0.02 0.03 0.04 -0.06 0.01 -0.05 0.05 0.04 -0.05 SPH5 0.09 0.01 0.00 -0.06 -0.05 0.00 0.01 0.02 0.00 -0.01 0.07 0.07 -0.09 0.00 -0.03 -0.01 -0.03 -0.12 0.09 -0.08 0.07 0.03 -0.06 0.08 NL1 0.03 0.02 -0.05 -0.07 0.05 -0.07 0.00 0.03 -0.05 0.08 -0.05 0.07 0.08 -0.08 0.00 -0.08 0.09 0.08 -0.07 -0.06 0.02 -0.01 -0.02 0.01 NL2 -0.06 0.00 0.10 0.03 -0.07 -0.02 -0.11 0.06 -0.02 0.09 0.09 -0.02 -0.05 0.02 0.02 0.05 0.02 -0.01 -0.07 0.04 -0.01 -0.11 0.03 0.07 NL3 0.04 0.00 0.00 -0.06 0.04 0.11 0.12 -0.07 0.07 -0.14 0.02 -0.07 -0.01 0.02 -0.04 -0.07 -0.07 -0.01 0.05 0.03 -0.02 0.05 -0.10 0.05 NL4 0.02 -0.06 0.03 -0.03 0.04 0.03 0.04 0.01 0.00 0.03 -0.03 0.04 -0.03 0.01 -0.01 0.04 -0.05 0.07 -0.07 -0.01 0.03 0.02 0.03 -0.01 NL5 0.04 0.01 -0.04 0.03 -0.01 -0.07 -0.11 0.03 0.00 0.06 -0.06 -0.01 -0.03 0.04 0.02 0.15 -0.02 -0.22 0.13 0.09 -0.03 0.04 -0.01 -0.07 NL6 -0.06 0.02 -0.05 0.04 0.00 -0.03 0.07 -0.06 0.05 -0.12 0.03 0.00 0.08 0.02 -0.04 -0.05 0.03 0.04 0.04 -0.07 -0.02 0.00 -0.01 -0.04 CL1 -0.05 0.05 0.03 -0.04 -0.05 0.09 0.07 -0.02 -0.05 -0.08 -0.01 0.06 -0.06 0.04 0.00 -0.04 -0.06 0.14 0.06 0.11 0.00 -0.03 0.01 -0.02 CL2 0.04 -0.04 0.05 0.00 0.01 0.01 -0.11 0.01 0.01 0.01 -0.01 0.01 -0.01 -0.04 0.06 0.05 0.01 -0.04 -0.01 -0.11 -0.01 0.08 0.03 0.00 CL3 -0.03 0.02 0.10 -0.09 0.01 -0.12 0.09 -0.04 0.07 0.07 0.06 0.06 -0.09 -0.03 -0.10 0.01 -0.09 -0.03 -0.09 -0.03 0.05 -0.10 -0.04 0.14 CL4 0.01 -0.02 -0.13 0.12 0.02 0.00 -0.02 -0.01 0.04 -0.04 -0.02 -0.07 0.01 0.03 0.05 0.05 0.06 -0.07 0.02 0.13 -0.03 -0.02 -0.05 -0.03 CL5 0.04 0.00 -0.02 -0.07 0.05 -0.04 0.06 0.05 -0.01 -0.03 0.08 -0.11 0.11 0.03 -0.09 -0.04 0.00 -0.01 -0.05 -0.05 0.02 -0.03 0.01 0.01 NLDT1 .924a -0.58 -0.19 -0.19 0.15 -0.05 -0.10 0.02 0.04 -0.05 0.00 0.03 -0.02 0.04 -0.03 0.02 -0.20 0.00 0.08 0.04 -0.09 0.16 0.05 -0.06 NLDT2 -0.58 .899a -0.23 -0.14 -0.33 0.07 0.20 -0.14 -0.09 0.01 -0.03 -0.06 -0.08 0.15 -0.02 -0.16 0.09 -0.08 0.09 -0.05 0.13 -0.10 -0.12 0.15 NLDT3 -0.19 -0.23 .938a -0.25 -0.23 -0.07 0.02 0.03 0.07 0.01 0.09 0.15 -0.03 -0.13 0.00 0.15 -0.05 0.07 -0.17 -0.01 0.07 -0.10 -0.03 0.13 NLDT4 -0.19 -0.14 -0.25 .930a -0.33 0.18 -0.12 -0.12 -0.04 0.02 -0.03 -0.06 0.04 -0.05 0.09 0.01 0.11 0.10 -0.12 0.01 -0.03 0.08 0.09 -0.25 NLDT5 0.15 -0.33 -0.23 -0.33 .926a -0.24 -0.08 0.21 0.03 -0.04 -0.08 -0.04 0.08 -0.05 0.01 -0.02 0.03 -0.15 0.05 0.02 -0.14 0.06 0.00 0.04 KHCN1 -0.05 0.07 -0.07 0.18 -0.24 .911a -0.28 -0.16 -0.33 -0.09 0.09 0.08 -0.14 0.04 -0.06 0.00 0.15 0.07 -0.22 -0.02 -0.03 0.03 0.19 -0.09 KHCN2 -0.10 0.20 0.02 -0.12 -0.08 -0.28 .899a -0.46 0.00 -0.10 -0.03 -0.10 0.07 0.02 0.05 -0.23 -0.12 0.13 0.04 -0.04 0.18 -0.06 -0.14 0.10 KHCN3 0.02 -0.14 0.03 -0.12 0.21 -0.16 -0.46 .920a -0.25 -0.03 0.13 -0.01 0.12 -0.14 0.00 -0.02 -0.02 -0.13 0.10 0.05 -0.12 -0.04 0.03 0.08 KHCN4 0.04 -0.09 0.07 -0.04 0.03 -0.33 0.00 -0.25 .922a -0.35 -0.04 0.07 -0.07 0.01 -0.03 0.08 -0.01 -0.18 0.08 0.02 0.00 0.07 -0.18 0.03 KHCN5 -0.05 0.01 0.01 0.02 -0.04 -0.09 -0.10 -0.03 -0.35 .934a -0.06 0.06 -0.04 -0.03 0.03 0.00 -0.06 0.08 -0.10 0.02 -0.03 -0.16 0.12 0.07 LTSX1 0.00 -0.03 0.09 -0.03 -0.08 0.09 -0.03 0.13 -0.04 -0.06 .863a -0.10 -0.13 -0.25 -0.15 0.01 -0.02 0.06 -0.11 -0.04 0.07 -0.06 -0.01 0.04 LTSX2 0.03 -0.06 0.15 -0.06 -0.04 0.08 -0.10 -0.01 0.07 0.06 -0.10 .818a -0.46 -0.16 -0.20 0.03 0.03 -0.06 -0.03 -0.12 0.11 0.04 0.01 0.00 LTSX3 -0.02 -0.08 -0.03 0.04 0.08 -0.14 0.07 0.12 -0.07 -0.04 -0.13 -0.46 .817a -0.30 -0.03 0.01 0.01 0.03 0.03 0.09 -0.10 0.00 0.02 -0.05 LTSX4 0.04 0.15 -0.13 -0.05 -0.05 0.04 0.02 -0.14 0.01 -0.03 -0.25 -0.16 -0.30 .812a -0.44 -0.07 -0.01 -0.02 0.13 0.02 -0.03 0.01 0.04 -0.02 LTSX5 -0.03 -0.02 0.00 0.09 0.01 -0.06 0.05 0.00 -0.03 0.03 -0.15 -0.20 -0.03 -0.44 .863a 0.00 0.03 0.01 -0.01 0.09 -0.02 0.00 -0.02 -0.02 a 233 CSHT1 0.02 -0.16 0.15 0.01 -0.02 0.00 -0.23 -0.02 0.08 0.00 0.01 0.03 0.01 -0.07 0.00 .920 -0.43 -0.14 -0.22 0.12 -0.02 0.07 -0.03 -0.12 CSHT2 -0.20 0.09 -0.05 0.11 0.03 0.15 -0.12 -0.02 -0.01 -0.06 -0.02 0.03 0.01 -0.01 0.03 -0.43 .917a -0.22 -0.27 -0.03 0.04 0.00 0.09 -0.01 CSHT3 0.00 -0.08 0.07 0.10 -0.15 0.07 0.13 -0.13 -0.18 0.08 0.06 -0.06 0.03 -0.02 0.01 -0.14 -0.22 .912a -0.31 -0.04 -0.02 -0.01 0.12 -0.15 CSHT4 0.08 0.09 -0.17 -0.12 0.05 -0.22 0.04 0.10 0.08 -0.10 -0.11 -0.03 0.03 0.13 -0.01 -0.22 -0.27 -0.31 .910a 0.07 0.01 0.00 -0.15 -0.01 RCTM1 0.04 -0.05 -0.01 0.01 0.02 -0.02 -0.04 0.05 0.02 0.02 -0.04 -0.12 0.09 0.02 0.09 0.12 -0.03 -0.04 0.07 .826a -0.41 -0.05 -0.21 -0.24 RCTM2 -0.09 0.13 0.07 -0.03 -0.14 -0.03 0.18 -0.12 0.00 -0.03 0.07 0.11 -0.10 -0.03 -0.02 -0.02 0.04 -0.02 0.01 -0.41 .796a -0.27 -0.14 0.02 RCTM3 0.16 -0.10 -0.10 0.08 0.06 0.03 -0.06 -0.04 0.07 -0.16 -0.06 0.04 0.00 0.01 0.00 0.07 0.00 -0.01 0.00 -0.05 -0.27 .826a -0.28 -0.16 RCTM4 0.05 -0.12 -0.03 0.09 0.00 0.19 -0.14 0.03 -0.18 0.12 -0.01 0.01 0.02 0.04 -0.02 -0.03 0.09 0.12 -0.15 -0.21 -0.14 -0.28 .775a -0.36 RCTM5 -0.06 0.15 0.13 -0.25 0.04 -0.09 0.10 0.08 0.03 0.07 0.04 0.00 -0.05 -0.02 -0.02 -0.12 -0.01 -0.15 -0.01 -0.24 0.02 -0.16 -0.36 .767a a. Measures of Sampling Adequacy (MSA) Communalities Initial Extraction NCTM1 1.000 .553 NCTM2 1.000 .557 NCTM3 1.000 .514 NCTM4 1.000 .604 NCTM5 1.000 .560 SPH1 1.000 .716 SPH2 1.000 .548 SPH3 1.000 .597 SPH4 1.000 .616 SPH5 1.000 .468 NL1 1.000 .704 NL2 1.000 .695 NL3 1.000 .675 NL4 1.000 .691 NL5 1.000 .706 NL6 1.000 .628 CL1 1.000 .794 CL2 1.000 .846 CL3 1.000 .621 CL4 1.000 .733 CL5 1.000 .708 NLDT1 1.000 .917 NLDT2 1.000 .944 NLDT3 1.000 .908 NLDT4 1.000 .899 NLDT5 1.000 .891 KHCN1 1.000 .812 KHCN2 1.000 .800 KHCN3 1.000 .828 KHCN4 1.000 .822 KHCN5 1.000 .720 LTSX1 1.000 .666 LTSX2 1.000 .770 LTSX3 1.000 .793 LTSX4 1.000 .831 LTSX5 1.000 .760 CSHT1 1.000 .850 CSHT2 1.000 .829 CSHT3 1.000 .752 CSHT4 1.000 .813 RCTM1 1.000 .731 RCTM2 1.000 .687 RCTM3 1.000 .656 RCTM4 1.000 .739 RCTM5 1.000 .685 Extraction Method: Principal Component Analysis. 234 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Initial Eigenvalues Loadings Loadings Comp % of Cumulativ % of Cumulativ % of Cumulat onent Total Variance e % Total Variance e % Total Variance ive % 1 9.693 21.541 21.541 9.693 21.541 21.541 5.228 11.619 11.619 2 4.527 10.060 31.600 4.527 10.060 31.600 3.968 8.817 20.436 3 3.944 8.764 40.365 3.944 8.764 40.365 3.859 8.576 29.011 4 3.690 8.201 48.566 3.690 8.201 48.566 3.834 8.520 37.531 5 3.119 6.932 55.498 3.119 6.932 55.498 3.688 8.195 45.726 6 2.825 6.277 61.775 2.825 6.277 61.775 3.411 7.579 53.305 7 2.285 5.078 66.853 2.285 5.078 66.853 2.981 6.625 59.930 8 1.374 3.053 69.906 1.374 3.053 69.906 2.950 6.556 66.486 9 1.179 2.619 72.525 1.179 2.619 72.525 2.717 6.038 72.525 10 .963 2.140 74.665 11 .853 1.896 76.561 12 .691 1.537 78.098 13 .607 1.349 79.446 14 .583 1.296 80.743 15 .553 1.229 81.972 16 .501 1.114 83.086 17 .492 1.093 84.179 18 .469 1.043 85.222 19 .449 .997 86.219 20 .433 .962 87.182 21 .408 .907 88.088 22 .398 .885 88.974 23 .374 .830 89.804 24 .371 .824 90.628 25 .357 .792 91.421 26 .332 .737 92.158 27 .325 .722 92.880 28 .314 .697 93.577 29 .292 .648 94.226 30 .272 .606 94.831 31 .269 .597 95.428 32 .239 .532 95.960 33 .229 .509 96.469 34 .218 .485 96.954 35 .200 .444 97.398 36 .187 .416 97.814 37 .165 .367 98.181 38 .150 .333 98.515 39 .132 .294 98.808 40 .125 .278 99.087 41 .117 .260 99.346 42 .099 .221 99.567 43 .080 .179 99.746 44 .075 .167 99.913 45 .039 .087 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis. 235 Component Matrixa Component 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NLDT1 .896 NLDT2 .881 .302 NLDT4 .859 NLDT5 .855 .304 NLDT3 .852 .332 KHCN3 .836 -.348 KHCN2 .832 -.309 KHCN1 .812 -.382 CSHT1 .805 -.413 KHCN4 .789 -.417 CSHT2 .775 -.435 CSHT4 .753 -.432 CSHT3 .744 -.382 KHCN5 .737 -.381 LTSX4 -.587 .446 -.307 .340 LTSX3 -.584 .482 LTSX2 -.573 .463 .303 NL6 .556 .523 LTSX5 -.548 .479 .305 LTSX1 -.485 .416 -.325 NL5 .466 .645 NL4 .465 .593 NL2 .512 .562 NL1 .528 .561 NL3 .450 .549 CL2 -.361 .798 CL1 -.349 .746 CL5 -.314 .740 CL4 -.341 .733 CL3 -.349 .624 RCTM1 .431 .571 .306 RCTM2 .413 .533 .366 RCTM4 .472 .525 .396 SPH1 -.519 .513 RCTM5 .378 .519 .392 RCTM3 .391 .506 .330 SPH3 -.445 .507 SPH4 -.483 .485 SPH2 -.401 .446 SPH5 -.392 .413 NCTM2 .568 NCTM1 .326 .545 NCTM5 .339 -.307 .535 NCTM3 .518 NCTM4 .351 -.333 .492 Extraction Method: Principal Component Analysis. a. 9 components extracted. 236 Rotated Component Matrixa Component 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NLDT2 .898 NLDT3 .889 NLDT4 .875 NLDT5 .864 NLDT1 .853 NL1 .833 NL2 .826 NL5 .824 NL4 .822 NL3 .801 NL6 .739 KHCN4 .798 KHCN1 .773 KHCN3 .759 KHCN5 .741 KHCN2 .724 LTSX4 .905 LTSX3 .871 LTSX2 .866 LTSX5 .865 LTSX1 .811 CL2 .910 CL1 .880 CL4 .852 CL5 .835 CL3 .756 RCTM4 .849 RCTM1 .827 RCTM2 .806 RCTM3 .786 RCTM5 .773 CSHT4 .766 CSHT2 .761 CSHT1 .751 CSHT3 .712 SPH1 .838 SPH4 .775 SPH3 .767 SPH2 .702 SPH5 .673 NCTM2 .733 NCTM5 .730 NCTM4 .728 NCTM1 .725 NCTM3 .698 Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. a. Rotation converged in 9 iterations. 237 Component Transformation Matrix Component 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 .680 .041 .558 -.054 -.026 -.146 .439 .017 .076 2 -.001 .572 -.012 -.587 -.363 .442 .018 -.003 -.013 3 -.015 .706 -.003 .517 .194 -.058 -.037 -.246 .361 4 .004 .092 .054 -.344 .856 .118 .020 -.220 -.275 5 .118 -.324 .072 .256 -.097 .679 .023 -.581 .040 6 .067 .127 .036 .412 .125 .477 .094 .643 -.379 7 -.127 -.205 .065 -.169 .258 .277 .069 .360 .794 8 .544 -.012 -.018 -.042 .047 .036 -.826 .103 .073 9 .454 -.015 -.821 -.024 .060 .004 .329 .002 .081 Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. Component Score Coefficient Matrix Component 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NCTM1 .038 .003 -.041 -.021 .014 .003 -.041 .053 .280 NCTM2 .059 -.018 -.040 -.035 .037 .018 -.051 .027 .288 NCTM3 .006 -.027 .034 -.014 .002 .037 -.064 .000 .266 NCTM4 -.057 -.015 -.031 .001 -.005 -.009 .112 -.025 .267 NCTM5 -.051 -.015 -.003 -.008 .011 -.002 .041 .000 .275 SPH1 .010 .006 -.050 .005 .014 .003 .036 .287 .030 SPH2 -.060 -.006 .022 .018 -.031 .003 .047 .232 -.009 SPH3 .054 .006 -.033 .007 .039 .021 -.045 .270 .029 SPH4 -.014 .003 .039 -.009 .016 .005 -.025 .265 -.006 SPH5 .025 .003 .038 -.009 .010 .016 -.077 .235 .015 NL1 -.010 .213 .007 .006 .003 -.002 .003 .026 -.016 NL2 -.046 .212 .039 .005 -.006 -.018 .022 .003 -.025 NL3 .001 .209 -.059 .032 .001 -.008 .060 .046 -.033 NL4 .039 .212 -.069 .004 .009 -.031 -.001 .002 -.012 NL5 -.027 .210 .045 .011 .003 -.020 -.031 -.036 -.008 NL6 .024 .180 .036 -.018 -.004 .021 -.068 -.033 .017 CL1 .025 .009 .009 -.017 .243 -.007 -.063 .031 .016 CL2 -.008 .000 .025 -.011 .248 .010 -.022 .017 -.007 CL3 -.018 .009 -.019 .020 .206 .005 .089 -.005 .011 CL4 .027 -.006 -.020 -.013 .236 .015 -.016 .006 .024 CL5 .011 -.007 -.038 -.014 .230 .021 .037 -.001 .008 NLDT1 .246 -.004 -.102 -.006 .003 -.010 -.044 .000 -.002 NLDT2 .284 -.004 -.121 .002 .008 .008 -.076 .003 .000 238 NLDT3 .290 -.002 -.119 -.007 .004 .003 -.098 -.002 .005 NLDT4 .275 .002 -.117 .006 .008 .018 -.067 .011 -.004 NLDT5 .265 -.005 -.085 .016 .002 .020 -.092 .001 -.003 KHCN1 -.087 .005 .315 .010 -.014 -.001 -.072 -.016 -.018 KHCN2 -.095 .005 .266 -.008 -.010 -.006 .002 .012 -.016 KHCN3 -.083 .001 .293 -.008 -.009 .003 -.048 .017 -.007 KHCN4 -.078 -.003 .341 .017 -.008 .030 -.115 .008 -.005 KHCN5 -.078 -.011 .313 .012 .016 .013 -.096 -.002 .004 LTSX1 .019 .007 -.035 .217 -.021 .017 .033 .001 -.013 LTSX2 .021 .003 -.044 .228 .006 .015 .036 .000 -.005 LTSX3 .027 -.002 .013 .227 .005 .019 -.037 .013 .024 LTSX4 -.031 .008 .070 .244 -.017 .008 -.013 .003 -.042 LTSX5 -.026 .019 .042 .232 -.007 .004 .000 -.006 -.035 CSHT1 -.053 -.006 -.041 .008 -.004 -.005 .327 -.005 -.021 CSHT2 -.054 -.002 -.065 -.006 .012 -.020 .345 -.016 -.016 CSHT3 -.041 .003 -.051 .013 -.003 .030 .313 .002 .009 CSHT4 -.049 -.003 -.074 -.004 .013 .021 .352 -.012 .013 RCTM1 .046 -.023 -.008 .002 -.002 .248 -.042 -.004 .011 RCTM2 .025 -.011 .078 .012 .004 .246 -.095 .014 -.009 RCTM3 -.048 -.003 .101 .012 .025 .240 -.024 .006 .019 RCTM4 .043 -.002 -.034 .007 .019 .262 .037 .025 .028 RCTM5 -.008 -.013 -.096 .031 -.004 .234 .178 .002 -.008 Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. Component Score Covariance Matrix Component 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 2 .000 1.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 3 .000 .000 1.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 4 .000 .000 .000 1.000 .000 .000 .000 .000 .000 5 .000 .000 .000 .000 1.000 .000 .000 .000 .000 6 .000 .000 .000 .000 .000 1.000 .000 .000 .000 7 .000 .000 .000 .000 .000 .000 1.000 .000 .000 8 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 1.000 .000 9 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 1.000 Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 239 Phụ lục 6. Kết quả chạy mô hình hồi bằng phần mềm stata Variable | Obs Mean Std. Dev. Min Max -------------+-------------------------------------------------------- x1 | 308 3.488312 .591134 1.4 4.6 x2 | 308 2.863636 .6232016 1 4.2 x3 | 308 3.803247 .9138043 1.2 5 x4 | 308 3.672727 .6393474 1.2 5 x5 | 308 4.219156 .7473231 1.25 5 -------------+-------------------------------------------------------- x6 | 308 3.033117 .7637176 1 4.4 x7 | 308 3.487662 .7131914 1.4 4.8 x8 | 308 4.199351 .7973079 1 5 x9 | 308 3.134416 .7222729 1 4.8 cor x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 (obs=308) | x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 -------------+--------------------------------------------------------------------------------- x1 | 1.0000 x2 | -0.0740 1.0000 x3 | 0.2016 -0.0589 1.0000 x4 | 0.0443 -0.0686 0.1178 1.0000 x5 | 0.1603 -0.1206 0.0734 -0.0035 1.0000 x6 | -0.0377 -0.0617 -0.0173 -0.0855 0.0449 1.0000 x7 | 0.1358 0.0883 -0.0292 -0.0286 0.0335 -0.0532 1.0000 x8 | 0.0972 -0.1609 0.0726 -0.0510 0.3158 -0.0505 0.0102 1.0000 x9 | 0.0817 -0.0489 0.0974 -0.0232 0.3191 0.3319 -0.0057 0.2117 1.0000 reg y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 Source | SS df MS Number of obs = 308 -------------+------------------------------ F( 9, 298) = 66.08 Model | 76.0505109 9 8.45005677 Prob > F = 0.0000 Residual | 38.1069566 298 .127875693 R-squared = 0.6662 -------------+------------------------------ Adj R-squared = 0.6561 Total | 114.157468 307 .371848428 Root MSE = .3576 ------------------------------------------------------------------------------ y | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] -------------+---------------------------------------------------------------- x1 | .1574744 .0362243 4.35 0.000 .0861866 .2287622 x2 | .075767 .0337149 2.25 0.025 .0094176 .1421165 x3 | .0534731 .0231992 2.30 0.022 .0078182 .0991281 x4 | .1003174 .0325393 3.08 0.002 .0362814 .1643534 x5 | .1975909 .0363439 5.44 0.000 .1260677 .2691141 x6 | .2940102 .0426878 6.89 0.000 .378018 .2100024 x7 | .0529394 .0291322 1.82 0.070 -.0043915 .1102702 x8 | -.2256032 .0334383 -6.75 0.000 -.159798 -.2914084 x9 | .492695 .0470961 10.46 0.000 .4000119 .5853781 _cons | -.1316556 .283115 -0.47 0.642 -.6888136 .4255024 ------------------------------------------------------------------------------ vif Variable | VIF 1/VIF -------------+---------------------- x9 | 1.98 0.505051 x6 | 1.95 0.512821 x5 | 1.77 0.564638 x8 | 1.71 0.586014 x1 | 1.10 0.908401 x3 | 1.08 0.926826 x2 | 1.06 0.943516 x4 | 1.04 0.962406 x7 | 1.04 0.964922 -------------+---------------------- Mean VIF | 1.41 240

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_giai_phap_day_manh_xuat_khau_rau_qua_cua_viet_nam_sa.pdf
  • pdfKTNN - TTLA - Dinh Cao Khue.pdf
  • pdfTTT - Dinh Cao Khue.pdf