Luận án Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt đến một số thông số đặc trưng khi gia công cao tốc bề mặt khuôn

1 Nghiên cứu ảnh hƣởng của chế độ cắt khi phay cao tốc đến các thông số 3D của độ nhám bề mặt, phân tích thông số công nghệ ảnh hƣởng tới chất lƣợng và khả năng biến dạng khi gia công chi tiết thành mỏng. 2 Xây dựng mô hình nhiệt cắt và mở rộng thông số đầu vào để quá trình nghiên cứu toàn diện hơn trong gia công cao tốc. 3 Nghiên cứu ảnh hƣởng thông số công nghệ đến tổ chức vật liệu lớp bề mặt chi tiết sau khi gia công cao tốc.

pdf141 trang | Chia sẻ: toanphat99 | Lượt xem: 1788 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt đến một số thông số đặc trưng khi gia công cao tốc bề mặt khuôn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftoan_van_luan_an_binh_v1_vinh_sua_3724.pdf
Luận văn liên quan