Luận án Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam

Nhà quản lý cần có cơ chế để nhận dạng những thay đổi xảy ra trong hoạt động của NHTM. Xét về mức độ khả thi, các cơ chế này cần hướng đến tương lai, như thế NHTM mới có thể lường trước và có kế hoạch cho các thay đổi quan trọng. Hệ thống cảnh báo sớm nên sẵn sàng để nhận dạng và cảnh báo các rủi ro có ảnh hưởng trọng yếu đến mục tiêu trong hoạt động của NHTM. Để nhận dạng và đánh giá những thay đổi, NHTM cần chú ý các thay đổi quan trọng như: thay đổi từ bên ngoài NHTM, thay đổi từ trong hoạt động kinh doanh của NHTM, thay đổi trong cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

pdf247 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 09/02/2022 | Lượt xem: 170 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- CA ,623 IC1 <--- IC ,660 IC3 <--- IC ,685 IC4 <--- IC ,689 MA4 <--- MA ,428 MA1 <--- MA ,765 ICO1 <--- ICO ,569 ICO2 <--- ICO ,588 ICO3 <--- ICO ,627 ICO5 <--- ICO ,677 ICO6 <--- ICO ,542 Covariances: (Group number 1 - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label e16 e17 ,077 ,026 3,021 ,003 e17 e18 ,065 ,026 2,561 ,010 e1 e17 -,057 ,023 -2,494 ,013 e4 e15 ,086 ,027 3,176 ,001 e3 e5 ,068 ,026 2,635 ,008 e2 e14 -,004 ,026 -,157 ,875 e1 e14 -,002 ,027 -,082 ,935 e10 e14 -,029 ,029 -1,021 ,307 Estimate S.E. C.R. P Label e9 e15 ,098 ,031 3,211 ,001 e8 e15 ,045 ,029 1,582 ,114 e7 e14 ,078 ,029 2,701 ,007 e6 e14 ,125 ,031 4,048 *** e5 e14 ,098 ,033 2,976 ,003 e10 e15 ,110 ,031 3,507 *** Correlations: (Group number 1 - Default model) Estimate e16 e17 ,208 e17 e18 ,181 e1 e17 -,156 e4 e15 ,290 e3 e5 ,217 e2 e14 -,010 e1 e14 -,005 e10 e14 -,072 e9 e15 ,318 e8 e15 ,154 e7 e14 ,191 e6 e14 ,303 e5 e14 ,269 e10 e15 ,376 Variances: (Group number 1 - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label CE ,218 ,042 5,209 *** e22 ,315 ,064 4,929 *** e23 ,088 ,024 3,610 *** e24 ,133 ,030 4,464 *** e25 ,113 ,066 1,704 ,088 e21 ,048 ,016 2,980 ,003 e1 ,358 ,035 10,151 *** e2 ,324 ,032 10,287 *** e3 ,367 ,036 10,318 *** e4 ,337 ,034 10,038 *** e5 ,264 ,056 4,688 *** e6 ,335 ,037 8,990 *** e7 ,328 ,033 9,821 *** e8 ,334 ,036 9,398 *** e9 ,365 ,040 9,183 *** e10 ,329 ,038 8,753 *** e11 ,334 ,036 9,290 *** e12 ,350 ,039 8,875 *** e13 ,299 ,034 8,796 *** e14 ,505 ,073 6,933 *** e15 ,260 ,201 1,296 ,195 e16 ,366 ,035 10,511 *** e17 ,378 ,037 10,126 *** e18 ,345 ,035 9,933 *** Estimate S.E. C.R. P Label e19 ,328 ,035 9,414 *** e20 ,399 ,037 10,810 *** Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) Estimate MA ,000 IC ,486 CA ,487 RA ,105 ICO ,728 ICO6 ,294 ICO5 ,459 ICO3 ,393 ICO2 ,345 ICO1 ,324 MA1 ,586 MA4 ,183 IC4 ,475 IC3 ,469 IC1 ,436 CA5 ,389 CA2 ,357 CA1 ,340 RA5 ,271 RA3 ,325 RA2 ,571 CE2 ,386 CE3 ,363 CE6 ,366 CE7 ,379 Model Fit Summary CMIN Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF Default model 62 264,124 148 ,000 1,785 Saturated model 210 ,000 0 Independence model 20 1707,192 190 ,000 8,985 RMR, GFI Model RMR GFI AGFI PGFI Default model ,052 ,922 ,889 ,650 Saturated model ,000 1,000 Independence model ,152 ,411 ,349 ,372 Baseline Comparisons Model NFI Delta1 RFI rho1 IFI Delta2 TLI rho2 CFI Default model ,845 ,801 ,926 ,902 ,923 Saturated model 1,000 1,000 1,000 Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 Parsimony-Adjusted Measures Model PRATIO PNFI PCFI Default model ,779 ,658 ,719 Saturated model ,000 ,000 ,000 Independence model 1,000 ,000 ,000 NCP Model NCP LO 90 HI 90 Default model 116,124 74,641 165,455 Saturated model ,000 ,000 ,000 Independence model 1517,192 1388,772 1653,036 FMIN Model FMIN F0 LO 90 HI 90 Default model ,905 ,398 ,256 ,567 Saturated model ,000 ,000 ,000 ,000 Independence model 5,847 5,196 4,756 5,661 RMSEA Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE Default model ,052 ,042 ,062 ,371 Independence model ,165 ,158 ,173 ,000 AIC Model AIC BCC BIC CAIC Default model 388,124 397,733 616,294 678,294 Saturated model 420,000 452,546 1192,836 1402,836 Independence model 1747,192 1750,292 1820,796 1840,796 ECVI Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI Default model 1,329 1,187 1,498 1,362 Saturated model 1,438 1,438 1,438 1,550 Independence model 5,984 5,544 6,449 5,994 HOELTER Model HOELTER .05 HOELTER .01 Default model 197 212 Independence model 39 41 PHỤ LỤC 6 Danh sách mẫu nghiên cứu STT Chi nhánh ngân hàng Sở hữu Khu vực Địa chỉ 1 Chi nhánh Ngân hàng Á Châu Cổ phần Miền Trung 80 Quang Trung, P. Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Khánh Hòa 2 Chi nhánh Ngân hàng An Bình Cổ phần Miền Trung 22 Thái Nguyên, Phường Phương Sài, TP.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà Khánh Hòa 3 Chi nhánh Ngân hàng Bản Việt Cổ phần Miền Trung 14 Ngô Gia Tự, P. Phước Tiến, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Khánh Hòa 4 Chi nhánh Ngân hàng Bảo Việt Cổ phần Miền Trung 15 Trần Hưng Đạo, phường Lộc Thọ, Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Khánh Hòa 5 Chi nhánh Ngân hàng Đại Chúng Việt Nam Cổ phần Miền Trung Số 2 Lê Thành Phương, phường Phương Sài, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Khánh Hòa 6 Chi nhánh Ngân hàng Đông Á Cổ phần Miền Trung 55 2 tháng 4, Phường Vạn Thắng, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà, Việt Nam Khánh Hòa 7 Chi nhánh Ngân hàng Đông Nam Á Cổ phần Miền Trung 42 Yersin, Phường Vạn Thắng, Nha Trang Khánh Hòa 8 Chi nhánh Ngân hàng Hàng Hải Cổ phần Miền Trung Số 76A Quang Trung, P. Lộc Thọ, TP Nha Trang, Khánh Hòa Khánh Hòa 9 Chi nhánh Ngân hàng Kiên Long Cổ phần Miền Trung Số 54A Yersin, P. Phương Sài, Tp. Nha Trang, T. Khánh Hòa Khánh Hòa 10 Chi nhánh Ngân hàng Kỹ Thương Cổ phần Miền Trung Trung tâm thương mại Vincom Plaza, số 44 - 46 đường Lê Thánh Tôn, Nha Trang, Khánh Hòa Khánh Hòa 11 Chi nhánh Ngân hàng Nam Á Cổ phần Miền Trung 66 Thái Nguyên, Phường Phương Sài, TP.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Khánh Hòa 12 Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Nhà nước Miền Trung Số 12 Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Khánh Hòa 13 Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Nhà nước Miền Trung Số 04 Hoàng Hoa Thám, phường Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà Khánh Hòa 14 Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Nhà nước Miền Trung Số 35 đường 2/4 Khánh Hòa 15 Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Nhà nước Miền Trung 17 Quang Trung, phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Khánh Hòa 16 Chi nhánh Ngân hàng TNHH MTV Đại Dương Nhà nước Miền Trung Số 53 phố Yersin, tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Khánh Hòa 17 Chi nhánh Ngân hàng TNHH MTV Xây dựng Nhà nước Miền Trung Số 30, đường Quang Trung, Phường Vạn Thắng, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Khánh Hòa 18 Chi nhánh Ngân hàng Phương Đông Cổ phần Miền Trung 80-89A Yersin, Phường Phương Sài, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà Khánh Hòa 19 Chi nhánh Ngân hàng Quân Đội Cổ phần Miền Trung Số 09 đường Lê Thánh Tôn, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Khánh Hòa 20 Chi nhánh Ngân hàng Quốc Tế Cổ phần Miền Trung Số 50 Lê Thành Phương, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Khánh Hòa 21 Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội Cổ phần Miền Trung Số 175-177 Đường Thống Nhất, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà Khánh Hòa 22 Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Cổ Miền 76 Quang Trung, Phường Lộc Thọ, Khánh STT Chi nhánh ngân hàng Sở hữu Khu vực Địa chỉ Thương Tín phần Trung Nha Trang, Khánh Hòa Hòa 23 Chi nhánh Ngân hàng Tiên Phong Cổ phần Miền Trung Số 9F Lê Thánh Tôn, Phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Khánh Hòa 24 Chi nhánh Ngân hàng Việt Nam Thương Tín Cổ phần Miền Trung 24 Yersin, P. Vạn Thắng, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Khánh Hòa 25 Chi nhánh Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex Cổ phần Miền Trung 84 Quang Trung, P. Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Khánh Hòa 26 Chi nhánh Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Cổ phần Miền Trung 63 Yersin, P.Phương Sài, Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Khánh Hòa 27 Chi nhánh Ngân hàng Á Châu Cổ phần Miền Nam 451 Nguyễn Trung Trực, P. Vĩnh Lạc, Thị xã Rạch giá, Kiên Giang Kiên Giang 28 Chi nhánh Ngân hàng Bản Việt Cổ phần Miền Nam 169 Trần Phú, phường Vĩnh Thanh, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang Kiên Giang 29 Chi nhánh Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Cổ phần Miền Nam Số C9 - 19 đường Lạc Hồng, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang Kiên Giang 30 Chi nhánh Ngân hàng Đông Á Cổ phần Miền Nam 240-242 Trần Phú, Phường Vĩnh Thanh Vân, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam Kiên Giang 31 Chi nhánh Ngân hàng Đông Nam Á Cổ phần Miền Nam 204 Nguyễn Trung Trực, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang Kiên Giang 32 Chi nhánh Ngân hàng Kiên Long Cổ phần Miền Nam Số 40-42-44 Phạm Hồng Thái, P. Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, T. Kiên Giang Kiên Giang 33 Chi nhánh Ngân hàng Kỹ Thương Cổ phần Miền Nam Gian L1-04 tầng 1, TTTM Vincom Rạch Giá, lô A12, đường Cô Bắc, khu phố 1, Phường Vĩnh Bảo, Rạch Giá, Kiên Giang Kiên Giang 34 Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Nhà nước Miền Nam Số 01 đường Hàm Nghi, Phường Vĩnh Thanh Vân, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang Kiên Giang 35 Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Nhà nước Miền Nam Số D11-5B đường 3/2, phường Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang Kiên Giang 36 Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Nhà nước Miền Nam Số 205 Nguyễn Trung Trực, Rạch Giá, Kiên Giang Kiên Giang 37 Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Nhà nước Miền Nam Số 89, đường 3 tháng 2, phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang Kiên Giang 38 Chi nhánh Ngân hàng Quân Đội Cổ phần Miền Nam Số 24, 26, 28 Trần Phú, P. Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá - Tỉnh Kiên Giang Kiên Giang 39 Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Nhà nước Miền Trung Số nhà 88, Đường Trần Phú, Phường Thắng Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum Kon Tum 40 Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Nhà nước Miền Trung Số 92 Trần Phú, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum Kon Tum 41 Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Nhà nước Miền Trung Số 1A Trần Phú, Kon Tum Kon Tum 42 Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Nhà nước Miền Trung 348 Trần Hưng Đạo,thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Kon Tum 43 Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Cổ phần Miền Trung 73A Phan Đình Phùng, Quang Trung, Thành phố KonTum Kon Tum 44 Chi nhánh Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Cổ phần Miền Trung Số 33 Bùi Thị Xuân, phường 2, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Lâm Đồng 45 Chi nhánh Ngân hàng Hàng Hải Cổ phần Miền Trung Số 104 Phan Đình Phùng, P.2, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng Lâm Đồng 46 Chi nhánh Ngân hàng Nông Nhà Miền Số 693 Quốc lộ 20, Thị Trấn Liên Nghĩa, Lâm STT Chi nhánh ngân hàng Sở hữu Khu vực Địa chỉ nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam nước Trung Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng Đồng 47 Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Nhà nước Miền Trung Số 05 Lê Đại Hành, phường 3, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Lâm Đồng 48 Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Nhà nước Miền Trung Số 30 Trần Phú, Bảo Lộc, Lâm Đồng Lâm Đồng 49 Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Nhà nước Miền Trung Số 33 Nguyễn Văn Cừ, phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Lâm Đồng 50 Chi nhánh Ngân hàng Quân Đội Cổ phần Miền Trung Số 26 Phan Đình Phùng, P.1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Lâm Đồng 51 Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Cổ phần Miền Trung 05 Hai Bà Trưng, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng Lâm Đồng 52 Chi nhánh Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Cổ phần Miền Trung 2D-2D/1-2E Nguyễn Văn Trỗi, P.1, Tp.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Lâm Đồng 53 Chi nhánh Ngân hàng Á Châu Cổ phần Miền Trung S5-B201-B301, Teccotower, C1 Quang Trung, Thành phố Vinh, Nghệ An Nghệ An 54 Chi nhánh Ngân hàng An Bình Cổ phần Miền Trung Số 09 Hồ Tùng Mậu, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An Nghệ An 55 Chi nhánh Ngân hàng Bắc Á Cổ phần Miền Trung 117 Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An Nghệ An 56 Chi nhánh Ngân hàng Đại Chúng Việt Nam Cổ phần Miền Trung Tầng 1 - 7, tòa nhà Dầu khí, số 7, đường Quang Trung, Tp. Vinh Nghệ An 57 Chi nhánh Ngân hàng Kỹ Thương Cổ phần Miền Trung Tầng 1 tòa nhà CT1A Handico 30 Quang Trung, Vinh, Nghệ An Nghệ An 58 Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Nhà nước Miền Trung Số 02, đường Dương Vân Nga, Phường Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An Nghệ An 59 Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Nhà nước Miền Trung Số 07 Nguyễn Sỹ Sách, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An Nghệ An 60 Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Nhà nước Miền Trung Số 216 Đường Lê Duẩn, Thành Phố Vinh, Nghệ An Nghệ An 61 Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Nhà nước Miền Trung Số 21 Đường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Nghệ An 62 Chi nhánh Ngân hàng TNHH MTV Đại Dương Nhà nước Miền Trung Số 215 đường Lê Lợi, phường Lê Lợi, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An Nghệ An 63 Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Cổ phần Miền Trung 72 Lê Lợi, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, Nghệ An Nghệ An 64 Chi nhánh Ngân hàng Tiên Phong Cổ phần Miền Trung Lô 12, cụm CT1 Quang Trung, phường Quang Trung, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An Nghệ An 65 Chi nhánh Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Cổ phần Miền Trung Nhà A, khu TMDV nhà ở C1 Quang Trung, Vinh, Nghệ An Nghệ An 66 Chi nhánh Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Cổ phần Miền Trung 182 Nguyễn Văn Cừ, P.Hưng Phúc, Tp Vinh, Tỉnh Nghệ An Nghệ An 67 Chi nhánh Ngân hàng Việt Nam Thương Tín Cổ phần Miền Trung 45-47 Lê Lợi, P. Lê Lợi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An Nghệ An 68 Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội Cổ phần Miền Trung Số 58 Lê Lợi, P. Hưng Bình, Thành phố Vinh, Nghệ An Nghệ An 69 Chi nhánh Ngân hàng Nam Á Cổ phần Miền Trung Số 40 đường 16 tháng 4, Phường Tấn Tài, Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận Ninh Thuận 70 Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Nhà nước Miền Trung Số 540-544 Thống nhất, Phường Đạo Long, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận Ninh Thuận STT Chi nhánh ngân hàng Sở hữu Khu vực Địa chỉ 71 Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Nhà nước Miền Trung Số 77 đường 16/4, phường Mỹ Bình, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận Ninh Thuận 72 Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Nhà nước Miền Trung Số 138 Đường 21 tháng 8, Phước Mỹ, Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận Ninh Thuận 73 Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Nhà nước Miền Trung Số 47 đường 16/4, phường Kinh Dinh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận Ninh Thuận 74 Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Cổ phần Miền Trung 757 Thống Nhất, thành phố Phan Rang, Ninh Thuận Ninh Thuận 75 Chi nhánh Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Cổ phần Miền Trung 108 Trần Hưng Đạo, Đồng Hới, Quảng Bình Quảng Bình 76 Chi nhánh Ngân hàng Á Châu Cổ phần Miền Trung 485 Quang Trung, P. Nguyễn Nghiêm, Thị xã Quảng Ngãi, Quảng Ngãi Quảng Ngãi 77 Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Nhà nước Miền Trung 194 Trần Hưng Đạo, Phường Nghĩa Lộ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi Quảng Ngãi 78 Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Nhà nước Miền Trung Số 97 Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi Quảng Ngãi 79 Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Nhà nước Miền Trung Số 56 Đại Lộ Hùng Vương, Quảng Ngãi Quảng Ngãi 80 Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Nhà nước Miền Trung 345 Hùng Vương, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi Quảng Ngãi 81 Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Cổ phần Miền Trung 449 Quang Trung, Phường Quảng Ngãi, thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi Quảng Ngãi 82 Chi nhánh Ngân hàng Việt Á Cổ phần Miền Trung 27 Phan Đình Phùng, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi Quảng Ngãi 83 Chi nhánh Ngân hàng Việt Nam Thương Tín Cổ phần Miền Trung 473 - 475 Quang Trung, P.Nguyễn Nghiêm, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi Quảng Ngãi 84 Chi nhánh Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Cổ phần Miền Trung 35A-35B Đại lộ Hùng Vương, TP.Quảng Ngãi Quảng Ngãi 85 Chi nhánh Ngân hàng Á Châu Cổ phần Miền Trung 570 Cửa Đại, Thị xã Hội An, Quảng Nam Quảng Nam 86 Chi nhánh Ngân hàng An Bình Cổ phần Miền Trung 151 Phan Châu Trinh, Phường Phước Hoà, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam Quảng Nam 87 Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Nhà nước Miền Trung 35 Trần Hưng Đạo, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam Quảng Nam 88 Chi nhánh Ngân hàng Việt Á Cổ phần Miền Trung 567A Hai Bà Trưng, Cẩm Phô, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam Quảng Nam 89 Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội Cổ phần Miền Trung Số 215 đường Phan Bội Châu, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam Quảng Nam 90 Chi nhánh Ngân hàng Á Châu Cổ phần Miền Trung 171 Trần Hưng Đạo, P. Lê Lợi, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định Quy Nhơn 91 Chi nhánh Ngân hàng Kiên Long Cổ phần Miền Trung Số 98 Phạm Hùng, P. Lý Thường Kiệt, Tp. Quy Nhơn, T. Bình Định Quy Nhơn 92 Chi nhánh Ngân hàng Nam Á Cổ phần Miền Trung SR18 - SR19, Trung tâm thương mại Quy Nhơn , 07 Nguyễn Tất Thành, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định Quy Nhơn 93 Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Nhà nước Miền Trung Số 64 đường Lê Duẩn, Phường Lý Thường Kiệt, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định Quy Nhơn STT Chi nhánh ngân hàng Sở hữu Khu vực Địa chỉ 94 Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Nhà nước Miền Trung Số 218 Lạc Long Quân, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Quy Nhơn 95 Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Nhà nước Miền Trung Số 72 Lê Duẩn, Quy Nhơn, Bình Định Quy Nhơn 96 Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Nhà nước Miền Trung 433 Lạc Long Quân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Quy Nhơn 97 Chi nhánh Ngân hàng TNHH MTV Đại Dương Nhà nước Miền Trung Số 70 Lê Duẩn, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Quy Nhơn 98 Chi nhánh Ngân hàng Quân Đội Cổ phần Miền Trung Số 322 đường Nguyễn Thái Học, phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Quy Nhơn 99 Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Cổ phần Miền Trung 98 Mai Xuân Thưởng, Lý Thường Kiệt, Quy Nhơn, Bình Định Quy Nhơn 100 Chi nhánh Ngân hàng Việt Á Cổ phần Miền Trung 273 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định Quy Nhơn 101 Chi nhánh Ngân hàng Á Châu Cổ phần Miền Nam 85 - 87 Xuân Hồng, P.12, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh Sài Gòn 102 Chi nhánh Ngân hàng An Bình Cổ phần Miền Nam 855 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh Sài Gòn 103 Chi nhánh Ngân hàng Bắc Á Cổ phần Miền Nam Số 125 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn 104 Chi nhánh Ngân hàng Bản Việt Cổ phần Miền Nam 135 Phan Ðăng Lưu, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn 105 Chi nhánh Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Cổ phần Miền Nam Số 2A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1 Sài Gòn 106 Chi nhánh Ngân hàng Đại Chúng Việt Nam Cổ phần Miền Nam 19 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, TP.HCM Sài Gòn 107 Chi nhánh Ngân hàng Đông Á Cổ phần Miền Nam 828 Sư Vạn Hạnh, P13, Q10, Tp HCM Sài Gòn 108 Chi nhánh Ngân hàng Đông Nam Á Cổ phần Miền Nam 197-199 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Tân Bình, TP HCM Sài Gòn 109 Chi nhánh Ngân hàng Hàng Hải Cổ phần Miền Nam Số 267 Quang Trung, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM Sài Gòn 110 Chi nhánh Ngân hàng Kiên Long Cổ phần Miền Nam Số 98 - 108A Cách Mạng Tháng 8, P.7, Q.3, Tp. HCM Sài Gòn 111 Chi nhánh Ngân hàng Kỹ Thương Cổ phần Miền Nam Tầng trệt, tầng lửng số 10-12 đường Lê Quang Định, phường 14, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Sài Gòn 112 Chi nhánh Ngân hàng Nam Á Cổ phần Miền Nam 190 Bis Trần Quang Khải, Quận 1, TP.HCM Sài Gòn 113 Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Nhà nước Miền Nam 145Bis Luỹ Bán Bích, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn 114 Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Nhà nước Miền Nam 20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh Sài Gòn 115 Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Nhà nước Miền Nam Lô 2-4-6, đường C, KCN Tân Tạo, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh Sài Gòn 116 Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Nhà nước Miền Nam 69 Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn 117 Chi nhánh Ngân hàng TNHH MTV Dầu khí toàn cầu Nhà nước Miền Nam Tầng trệt và tầng 16, toà nhà Centec Tower, số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh Sài Gòn STT Chi nhánh ngân hàng Sở hữu Khu vực Địa chỉ 118 Chi nhánh Ngân hàng TNHH MTV Xây dựng Nhà nước Miền Nam 426 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TP.HCM Sài Gòn 119 Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Cổ phần Miền Nam Số 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1 Sài Gòn 120 Chi nhánh Ngân hàng Phương Đông Cổ phần Miền Nam 435G-435H Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh Sài Gòn 121 Chi nhánh Ngân hàng Quân Đội Cổ phần Miền Nam Số 3 Nguyễn Oanh, Q. Gò Vấp- Hồ Chí Minh. Sài Gòn 122 Chi nhánh Ngân hàng Quốc dân Cổ phần Miền Nam 152 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn 123 Chi nhánh Ngân hàng Quốc Tế Cổ phần Miền Nam Số 2B đường Quang Trung, phường 3, quận Gò Vấp,thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn 124 Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Công Thương Cổ phần Miền Nam 8-10 đường Lý Thường Kiệt, Quận Tân Bình, TP.HCM Sài Gòn 125 Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Cổ phần Miền Nam 47 Hòa Bình, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn 126 Chi nhánh Ngân hàng Việt Á Cổ phần Miền Nam 31 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn 127 Chi nhánh Ngân hàng Việt Nam Thương Tín Cổ phần Miền Nam 62A Cách Mạng Tháng 8, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh. Sài Gòn 128 Chi nhánh Ngân hàng An Bình Cổ phần Miền Trung Số nhà 40 Nguyễn Trãi, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa Thanh Hoá 129 Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Nhà nước Miền Trung Số 12 Phan Chu Trinh, Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hóa Thanh Hoá 130 Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Nhà nước Miền Trung 05 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa Thanh Hoá 131 Chi nhánh Ngân hàng Kiên Long Cổ phần Miền Trung Số 97 Nguyễn Trãi, P.4, Tp. Tuy Hòa, T. Phú Yên Tuy Hoà 132 Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Nhà nước Miền Trung Số 321 Trần Hưng Đạo, Phường 4, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên Tuy Hoà 133 Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Nhà nước Miền Trung Số 236 Hùng Vương, phường 7, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên Tuy Hoà 134 Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Nhà nước Miền Trung Số 287 Nguyễn Huệ, Tùy Hòa, Phú Yên Tuy Hoà 135 Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Nhà nước Miền Trung Số 192-194-196 Hùng Vương, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên Tuy Hoà 136 Chi nhánh Ngân hàng Quân Đội Cổ phần Miền Trung Số 99A - 101 đường Hùng Vương, phường 6, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên Tuy Hoà 137 Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Cổ phần Miền Trung 205 - 207 - 209 - 211 Hùng Vương,P. 5, Thành phố Tuy Hòa, Phú Yên Tuy Hoà 138 Chi nhánh Ngân hàng Đông Nam Á Cổ phần Miền Nam 102A Lê Hồng Phong, Phường 4, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu Vũng Tàu 139 Chi nhánh Ngân hàng Hàng Hải Cổ phần Miền Nam Số 55-57 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP. Vũng Tàu Vũng Tàu 140 Chi nhánh Ngân hàng Kiên Long Cổ phần Miền Nam Số 26A-28-30 Cách Mạng Tháng Tám, Kp. Hương Tân, P. Long Hương, Tp. Bà Rịa, T. Bà Rịa – Vũng Tàu Vũng Tàu 141 Chi nhánh Ngân hàng Kỹ Thương Cổ phần Miền Nam 142-144 Lê Hông Phong, Phường 4, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu Vũng Tàu STT Chi nhánh ngân hàng Sở hữu Khu vực Địa chỉ 142 Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Nhà nước Miền Nam Số 21 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Vũng Tàu 143 Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Nhà nước Miền Nam Số 10 Trưng Trắc, Phường 1, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Vũng Tàu 144 Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Nhà nước Miền Nam Số 24 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Thành Phố Vũng Tàu Vũng Tàu 145 Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Nhà nước Miền Nam Số 27 Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Vũng Tàu 146 Chi nhánh Ngân hàng TNHH MTV Dầu khí toàn cầu Nhà nước Miền Nam Số 1K3, Nguyễn Thái Học, Trung tâm thương mại, P.7, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Vũng Tàu 147 Chi nhánh Ngân hàng Quân Đội Cổ phần Miền Nam Số 155 Nguyễn Thái Học, Phường 7- TP. Vũng Tàu Vũng Tàu 148 Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Cổ phần Miền Nam 67A Lê Hồng Phong, Phường 7, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu Vũng Tàu 149 Chi nhánh Ngân hàng Á Châu Cổ phần Miền Bắc 242 Trần Phú, TT Từ Sơn, Huyện Từ Sơn, Bắc Ninh Bắc Ninh 150 Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Nhà nước Miền Bắc Số 26 Lý Thái Tổ, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh Bắc Ninh 151 Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Nhà nước Miền Bắc Số 31 Nguyễn Đăng Đạo, phường Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Bắc Ninh 152 Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Nhà nước Miền Bắc Số 1 Nguyễn Đăng Đạo, Bắc Ninh Bắc Ninh 153 Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Nhà nước Miền Bắc Ngã 6, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Bắc Ninh 154 Chi nhánh Ngân hàng Quân Đội Cổ phần Miền Bắc Số 24 đường Lý Thái Tổ, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Bắc Ninh 155 Chi nhánh Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Cổ phần Miền Nam Số 368 đại lộ Đồng Khởi, KP 1, Phường 4, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre Bến Tre 156 Chi nhánh Ngân hàng Đông Á Cổ phần Miền Nam 336 A1 Đồng Khởi, Phường Phú Khương, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam Bến Tre 157 Chi nhánh Ngân hàng Kiên Long Cổ phần Miền Nam 517 Đại lộ Đồng Khởi, Tp. Bến Tre Bến Tre 158 Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Nhà nước Miền Nam Số 284A1, Đại lộ Đồng Khởi, Phường Phú Tân, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre Bến Tre 159 Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Nhà nước Miền Nam Số 02 Đại lộ Đồng Khởi, phường 2, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre Bến Tre 160 Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Nhà nước Miền Nam Số 21 Đại Lộ Đồng Khởi, Phường 3, Bến Tre Bến Tre 161 Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Nhà nước Miền Nam Số 55B3, đại lộ Đồng Khởi, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre Bến Tre 162 Chi nhánh Ngân hàng Quân Đội Cổ phần Miền Nam Số 90A3 đường Đại Lộ Đồng Khởi, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre Bến Tre 163 Chi nhánh Ngân hàng Đông Á Cổ phần Miền Nam 15 Đinh Bộ Lĩnh, Phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam Bình Dương 164 Chi nhánh Ngân hàng Kỹ Thương Cổ phần Miền Nam 347-349 Đại Lộ Bình Dương, P. Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương Bình Dương STT Chi nhánh ngân hàng Sở hữu Khu vực Địa chỉ 165 Chi nhánh Ngân hàng Nam Á Cổ phần Miền Nam 309 Đại lộ Bình Dương, Khu phố 12, Phường Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương Bình Dương 166 Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Nhà nước Miền Nam Số 45 Đại lộ Bình Dương, Phường Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương Bình Dương 167 Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Nhà nước Miền Nam Số 20 Độc Lập, KCN Sóng Thần 1, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương Bình Dương 168 Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Nhà nước Miền Nam Số 37 Yersin, Thủ Dầu Một, Bình Dương Bình Dương 169 Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Nhà nước Miền Nam 314 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Bình Dương 170 Chi nhánh Ngân hàng Phương Đông Cổ phần Miền Nam 233 Khu phố 2, Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Thọ, Tp Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương Bình Dương 171 Chi nhánh Ngân hàng Quân Đội Cổ phần Miền Nam Số 306 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Bình Dương 172 Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Công Thương Cổ phần Miền Nam 310 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương Bình Dương 173 Chi nhánh Ngân hàng Á Châu Cổ phần Miền Trung 01 Nguyễn Văn Cừ, P.Đức Nghĩa, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận Bình Thuận 174 Chi nhánh Ngân hàng An Bình Cổ phần Miền Trung 268-270 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Hưng, Thành Phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận Bình Thuận 175 Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Nhà nước Miền Trung Số 02 - 04 Trưng Trắc, Phường Đức Nghĩa, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận Bình Thuận 176 Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Nhà nước Miền Trung Số 02 Nguyễn Tất Thành, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận Bình Thuận 177 Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Nhà nước Miền Trung Số 286A Trần Hưng Đạo, Phan Thiết, Bình Thuận Bình Thuận 178 Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Nhà nước Miền Trung Số 50 Đại lộ Nguyễn Tất Thành, Phường Hưng Long, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận Bình Thuận 179 Chi nhánh Ngân hàng Quân Đội Cổ phần Miền Trung Tầng 1( tầng trệt) tòa nhà Viettel Bình Thuận, Khu dân cư Hùng Vương, đường Tôn Đức Thắng, P. Phú Thủy, Tp Phan thiết, T. Bình Thuận Bình Thuận 180 Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Cổ phần Miền Trung 364 Trần Hưng Đạo, Phường Đức Thắng, Phan Thiết, Bình Thuận Bình Thuận 181 Chi nhánh Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Cổ phần Miền Trung 67 – 67A đường Trần Hưng Đạo, Phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận Bình Thuận 182 Chi nhánh Ngân hàng Á Châu Cổ phần Miền Nam 14 - 16B Hòa Bình, P. An Cư, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ Cần Thơ 183 Chi nhánh Ngân hàng An Bình Cổ phần Miền Nam 74 – 76 Hùng Vương, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ Cần Thơ 184 Chi nhánh Ngân hàng Bản Việt Cổ phần Miền Nam 135H-135Y Trần Hưng Đạo, P. An Phú, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ Cần Thơ 185 Chi nhánh Ngân hàng Bảo Việt Cổ phần Miền Nam Số 90-92 Trần Văn Khéo, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Tỉnh Cần Thơ Cần Thơ STT Chi nhánh ngân hàng Sở hữu Khu vực Địa chỉ 186 Chi nhánh Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Cổ phần Miền Nam Số 62 đường Lý Tự Trọng, phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ Cần Thơ 187 Chi nhánh Ngân hàng Đông Á Cổ phần Miền Nam 20, 22, 24 Nguyễn An Ninh, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam Cần Thơ 188 Chi nhánh Ngân hàng Đông Nam Á Cổ phần Miền Nam 26-28 Nguyễn An Ninh, P.Tân An, Q Ninh Kiều, Tp Cần Thơ Cần Thơ 189 Chi nhánh Ngân hàng Hàng Hải Cổ phần Miền Nam Số 40 Phan Đình Phùng, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ Cần Thơ 190 Chi nhánh Ngân hàng Kỹ Thương Cổ phần Miền Nam 45A- 47 đường 30/4 phường An Lạc, Ninh Kiều, Cần Thơ Cần Thơ 191 Chi nhánh Ngân hàng Nam Á Cổ phần Miền Nam Vincom Xuân Khánh – 209 Đường 30/4, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, Cần Thơ Cần Thơ 192 Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Nhà nước Miền Nam Số 3 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ Cần Thơ 193 Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Nhà nước Miền Nam Số 09 Phan Đình Phùng, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ Cần Thơ 194 Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Nhà nước Miền Nam Số 12 Đường Hoà Bình, Bình Thủy, Cần Thơ Cần Thơ 195 Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Nhà nước Miền Nam 03-05-07 Hòa Bình, phường Tân An, Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ Cần Thơ 196 Chi nhánh Ngân hàng Phương Đông Cổ phần Miền Nam Số 1 Đường ba tháng hai, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Tỉnh Cần Thơ. Cần Thơ 197 Chi nhánh Ngân hàng Quân Đội Cổ phần Miền Nam Tầng 1, tầng 2 và tầng 7 tòa nhà Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Cần Thơ, số 77, 77B Võ Văn Tần, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Cần Thơ 198 Chi nhánh Ngân hàng Quốc Tế Cổ phần Miền Nam Tầng 1,2 và 3, tòa nhà VCCI, số 12 Hòa Bình, phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Tỉnh Cân Thơ Cần Thơ 199 Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Công Thương Cổ phần Miền Nam 11 đường Lý Tự Trọng , Phường An Phú, TP.Cần Thơ Cần Thơ 200 Chi nhánh Ngân hàng Á Châu Cổ phần Miền Trung 218 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Đà Nẵng Đà Nẵng 201 Chi nhánh Ngân hàng An Bình Cổ phần Miền Trung Số 255, đường Lê Duẩn, Phường Tân Chính, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng Đà Nẵng 202 Chi nhánh Ngân hàng Bảo Việt Cổ phần Miền Trung 86-88 Nguyễn Văn Linh, Nam Dương, Hải Châu, TP. Đà Nẵng Đà Nẵng 203 Chi nhánh Ngân hàng Đại Chúng Việt Nam Cổ phần Miền Trung Lô A2.1, đường 30-4, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng Đà Nẵng 204 Chi nhánh Ngân hàng Đông Nam Á Cổ phần Miền Trung 373 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Kê, Đà Nẵng Đà Nẵng 205 Chi nhánh Ngân hàng Hàng Hải Cổ phần Miền Trung Số 15 Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng Đà Nẵng 206 Chi nhánh Ngân hàng Kiên Long Cổ phần Miền Trung Số 158-160 Nguyễn Văn Linh, Q. Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng Đà Nẵng 207 Chi nhánh Ngân hàng Kỹ Thương Nhà nước Miền Trung 304 Nguyễn Văn Linh, Thanh Khê, Đà Nẵng Đà Nẵng 208 Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Nhà nước Miền Trung 23 Phan Đình Phùng, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng Đà Nẵng STT Chi nhánh ngân hàng Sở hữu Khu vực Địa chỉ 209 Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Nhà nước Miền Trung Số 218 Nguyễn Văn Linh, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng Đà Nẵng 210 Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Nhà nước Miền Trung Số 90 Nguyễn Chí Thanh, Hải Châu, Đà Nẵng Đà Nẵng 211 Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Nhà nước Miền Trung 140-142 Lê Lợi, phường Hải Châu, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng Đà Nẵng 212 Ngân hàng TNHH MTV Đại Dương Nhà nước Miền Trung Số 80-82 Hàm Nghi, phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng Đà Nẵng 213 Chi nhánh Ngân hàng TNHH MTV Dầu khí toàn cầu Nhà nước Miền Trung Số 252 Điện Biên Phủ, phường Hoà Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng Đà Nẵng 214 Chi nhánh Ngân hàng TNHH MTV Xây dựng Nhà nước Miền Trung 130 Lý Thái Tổ, P.Thạc Gián, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng Đà Nẵng 215 Chi nhánh Ngân hàng Quân Đội Cổ phần Miền Trung Tầng trệt, tầng lửng, tầng 6 số 174 Lê Đình Lý, phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Đà Nẵng 216 Chi nhánh Ngân hàng Quốc dân Cổ phần Miền Trung 441 Lê Duẩn, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng Đà Nẵng 217 Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội Cổ phần Miền Trung Số 89 Nguyễn Văn Linh, Phường Nam Dương, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng Đà Nẵng 218 Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Cổ phần Miền Trung 130-130A-132, Bạch Đằng, Hải Châu, Đà Nẵng Đà Nẵng 219 Chi nhánh Ngân hàng Tiên Phong Cổ phần Miền Trung Tầng trệt, Tòa nhà Bưu điện TP. Đà Nẵng, số 271 (số cũ 155) Nguyễn Văn Linh, phường Vĩnh Trung, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng Đà Nẵng 220 Chi nhánh Ngân hàng Việt Á Cổ phần Miền Trung 33 Hùng Vương, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng Đà Nẵng 221 Chi nhánh Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Cổ phần Miền Trung 12 Phan Chu Trinh, Hải Châu, Đà Nẵng Đà Nẵng 222 Chi nhánh Ngân hàng Việt Nam Thương Tín Cổ phần Miền Trung 119 - 121 Nguyễn Văn Linh , Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng Đà Nẵng 223 Chi nhánh Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex Cổ phần Miền Trung Tầng 1, 5 Tòa nhà Petrolimex Đà Nẵng, số 122 đường 2/9, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng Đà Nẵng 224 Chi nhánh Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Cổ phần Miền Trung 48 Trần Phú, Q.Hải Châu, Tp.Ðà Nẵng Đà Nẵng 225 Chi nhánh Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Cổ phần Miền Trung Tòa nhà Trung tâm giao dịch, khai thác và làm việc Bưu điện Tỉnh Đắk Nông, đường 23 tháng 3, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông Đắc Nông 226 Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Nhà nước Miền Trung Số 35, đường 23/3, tổ dân phố 3, Phường Nghĩa Trung, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông Đắc Nông 227 Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Nhà nước Miền Trung Số 78 Trương Định, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông Đắc Nông 228 Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Nhà nước Miền Trung Đường 23/3, Gia Nghĩa, Đăk Nông Đắc Nông 229 Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Cổ phần Miền Trung Lô D1 KCN Tâm Thắng xã Tâm Thắng, Huyện Cư Jút, Đắk Lắk Đắc Nông 230 Chi nhánh Ngân hàng Á Châu Cổ phần Miền Trung 152-154-156 Y Jút, P. Thắng Lợi, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Đắk Lắk 231 Chi nhánh Ngân hàng Bản Việt Cổ phần Miền Trung Số 212, Nguyễn Tất Thành, Thị trấn Liên Sơn, Huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk Đắk Lắk STT Chi nhánh ngân hàng Sở hữu Khu vực Địa chỉ 232 Chi nhánh Ngân hàng Bảo Việt Cổ phần Miền Trung Số A1 Ngô Quyền, phường Tân An, Thành phố Buôn Mê Thuột,Tỉnh Buôn Mê Thuột Đắk Lắk 233 Chi nhánh Ngân hàng Kiên Long Cổ phần Miền Trung Số 146 Hoàng Diệu, Tp. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk Đắk Lắk 234 Chi nhánh Ngân hàng Nam Á Cổ phần Miền Trung 166-168-170 Lê Hồng Phong, Phường Thành Công, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Đắk Lắk 235 Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Nhà nước Miền Trung Số 51 đường Nguyễn Tất Thành, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Đắk Lắk 236 Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Nhà nước Miền Trung Số 35 Nguyễn Tất Thành, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Đắk Lắk 237 Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Nhà nước Miền Trung Số 17 Nguyễn Tất Thành, Buôn Ma Thuật, Đăk Lăk Đắk Lắk 238 Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Nhà nước Miền Trung 06 Trần Hưng Đạo, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắklắk Đắk Lắk 239 Chi nhánh Ngân hàng Quân Đội Cổ phần Miền Trung Số 37, Hai Bà Trưng, TP. Buôn Ma Thuột - ĐắkLắk Đắk Lắk 240 Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Cổ phần Miền Trung 130-132 Lê Hồng Phong Thống Nhất, Thành phố Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk Đắk Lắk 241 Chi nhánh Ngân hàng Tiên Phong Cổ phần Miền Trung Số 56 - 58 Y Jút, Phường Thống Nhất, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Đắk Lắk 242 Chi nhánh Ngân hàng Việt Á Cổ phần Miền Trung 40 đường Hùng Vương, Phường Tự An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đăk Lăk Đắk Lắk 243 Chi nhánh Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Cổ phần Miền Trung 114-116 Phan Bội Châu, Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăklăk Đắk Lắk 244 Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Công Thương Cổ phần Miền Trung 32 đường Lê Thánh Tông, Phường Thắng Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đaklak Đắk Lắk 245 Chi nhánh Ngân hàng Đông Á Cổ phần Miền Nam Khu phố 9, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam Đồng Nai 246 Chi nhánh Ngân hàng Đông Nam Á Cổ phần Miền Nam 7/2 khu phố 2, Phạm Văn Thuận, Quốc lộ 15, P. Tam Hiệp, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai Đồng Nai 247 Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Nhà nước Miền Nam Số 01, Đường Trần Phú, Khu Phước Hải, Thị trấn Long Thành, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai Đồng Nai 248 Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Nhà nước Miền Nam Số 77D Hưng Đạo Vương, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Đồng Nai 249 Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Nhà nước Miền Nam Số 7 Bùi Văn Hoà, Biên Hòa, Đồng Nai Đồng Nai 250 Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Nhà nước Miền Nam Số 53-55, đường Võ Thị Sáu, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Đồng Nai 251 Chi nhánh Ngân hàng Quân Đội Cổ phần Miền Nam Số K 23, đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai Đồng Nai 252 Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Công Thương Cổ phần Miền Nam 144 đường 30/4, Phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai Đồng Nai 253 Chi nhánh Ngân hàng Á Châu Cổ phần Miền Trung 61 Trần Phú (nối dài), P. Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Gia Lai Gia Lai 254 Chi nhánh Ngân hàng An Bình Cổ Miền 106 Lê Lợi, Phường Hoa Lư, Thành Phố Gia STT Chi nhánh ngân hàng Sở hữu Khu vực Địa chỉ phần Trung Pleiku, Tỉnh Gia Lai Lai 255 Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Nhà nước Miền Trung 160 Hai Bà Trưng, Phường Yên Đỗ, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai Gia Lai 256 Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Nhà nước Miền Trung Số 01 Trần Hưng Đạo, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai Gia Lai 257 Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Nhà nước Miền Trung Số 112 Đường Lê Lợi, Phường Hoa Lư, Pleiku, Gia Lai Gia Lai 258 Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Nhà nước Miền Trung 33 Quang trung, phường Hội Thươngthành phố Pleiku, tỉnh Gia lai Gia Lai 259 Chi nhánh Ngân hàng Quân Đội Cổ phần Miền Trung Số 8 Lê Lai, Tây Sơn, TP .Pleiku - Gia Lai. Gia Lai 260 Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Cổ phần Miền Trung 38 Nguyễn Thiện Thuật Diên Hồng Thành phố Pleiku, Gia Lai Gia Lai 261 Chi nhánh Ngân hàng Á Châu Cổ phần Miền Bắc 10 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Hà Nội 262 Chi nhánh Ngân hàng An Bình Cổ phần Miền Bắc 101 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội Hà Nội 263 Chi nhánh Ngân hàng Bắc Á Cổ phần Miền Bắc Số 96 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội Hà Nội 264 Chi nhánh Ngân hàng Bản Việt Cổ phần Miền Bắc 125-127 Bà Triệu, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội Hà Nội 265 Chi nhánh Ngân hàng Bảo Việt Cổ phần Miền Bắc Tòa nhà CMC, phố Duy Tân,phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội Hà Nội 266 Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Nhà nước Miền Bắc Toà nhà A1K Cụm sản xuất tiểu thủ công nghiệp, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Hà Nội 267 Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Nhà nước Miền Bắc Tháp Vincom, 191 Bà Triệu,Phường Lê Đại Hành,Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội Hà Nội 268 Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Nhà nước Miền Bắc Tầng 1 đến tầng 5, số 11B Cát Linh, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội Hà Nội 269 Chi nhánh Ngân hàng TNHH MTV Đại Dương Nhà nước Miền Bắc 18 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội Hà Nội 270 Chi nhánh Ngân hàng TNHH MTV Dầu khí toàn cầu Nhà nước Miền Bắc Tầng 1 toà nhà CT2-Vimeco, P. Trung Hoà, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội Hà Nội 271 Chi nhánh Ngân hàng TNHH MTV Xây dựng Nhà nước Miền Bắc 96 Bà Triệu, P.Hàng Bài, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội Hà Nội 272 Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội Cổ phần Miền Bắc Số 252 Hoàng Quốc Việt, xã Cổ Nhuế, H. Từ Liêm, Hà Nội Hà Nội 273 Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Nhà nước Miền Trung Số 01, đường Phan Đình Phùng, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh Hà Tĩnh 274 Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Nhà nước Miền Trung Số 82 đường Phan Đình Phùng, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh Hà Tĩnh 275 Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Nhà nước Miền Trung Số 88 Đường Phan Đình Phùng, PhườngTân Giang, Hà Tĩnh Hà Tĩnh 276 Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Nhà nước Miền Trung Số 02 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh Hà Tĩnh 277 Chi nhánh Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Cổ phần Miền Trung Số 17, đường Trần Phú, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh Hà Tĩnh STT Chi nhánh ngân hàng Sở hữu Khu vực Địa chỉ 278 Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Cổ phần Miền Trung 37 - 39 Đặng Dung, Khối phố 7, Phường Nam Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh Hà Tĩnh 279 Chi nhánh Ngân hàng Á Châu Cổ phần Miền Trung 1 Trần Hưng Đạo, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế Huế 280 Chi nhánh Ngân hàng An Bình Cổ phần Miền Trung 26 Hà Nội, Phường Phú Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế Huế 281 Chi nhánh Ngân hàng Bắc Á Cổ phần Miền Trung 86 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế Huế 282 Chi nhánh Ngân hàng Đông Á Cổ phần Miền Trung 26 Lý Thường Kiệt, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam Huế 283 Chi nhánh Ngân hàng Kỹ Thương Cổ phần Miền Trung 24 Lý Thường Kiệt, Huế, Thừa Thiên Huế Huế 284 Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Nhà nước Miền Trung 10 Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế Huế 285 Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Nhà nước Miền Trung Số 20 đường Hà Nội, phường Phú Nhuận, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế Huế 286 Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Nhà nước Miền Trung Số 41 Hùng Vương, Thừa Thiên Huế Huế 287 Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Nhà nước Miền Trung 78 Hùng Vương, P. Phú Nhuận , TP Huế Huế 288 Chi nhánh Ngân hàng Quốc dân Cổ phần Miền Trung 44 Đống Đa, Phường Phú Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế Huế 289 Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội Cổ phần Miền Trung Số 28 đường Lý Thường Kiệt, phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế Huế 290 Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Cổ phần Miền Trung 126 Nguyễn Huệ, Phường Phú Nhuận, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế Huế 291 Chi nhánh Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Cổ phần Miền Trung 35 Lý Thường Kiệt, TP Huế, Thừa Thiên Huế Huế 292 Chi nhánh Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Cổ phần Miền Trung 205 Trần Hưng Đạo, P.Phú Hòa, TP.Huế Huế 293 Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Công Thương Cổ phần Miền Trung 50 đường Hùng Vương, Phường Phú Nhuận, TP.Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế Huế

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_hoan_thien_he_thong_kiem_soat_noi_bo_trong_cac_ngan.pdf
  • pdf2. Nguyen Tuan. Tom tat-VN.pdf
  • pdf3. Nguyen Tuan. Tom tat-Eng.pdf
  • pdf4. Nguyen Tuan. Dong gop luan an.pdf
  • pdf5. Nguyen Tuan. Trich yeu luan an.pdf