Luận án Khai triển tiệm cận các tích phân kỳ dị

Như vậy trong chương này chúng tôi đã tìm được công thức tiệm cận của thể tích các tập dưới mức của lớp các ánh xạ đa thức thỏa mãn điều kiện Mikhailov-Gindikin. Các số mũ trong Định lý 3.2.1 được tính một cách tường minh thông qua đa diện Newton của các ánh xạ đa thức đó. và chúng hoàn toàn phù hợp với các kết quả của V.A. Vasilev, E.v. Sinitskaya, A.I. Karol’, M. Greenblatt (xem [Vas77Ị, [Sin04], [Kar09], [GrelO]). Trong trường hợp m = 1, ta có thể áp dụng công thức tiệm cận trong Dịnh lý 3.2.1 để tìm công thức tiệm cận của tích phân kiểu Laplace (xem [Vas77]).

pdf120 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 25/01/2022 | Lượt xem: 209 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Khai triển tiệm cận các tích phân kỳ dị, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_khai_trien_tiem_can_cac_tich_phan_ky_di.pdf
  • pdfLoc_LuanAn_TomTat.pdf
Luận văn liên quan