Luận án Nghiên cứu ảnh hưởng của hành vi kết nối mạng lưới đến sự thành công trong sự nghiệp của giám đốc doanh nghiệp thương mại và dịch vụ nhỏ và vừa tại Việt Nam

Luận án đã kiểm định được sự ảnh hưởng của hành vi kết nối mạng lưới đến sự thành công trong sự nghiệp chủ quan và sự thành công trong sự nghiệp khách quan như thế nào, trong đó, yếu tố “thực hiện hành vi lãnh đạo”có tác động mạnh hơn đến sự thành công trong sự nghiệp chủ quan so với các yếu tố còn lại; yếu tố “Duy trì liên lạc” có tác động mạnh hơn đến sự thành công trong sự nghiệp khách quan so với các yếu tố còn lại. Điều này đã giúp các giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành Thương Mại và dịch vụ hiểu rõ hơn vai trò quan trọng của hành vi kết nối mạng lưới đến sự thành công trong sự nghiệp, cụ thể là yếu tố “thực hiện hành vi lãnh đạo” và “duy trì liên lạc” có tác động mạnh mẽ đến sự thành công trong sự nghiệp của các giám đốc. Kết quả nghiên cứu của luận án tạo tiền đề cho các giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa có động lực mạnh mẽ hơn trong việc thực hiện các hành vi kết nối mạng lưới để tạo nên sự thành công trong sự nghiệp.

pdf216 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 09/02/2022 | Lượt xem: 223 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu ảnh hưởng của hành vi kết nối mạng lưới đến sự thành công trong sự nghiệp của giám đốc doanh nghiệp thương mại và dịch vụ nhỏ và vừa tại Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_nghien_cuu_anh_huong_cua_hanh_vi_ket_noi_mang_luoi_d.pdf
  • docLA_NguyenThiVanAnh_E.doc
  • pdfLA_NguyenThiVanAnh_Sum.pdf
  • pdfLA_NguyenThiVanAnh_TT.pdf
  • docLA_NguyenThiVanAnh_V.doc
Luận văn liên quan