Tóm tắt Luận án Một số tính chất của neutrino thuận thang điện yếu

Giải thích được bản chất vật lý sâu xa tại sao neutrino có khối lượng và rất bé thông qua cơ chế see-saw của mô hình EWi/fí. Trường Higgs đơn tuyến ộs nhận VEV bé từ DEWSB là hệ quả tất yếu của hằng số liên kết Yukawa gse-.9sq và ỹ'sq bé. Theo đó, việc giải thích khối lượng bé của neutrino và sự chênh lệch thang giữa VEV của ộs và thang điện yếu Ă£ịy trong mô hình EWz//? đã khắc phục được những khó khăn của các mô hình trưóc. Kết quả này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong hệ thống lý thuyết của vật lý hạt hiện đại.

pdf40 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 25/01/2022 | Lượt xem: 331 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận án Một số tính chất của neutrino thuận thang điện yếu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_an_mot_so_tinh_chat_cua_neutrino_thuan_thang_di.pdf
Luận văn liên quan