Luận án Năng suất của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam: Vai trò của xuất khẩu, hoạt động đổi mới và môi trường kinh doanh

Trong ngắn hạn, các giải pháp của chính phủ cần tập trung các vấn đề cải thiện môi trường kinh doanh ở các yếu tố sau: (1) phát huy vai trò của thể chế phi chính thức đặc biệt là vai trò của mạng lưới doanh nghiệp (sự đa dạng mạng lưới và chất lượng mạng lưới doanh nghiệp, vai trò của hiệp hội nghề nghiệp) bởi vì thể chế phi chính thức được xem như vùng đệm hỗ trợ DNNVV giảm rủi ro từ môi trường kinh doanh, giảm chi phí giao dịch và khuyến khích doanh nghiệp tiến hành các hoạt động đầu tư khi thể chế chính thức hoạt động không hiệu quả (Coase, 1998); (2) chính phủ cần tiếp tục các chính sách hỗ trợ của nhà nước về mặt kỹ thuật và tài chính cho các DNNVV và đối tượng tập trung là các chính sách hỗ trợ về mặt kỹ thuật và tài chính cho doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ vì đây là đối tượng chiếm tỷ trọng nhiều nhất trong số lượng DNNVV (70% số lượng DNNVV) tuy nhiên đây cũng chính là đối tượng nhận được ít hỗ trợ nhất của nhà nước. (3) tăng cường khả năng tiếp cận nguồn lực Internet, hỗ trợ DNNVV xây dựng website để có thể quản bá sản phẩm của mình ở thị trường trong nước và quốc tế cũng như tiến hành các giao dịch thông qua mạng Internet.

pdf241 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 08/02/2022 | Lượt xem: 375 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Năng suất của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam: Vai trò của xuất khẩu, hoạt động đổi mới và môi trường kinh doanh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
chuyển 1.05 1.05 1.06 Tiếp cận Internet 2.02 2.02 2.02 Tiếp cận tín dụng chính thức 1.14 1.14 1.14 Ngành thực phẩm 2.00 2.02 2.01 Ngành thức uống 1.21 1.26 1.21 Ngành gỗ 2.30 2.31 2.31 Ngành in 1.55 1.54 1.54 Ngành hóa chất 1.27 1.28 1.27 Ngành cao su 1.56 1.55 1.55 Ngành kim loại 2.22 2.21 2.20 Ngành máy móc thiết bị 1.34 1.33 1.33 Ngành khác 1.13 1.13 1.14 Miền Trung 1.25 1.26 1.25 Miền Nam 1.41 1.42 1.43 VIF trung bình của từng mô hình 1.74 1.85 1.68 Phục lục 8: Kết quả hồi quy ảnh hưởng xuất khẩu lên năng suất theo Fixed Effect Mô hình 1 Mô hình 2 Mô hình 3 DN nhỏ 0.502** 0.483** 0.558 (2.50) (2.65) (1.19) DN vừa 0.985** 1.064 0.869 (2.24) (2.60) 1.25 Ln tuổi của DN -0.0931 -0.0923 0.133 (-0.95) (-0.93) (0.33) Doanh nghiệp tư nhân 0.0750 0.0982 -0.151 (0.50) (0.65) (-0.15) Doanh nghiệp hợp tác xã 0.102 0.133 1.107 (0.22) (0.28) (0.68) Doanh nghiệp TNHH 0.273 0.290 -0.841 (1.03) (1.05) (-0.68) Doanh nghiệp cổ phần 0.784** 0.795** 0.557 (2.56) (2.67) (0.40) Tốt nghiệp cấp 2 0.226 0.209* 0.942* (1.84) (1.94) (1.87) Học vấn cấp 3 trở lên 0.392** 0.367** 1.379 (2.91) (2.54) (1.47) Chuyên môn kỹ thuật sơ cấp 0.262** 0.262** 0.924 (2.50) (2.95) (2.37) Chuyên môn kỹ thuật trung cấp 0.228** 0.230** 1.041* (1,66) (2.29) (2.39) Chuyên môn kỹ thuật trên trung cấp 0.789*** (6.71) 0.765*** 1.556** (9.33) (2.14) Hiểu biết luật DN trung bình 0.0777 (0.66) 0.0689 (0.62) -0.341 (-1.45) Hiểu biết luật DN tốt 0.0139 (0.06) 0.0246 (0.10) -0.175 (-0.59) Tham gia hoạt động xuất khẩu 0.870*** (6.68) Xuất khẩu sang Trung Quốc 1.864** (2.29) Xuất khẩu sang Nhật 1.2734 (1.34) Xuất khẩu sang ĐNA 0.329 (0.47) Xuất khẩu sang Châu Á 0.692 (0.70) Xuất khẩu sang Mỹ -0.152 (-0.24) Xuất khẩu sang Châu Âu -0.220 (-0.28) Xuất khẩu sang Nga 1.718 (1.57) Xuất khẩu sang các nước ngoài Châu Á khác -1.649 (-1.02) Ln chi tiêu cho R&D 0.125 0.145 0.0493 (1.09) (1.25) (0.41) Ln chi tiêu cho đào tạo -0.0276 -0.125 0.102 (-0.64) (-1.78) (0.79) Ln chi tiêu cho bản quyền -0.114 -0.125 -0.134 (1.56) (-1.83) (-0.73) Ln chi tiêu cho máy móc thiết bị 0.0713 (1.71) 0.0752 (1.77) 0.0533* (1.87) DN tiến hành hoạt động đổi mới -0.0558 (-0.61) -0.0549 (-0.63) 0.0195 (0.10) Tỷ lệ lao động có kỹ năng, chuyên môn 0.0113 (1.60) 0.00705 (0.97) 0.0203 (1.61) Biến tương tác xuất khẩu và đầu tư và R&D -0.0555 (-0.67) Biến tương tác xuất khẩu và đầu tư máy móc thiết bị -0.0348 (-1.11) Biến tương tác xuất khẩu và bản quyền 0 (.) Biến tương tác xuất khẩu và chi đào tạo 0.187* (2.48) Biến tương tác xuất khẩu và hoạt động đổi mới 0.0517 (0.16) Biến tương tác xuất khẩu và tỷ lệ lao động có kỹ năng 0.0383** (3.17) Chi phí giao dịch không chính thức 0.0326 (1.53) 0.0346 (1.71) 0.00117 (0.45_ Số lần thanh tra 0.0448** (2.29) 0.0399 (1.79) 0.0580 (1.35) Thủ tục hành chính 0.000396 0.000413 0.000783 (0.26) (0.30) (0.48) Hỗ trợ của nhà nước 0.0128 0.00283 0.324 (0.24) (0.05) (1.45) Quy mô mạng lưới -0.0138 -0.0144 -0.0299 (-1.58) (-1.55) (-1.33) Chất lượng mạng lưới 0.000299 0.000222 -0.0000394 (0.33) (0.26) (-0.05) Đa dạng mạng lưới -0.0720 -0.0673 -0.0206 (-0.74) (-0.70) (-0.21) Vị trí tọa lạc của DN -0.531** -0.552** -0.734* (-3.45) (-4.01) (-1.86) Điều kiện vận chuyển 0.188 0.183 0.144 (0.90) (0.78) (0.39) Tiếp cận Internet 0.309*** 0.334*** 0.0627 (3.08) (3.10) (0.27) Tiếp cận tín dụng chính thức 0.0502** 0.0489* 0.0467 (2.24) (1.94) (1.29) Ngành thực phẩm 0.803*** 0.772*** 0.221 (3.23) (3.27) (0.15) Ngành thức uống -0.383 -0.344 -1.116 (-1.62) (-1.36) (-0.83) Ngành gỗ 0.680*** 0.642*** 0.785 (3.97) (3.52) (1.21) Ngành in 0.400*** 0.329*** -1.673 (7.77) (11.41) (-1.24) Ngành hóa chất 0.444*** 0.392** -0.825 (3.17) (2.58) (-0.81) Ngành cao su 0.519** 0.47* -2.48* (2.23) (1.92) (-1.84) Ngành kim loại 0.398 0.339 0.837 (1.90) (1.70) (0.87) Ngành máy móc thiết bị 0.687** 0.603* -1.557 (1.97) (1.83) (-1.31) Ngành khác 0.285 0.241 -2.144** (0.69) (0.59) (-1.96) Miền Trung -0.432** -0.436** 0 (-2.76) (-2.99) (.) Miền Nam 0.619** 0.633** 0 (2.39) (2.45) (.) Phụ lục 9: Mô hình ảnh hưởng xuất khẩu lên năng suất theo Random Effect Mô hình 1 Mô hình 2 Mô hình 3 DN nhỏ 0.493** 0.474** 0.482** (2.39) (2.51) (2.41) DN vừa 0.974** 1.050** 0.886** (2.16) (2.50) (2.02) Ln tuổi của DN -0.0768 -0.0774 -0.0937 (-0.97) (-0.97) (-1.04) Doanh nghiệp tư nhân 0.0663 0.0908 0.124 (0.45) (0.62) (0.79) Doanh nghiệp hợp tác xã 0.0481 0.0829 0.0500 (0.10) (0.18) (0.12) Doanh nghiệp TNHH 0.256 0.274 0.221 (0.99) (1.01) (0.93) Doanh nghiệp cổ phần 0.772** 0.783*** 0.692** (2.50) (2.62) (2.37) Tốt nghiệp cấp 2 0.167 0.155* 0.0887 (1.61) (1.69) (0.83) Học vấn cấp 3 trở lên 0.350*** 0.327** 0.254*** (2.65) (2.31) (2.64) Chuyên môn kỹ thuật sơ cấp 0.270*** 0.266*** 0.270*** (3.95) (5.10) (2.68) Chuyên môn kỹ thuật trung cấp 0.297*** 0.288*** 0.340*** (5.33) (5.72) (2.60) Chuyên môn kỹ thuật trên trung cấp 0.732*** 0.713*** 0.776*** (4.58) (5.26) (3.38) Hiểu biết luật DN trung bình 0.0602 0.0539 0.0324 (0.51) (0.50) (0.32) Hiểu biết luật DN tốt -0.0252 -0.0119 -0.0432 (-0.10) (-0.05) (-0.19) Tham gia hoạt động xuất khẩu 0.854*** (6.62) Xuất khẩu sang Trung Quốc 1.086* (1.70) Xuất khẩu sang Nhật 0.876 (0.74) Xuất khẩu sang ĐNA 0.491 (0.61) Xuất khẩu sang Châu Á 1.044 (0.70) Xuất khẩu sang Mỹ 0.199 (0.33) Xuất khẩu sang Châu Âu 1.028** (2.45) Xuất khẩu sang Nga 0.634 (0.43) Xuất khẩu sang các nước ngoài Châu Á khác 0.254 (0.56) Ln chi tiêu cho R&D 0.128 (1.11) 0 0.145* (1.95) (.) Ln chi tiêu cho đào tạo -0.0408 0 -0.0516* (-0.96) (.) (-1.78) Ln chi tiêu cho bản quyền -0.130** -0.140** -0.140*** (-2.06) (-2.34) (-2.90) Ln chi tiêu cho máy móc thiết bị 0.0705* 0.0748* (1.76) 0.0750* (1.70) (1.88) DN tiến hành hoạt động đổi mới -0.0525 -0.0507 -0.0479 (-0.85) (-0.77) (-0.92) Tỷ lệ lao động có kỹ năng, chuyên môn 0.0115 (1.61) 0.0713 0.0119* (1.85) (0.96) Biến tương tác xuất khẩu và đầu tư và R&D -0.0626 (-0.75) Biến tương tác xuất khẩu và đầu tư máy móc thiết bị -0.0351 (-1.18) Biến tương tác xuất khẩu và bản quyền 0 (.) Biến tương tác xuất khẩu và chi đào tạo 0.186** (2.42) Biến tương tác xuất khẩu và hoạt động đổi mới 0.0242 (0.08) Biến tương tác xuất khẩu và tỷ lệ lao động có kỹ năng 0.0394*** (3.46) Chi phí giao dịch không chính thức 0.0319 0.00337* 0.0241 (1.53) (1.69) (1.10) Số lần thanh tra 0.0445*** 0.0411*** 0.0397** (2.71) (2.76) (2.00) Thủ tục hành chính -0.000344 -0.000261 -0.000353 (-0.17) (-0.14) (-0.14) Hỗ trợ của nhà nước 0.0303 0.0225 0.0314 (0.46) (0.33) (0.56) Quy mô mạng lưới -0.0151* -0.0155 -0.0131 (-1.70) (-1.63) (-1.58) Chất lượng mạng lưới 0.000705 0.000575 0.000726 (0.61) (0.54) (0.60) Đa dạng mạng lưới -0.0462 -0.0435 -0.0309 (-0.55) (-0.52) (-0.34) Vị trí tọa lạc của DN -0.541*** -0.563*** -0.569*** (-3.30) (-3.84) (-4.84) Điều kiện vận chuyển 0.179 0.177 0.208 (0.86) (0.76) (1.04) Tiếp cận Internet 0.361*** 0.379*** 0.341*** (2.81) (2.80) (3.17) Tiếp cận tín dụng chính thức 0.0485*** 0.0477** 0.0475*** (2.41) (2.10) (2.60) Ngành thực phẩm 0.804*** 0.769*** 0.769*** (3.32) (3.33) (3.84) Ngành thức uống -0.398 -0.359 -0.486** (-1.61) (-1.34) (-2.55) Ngành gỗ 0.680*** 0.639*** 0.669*** (3.70) (3.29) (3.21) Ngành in 0.391*** 0.319*** 0.406*** (7.62) (8.29) (4.96) Ngành hóa chất 0.444*** 0.389** 0.516*** (2.94) (2.44) (2.70) Ngành cao su 0.534** 0.483* 0.568*** (2.15) (1.84) (2.62) Ngành kim loại 0.400* 0.339 0.441* (1.85) (1.63) (1.86) Ngành máy móc thiết bị 0.712** 0.628* 0.792** (2.08) (1.94) (2.13) Ngành khác 0.255 0.212 0.264 (0.62) (0.52) (0.73) Miền Trung -0.453*** -0.455** -0.468*** (-3.01) (-3.22) (-2.29) Miền Nam 0.593** 0.608** 0.537** (2.26) (2.31) (2.34 Phụ lục 10:Mô tả mô hình tác động tổng hợp cho biến hỗ trợ của doanh nghiệp Tổng tác động gián tiếp của biến hỗ trợ của nhà nước 0.13671*0.11657+0..619228*0.05803+0.012922*(-0.11109)+0.0768*(-0.011685) +0.0462*(-0.08009)+0.07428*(0.01745)+0.064169*0.18378+0.03634*0.90076=0.08924 *** DN nhận được hỗ trợ của Nhà Nước Là 1 Nếu DN nhận được hỗ trợ của nhà nước ( hỗ trợ tài chính hoặc hỗ trợ kỹ thuật) Là 0: Nếu không nhận được bấ kỳ sự hỗ trợ nào của nhà nước Năng suất của DNVVN Giới thiệu sản phẩm mới Đầu tư vào người lao động Đầu tư vào tài sản vô hình Đầu tư vào R&D Đầu tư vào máy móc thiết bị Đường dẫn C’ 0.13671** 0.0462** (0.08009) 0.11657* 0.619228** 0.012922 0.0768** 0.05803** (0.11109) (0.011685) Cải tiến sản phẩm 0.07428** (0.01745) Giới thiệu quy trình sản xuất mới Tham gia hoạt động xuất khẩu 0.064169** 0.03634** 0.18378 0.0765 0.90076*** Phục lục 11:Kinh nghiệm phát triển DNNVV Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan Kinh nghiệm phát triển DNVVN của Hàn Quốc Những năm đầu của thập niên 70, chính sách phát triển công nghiệp nặng và hóa chất (HCI) đã được Chính phủ Hàn Quốc đặc biệt quan tâm, chú trọng. Các chính sách tài khóa và tài chính trong thời kỳ này đều được định hướng nhằm trực tiếp hỗ trợ hai ngành công nghiệp này. Nhiều điều khoản ưu đãi về vay nợ tài chính, các khoản trợ cấp giảm giá đặc biệt, mức thuế thấp, các hỗ trợ hành chính đối với HCI liên tiếp được đưa ra. Kết quả là việc thành lập các tập đoàn lớn hay còn được biết đến với với tên gọi là các Cheabols. Trong khi đó các DNNVV do không đủ sức tham gia vào “sân chơi” nên không những không được hưởng ưu đãi mà còn tất yếu gặp nhiều bất lợi nếu phải cạnh tranh với các doanh nghiệp lớn trên thị trường. Với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ phía Chính phủ, các Cheabols của Hàn Quốc đã có những bước phát triển rất dài và rất nhanh, kết quả là nền kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng đăng kể. Tuy nhiên quá tập trung vào công nghiệp nặng và hóa chất mà hệ quả là quá chú trọng phát triển doanh nghiệp lớn khiến tình trạng mất cân đối trong nền kinh tế bắt đầu nảy sinh và nổi lên như một vấn đề kinh tế, chính trị nóng hổi. Khoảng cách giữa ngành công nghiệp nặng và hóa chất với các khu vực nông nghiệp, công nghiệp nhẹ, giữa thành thị và nông thôn và đặc biệt là giữa DNNVV và các doanh nghiệp lớn ngày càng trở nên trầm trọng. Những vấn đề xã hội như bất bình đẳng trong phân phối thu nhập, phân hóa giàu nghèo, tình trạng “quá tập trung dân số” ở các đô thị lớn, đặc biệt là ở Seoul vì thế cũng trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Đứng trước bối cảnh này, từ năm 1976, Chính phủ Hàn Quốc đã phải có những điều chỉnh về đường lối chính sách phát triển của mình. Trong đó, đáng chú ý là việc chính phủ bắt đầu quan tâm hơn đến việc bảo vệ, thúc đẩy và phát triển đối với khu vực doanh nghiệp nhỏ. Nhiều chính sách và biện pháp khuyến khích phát triển đã được đưa ra. Nhờ đó mà DNNVV bắt đầu có điều kiện thuận lợi để phát triển. Các chính sách của chính phủ Hàn Quốc đối với DNVVN bao gồm: 1. Chính phủ ban hành các chính sách để các DNVVN phát triển bằng cách các doanh nghiệp vừa và nhỏ trở thành các doanh nghiệp vệ tinh cung cấp các bán thành phẩm cho các doanh nghiệp lớn. 2. Chính phủ ban hành Luật Xúc Tiến doanh nghiệp nhằm hỗ trợ một số ngành công nghiệp và luật cũng yêu cầu các doanh nghiệp, tập đoàn lớn phải mua các sản phẩm bán thành phẩm từ bên ngoài hơn là các doanh nghiệp này sản xuất. 3. Chính phủ ban hành các chính sách nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của DNVVN bằng việc đổi mới cơ cấu quản lý và vận hành của DNVVN. Chính phủ đề ra các chính sách phù hợp với từng giai đoạn như linh hoạt hóa khởi nghiệp, chính sách tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, chính sách cải thiện cơ chế quản lý, đơn giản hóa thủ tục rút ngắn thời gian thành lập, hỗ trợ vốn khởi nghiệp, mặt bằng và thuế (ưu tiên cho các doanh nghiệp mạo hiểm). 4. Chính phủđịnh hướng lĩnh vực ưu tiên phát triển là các ngành công nghiệp chế tạo bằng các chính sách như hỗ trợ 50% chi phí trang thiết bị và giảm thuế doanh thu, sử dụng tài sản, đất; chính sách hỗ trợ từ Nhà nước để nghiên cứu đổi mới công nghệ phù hợp với ngành. 5. Chính phủ đề ra những biện pháp để đảm bảo nguồn nhân lực cho DNVVN như cộng điểm cho sinh viên các trường đại học thực tập tại DNNVV, bổ sung vào chương trình đào tạo các môn học về DNNVV; khuyến khích DNNVV tăng cường thu nhận chuyên gia nước ngoài. 6. Chính phủ thành lập hệ thống hỗ trợ tài chính cho DNNVV bao gồm hệ thống bảo lãnh tín dụng trực thuộc Ngân hàng Trung Ương, các cơ cấu tài chính khác thuộc chính phủ và chính sách thuế có liên quan. Kinh nghiệm phát triển DNNVV của Đài Loan Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đóng vai trò vô cùng quan trọng tại Đài Loan do từ khi thiết lập chế độ năm 1948, chủ trương phát triển kinh tế của Đài Loan lấy phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ làm nền tảng phát triển của vùng lãnh thổ này. Do đó, các chính sách phát triển DNNVV được tập trung tối đa cho sự phát triển của thành phần kinh tế tư nhân này. Chính phủ Đài Loan tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi lợi cho sự phát triển DNNVV. Rào cản gia nhập và rút khỏi thị trường đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại vùng lãnh thổ này là rất dễ dàng. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể bắt đầu kinh doanh bằng cách tham gia chế tạo cho những doanh nghiệp lớn, các doanh nghiệp hạt nhân mà mà được chính phủ hỗ trợ tư vấn quản lý và hỗ trợ tài chính. Các doanh nghiệp hạt nhân có trách nhiệm phối hợp, giám sát và cải tiến hoạt động của các doanh nghiệp vệ tinh của mình. Ưu điểm khi các DNNVV làm doanh nghiệp vệ tinh cho các DN lớn và DN hạt nhân là các DNNVV này sẽ có một thị trường sẵn có mà không cần phải phát triển thương hiệu riêng của mình. Điều này sẽ tiết kiệm được chi phí quảng cáo và chí phí nghiên cứu phát triển. Một đặc điểm khác của DNVVN ở Đài Loan là họ có mức độ chuyên môn hóa cao và hiệp hội đóng phát huy tốt vai trò của mình trong việc liên kết và hợp tác với DNVVN. Điều này đã giúp cho các DNVVN ở Đài Loan phát huy được lợi thế kinh tế do quy mô; sử dụng nguồn lực hiệu quả và cuối cùng giúp cho các DNVVN tạo ra giá trị gia tăng cao hơn. Cuối cùng, sự thành công của DNVVN ở Đài Loan là do chính phủ ban hành các hệ thống chính sách để hỗ trợ cho DNVVN như hỗ trợ tín dụng, công nghệ, nghiên cứu R&D, kiểm soát chất lượng sản phẩm; quản lý đào tạo; hỗ trợ kiểm soát ô nhiễm môi trường; hỗ trợ nghiên cứu phát triển thị trường quốc tế; hợp tác phát triển. Kinh nghiệm phát triển DNNVV của Nhật Bản Nhật Bản là một nền kinh tế lớn với nhiều tập đoàn kinh tế, công ty đa quốc gia hoạt động trong và ngoài nước. Tuy vậy, khu vực DNNVV vẫn có vai trò có vai trò quan trọng trong việc phát triển nền kinh tế. Các đặc trưng của DNNVV của Nhật là hoạt động như là vệ tinh của các doanh nghiệp lớn, nhận thầu lại công việc của những doanh nghiệp lớn. Các doanh nghiệp được tổ chức theo các giai tầng bao gồm 2 tầng lớp: tầng 1 là các doanh nghiệp lớn (tập đoàn), và tầng 2 là doanh nghiệp DNNVV. Trong đó các doanh nghiệp DNNVV có sự gắn bó mật thiết, lâu dài, có hợp đồng dài hạn liên tục với doanh nghiệp lớn. Các chính sách hỗ trợ các DNNVV linh hoạt phù hợp với đặc điểm của từng giai đoạn. Điều này có thể thấy rõ ràng qua từng giai đoạn phát triển của nền kinh tế Nhật. Trong giai đoạn sau chiến tranh, chính phủ đã đưa ra những biện pháp cơ bản đầu tiên để hỗ trợ cho các DNNVV đang gặp rất nhiều khó khăn như ban hành Luật chống độc quyền nhằm đảm bảo một môi trường cạnh tranh bình đẳng. Tiếp đó, trong thời kỳ nền kinh tế tăng trưởng nhanh, chính phủ cũng đã có những biện pháp hỗ trợ kinh doanh, bảo vệ quyền lợi của các DNNVV trước các doanh nghiệp lớn để phát huy vai trò quan trọng của DNNVV trong sự phát triển nhanh của nền kinh tế. Trong thời kỳ nền kinh tế phát triển ổn định, chính phủ tập trung vào khuyến khích các DNNVV phát triển khoa học công nghệ, tăng cường đầu tư ra nước ngoài phù hợp với hoàn cảnh thực tế. Trong giai đoạn hiện nay, những biện pháp của chính phủ lại tập trung vào phát triển doanh nghiệp mới, doanh nghiệp kinh doanh mạo hiểm và doanh nghiệp kinh doanh có tính chất đổi mới để khôi phục nền kinh tế. * Bài học kinh nghiệm từ mô hình phát triển DNNVV Nhật, Hàn Quốc và Đài Loan - “Hợp đồng phụ” chính là chìa khoá cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở các nước Đông Á phát triển. “Hợp đồng phụ” có nghĩa là các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ tham gia chế tạo các phụ tùng, linh kiện, hay những bộ phận của sản phẩm cho các doanh nghiệp lớn, các tập đoàn mang ý nghĩa hoàn toàn khác so với liên kết theo chiều dọc vì liên kết theo chiều dọc có nghĩa là một công ty lớn sẽ cố gắng sản xuất toàn bộ những chi tiết, phụ tùng ở công ty đó. - Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Đông Á hầu như không nhận được sự bảo hộ cạnh tranh nào từ phía nhà nước mà thay vào đó là những chính sách nhìn chung chỉ giúp đỡ và khuyến khích các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển mạnh hơn trong môi trường cạnh tranh lành mạnh và bình đẳng. - Chính sách phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ theo hướng đẩy mạnh xuất khẩu là nền tảng của chính sách, khung pháp lý và thể chế để phát triển kinh tế chứ không phải là chính sách bảo hộ sản xuất trong nước để các doanh nghiệp vừa và nhỏ các nước này sản xuất sản phẩm thay thế nhập khẩu. - Sự ổn định về chính trị và nền tảng kinh tế vĩ mô đã tạo điều kiện thuận lợi cho cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng trưởng và phát triển như ngày nay. Sự trợ giúp từ phía chính phủ và chính quyền địa phương trong hoạt động nghiên cứu và phát triển, thành lập trung tâm phát triển công nghệ, đào tạo kinh nghiệm, hỗ trợ tín dụng...là những nguyên nhân chính giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển mạnh mẽ. Việt Nam nên phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ theo hướng của các nước Đông Á là tập trung đẩy mạnh xuất khẩu mà không phải là chính sách bảo hộ sản xuất trong nước. Chính sách phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ nên tập trung vào cơ chế thị trường mở cho phép loại bỏ những doanh nghiệp bất lợi cạnh tranh trong khi vẫn thúc đẩy việc gia nhập thị trường của các doanh nghiệp mới và sự phát triển của những doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh. Nếu chính sách phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ chỉ tập trung vào tiêu chuẩn quy mô của doanh nghiệp mà không tập trung vào năng suất lao động thì sẽ dẫn đến sụp đổ và kém phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phụ lục 12: Luật hỗ trợ DNNVV 2017 ban hành tháng 6 năm 2017 QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 04/2017/QH14 Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2017 LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về nguyên tắc, nội dung, nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật này. 2. Cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ là doanh nghiệp nhỏ và vừa có một hoặc nhiều phụ nữ sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên, trong đó có ít nhất một người quản lý điều hành doanh nghiệp đó. 2. Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo là doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập để thực hiện ý tưởng trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và có khả năng tăng trưởng nhanh. 3. Chuỗi giá trị là mạng lưới liên kết tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm hoặc dịch vụ, bao gồm các giai đoạn tiếp nối nhau từ hình thành ý tưởng, thiết kế, sản xuất, phân phối sản phẩm đến người tiêu dùng. 4. Chuỗi phân phối sản phẩm là mạng lưới các trung gian thực hiện phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa đến người tiêu dùng do các doanh nghiệp, tổ chức đầu tư, kinh doanh thực hiện. 5. Cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây gọi là cơ sở kỹ thuật) là cơ sở cung cấp các thiết bị dùng chung để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thiết kế, thử nghiệm, đo lường, phân tích, giám định, kiểm định sản phẩm, hàng hóa, vật liệu. 6. Cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây gọi là cơ sở ươm tạo) là cơ sở cung cấp các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, nguồn lực và dịch vụ cần thiết cho các tổ chức, cá nhân hoàn thiện ý tưởng kinh doanh, phát triển doanh nghiệp trong giai đoạn mới thành lập. 7. Cụm liên kết ngành là hình thức liên kết giữa các doanh nghiệp trong cùng ngành và doanh nghiệp, tổ chức có liên quan cùng hợp tác và cạnh tranh. 8. Khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo (sau đây gọi là khu làm việc chung) là khu vực cung cấp không gian làm việc tập trung, không gian trưng bày sản phẩm, cung cấp các tiện ích để hỗ trợ, liên kết các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Điều 4. Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa 1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa, có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và đáp ứng một trong hai tiêu chí sau đây: a) Tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng; b) Tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 300 tỷ đồng. 2. Doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa được xác định theo lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp và xây dựng; thương mại và dịch vụ. 3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. Điều 5. Nguyên tắc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 1. Việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phải tôn trọng quy luật thị trường, phù hợp với điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 2. Bảo đảm công khai, minh bạch về nội dung, đối tượng, trình tự, thủ tục, nguồn lực, mức hỗ trợ và kết quả thực hiện. 3. Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có trọng tâm, có thời hạn, phù hợp với mục tiêu hỗ trợ và khả năng cân đối nguồn lực. 4. Việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nguồn lực ngoài Nhà nước do các tổ chức, cá nhân tài trợ được thực hiện theo quy định của tổ chức, cá nhân đó nhưng không được trái quy định của pháp luật. 5. Trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa đồng thời đáp ứng điều kiện của các mức hỗ trợ khác nhau trong cùng một nội dung hỗ trợ theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan thì doanh nghiệp được lựa chọn mức hỗ trợ có lợi nhất. Trường hợp nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng đáp ứng điều kiện hỗ trợ theo quy định của Luật này thì ưu tiên lựa chọn doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động nữ hơn. 6. Doanh nghiệp nhỏ và vừa được nhận hỗ trợ khi đã thực hiện đầy đủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Điều 6. Nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 1. Nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm: a) Nguồn vốn tín dụng có hỗ trợ, bảo lãnh của Nhà nước; b) Nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước; c) Nguồn vốn hỗ trợ từ miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất và các khoản khác phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật; d) Nguồn vốn hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài. 2. Nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này phải được lập dự toán, thẩm định, phê duyệt, quyết toán theo quy định của pháp luật. Điều 7. Các hành vi bị nghiêm cấm trong việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 1. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa không đúng nguyên tắc, đối tượng, thẩm quyền, nội dung, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. 2. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 3. Phân biệt đối xử, gây chậm trễ, phiền hà, cản trở, sách nhiễu đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, tổ chức, cá nhân hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 4. Cố ý báo cáo, cung cấp thông tin giả mạo, không trung thực liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 5. Sử dụng nguồn lực hỗ trợ không đúng mục đích đã cam kết. Chương II NỘI DUNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Mục 1. HỖ TRỢ CHUNG Điều 8. Hỗ trợ tiếp cận tín dụng 1. Trong từng thời kỳ, Chính phủ quyết định chính sách hỗ trợ tổ chức tín dụng tăng dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa; khuyến khích tổ chức tín dụng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa dựa trên xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp và biện pháp phù hợp khác; khuyến khích thành lập tổ chức tư vấn độc lập để xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp nhỏ và vừa. 2. Doanh nghiệp nhỏ và vừa được cơ quan, tổ chức, cá nhân hỗ trợ xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, tăng cường năng lực quản trị, kỹ năng quản lý, minh bạch hóa tài chính của doanh nghiệp để nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng. 3. Doanh nghiệp nhỏ và vừa được cấp bảo lãnh tín dụng tại Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Điều 9 của Luật này. Điều 9. Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa 1. Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập. 2. Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện chức năng cấp bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Việc bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa dựa trên tài sản bảo đảm hoặc phương án sản xuất, kinh doanh khả thi hoặc xếp hạng tín nhiệm của doanh nghiệp nhỏ và vừa. 3. Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa phải thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ bảo lãnh đã cam kết; không được từ chối bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đủ điều kiện được bảo lãnh. 4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. Điều 10. Hỗ trợ thuế, kế toán 1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa được áp dụng có thời hạn mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường áp dụng cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp. 2. Doanh nghiệp siêu nhỏ được áp dụng các thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán đơn giản theo quy định của pháp luật về thuế, kế toán. Điều 11. Hỗ trợ mặt bằng sản xuất 1. Căn cứ vào điều kiện quỹ đất thực tế tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định bố trí quỹ đất để hình thành, phát triển cụm công nghiệp; khu chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. 2. Căn cứ vào điều kiện ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp trên địa bàn. Thời gian hỗ trợ tối đa là 05 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê mặt bằng. 3. Việc hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại khoản 2 Điều này được thực hiện thông qua việc bù giá cho nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp để giảm giá cho thuê mặt bằng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Số tiền bù giá được trừ vào số tiền thuê đất hoặc được hỗ trợ từ ngân sách địa phương. 4. Việc hỗ trợ mặt bằng sản xuất quy định tại Điều này không áp dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nhỏ và vừa có vốn nhà nước. Điều 12. Hỗ trợ công nghệ; hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung 1. Nhà nước có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nghiên cứu, đổi mới công nghệ, tiếp nhận, cải tiến, hoàn thiện, làm chủ công nghệ thông qua các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, tư vấn, tìm kiếm, giải mã, chuyển giao công nghệ; xác lập, khai thác, quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp. 2. Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập hoặc tham gia thành lập theo hình thức đối tác công tư cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung. Doanh nghiệp và tổ chức đầu tư, kinh doanh khác được thành lập cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung. 3. Cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung được hưởng các hỗ trợ sau đây: a) Miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định của pháp luật; b) Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp. Điều 13. Hỗ trợ mở rộng thị trường 1. Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập hoặc tham gia thành lập chuỗi phân phối sản phẩm theo hình thức đối tác công tư. Doanh nghiệp và tổ chức đầu tư, kinh doanh khác được thành lập chuỗi phân phối sản phẩm. 2. Doanh nghiệp, tổ chức đầu tư, kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm có ít nhất 80% số doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cung ứng cho chuỗi sản phẩm sản xuất tại Việt Nam được hưởng các hỗ trợ sau đây: a) Miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định của pháp luật; b) Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp. 3. Doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ được hưởng ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Điều 14. Hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý 1. Các thông tin sau đây được công bố trên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trang thông tin điện tử của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp: a) Thông tin về kế hoạch, chương trình, dự án, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; b) Thông tin chỉ dẫn kinh doanh; thông tin về tín dụng, thị trường, sản phẩm, công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp; c) Các thông tin khác theo nhu cầu của doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật. 2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, xây dựng mạng lưới tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây gọi là mạng lưới tư vấn viên). Doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn, giảm chi phí tư vấn khi sử dụng dịch vụ tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên. 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan, tổ chức, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thực hiện các hoạt động sau đây để hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: a) Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về pháp luật; b) Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình hỗ trợ pháp lý để cung cấp thông tin, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tư vấn pháp luật. 4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. Điều 15. Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực 1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn, giảm chi phí tham gia các khóa đào tạo có sử dụng ngân sách nhà nước về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp, đào tạo nghề cho lao động làm việc trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa. 2. Nhà nước tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo trực tuyến, chương trình đào tạo trên các phương tiện thông tin đại chúng khác cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ hoạt động đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực sản xuất, chế biến. 3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. Mục 2. HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CHUYỂN ĐỔI TỪ HỘ KINH DOANH, KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO, THAM GIA CỤM LIÊN KẾT NGÀNH, CHUỖI GIÁ TRỊ Điều 16. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh 1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được hỗ trợ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây: a) Trước khi thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đăng ký và hoạt động theo quy định của pháp luật; b) Hộ kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh liên tục ít nhất là 01 năm tính đến ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. 2. Nội dung hỗ trợ bao gồm: a) Tư vấn, hướng dẫn miễn phí về hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp; b) Miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu; miễn phí thẩm định, phí, lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu; c) Tư vấn, hướng dẫn miễn phí về các thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu; d) Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp; đ) Miễn, giảm tiền sử dụng đất có thời hạn theo quy định của pháp luật về đất đai. 3. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật. Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh, chủ hộ kinh doanh phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ chưa thanh toán của hộ kinh doanh, trừ trường hợp có thỏa thuận khác theo quy định của pháp luật. 4. Hộ kinh doanh chấm dứt hoạt động kể từ thời điểm doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 5. Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 Điều này. Điều 17. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo 1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo được hỗ trợ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây: a) Có thời gian hoạt động không quá 05 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu; b) Chưa thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng đối với công ty cổ phần. 2. Nội dung hỗ trợ bao gồm: a) Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao công nghệ; hỗ trợ sử dụng trang thiết bị tại cơ sở kỹ thuật; hỗ trợ tham gia cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung; hướng dẫn thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm mới, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới; b) Hỗ trợ đào tạo, huấn luyện chuyên sâu về xây dựng, phát triển sản phẩm; thu hút đầu tư; tư vấn về sở hữu trí tuệ; thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; c) Hỗ trợ thông tin, truyền thông, xúc tiến thương mại, kết nối mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo, thu hút đầu tư từ các quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo; d) Hỗ trợ thực hiện thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ; đ) Trong từng thời kỳ, Chính phủ quyết định chính sách cấp bù lãi suất đối với khoản vay của doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Việc cấp bù lãi suất được thực hiện thông qua các tổ chức tín dụng. 3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. Điều 18. Đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo 1. Nhà đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo bao gồm quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua việc góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. 2. Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo được hình thành từ vốn góp của các nhà đầu tư tư nhân để đầu tư vào doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo các nguyên tắc sau đây: a) Đầu tư vào doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo không quá 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp sau khi nhận đầu tư; b) Nhà đầu tư tư nhân góp vốn vào quỹ phải có điều kiện tài chính và chịu trách nhiệm về vốn góp của mình. 3. Nhà đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tại khoản 1 Điều này được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn đối với thu nhập từ khoản đầu tư vào doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp. 4. Căn cứ vào điều kiện ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định giao cho tổ chức tài chính nhà nước của địa phương thực hiện đầu tư vào doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo các nguyên tắc sau đây: a) Lựa chọn các quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo đủ điều kiện để cùng đầu tư vào doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; b) Khoản vốn đầu tư từ ngân sách địa phương không quá 30% tổng vốn đầu tư mà doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo huy động được từ các quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo được lựa chọn; c) Tiến hành chuyển nhượng vốn đầu tư cho nhà đầu tư tư nhân trong thời hạn 05 năm kể từ thời điểm góp vốn đầu tư. Việc chuyển nhượng vốn đầu tư được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp. 5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. Điều 19. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị 1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản xuất, chế biến được hỗ trợ nếu đáp ứng một trong các điều kiện sau đây: a) Tạo ra sản phẩm có lợi thế cạnh tranh về chất lượng và giá thành; b) Có đổi mới sáng tạo về quy trình công nghệ, vật liệu, linh kiện, máy móc, thiết bị. 2. Nội dung hỗ trợ bao gồm: a) Đào tạo chuyên sâu về công nghệ, kỹ thuật sản xuất; tư vấn về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng, chiến lược phát triển sản phẩm theo cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; b) Cung cấp thông tin về nhu cầu kết nối, sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; c) Hỗ trợ phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường sản phẩm của cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; d) Hỗ trợ sản xuất thử nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; đ) Trong từng thời kỳ, Chính phủ quyết định chính sách cấp bù lãi suất đối với khoản vay của doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị. Việc cấp bù lãi suất được thực hiện thông qua các tổ chức tín dụng. 3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. Việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị không thuộc lĩnh vực sản xuất, chế biến do Chính phủ quy định sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến. Điều 20. Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 1. Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, do Thủ tướng Chính phủ thành lập, thực hiện các chức năng sau đây: a) Cho vay, tài trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; b) Tiếp nhận và quản lý nguồn vốn vay, tài trợ, viện trợ, đóng góp, ủy thác của các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. Chương III TRÁCH NHIỆM TRONG HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Điều 21. Trách nhiệm của Chính phủ 1. Thống nhất quản lý nhà nước về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 2. Xây dựng dự toán ngân sách để thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong dự toán ngân sách nhà nước trình Quốc hội xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 3. Ban hành theo thẩm quyền chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân sử dụng nguồn lực ngoài Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Điều 22. Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 1. Giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 2. Thực hiện vai trò điều phối, xác định mục tiêu, đối tượng, trọng tâm hỗ trợ để xây dựng và triển khai các kế hoạch, chương trình, dự án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên phạm vi toàn quốc; chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ bố trí nguồn vốn chi đầu tư phát triển để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật này. 3. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 4. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các Bộ và cơ quan ngang Bộ khác xây dựng hệ thống thông tin phục vụ xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp nhỏ và vừa. Điều 23. Trách nhiệm của Bộ Tài chính 1. Hướng dẫn về thủ tục hành chính thuế, chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ; việc thực hiện các chính sách thuế, phí, lệ phí đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. 2. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ bố trí nguồn vốn để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 3. Công bố thông tin về việc chấp hành pháp luật về thuế, hải quan và việc thực hiện nghĩa vụ tài chính khác của các doanh nghiệp nhỏ và vừa để xây dựng hệ thống thông tin phục vụ xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp nhỏ và vừa. Điều 24. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ 1. Bộ, cơ quan ngang Bộ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm sau đây: a) Ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; b) Tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; c) Tổ chức việc thống kê và công bố thông tin về doanh nghiệp nhỏ và vừa; d) Hướng dẫn doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; đ) Ưu tiên bố trí nguồn lực để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 2. Bộ Công Thương có trách nhiệm hướng dẫn doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi phân phối sản phẩm. 3. Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm hướng dẫn việc thành lập cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung; hỗ trợ nâng cao năng lực công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 4. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn các địa phương bố trí quỹ đất để hình thành, phát triển cụm công nghiệp; khu chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 5. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm tổ chức thực hiện chính sách của Chính phủ về hỗ trợ tổ chức tín dụng tăng dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Điều 25. Trách nhiệm của chính quyền địa phương cấp tỉnh 1. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm sau đây: a) Thực hiện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 11, khoản 4 Điều 18 của Luật này; b) Ban hành chính sách và bố trí nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa phương; quyết định dự toán ngân sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; c) Giám sát việc tuân theo pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa phương. 2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm sau đây: a) Xây dựng và tổ chức triển khai hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa phương; kế hoạch, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh; b) Kiểm tra, đánh giá công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa phương và báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền; c) Tôn vinh doanh nghiệp nhỏ và vừa có thành tích, đổi mới sáng tạo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Điều 26. Trách nhiệm của các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 1. Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, huy động các nguồn lực hỗ trợ hội viên là doanh nghiệp nhỏ và vừa. 2. Tham gia xây dựng, phản biện, triển khai chính sách liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; tham gia đánh giá các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 3. Thực hiện cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật và điều lệ của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp. 4. Thúc đẩy liên kết giữa các doanh nghiệp lớn với các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Điều 27. Trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 1. Thực hiện cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo các điều kiện, cam kết với cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật này; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tuân thủ các thủ tục hành chính. 2. Cung cấp thông tin, tài liệu kịp thời, đầy đủ và chính xác cho cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để chứng minh, xác nhận việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và chịu trách nhiệm với cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp theo hợp đồng cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 4. Tham gia, phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đầu tư thành lập, quản lý và vận hành tổ chức thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo hình thức đối tác công tư hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật. Điều 28. Trách nhiệm của doanh nghiệp nhỏ và vừa 1. Cung cấp thông tin, tài liệu về doanh nghiệp kịp thời, đầy đủ, chính xác theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin, tài liệu đã cung cấp. 2. Tuân thủ quy định của pháp luật; thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước. 3. Thực hiện đúng cam kết với cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 4. Bố trí nguồn lực đối ứng để tiếp nhận, phối hợp và tổ chức thực hiện có hiệu quả nguồn lực hỗ trợ. Điều 29. Công khai thông tin hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 1. Cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện công khai nội dung, chương trình, kết quả thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các thông tin khác có liên quan. 2. Việc công khai thông tin hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được thực hiện theo các hình thức sau đây: a) Niêm yết công khai tại cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; b) Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của cơ quan thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 3. Việc công khai thông tin hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phải được thực hiện chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày nội dung, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại khoản 1 Điều này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Điều 30. Kiểm tra, giám sát việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân tài trợ kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội dung, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật. 2. Nội dung kiểm tra, giám sát bao gồm: a) Việc lựa chọn đối tượng hỗ trợ; việc thực hiện trình tự, thủ tục và nội dung hỗ trợ; b) Việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ, tài trợ; c) Việc thực hiện công khai thông tin hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại Điều 29 của Luật này. Điều 31. Đánh giá hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 1. Cơ quan, tổ chức chủ trì thực hiện nội dung, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tổ chức đánh giá kết quả thực hiện, tác động dự kiến đối với đối tượng hỗ trợ và công khai kết quả đánh giá theo các hình thức quy định tại khoản 2 Điều 29 của Luật này. 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư định kỳ tổ chức đánh giá độc lập tác động của nội dung, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Điều 32. Xử lý vi phạm pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Luật này thì bị xử lý theo quy định của pháp luật. 2. Quyết định xử lý vi phạm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phải được công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan thực hiện hỗ trợ và Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 33. Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 như sau: a) Bổ sung điểm o vào khoản 1 Điều 16 như sau: “o) Đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.”; b) Sửa đổi khoản 2 Điều 19 như sau: “2. Chính phủ quy định chi tiết các hình thức hỗ trợ đầu tư quy định tại khoản 1 Điều này đối với doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp đầu tư vào giáo dục, phổ biến pháp luật và các đối tượng khác phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.”. 2. Sửa đổi điểm c khoản 3 Điều 14 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 như sau: “c) Nhà thầu là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ.”. Điều 34. Hiệu lực thi hành Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Điều 35. Quy định chuyển tiếp 1. Kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trước ngày Luật này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện theo nội dung, chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt; trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng điều kiện hỗ trợ theo quy định của Luật này thì được thực hiện theo quy định của Luật này. 2. Kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, các cam kết do Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện trước ngày Luật này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện, nếu các bên không có thỏa thuận khác. Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2017.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_nang_suat_cua_doanh_nghiep_nho_va_vua_o_viet_nam_vai.pdf
  • pdfMoi-E.pdf
  • pdfMoi-V.pdf
  • pdfTomTat-E.pdf
  • pdfTomTat-V.pdf