Luận án Khu hệ lưỡng cư và bò sát vùng phía bắc đèo Cù Mông

Các nguyên nhân chính đe dọa đến nguồn tài nguyên LC, BS ở VNC là phá rừng tự nhiên để trồng bạch đàn lấy nguyên liệu sản xuất giấy, tình trạng buôn bán động vật hoang dã không được kiểm soát, khai thác trái phép. Tình trạng này diễn ra chủ yếu ở các tỉnh miền núi thuộc huyện Vân Canh, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh, Hoài Ân, An Lão.

pdf204 trang | Chia sẻ: toanphat99 | Lượt xem: 1666 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Khu hệ lưỡng cư và bò sát vùng phía bắc đèo Cù Mông, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 27. Odorrana tiannanensis 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 6. Rhacophoridae 28. Polypedates megacephalus 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 29. Polypedates mutus 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 30. Rhacophorus annamensis Smith, 1924 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 7. Agamidae 31. Physignathus cocincinus 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 32. Acanthosaura capra 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 33. Calotes mystaceus 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 34. Calotes versicolor 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 35. Draco indochinensis 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 36. Draco maculatus 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 8. Leiolepididae 37. Leiolepis guttata 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 38. Leiolepis guentherpetersi 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 9. Gekkonidae P.17 39. Cytodactylus pseudoquadrivirgatus 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 40. Gekko gecko 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 41. Hemidactylus bowringii 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 42. Hemidactylus frenatus 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 43. Hemidactylus garnotii 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 44. Hemidactylus platyurus 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 10. Scincidae 45. Eutrophis longicaudata 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46. Eutrophis macularia 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 47. Eutrophis multifasciata 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48. Lipinia vittigera 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 49. Scincella rufocaudata 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 11. Varanidae 50. Varanus nebulosus 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 51. Varanus salvator 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 12. Anguidae 52. Dopasia sokolovi 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 13. Pythongidae 53. Python molurus 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 54. Python reticulatus 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 14. Xenopeltidae 55. Xenopeltis unicolor 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 15. Acrochordidae 56. Acrochordus granulatus 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 16. Colubridae 57. Boiga multomaculata 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 58. Chrysopelea ornata 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 59. Coelognathus flavolineatus 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 60. Coelognathus radiatus 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 61. Dendrelaphis pictus 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 62. Lycodon laoensis 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 P.18 63. Oligodon mouhoti 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 64. Ptyas korros 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 65. Ptyas mucosa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 17.Homalopsidea 66. Enhydris enhydris 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 67. Enhydris innominata 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 68. Enhydris plumbea 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 69. Enhydris subtaeniata 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 70. Myrrophis bennetti 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 18. Lamprophiidae 71. Psaodynastes pulverulentus 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 19. Natricidea 72. Hebius boulengeri 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 73. Hebius leucomystax 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 74. Rhabdophis nuchalis 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 75. Rhabdophis subminiatus 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 76. Xenochrophis flavipunctatus 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 20. Pareatidea 77. Pareas hamptoni 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 21. Elapidae 78. Bungarus fasciatus 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 79. Naja atra 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 80. Naja kaouthia 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 81. Ophiophagus hannah 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 22. Viperidae 82. Trimeresurus albolabris 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 83. Trimeresurus stejnegeri 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 84. Trimeresurus vogeli 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 23. Platysternidae 85. Platysternon megacephalum 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 24. Geoemydidae P.19 86. Cuora amboinensis 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 87. Cuora bourreti 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 88. Cuora mouhotii 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 89. Cuora cyclornata 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 90. Cyclemys pulchristriata 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 91. Heosemys grandis 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 92. Malayemys subtrijuga 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 93. Mauremys annamensis 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 94. Mauremys sinensis 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 95. Sacalia quadriocellata 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 96. Siebenrockiella crassicollis 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 25. Testudinidae 97. Indotestudo elongata 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 98. Manouria impressa 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 26.Trionychidae 99. Pelodiscus sinensis 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 P.20 Phụ lục 4. PHÂN BỐ CÁC LOÀI LC, BS THEO PHÂN VÙNG ĐỊA LÝ ĐỘNG VẬT CỦA BAIN ET AL., 2011 VÀ THEO TỈNH, THÀNH PHỐ Ở MIỀN TRUNG VIỆT NAM TT TÊN KHOA HỌC N A N C A N S A N C S L B D C M L âm Đ ồ n g Đ ăk L ăk N in h T h u ận K h án h H ò a K o n T u m G ia L ai P h ú Y ên B ìn h Đ ịn h Q u ản g N g ãi Q u ản g N am Đ à N ẵn g T T H u ế 1. Bufo cryptotympanicus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2. Bufo pageoti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3. Duttaphrynus melanostictus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4. Ingerophrynus galeatus 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 5. Ingerophrynus macrotis 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 6. Phrynoidis aspera 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7. Hyla annectants 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8. Hyla chinensis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9. Hyla simplex 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 10. Brachytarsophrys intermedia 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 11. Leptobrachium banae 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 12. Leptobrachium Chapaense 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13. Leptobrachium mouhoti 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 14. Leptobrachium ngoclinhense 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 15. Leptobrachium pullum 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 16. Leptobrachium xanhthospilum 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 17. Leptolalax applebyi 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18. Leptolalax bourreti 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19. Leptolalax pelodytoides 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 20. Leptolalax oshanensis 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21. Leptolalax tuberosus 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 22. Ophryophryne gerti 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 23. Ophryophryne hansi 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 24. Ophryophryne microstoma 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 P.21 25. Ophryophryne pachyproctus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 26. Ophryophryne poilani 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27. Ophryophryne synoria 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28. Xenophrys kuatunensis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29. Xenophrys major 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 30. Xenophrys palpebralespinosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 31. Calluella guttulata 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 32. Glyphoglossus molossus 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 33. Kalophrynus interlineatus 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 34. Kaloula baleata 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 35. Kaloula mediolineata 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36. Kaloula pulchra 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 37. Microhyla annamensis 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 38. Microhyla berdmorei 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 39. Microhyla butleri 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 40. Microhyla erythropoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41. Microhyla fissipes 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 42. Microhyla fusca 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43. Microhyla heymonsi 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 44. Microhyla marmorata 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 45. Microhyla nanapollexa 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 46. Microhyla picta 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 47. Microhyla pulchra 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 48. Microhyla pulverata 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 49. Micryletta inornata 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 50. Annandia delacouri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51. Fejervarya limnocharis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 52. Hoplobatrachus rugulosus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 53. Limnonectes dabanus 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 54. Limnonectes hascheanus 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 55. Limnonectes khammonensis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56. Limnonectes ‘‘kuhlii’’ 4 spp. 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P.22 57. Limnonectes bannaensis 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 58. Limnonectes sp. 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 59. Limnonectes poilani 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 60. Nanorana aenea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61. Nanorana bourreti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 62. Nanorana yunnanensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63. Quasipaa spinosa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 64. Quasipaa verrucospinosa 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 65. Occidozyga lima 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 66. Occidozyga martenssi 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 67. Occidozyga leavis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 68. Occidozyga vittata 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 69. Amolops compotrix 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 70. Amolops crenobatus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 71. Amolops ricketti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 72. Amolops spinapectoralis 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 73. Babina chapaensis 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 74. Hylarana attigua 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 75. Hylarana erythraea 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 76. Hylarana guentheri 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 77. Hylarana macrodactyla 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 78. Hylarana mausonensis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 79. Hylarana milleti 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 80. Hylarana montivaga 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 81. Hylarana nigrovittata 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 82. Hylarana taipehensis 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 83. Odorrana absita 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 84. Odorrana andersonii 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 85. Odorrana bacboensis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86. Odorrana banaorum 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 87. Odorrana chloronota 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 88. Odorrana gigatympana 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 P.23 89. Odorrana graminea 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 90. Odorrana khalam 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 91. Odorrana morafkai 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 92. Odorrana nasica 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93. Odorrana orba 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 94. Odorrana tiannanensis 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 95. Odorrana yentuensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96. Phelophylax lateralis 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 97. Rana johnsi 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 98. Aquixalus baliogaster 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 99. Aquixalus Carinensis 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100. Aquixalus supercornutus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 101. Chiromantis doriae 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 102. Chiromantis laevis 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 103. Chiromantis nongkhorensis 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 104. Chiromantis vittatus 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 105. Feihyla palpebralis 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 106. Gracixalus quyeti 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107. Gracixalus supercornutus 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108. Kuri1alus ananjevae 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109. Kuri1alus baliogaster 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110. Kuri1alus banaensis 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111. Kurixalus verucosus 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 112. Nyctixalus pictus 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113. Philautus abditus 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 114. Philautus banaensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 115. Philautus gryllus 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116. Philautus truongsonensis 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 117. Polypedates megacephalus 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 118. Polypedates mutus 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 119. Pseudophilautus gryllus 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120. Pseudophilautus parvulus 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P.24 121. Rhacophorus annamensis 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 122. Rhacophorus appendiculartus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 123. Rhacophorus calcaneus 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 124. Rhacophorus chuyangsinensis 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125. Rhacophorus dennysi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126. Rhacophorus exchopygus 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 127. Rhacophorus feae 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 128. Rhacophorus kio 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 129. Rhacophorus marmoridorsum 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130. Rhacophorus orlovi 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 131. Rhacophorus rhodopus 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 132. Theloderma asperum 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133. Theloderma gordoni 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 134. Theloderma ryabovi 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 135. Theloderma stellatum 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 136. Ichthyophis bannanicus 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 137. Physignathus cocincinus 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 138. Acanthosaura capra 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 139. Acanthosaura coronata 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140. Acanthosaura crucigera 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141. Acanthosaura lepidogater 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 142. Acanthosaura natalia 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 143. Brochocela orlovi 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 144. Brochocela smaragdina 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 145. Brochocela vietrnmensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 146. Calotes emma 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 147. Calotes mystaceus 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 148. Calotes versicolor 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 149. Draco indochinensis 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 150. Draco maculatus 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 151. Goncephalus grandis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 152. Pseudocalotes floweri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 P.25 153. Pseudocalotes microlepis 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 154. Pseudocalotes poilani 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155. Pseudocalotes kontumensis 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 156. Pseudocophotis ziegleri 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157. Leiolepis belliana 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 158. Leiolepis guentherpetersi 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 159. Leiolepis guttata 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 160. Leiolepis reevessi 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 161. Cnemaspis boulengerii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 162. Cnemaspis nuicamensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163. Cnemaspis tucdupensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164. Cytodactylus badenensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165. Cytodactylus caovansungi 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166. Cytodactylus chauquangensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167. Cyrtodactylus cryptus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168. Cyrtodactylus huynhi 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169. Cytodactylus interdigitalis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170. Cytodactylus irregularis 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 171. Cytodactylus nigriocularis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172. Cytodactylus pseudoquadrigatus 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 173. Cytodactylus grismeri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174. Cyrtodactylus takouensis 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175. Cyrtodactylus yangbayensis 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176. Cyrtodactylus ziegleri 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177. Dixonius siamensis 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 178. Dixonius vietnamensis 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 179. Gehyra mutilate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 180. Gekko badensii 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181. Gekko Gecko 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 182. Gekko grossmann 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 183. Gekko palmatus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184. Gekko petricolus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P.26 185. Gekko takouensis 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186. Gekko vietnamensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187. Gekko ulikovskii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 188. Hemidactylus bowringii 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 189. Hemidactylus frenatus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 190. Hemidactylus garnotii 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 191. Hemidactylus karenorum 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192. Hemidactylus platyurus 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 193. Hemidactylus vietnamensis 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194. Hemiphyllodactylus typus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195. Ptychozoon lionatum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196. Ptychozoon trinotaterra 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 197. Dibamus bourreti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 198. Dibamus greeri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 199. Dibamus montanus 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200. Dibamus smithi 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 201. Takydromus hani 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 202. Takydromus kuehnei 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203. Takydromus sexlineatus 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 204. Emoia laobaoensis 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205. Emoia atrocostata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 206. Eutropis chapaensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 207. Eutropis longicaudata 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 208. Eutropis maculcria 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 209. Eutropis multifasfasciata 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 210. Leptoseps poilani 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 211. Lipinia vittigera 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 212. Lygosoma albopuuntatum 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213. Lygosoma angeli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214. Lygosoma boehmei 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215. Lygosoma bowringii 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 216. Lygosoma carinatum 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 P.27 217. Lygosoma caripulentum 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 218. Lygosoma quadrupes 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 219. Paralipina rana 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 220. Plestiodon quadrilineatus 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 221. Plestiodon tamdaoensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222. Scincella apraefrontalis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 223. Scincella doriae 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 224. Scincella melanosticta 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225. Scincella reevesii 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226. Scincella rufocaudata 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 227. Sphenomorphys buenloicus 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 228. Sphenomorphys cryptotis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229. Sphenomorphys indictts 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 230. Sphenomorphys maculates 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231. Sphenomorphys stellatus 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 232. Sphenomorphys tridigitus 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 233. Tropidophorus baviensis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234. Tropidophorus berdmoriei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 235. Tropidophorus cocincinensis 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 236. Tropidophorus hainanus 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 237. Tropidophorus microleppis 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238. Tropidophorus noggei 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239. Vietnascincus rugosus 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 240. Ophisaurus gracilus 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 241. Ophisaurus harti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242. Ophisaurus sokolovi 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 243. Varanus nebulosus 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 244. Varanus salvator 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 245. Ramphotyphlops braminus 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 246. Typhlops diardii 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 247. Cylindrophis ruffus 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 248. Python brongersmai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P.28 249. Python molurus 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 250. Python reticulatus 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 251. Xenopeltis hainanensis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252. Xenopeltis unicolor 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 253. Acrochordus granulatus 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 254. Acrochordus javanicus 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255. Colubroelaps nguyenvansangi 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256. Calamaria abramovi 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257. Calamaria buchi 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258. Calamaria gialaiensis 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 259. Calamaria lovii 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 260. Calamaria pavimentata 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 261. Calamaria septentrionalis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262. Calamaria sangi 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 263. Calamaria thanhi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264. Ahaetulla nasuta 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 265. Ahaetulla prasina 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 266. Boiga bourreti 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 267. Boiga cyanea 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 268. Boiga dendrophila 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 269. Boiga drapiezii 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 270. Boiga guangxiensis 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 271. Boiga jaspidea 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 272. Boiga kcraepelini 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 273. Boiga multomaculata 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 274. Boiga siamensis 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275. Chrysopelea ornata 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 276. Coelognathus flavolineatus 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 277. Coelognathus radiatus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 278. Cyclophiops major 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 279. Cyclophiops multicinctus 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 280. Dendrelaphis cyanochloris 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P.29 281. Dendrelaphis ngansonensis 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 282. Dendrelaphis pictus 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 283. Dendrelaphis subocularis 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 284. Dinodon rufozonatum 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285. Dinodon rosozonatum 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 286. Dinodon septentrionale 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 287. Drvocalamus davisonii 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 288. Euprepiophis mandarinus 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 289. Gonyosoma oxycephalum 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290. Gonyosoma prasinum 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 291. Liooeltis frenata 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 292. Liopeltis stoliczkae 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 293. Liooeltis tricolor 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 294. Lycodon capucinus 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 295. Lycodon fasciatus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 296. Lycodon futsingensis 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 297. Lycodon laoensis 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 298. Lycodon paucifasciatus 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 299. Lycodon ruhstratri 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 300. Lycodon subcinctus 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 301. Oreocryptophis porphyraceus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302. Oligodon annamensis 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 303. Oligodon barroni 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 304. Oligodon chinensis 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 305. Oligodon cinereus 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 306. Oligodon eberhardti 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307. Oligodon fasciolatus 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 308. Oligodon formosanus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 309. Oligodon macrurus 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 310. Oligodon mouhoti 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 311. Oligodon ocellatus 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 312. Orthriophis taeniurus 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P.30 313. Oligodon taeniatus 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 314. Orthriophis morellendorffii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315. Orthriophis taeniurus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 316. Ptyas carinata 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 317. Ptyas korros 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 318. Ptyas mucosa 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 319. Ptyas nigromarginata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 320. Rhynchophis hexasonotus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321. Sibynophis chinensis 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 322. Sibynophis collaris 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 323. Sibynophis melanocephalus 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 324. Sibynophis triangularis 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325. Cerberus rynchops 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 326. Myrrophis bennettii 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 327. Enhydris bocourti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 328. Enhydris chinensis 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329. Enhydris enhydris 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 330. Enhydris innominata 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 331. Enhydris jagorii 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332. Enhydris plumbea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 333. Enhydris subtaeniata 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 334. Eroeton tentaculatum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 335. Hamalopsis mereljcoxi 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 336. Hebius andreae 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 337. Hebius boulengeri 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 338. Hebius khasiense 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 339. Hebius leucomystax 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 340. Hebius modestum 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 341. Hebius stolatum 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 342. Hebius ornaticeps 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 343. Opisthotropis daovantieni 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 344. Opisthotropis lateralis 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P.31 345. Parahelicops annamensis 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 346. Paratapinophis praemaxillaris 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 347. Psammodynastes pulverulentus 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 348. Rhabdophis chrysargos 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 349. Rhabdophis nigrocinctus 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350. Rhabdophis nuchalis 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 351. Rhabdophis subminiatus 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 352. Sinonatrix aequifasciata 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 353. Sinonatrix percarinata 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 354. Xenochrophis flavipunctatus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 355. Xenochrophis trianguligerrus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 356. Pareas carinatus 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 357. Pareas hamptoni 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 358. Pareas macularius 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 359. Pareas margaritophorus 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 360. Pareas monticola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 361. Psammophis indochinensis 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 362. Plasiopholis nuchalis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 363. Pseudoxenodon bambusicola 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 364. Pseudoxenodon macrops 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 365. Fimbrios klossi 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 366. Bungarus cadidus 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 367. Bungarus fasciatus 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 368. Bungarus flaviceps 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 369. Bungarus multicinctus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 370. Bungarus slowinskii 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 371. Naja atra 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 372. Naja kaouthia 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 373. Naja siamensis 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 374. Ophiophagus hannah 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 375. Calliophis intestinalis 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 376. Calliophis maculiceps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 P.32 377. Sinomicrurus macclellandi 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 378. Atrotia stokesii 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 379. Enhydrina schistosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 380. Hydrophis atriceps 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 381. Hydrophis gracilis 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 382. Hydrophis melanocephalus 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 383. Hydrophis ornatus 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 384. Hydrophis torquatus 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 385. Hydrophis hardwickii 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 386. Pelamis platurus 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 387. Calloselasma rhodostoma 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 388. Cryptelytrops albolabris 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 389. Crvptelytrops macrops 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 390. Ovophis monticola 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 391. Protobothrops cornutus 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 392. Protobothrops mucrosquamat 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 393. Protobothrops sieversorum 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 394. Viridovipera gumprechti 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 395. Trimesurus stejnegeri 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 396. Trimesurus truongsonensis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 397. Trimesurus vogeli 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 398. Platysternon megacephalum 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 399. Cuora amboinensis 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 400. Cuora bourreti 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 401. Cuora cyclornata 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 402. Cuora galbinifrons 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 403. Cuora mouhotii 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 404. Cuora picturata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 405. Cyclemys pulchristriata 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 406. Cyclemys oldhamii 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 407. Geoemyda spengleri 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 408. Heosemys annandalii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P.33 409. Heosemys grandis 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 410. Malayemys subtrijuga 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 411. Mauremys annamensis 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 412. Mauremys mutica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 413. Mauremys nigricans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 414. Mauremys sinensis 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 415. Notochelys platynota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 416. Sacalia quadriocellata 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 417. Siebenrockiella crassicollis 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 418. Indotestudo elongata 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 419. Manouria impressa 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 420. Amyda cartilaginea 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 421. Palea steindachneri 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 422. Pelochelys cantorii 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 423. Pelodiscus sinensis 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 424. Rafetus swinhoei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 425. Eretmochelys imbricata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 426. Lepidochelys olivacea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 427. Crocodylus siamensis 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 428. Crocodylus porosus 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ghi chú: Vùng cao trên 450 m: 1. Vùng cao Tây Bắc (NWU), 2. Miền núi Đông Bắc (NEU), 3. Bắc Trường Sơn (NAN), 4. Trung Trường Sơn (CAN); 5. Nam Trường Sơn (SAN); và vùng dưới 450 m gồm: 6. vùng đất thấp Đông Bắc (NEL); 7. Vùng đất thấp Trung-Nam Việt Nam (CSL); 8. ĐB Sông Cửu Long (MEK); Phía Bắc Đèo Cù Mông (BDCM). P.34 Phụ lục 5. PHIẾU HÌNH THÁI CÁC LOÀI LC, BS 5.1. Phiếu hình thái LC Ký hiệu mẫu: CLBH 14.. Đực/Cái Loài Tên VN: Tên địa phương: Họ: Bộ: Ngày giờ thu mẫu: Người thu mẫu: Địa điểm thu mẫu: NHÓM LƢỠNG CƢ: (Đơn vị tính: khối lượng: g;chiều dài: mm) STT Chỉ tiêu hình thái Số đo/đếm Ghi chú 1. Chiều dài thân (SVL). Mút mõm – lỗ huyệt 2. Chiều dài đầu (HL). Mút mõn – khóe hàm 3. Chiều rộng đầu (HW). Bề ngang chỗ rộng nhất của đầu 4. Chiều dài mõm (SL). Mút mõm – mép trước ổ mắt 5. Đường kính mắt (ED) Đường kính mắt dọc thân 6. Khoảng cách gian ổ mắt (IOD) Khoảng cách mép trong của 2 ổ mắt 7. Đường kính màng nhĩ (TD) Đường kính màng nhỉ dọc thân 8. Khoảng cách từ mép trước màng nhỉ đến mép sau ổ mắt (ET) 9. Chiều dài ống chân (TIB) Khủy gối – mép trước bàn chân 10. Chiều dài đùi (FEM) Lỗ huyệt – khủy gối 11. Chiều dài tay (HND) Gốc bàn tay – mút ngón chân thứ ba 12. Chiều dài bàn chân (PL) Củ cánh trong – mút ngón chân thứ tư 13. Gian mũi (IN) Khoảng cách bờ trong hai mũi hai lỗ mũi 14. Khoảng cách bờ trước mũi đến mõm (NS) 15. Khoảng cách bờ trước mắt đến mũi (EN) 16. Chiều dài ngón thứ 3 (ML) 17. Chiều dài ngón thứ 4 (PL) 18. Đường kính củ cạnh trong (IML) Đường kính củ cạnh trong to nhất 5.2. Phiếu hình thái thằn lằn Ký hiệu mẫu: CLBH 13 Đực/Cái Loài Tên VN: Tên địa phương: Họ: Bộ: Ngày giờ thu mẫu: Người thu mẫu: Địa điểm thu mẫu: P.35 NHÓM THẰN LẰN: (Đơn vị tính: khối lƣợng: g;chiều dài: mm) STT Chỉ tiêu hình thái Số đo/đếm Ghi chú 1. Chiều dài đầu thân (SVL) Mút mõm-huyệt 2. Chiều dài đầu (HL) Mút mõm-khóe hàm (góc sau của xương hàm) 3. Chiều dài thân (Trunk L) Chiều dài nách-háng 4. Chiều dài đuôi (TL) Mép sau của huyệt đến mút đuôi 5. Chiều rộng đầu (HeadW) Phần rộng nhất của đầu theo bề ngang 6. Chiều cao đầu (HH) Cao lớn nhất, chẩm-họng (đo ở phía trước ổ mắt) 7. Chiều dài tai (EarL) Chiều dài dọc thân 8. Chiều dài cánh tay (ForeL) Gốc cánh tay đến khớp cổ tay 9. Chiều dài cẳng chân (CrusL) Mép trước của khớp gối đến gót chân 10. Chiều rộng đuôi (TailW) Gốc đuôi sau lỗ huyệt 11. Đường kính ổ mắt (OrbD) Mép trước và mép sau ổ mắt 12. Khoảng cách mũi – mắt (NarEye) 13. Chiều dài mõm mắt (SnEye) Từ mút mõm đến mép trước của mắt 14. Khoảng cách mắt – tai (EyeEar) Mép sau của mắt đến mép trước của tai 15. Độ rộng gian mũi (InterNar) Khoảng cách giữa hai mũi 16. Độ rộng gian ổ mắt (InterOrb) Khoảng cách giữa hai mắt 17. Số hàng vẩy trên xương trán (OrbScale) Số vảy giữa hai ổ mắt 18. Số lỗ trước huyệt (PrePore) 19. Số hàng quanh thân (SB) 20. Số hàng nốt sần đến giữa lưng (TuberRow) 21. Số bản mỏng dưới ngón I chân trước (FIS) Nếp da dưới ngón chân thứ nhất 22. Số bản mỏng dưới ngón I chân sau (TIS) Nếp da dưới ngón chân thứ nhất 23. Số vẩy dưới ngón chân ngón I chi trước (FIVS) Nếp da dưới ngón chân thứ tư 24. Số vẩy dưới ngón chân ngón IV chi sau (TIVS) Nếp da dưới ngón chân thứ tư 25. Số vảy môi trên (SL) 26. Số vảy môi dưới (IL) 27. Lỗ đùi Số lỗ hai bên đùi 28. Số nốt sần dọc xương sống Đếm trên một hàng giữa bộ phân chân trước và chân sau 5.3. Phiếu hình thái rắn Ký hiệu mẫu: CLBH 143.. Đực/Cái Loài Tên VN: Tên địa phương: Họ: Bộ: Ngày giờ thu mẫu: Người thu mẫu: Địa điểm thu mẫu: P.36 NHÓM RẮN: (Đơn vị tính: khối lượng: g;chiều dài: mm) STT Chỉ tiêu hình thái Số đo/đếm Ghi chú 1. Đường kính của mắt (ED) 2. Khoảng cách từ mắt tới mũi (EN) 3. Chiều dài đuôi (TL) 4. Chiều dài đầu thân (SVL) 5. Số vảy bụng (VENT) 6. Số vảy dưới đuôi (SUBC) 7. Số vảy môi trên (SPL1) 8. Số vảy môi trên tiếp xúc với mắt (SPL2) 9. Số vảy môi dưới (INFR) 10. Số vảy thái dương (TEMP) 11. Số hàng vảy trên lưng từ phần đầu đến nữa thân (DOR1) 12. Số hàng vảy trên lưng từ nữa thân đến hậu môn (DOR2) 13. Số hàng vảy trên lưng ở phần đuôi (DOR3) 14. Sự có mặt hay vắng mặt của 3 đường viền ở mặt lưng (STR1) 15. Sự có mặt hay vắng mặt của một đường sáng ở mặt bụng (STR2) 16. Vảy lưng có viền đen hay không có viền đen (VERT) 17. Dưới đuôi có hay không có viền đen ở mút đuôi (TIP) 18. Chiều dài đầu (HL) 19. Vẩy gian mũi (InN) 20. Tấm hậu môn (Nguyên/chia) 21. Vẩy trước trán (Pref) 22. Vẩy trước trán ổ mắt (PreOc) 23. Trọng lượng cơ thể (P) 5.4. Phiếu hình thái rùa Ký hiệu mẫu: Đực/Cái Loài Tên VN: Tên địa phương: Họ: Bộ: Ngày giờ thu mẫu: Người thu mẫu: Địa điểm thu mẫu: NHÓM RÙA: (Đơn vị tính: khối lƣợng: g;chiều dài: mm) STT Bộ phận Chỉ tiêu hình thái Số đo/đếm Ghi chú 1. Mai rùa Hình dạng mai (Dẹp/gồ cao) 2. Số lượng gờ 3. Da (mềm/tấm sừng) 4. Tấm sừng Số lượng tấm sống (V) 5. Số lượng tấm sườn (C) 6. Số lượng tấm bìa (sm) P.37 7. Tấm gáy (n) (Chẵn/lẻ) 8. Số lượng tấm trên đuôi (Sc) 9. Yếm Bờ trước yếm (khuyết/thẳng/lồi tròn) 10. Yếm gắn chắc/cử động được) 11. Đầu Mặt trên (nhẵn/phủ các tấm sừng) 12. Mỏ (khuyết/hai bên lồi thành hình răng/vòi thịt) 13. Cổ Số lượng sọc bên/đốm 14. Chân Trụ /dẹp/mái chèo 15. Màng da (Có/ không có màng da) 16. Số vuốt chân trước (5/3/1-2) 17. Số vuốt chân sau (5/3/1-2) 18. Số đo Cân khối lượng của cơ thể (P) 19. Chiều dài mai (CL): từ bờ trước tấm gáy đến mép mép sau tấm trên đuôi 20. Chiều rộng mai (CW): 21. Chiều cao mai (SH): từ yếm đến chỗ cao nhất của mai 22. Dài đuôi (LT): từ mép trước khe huyệt đến mút đuôi 23. Chiều dài yếm (PL) 5.5. Các đặc điểm sinh học Dinh dƣỡng - Các loại thức ăn và số lƣợng từng loại: STT LOẠI THỨC ĂN SỐ LƢỢNG Sinh sản: Cá thể cái: - Trọng lƣợng và số lƣợng trứng ở buồng trứng phải: - Kích thƣớc trứng từng loại: - Trọng lƣợng và số lƣợng trứng ở buồng trứng trái: - Kích thƣớc trứng từng loại: Cá thể đực: - Trọng lƣợng và kích thƣớc tinh hoàn phải: - Trọng lƣợng và kích thƣớc tinh hoàn trái: Các ghi chú khác: 1. Mô tả màu sắc: 2. Các đặc điểm hình thái đặc trƣng (nếu có) 3. Các điều kiện sống: nhiệt độ, độ ẩm, thời tiết, độ cao, sinh cảnh: P.38 Phụ lục 6. HÌNH ẢNH MỘT SỐ MẪU VẬT THU ĐƢỢC TẠI VNC Ảnh 1. Duttaphrynus melanostictus Cóc nhà Ảnh 2. Ingerophrynus galeatus Cóc rừng Ảnh 3. Ingerophrynus macrotis Cóc tai to Ảnh 4. Ophryophryne gerti Cóc núi got Ảnh 5. Ophryophryne hansi Cóc núi han-x Ảnh 6. Kaloula pulchra Ễnh ương thường Ảnh 7. Microhyla marmorata Nhái bầu hoa cương Ảnh 8. Microhyla fissipes Nhái bầu hoa P.39 Ảnh 9. Microhyla heymonsi Nhái bầu hây môn Ảnh 10. Fejervarya limnocharis Ngóe Ảnh 11. Hoplobatrachus rugulosus Ếch đồng Ảnh 12. Limnonectes bannaensis Ếch trơn Ảnh 13. Limnonectes dabanus Ếch gáy dô Ảnh 14. Limnonectes sp. Ếch Ảnh 15. Limnonectes poilani Ếch poi lan Ảnh 16. Occidozyga lima Cóc nước sần P.40 Ảnh 17. Amolops spinapectoralis Ếch bám đá gai ngực Ảnh 18. Hylarana attigua Ếch at-ti-gua Ảnh 19. Hylarana erythraea Chàng xanh Ảnh 20. Hylarana guentheri Chẫu chuộc, chẫu chàng Ảnh 21. Hylarana milleti Chàng mi - lê Ảnh 22. Hylarana nigrovittata Ếch suối Ảnh 23. Odorrana banaorum Ếch ba na Ảnh 24. Odorrana chloronota Ếch xanh P.41 Ảnh 25. Odorrana graminea Ếch g-ra-mi-ne Ảnh 26. Odorrana morafkai Ếch mo-rap-ka Ảnh 27. Odorrana tiannanensis Ếch ti-an-nan Ảnh 28. Polypedates megacephalus Ếch cây hồng kông Ảnh 29. Polypedates mutus Ếch cây mi-an-ma Ảnh 30. Rhacophorus annamensis Ếch cây trung bộ Ảnh 31. Physignathus cocincinus Rồng đất/Kỳ tôm Ảnh 32. Acanthosaura capra Ô rô cap ra P.42 Ảnh 33. Calotes mystaceus Nhông xám Ảnh 34. Calotes versicolor Nhông xanh Ảnh 35. Draco indochinensis Thằn lằn bay đông dương Ảnh 36. Draco maculatus Thằn lằn bay đốm Ảnh 37. Leiolepis guttata Nhông cát gut-ta-ta (Ảnh của Nguyễn Thành Hưng) Ảnh 38. Leiolepis guentherpetersi Nhông cát sọc Ảnh 39. Cytodactylus pseudoquadrigatus Thạch sùng ngón giả bốn vạch Ảnh 40. Gekko gecko Tắc kè P.43 Ảnh 41. Hemidactylus bowringii Thạch sùng bau-ring Ảnh 42. Hemidactylus frenatus Thạch sùng đuôi sần Ảnh 43. Hemidactylus garnotii Thạch sùng Ga not Ảnh 44. Hemidactylus platyurus Thạch sùng đuôi rèm Ảnh 45. Eutrophis longicaudata Thằn lằn bóng đuôi dài Ảnh 46. Eutrophis macularia Thằn lằn bóng đốm Ảnh 47. Eutrophis multifasciata Thằn lằn bóng hoa Ảnh 48. Lipinia vittigera Thằn lằn vạch P.44 Ảnh 49. Scincella rufocaudata Thằn lằn đuôi đỏ Ảnh 50. Varanus nebulosus Kỳ đà vân Ảnh 51. Varanus salvator Kỳ đà hoa Ảnh 52. Dopasia sokolovi Thằn lằn rắn so-ko-lop Ảnh 53. Python molurus Trăn đất Ảnh 54. Python reticulatus Trăn gấm Ảnh 55. Xenopeltis unicolor Rắn mống/hổ hành Ảnh 56. Acrochordus granulatus Rắn rầm ri cá P.45 Ảnh 57. Boiga multomaculata Rắn rào đốm Ảnh 58. Chrysopelea ornata Rắn cườm Ảnh 59. Coelognathus flavolineatus Rắn sọc vàng Ảnh 60. Coelognathus radiatus Rắn sọc dưa Ảnh 61. Dendrelaphis pictus Rắn leo cây thường Ảnh 62. Lycodon laoensis Rắn khuyết lào Ảnh 63a. Oligodon mouhoti Rắn khiếm muhô (mặt lưng) Ảnh 63b. Oligodon mouhoti Rắn khiếm muhô (mặt bụng) P.46 Ảnh 64. Ptyas korros Rắn ráo thường Ảnh 65. Ptyas mucosa Rắn ráo trâu Ảnh 66. Enhydris enhydris Rắn bông súng Ảnh 67. Enhydris innominata Rắn bồng không tên Ảnh 68. Enhydris plumbea Rắn bồng chì Ảnh 69. Enhydris subtaeniata Rắn bồng mê kông Ảnh 70. Myrrophis bennetti Rắn bồng ven biển Ảnh 71. Psammodynastes pulverulentus Rắn hổ đất P.47 Ảnh 72. Hebius boulengeri Rắn sãi thường Ảnh 73. Hebius leucomystax rắn sãi mép trắng Ảnh 74. Rhabdophis nuchalis Rắn hoa cỏ gáy Ảnh 75. Rhabdophis subminiatus Rắn hoa cỏ nhỏ Ảnh 76. Xenochrophis flavipunctatus Rắn nước đốm vàng Ảnh 77. Pareas hamptoni Rắn hổ ham-ton Ảnh 78. Bungarus fasciatus Rắn cạp nong Ảnh 79. Naja atra Rắn hổ mang trung quốc P.48 Ảnh 80. Naja kaouthia Rắn hổ mang một mắt kính Ảnh 81. Ophiophagus hannah Hổ chúa Ảnh 82. Trimeresurus albolabris Rắn lục mép trắng Ảnh 83. Trimeresurus stejnegeri Rắn lục xanh Ảnh 84. Trimeresurus vogeli Rắn lục von-gen P.49 Ảnh 85a. Platysternon megacephalum Rùa đầu to (Mặt lưng) Ảnh 85b. Platysternon megacephalum Rùa đầu to (Mặt bụng) Ảnh 86. Cuora amboinensis Rùa hộp lưng đen (Mặt lưng) Ảnh 86. Cuora amboinensis Rùa hộp lưng đen (Mặt bụng) Ảnh 87a. Cuora bourreti Rùa hộp bourreti (Mặt lưng) Ảnh 87b. Cuora bourreti Rùa hộp bourreti (Mặt bụng) Ảnh 88a. Cuora mouhotii Rùa sa nhân (Mặt lưng) Ảnh 88b. Cuora mouhotii Rùa sa nhân (Mặt bụng) P.50 Ảnh 89a. Cuora trifasciata Rùa hộp ba vạch (Mặt lưng) Ảnh 89b. Cuora trifasciata Rùa hộp ba vạch (Mặt bụng) Ảnh 90a. Cyclemys pulchristriata Rùa đất pu-kin (Mặt lưng) Ảnh 90b. Cyclemys pulchristriata Rùa đất pu-kin (Mặt bụng) Ảnh 91a. Heosemys grandis Rùa đất lớn (Mặt lưng) Ảnh 91b. Heosemys grandis Rùa đất lớn (Mặt lưng) Ảnh 92a. Malayemys subtrijuga Rùa ba gờ (Mặt lưng) Ảnh 92b. Malayemys subtrijuga Rùa ba gờ (Mặt bụng) P.51 Ảnh 93. Mauremys annamensis Rùa trung bộ (Mặt lưng) Ảnh 94. Mauremys sinensis Rùa cổ sọc (Mặt lưng) Ảnh 95. Sacalia quadriocellata Rùa bốn mắt (Mặt lưng) Ảnh 95. Sacalia quadriocellata Rùa bốn mắt (Mặt bụng) Ảnh 96a. Siebenrockiella crassicollis Rùa cổ bự (Mặt lưng) Ảnh 96b. Siebenrockiella crassicollis Rùa cổ bự (Mặt bụng) Ảnh 97a. Indotestudo elongata Rùa núi vàng (Mặt lưng) Ảnh 97b. Indotestudo elongata Rùa núi vàng (Mặt bụng) P.52 Ảnh 98a. Manouria impressa Rùa núi viền (Mặt lưng) Ảnh 98b. Manouria impressa Rùa núi viền (Mặt bụng) Ảnh 99. Pelodiscus sinensis Ba ba trơn (Mặt lưng) Ảnh 100. Trachemys scripta elegans Rùa tai đỏ (Mặt lưng) Có mặt ở BĐ không phải là loài bản địa của Việt Nam P.53 Phụ lục 7. HÌNH ẢNH MỘT SỐ DẠNG SINH CẢNH Ở VNC Suối ở An Lão Rừng núi (An Lão) Khu dân cư, ruộng lúa (Tây Sơn) Rừng trồng bạch đàn Hồ Phú Cường (xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân) Bãi đá (Phù Cát) Nương rẫy (Phù Mỹ) Nương rẫy (Hoài Ân) P.54 Vườn nhà (Phù Mỹ) Đồng ruộng sát chân núi Suối Canh Liên (Vân Canh) Rừng núi (Vân Canh) Suối An Hưng (An Lão) Bãi Cát có cây bụi ven Biển Quy Nhơn Sinh cảnh rừng núi Canh Liên Bãi đá (Tuy Phước) P.55 Suối ven rừng núi An Lão Rừng núi gần hồ Ân Nghĩa Rừng đất thấp Vườn nhà (Tuy Phước) Sinh cảnh bên trong rừng Canh Liên Trảng cỏ, cây bụi và vườn nhà Đồng Ruộng (Phù Mỹ) Nương rẫy (Phù Mỹ) P.56 Phụ lục 8. HÌNH ẢNH KHẢO SÁT THỰC ĐỊA TẠI VNC Dựng trại ở trong rừng Lê Văn Thống, huyện An Lão, tỉnh BĐ Cùng tác giả đang thực địa tại An Lão Trại thu mẫu trong rừng Ghi chép thực địa ở Suối Canh Liên Thực địa tại Suối Canh liên 1 Thực địa tại suối Canh Liên 2 Rừng trồng Bạch đàn Trảng cỏ P.57 Cộng sự tham gia thu mẫu (Nguyễn Vũ Thanh Trúc) Cộng sự tham gia thu mẫu (Nguyễn Thanh Nhật) Cộng sự tham gia thu mẫu (Phan Thanh Phong, Diêu Trì) Cộng sự tham gia thu mẫu (Nguyễn Quốc Chỉnh, Tây Sơn) Cộng sự tham gia thu mẫu tại rừng trồng (Lê Văn Thống, An Lão) Cộng sự tham gia thu mẫu (La Mã Ưng, Vân Canh) Cộng sự tham gia thu mẫu (Hoàng Văn Bốn) Cộng sự tham gia thu mẫu (Lê Văn Giới) P.58 Thu hoạch cây Bạch Đàn ở Vân Canh Phá rừng làm nương rẫy ở Hoài Ân Bẩy phanh Chuồng nhốt kỳ đà Buôn bán Rắn cạp nong Buôn bán Rắn hổ mang Rượu kỳ đà Rắn hổ chúa ngâm rượu P.59 Rượu đẻn Rượu tắc kè Rượu rắn lục Cá sấu nuôi ở Bồng Sơn Rùa bị bắt giữ tại các Nhà buôn động vật Tuyên truyền bảo vệ rừng (Ảnh tại Xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thạnh) P.60 Phụ lục 9. PHÂN VÙNG ĐỊA LÝ ĐỘNG VẬT LC, BS THEO TRẦN KIÊN VÀ HOÀNG XUÂN QUANG, 1992 P.61 Phụ lục 10. PHÂN VÙNG ĐỊA LÝ ĐỘNG VẬT LC, BS CỦA BAIN AND HURLEY, 2011 P.62 Phụ lục 11. SO SÁNH THÀNH PHẦN RÙA Ở VNC VỚI VQG CÚC PHƢƠNG TT (1) Tên khoa học (2) Tên Việt Nam (3) VNC (Bình Định) VQG Cúc Phương (Ninh Bình) Phân hạng bảo tồn SĐVN (2007) (4) NĐ 32 (2006) (5) NĐ 160 (2013) (6) IUCN (2015) (7) CITES (2013) (8) 1. Platysternon megacephalum Rùa đầu to + + EN IIB II 2. Cuora amboinensis Rùa hộp lưng đen + VU VU II 3. Cuora bourreti Rùa hộp bua-re + EN CR II 4. Cuora mouhotii Rùa sa nhân + + EN II 5. Cuora cyclornata Rùa hộp ba vạch + + CR IB I CR II 6. Cyclemys pulchristriata Rùa đất pu-kin + + LR 7. Cyclemys tcheponensis Rùa đất sê-pôn + + LR 8. Heosemys grandis Rùa đất lớn + VU IIB VU II 9. Malayemys subtrijuga Rùa ba gờ + VU VU II 10. Mauremys annamensis Rùa trung bộ + CR IIB I CR II 11. Mauremys sinensis Rùa cổ sọc + + EN III 12. Sacalia quadriocellata Rùa bốn mắt + + EN III 13. Siebenrockiella crassicollis Rùa cổ bự + VU 14. Indotestudo elongata Rùa núi vàng + + EN IIB EN II 15. Manouria impressa Rùa núi viền + + VU IIB VU II 16. Pelochelys cantorii Giải + + EN I EN II 17. Pelodiscus sinensis Ba ba trơn + + VU III 18. Eretmochelys imbricata Đồi mồi + EN I CR II 19. Lepidochelys olivacea Đồi mồi dứa + EN I VU II 20. Mauremys mutica Rùa câm + EN II 21. Geoemyda spengleri Rùa đất spenglơ + EN III 22. Palea steindachneri Ba ba gai + EN III 23. Cuora galbinifrons Rùa hộp trán vàng miền Bắc + CR II Tổng cộng 19 15 12 6 5 22 20 P.63 Phụ lục 12. DANH SÁCH PHỎNG VẤN NGƢỜI DÂN Ở VNC TT Họ tên Địa chỉ Tuổi Nghề nghiệp 1. Nguyễn Văn Hương Chợ Phước Mỹ, xã Mỹ Phong 37 Buôn bán 2. Đoàn Ngọc Châu Thôn Hiển Đông, xã Canh Hiền, Vân Canh 45 Nông dân 3. Võ Văn Ba Đường Ngô Gia Tự, TX An Nhơn 64 Bán quán Thủy xà 4. Trần Văn Thành Chợ Tây Sơn 46 Buôn bán ếch nhái, rắn nước 5. Nguyễn Văn Bảy Quán Ba Cây xoài, TP Quy Nhơn 55 Bán đặc sản 6. Lê Thị Cúc Chợ Đầm, TP Quy Nhơn 37 Bán rắn, ếch 7. Hoàng Hữu Cảnh Canh Thuận, Vân Canh 45 Buôn bán ĐV 8. Trương Văn Thương Bồng Sơn 39 Thợ săn 9. Trần Văn Sơn Bồng Sơn 41 Buôn bán ĐV 10. Phạm Xuân Tiến Bồng Sơn 57 Nông dân 11. Lương Công Trà TT Vĩnh Thạnh 29 Công chức 12. Phan Văn Hùng TT Vĩnh Thạnh 37 Thợ săn 13. Nguyễn Văn Thể TT Vĩnh Thạnh 56 Buôn bán ĐV 14. Trần Duy Bách TT Vĩnh Thạnh 58 Buôn bán ĐV 15. Võ Ngọc Nhẫn Bồng Sơn 50 Thợ săn 16. Nguyễn Đức Phương Thôn Nghĩa Điền, Ân Nghĩa 37 Nuôi gà đá 17. Nguyễn Thái Vũ Thôn Nghĩa Điền, Ân Nghĩa 35 Soi ngóe 18. Hoàng Văn Bốn Thôn Định Tân, TT Vĩnh Thạnh 53 Nuôi và buôn bán ĐV 19. Lê Thị Hương Vân Canh 42 Buôn bán ĐV 20. Cao Như Nguyệt Thôn Thanh Long, Phước Mỹ, Quy Nhơn 40 Nội trợ 21. Trần Nguyễn Phương Châu Tổ 4, Phường Trần Quang Diệu, Quy Nhơn 57 Buôn bán ở chợ 22. Võ Thị Tuyết Minh Thôn Thanh Long, Phước Mỹ, Quy Nhơn 45 Bán quán hàng ăn 23. Nguyễn Văn Hoan Tổ 1, Phường Nhơn Phú, Quy Nhơn 52 Nông dân 24. Trương Đình Sửu Tổ 7, Phường Nhơn Phú Quy Nhơn 52 Buôn bán 25. Ưng Lê Thanh Nghĩa Phường Nhơn Bình, Quy Nhơn 39 Nông dân 26. Phạm Ngọc Thanh Tổ 17, Phường Nhơn Bình, Quy Nhơn 17 HS Trường PTTH 27. Trần Nhật Trường Tổ 2, Phường Bùi Thị Xuân, Quy Nhơn 16 HS Trường PTTH 28. Nguyễn Thanh Thúy Huệ Tổ 2, Phường Nhơn Bình, Quy Nhơn 16 HS Trường PTTH 29. Trần Thị Thanh Trà Phường Nhơn Phú, Quy Nhơn 15 HS Trường PTTH 30. Nguyễn Quốc Toại Tổ 27, Phường Nhơn Bình, Quy Nhơn 15 HS Trường PTTH P.64 31. Nguyễn Lê Anh Tuấn Tổ 8, Phường Nhơn Bình, Quy Nhơn 16 HS Trường PTTH 32. Lê Thị Thảo Nguyên Phường Nhơn Phú, Quy Nhơn 15 HS Trường PTTH 33. Đỗ Thị Lan Kiều Tổ 40, Phường Nhơn Bình, Quy Nhơn 15 HS Trường PTTH 34. Trần Nữ Thanh Danh Tổ 70, TP. Quy Nhơn 16 HS Trường PTTH 35. Nguyễn Ngọc Quốc Tổ 2, Phường Bùi Thị Xuân, Quy Nhơn 16 HS Trường PTTH 36. Trần Thị Nhật Lệ KV 7, Phường Nhơn Bình, Quy Nhơn 15 HS Trường PTTH 37. Mai Mỹ Tiền Phường Nhơn Bình, Quy Nhơn 25 Nông dân 38. Hứa Nữ Như Nguyệt TT Tây Sơn, Bình Định 27 Giáo viên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnoidungla_9372.pdf
Luận văn liên quan