Đề tài Nghiên cứu và xây dựng hệ thống nhận dạng mặt người dựa trên FSVM và Adaboost

Tiêu đề: NGHIÊN CỨU VÀ Xây dựng HỆ THỐNG NHẬN DẠNG MẶT NGƯỜI DỰA TRÊN FSVM VÀ ADABOOST Các tác giả: GVHD : TS. LÊ HOÀI BẮC SVTH : LU BOUN VINH – HOÀNG PHƯƠNG ANH Tóm tắc: Trong những năm gần đây, các ứng dụng về nhận dạng mặt người ngày càng Phát triển và được đánh giá cao. Đã có các hệ thống nhận dạng mặt người dựa trên các phương pháp dò tìm nơron, SVM.v.v và nhận dạng mặt người dựa trên phương pháp nơron, HMM, SVM v.v Các ứng dụng vừa nêu trên mặc dù được dựa trên các lý thuyết khá cổ điển như HMM, nơron nhưng ứng dụng thực tế thì chưa được nhiều vì giới hạn về tốc độ. Hệ thống nhận dạng khuôn mặt người vốn có phạm vi ứng dụng lớn nên việc Phát triển hệ thống nhận dạng khuôn mặt người theo các phương pháp mới có ý nghĩa hết sức quan trọng. nếu Đó là lý do chúng tôi chọn đề tài : “NGHIÊN CỨU VÀ Xây dựng HỆ THỐNG NHẬN DẠNG MẶT NGƯỜI DỰA TRÊN FSVM VÀ ADABOOST” Để có hệ thống nhận dạng khuôn mặt với chất lượng tốt trong thời gian khá nhanh, chúng tôi đã tiếp cận bằng các mô hình xử lý được đánh giá là mạnh và xử lý tốc độ nhanh trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, đó là mô hình phân cách với thuật toán FSVM và mô hình học AdaBoost làm công cụ xử lý chính cho việc nhận dạng và dò tìm người dựa vào thông tin khuôn mặt trên ảnh. Luận văn dài 104 trang, chia làm 8 chương

pdf111 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2610 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nghiên cứu và xây dựng hệ thống nhận dạng mặt người dựa trên FSVM và Adaboost, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNghiên cứu và xây dựng hệ thống nhận dạng mặt người dựa trên fsvm và adaboost.pdf
Luận văn liên quan