Luận án Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự phát triển hoạt động Logistics trong ngành khai thác Dầu khí Việt Nam

Xây dựng và phát triển hệ thống cảng: Hiện tại, hệ thống cảng biển của Việt Nam còn nhiều bất cập như quy mô còn nhỏ, cơ sở vật chất kĩ thuật còn lạc hậu, quản lý và khai thác chưa đạt hiệu quả. Vì vậy, cần phải tập trung xây dựng và phát triển hệ thống cảng biển cho hợp lý, đồng thời đảm bảo tính hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển. Phát triển cảng biển bao gồm việc phát triển hệ thống cầu cảng, kho bãi, cảng thông quan nội địa (ICD), các trung tâm Logistics, đầu tư các phương tiện xếp dỡ, phương tiện vận chuyển hàng hoá trong cảng cũng như phương tiện vận chuyển hàng hoá từ ICD đến cảng và ngược lại, áp dụng các công nghệ thông tin. Xây dựng hệ thống cảng biển cần tuân thủ theo các quy hoạch phát triển cảng đã được Chính phủ phê duyệt, tránh “hội chứng” cảng biển đầu tư dàn trải theo cơ chế "xin - cho" không mang lại hiệu quả kinh tế khi đưa vào sử dụng. Phát triển Logistics luôn gắn với quá trình phát triển hàng hải, với sự phát triển của phương thức vận chuyển bằng container, đáp ứng yêu cầu nhanh chóng, an toàn và hiệu quả, do đó cần chú trọng đầu tư xây dựng cảng container, cảng trung chuyển để phục vụ nhu cầu vận chuyển container trong nước và khu vực nhằm nâng cao hiệu quả của chuỗi cung ứng cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, từ đó nâng cao hiệu quả dịch vụ Logistics. Cần phải nâng cấp theo hướng hiện đại hoá, mở rộng quy mô, đón đầu cơ hội trong tương lai, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển dịch vụ Logistics. Ngoài ra cũng cần quan tâm xây dựng và phát triển hệ thống cảng cạn

pdf208 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 07/02/2022 | Lượt xem: 405 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự phát triển hoạt động Logistics trong ngành khai thác Dầu khí Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hí phí sử dụng cho khai thác Dầu khí 5. Nâng cao năng suất và chất lượng khai thác Dầu khí 6. Đảm bảo thực hiện các hoạt động cung ứng dầu thô 7. Đảm bảo cung ứng kịp thời dầu thô, khí cho cácnhu cầu nhà máy lọc dầu, nhà máy điện Câu 12: Theo Ông/Bà, mức độ cần thiết của các giải pháp tăng cường tác động tích cực của các nhân tố đến sự phát triển hoạt động Logistics trong khai thác Dầu khí? (Khoanh tròn vào đáp án thích hợp) Chỉ tiêu 1=Không cần thiết 2=Bình thường 3=Cần thiết 4=Rất cần thiết 1. Chuyển đổi mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại các doanh nghiệp 2. Hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển Logistics Dầu khí 3. Tận dụng cơ hội mở cửa thị trường và tạo môi trường quốc tế 4. Phát triển cơ sở hạ tầng Logistics 5. Nghiên cứu và phát triển trong hoạt động Logistics Dầu khí 6. Thiết lập hợp lý các mối quan hệ cung ứng giữa các doanh nghiệp trong cung ứng vật tư, thiết bị cho khai thác 7. Nâng cao nâng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Logistics Dầu khí 8. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Logistics Dầu khí 9. Hoàn thiện hệ thống giao thông phục vụ ngành khai thác Dầu khí (cảng, sân bay, phương tiện vận tải) 10. Xây dựng và phát triển cơ quan quản lý Logistics ngành Dầu khí Việt Nam các cấp Câu 13: Quan điểm của ông/bà trước nhiều ý kiến cho rằng nên tăng cường đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực Logistics cho ngành Dầu khí Việt Nam? Đồng tình Phản đối Ý kiến khác Câu 14: Quan điểm của ông/bà trước nhiều ý kiến cho rằng nên thành lập cơ quan quản lý Logistics của ngành Dầu khí Việt Nam từ cấp doanh nghiệp đến cấp tập đoàn? Đồng tình Phản đối Ý kiến khác Câu 15: Quan điểm của ông/bà trước nhiều ý kiến cho rằng nên xây dựng và ban hành quy chế quản lý hoạt động Logistics của ngành khai thác Dầu khí Việt Nam? Đồng tình Phản đối Ý kiến khác Câu 16: Quan điểm của ông/bà trước nhiều ý kiến cho rằng nên xây dựng và ban hành quy chế quản lý vật tư, thiết bị trong ngành khai thác Dầu khí Việt Nam? Đồng tình Phản đối Ý kiến khác Câu 17: Ông/Bà hãy đánh giá mức độ quan trọng của các giải pháp sau nhằm phát triển hoạt động Logistics trong khai thác Dầu khí ở Việt Nam hiện nay? (Đánh dấu X vào ô thích hợp) Chỉ tiêu 1=Không quan trọng 2=Bình thường 3=Quan trọng 4=Rất quan trọng 1. Hoàn thiện dự báo nhu cầu và quản trị nhu cầu vật tư phục vụ trong hoạt động khai thác 2. Lựa chọn phương tiện vận tải phù hợp để tổ chức cung ứng 3. Hợp lý hóa dự trữ vật tư thiết bị, phụ tùng đảm bảo cho hoạt động khai thác diễn ra bình thường trong mọi tình huống 4. Hoàn thiện các dịch vụ Logistics đầu vào cho hoạt động khai thác Dầu khí 5. Tổ chức và hoàn thiện bộ máy quản lý hoạt động cung ứng trang thiết bị cho khai thác Dầu khí từ cơ sở khai thác đến tập đoàn 6. Xây dựng môi trường chính trị ổn định 7. Tối ưu hóa các chi phí thành phần để giảm chi phí Logistics cho khai thác một tấn dầu thô 8. Đào tạo nhân lực Logistics Dầu khí chuyên nghiệp 9. Đầu tư phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng Logistics trên đất liền và trên biển 10. Liên kết hợp tác giữa các doanh nghiệp Logistics ngành Dầu khí để hình thành các doanh nghiệp Logistics chuyên nghiệp 11. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực Logistics Dầu khí và hoạt động khai thác 12. Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động Logistics trong khai thác Dầu khí 13. Nâng cao hiệu quả hoạt động Logistics trong khai thác và xuất khẩu dầu thô của Việt Nam Xin cảm ơn sự hợp tác của Quý Ông/Bà! .Ngày..tháng.năm 2015 Người trả lời phỏng vấn (Ký và ghi rõ họ tên) PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN CÁC DOANH NGHIỆP CUNG CẤP DỊCH VỤ LOGISTICS CHO HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC DẦU KHÍ Mục đích của phiếu phỏng vấn này là nhằm đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tăng cường tác động của các nhân tố đến phát triển hoạt động Logistics trong khai thác Dầu khí ở Việt Nam A. THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP Câu 1: Xin Ông/Bà vui lòng cho biết một số thông tin chung về doanh nghiệp Tên doanh nghiệp: ................................................................................................. Địa chỉ: ..................................................................................................................... Điện thoại: ................................................................................................................. Câu 2: Ông/ Bà hãy cho biết các hoạt động Logistics11 nào sau đây được sử dụng trong khai thác Dầu khí (Khoanh tròn vào đáp án thích hợp) 1. Quản trị và dự báo nhu cầu vật tư thiết bị, phụ tùng 2. Vận chuyển thiết bị, phụ tùng 3. Hoạt động xuất khẩu dầu thô 4. Hoạt động cung ứng suất ăn và trang thiết bị 5. Quản trị dự trữ vật tư thiết bị, hàng hóa 6. Quản trị kho chứa, bể chứa 7. Hệ thống thông tin (công nghệ thông tin) 8. Tất cả các hoạt động trên Câu 3: Quy mô doanh nghiệp Logistics hoạt động trong khai thác Dầu khí hiện nay? (Khoanh tròn vào đáp án thích hợp) a. Doanh nghiệp siêu nhỏ ( < 10 lao động) b. Doanh nghiệp nhỏ (nguồn vốn từ 10 tỷ đồng trở xuống, lao động từ 10 – 50 người) c. Doanh nghiệp vừa (nguồn vốn từ 10 – 50 tỷ đồng, lao độngt ừ 50 – 100 người) d. Doanh nghiệp lớn (nguồn vốn trên 50 tỷ đồng, lao động trên 100 người) Câu 4: Ông/bà hãy cho biết mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của doanh nghiệp Logistics trong ngành Dầu khí Việt Nam hiện nay? (Đánh dấu X vào ô thích hợp) Chỉ tiêu 1= Rất ít 2=Ít 3=Trung bình 4=Nhiều 5=Rất nhiều 1. Mạng nội bộ 2. Internet trong giao dịch 3. Có trang web riêng của doanh nghiệp 4. Giao dịch thương mại điện tử 5. Phần mềm theo dõi đơn hàng 6. Phần mềm theo dõi dự trữ 7. Phần mềm quản trị nhu cầu vật tư, thiết bị 2. 11 Hoạt động Logistics được hiểu ở đây là toàn bộ các hoạt động cung ứng liên quan đến quá trình đảm bảo vật tư, phụ tùng, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động khai thác của dàn khoan Dầu khí diễn ra thường xuyên, liên tục và không bị gián đoạn với chi phí thấp nhất. Câu 5: Ông/Bà đánh giá về mức độ liên kết, hợp tác trong chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp ngành khai thác Dầu khí ở Việt Nam? (Đánh dấu X vào ô thích hợp) Chỉ tiêu 1=Rất kém 2=Kém 3=Trung bình 4=Tốt 5=Rất tốt 1. Hợp tác giữa các doanh nghiệp trong cùng một lĩnh vực 2. Liên kết giữa các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng của quá trình thăm dò, khai thác (doanh nghiệp nghiên cứu, đến thăm dò, khai thác, tiêu thụ..) 3. Sự hợp tác, liên kết giữa các doanh nghiệp Logistics Dầu khí 4. Sự hợp tác, liên kết giữa doanh nghiệp Logistics với các nhà cung ứng và khách hàng sử dụng 5. Liên kết với Hiệp hội ngành nghề 6. Liên kết với ngân hàng, bảo hiểm B. DOANH NGHIỆP ĐÁNH GIÁ VỀ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG LOGISTICS TRONG KHAI THÁC DẦU KHÍ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Câu 6: Xin Ông/Bà hãy đánh giá tác động của các nhân tố sau đến sự phát triển hoạt động Logistics trong khai thác Dầu khí hiện nay? (Sắp xếp theo thứ tự mức độ tác động) Chỉ tiêu 1=Không tác động 2=Ít 3=Vừa phải 4=Lớn 5=Rất lớn Cấp độ nền kinh tế quốc dân 1. Phát triển kinh tế 2. Chính trị pháp luật 3. Dân số, lao động 4. Văn hóa xã hội 5. Điều kiện tự nhiên 6. Khoa học công nghệ 7. Môi trường quốc tế Cấp độ ngành 8. Các đối thủ cạnh tranh 9. Khách hàng 10. Các nhà cung ứng nguyên vật liệu 11. Các đối thủ tiềm ẩn 12. Các mặt hàng thay thế Cấp độ hoạt động cung ứng 13. Quy mô và danh mục vật tư, hàng hóa cung ứng 14. Các chủ thể, doanh nghiệp tham gia cung ứng 15. Phân công lao động và chuyên môn hóa sản xuất trong Dầu khí 16. Chính sách mở cửa thị trường và quá trình hội nhập Cấp độ doanh nghiệp 17. Nguồn nhân lực 18. Nghiên cứu và phát triển 19. Sản xuất và khai thác 20. Tài chính - Kế toán 21. Marketing doanh nghiệp 22. Văn hóa doanh nghiệp Câu 7: Ông/Bà hãy đánh giá yếu tố cơ sở hạ tầng Logistics Dầu khí ảnh hưởng đến sự phát triển hoạt động Logistics trong khai thác Dầu khí? (Sắp xếp theo thứ tự mức độ tác động) Chỉ tiêu 1=Không tác động 2=Ít 3=Vừa phải 4=Lớn 5=Rất lớn 1. Kết cấu hạ tầng giao thông vận tải Dầu khí 2. Hệ thống công nghệ thông tin 3. Cơ sở hạ tầng kho tàng, bể chứa 4. Phương tiện vận chuyển vật tư thiết bị cho khai thác 5. Trang thiết bị phục vụ phục vụ khai thác 6. Thiết bị phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng Câu 8: Ông/Bà hãy đánh giá mức độ ảnh hưởng của quản trị dự trữ đến hoạt động Logistics trong khai thác Dầu khí? (Sắp xếp theo thứ tự mức độ tác động) Chỉ Tiêu 1=Không tác động 2=Ít 3=Vừa phải 4=Lớn 5=Rất lớn 1.Cung ứng kịp thời đầy đủ thiết bị phụ tùng cho khai thác Dầu khí 2. Đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ đặt ra cho hoạt động khai thác 3. Dữ trữ để đề phòng rủi ro do điều kiện khai thác 4. Dự trữ để phục vụ tốt nhất các nhu cầu của hoạt động khai thác 5. Đảm bảo hiệu quả của hoạt động khai thác Dầu khí Câu 9: Ông/Bà hãy đánh giá yếu tố vận tải trong hoạt động Logistics trong khai thác Dầu khí ở Việt Nam hiện nay? (Đánh dấu X vào ô thích hợp) Chỉ tiêu 1=Rất thấp 2=Thấp 3=Trung bình 4=Cao 5=Rất cao 1. Đảm bảo vận chuyển kịp thời trang thiết bị cho giàn khoan hoạt động khai thác 2. Giảm chi phí vận tải trong cung ứng 3. Sử dụng phương tiện vận tải an toàn, hiệu quả 4. Đáp ứng đầy đủ các đơn hàng, yêu cầu trong khai thác Dầu khí 5. Các phương tiện vận tải hiện đại và đa phương thức 6. Năng suất, hiệu quả trong vận chuyển phục vụ khai thác Câu 10: Ông/Bà hãy đánh giá năng lực của các doanh nghiệp Việt Nam trong khai thác Dầu khí theo các tiêu chí dưới đây? (Đánh dấu X vào ô thích hợp) Chỉ tiêu 1=Rất thấp 2=Thấp 3=Trung bình 4=Cao 5=Rất cao 1. Nguồn nhân lực 2. Tiềm lực tài chính của doanh nghiệp 3. Cơ sở hạ tầng và trang thiết bị 4. Trình độ công nghệ 5. Khả năng hợp tác, liên kết 6. Sản phẩm khai thác Dầu khí 7. Hiệu quả khai thác 8. So với các doanh nghiệp trong khu vực Câu 11: Theo Ông/Bà, mức độ ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu sau đến sự phát triển hoạt động Logistics trong khai thác Dầu khí như thế nào? (Sắp xếp theo thứ tự mức độ tác động) Chỉ tiêu 1=Không tác động 2=Ít 3=Vừa phải 4=Lớn 5=Rất lớn 1. Các yếu tố về kinh tế 2. Các yếu tố về chính trị pháp luật 3. Các yếu tố về khoa học và công nghệ 4. Môi trường quốc tế 5. Yếu tố về điều kiện tự nhiên 6. Quy mô và danh mục vật tư hàng hóa cung ứng 7. Cơ sở hạ tầng Logistics 8. Phân công lao động và chuyên môn hóa sản xuất trong ngành 9. Nhân lực Logistics 10. Doanh nghiệp Logistics Câu 12: Ông/Bà hãy đánh giá mức độ tác động của hoạt động Logistics trong khai thác Dầu khí ở Việt Nam? (Sắp xếp theo thứ tự mức độ tác động) Chỉ tiêu 1=Không tác động 2=Ít 3=Vừa phải 4=Lớn 5=Rất lớn 1. Năng suất, hiệu quả khai thác Dầu khí 2. Giảm chi phí trong khai thác Dầu khí 3.Tăng sản lượng khai thác Dầu khí 4. Tăng doanh thu khai thác Dầu khí 5. Chất lượng phục vụ khách hàng trong hoạt động khai thác Dầu khí Câu 13: Quan điểm của ông/bà trước nhiều ý kiến cho rằng nên tăng cường đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực Logistics cho ngành Dầu khí Việt Nam? Đồng tình Phản đối Ý kiến khác Câu 14: Quan điểm của ông/bà trước nhiều ý kiến cho rằng nên thành lập cơ quan quản lý Logistics của ngành Dầu khí Việt Nam từ cấp doanh nghiệp đến cấp tập đoàn? Đồng tình Phản đối Ý kiến khác Câu 15: Quan điểm của ông/bà trước nhiều ý kiến cho rằng nên xây dựng và ban hành quy chế quản lý hoạt động Logistics của ngành khai thác Dầu khí Việt Nam? Đồng tình Phản đối Ý kiến khác Câu 16: Quan điểm của ông/bà trước nhiều ý kiến cho rằng nên xây dựng và ban hành quy chế quản lý vật tư, thiết bị trong ngành khai thác Dầu khí Việt Nam? Đồng tình Phản đối Ý kiến khác Câu 17: Theo Ông/Bà, mức độ cần thiết của các giải pháp tăng cường tác động tích cực của các nhân tố đến sự phát triển hoạt động Logistics trong khai thác Dầu khí? (Khoanh tròn vào đáp án thích hợp) Chỉ tiêu 1=Không cần thiết 2=Bình thường 3=Cần thiết 4=Rất cần thiết 1. Chuyển đổi mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại doanh nghiệp 2. Hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển Logistics Dầu khí 3. Tận dụng cơ hội mở cửa thị trường và tạo môi trường quốc tế 4. Phát triển cơ sở hạ tầng Logistics 5. Nghiên cứu và phát triển trong hoạt động Logistics Dầu khí 6. Thiết lập hợp lý các mối quan hệ cung ứng giữa các doanh nghiệp trong cung ứng vật tư, thiết bị cho khai thác 7. Nâng cao nâng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Logistics Dầu khí 8. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Logistics Dầu khí 9. Hoàn thiện hệ thống giao thông phục vụ ngành khai thác Dầu khí (cảng, sân bay, phương tiện vận tải) 10. Xây dựng và phát triển cơ quan quản lý Logistics ngành Dầu khí Việt Nam các cấp Câu 18: Quan điểm của Ông/Bà về mức độ cần thiết của các giải pháp sau về phát triển hoạt động Logistics trong khai thác Dầu khí? (Đánh dấu X vào ô thích hợp) Chỉ tiêu 1=Không cần thiết 2=Bình thường 3=Cần thiết 4=Rất cần thiết 1. Xây dựng chiến lược, chính sách phát triển hoạt động Logistics cho ngành khai thác Dầu khí 2. Đầu tư, phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng Logistics 3. Đào tạo và chuyên nghiệp hóa nhân lực Logistics Dầu khí 4. Hoàn thiện các nội dung hoạt động Logistics trong khai thác Dầu khí 5. Nâng cao hiệu quả của các dịch vụ Logistics trong hoạt động khai thác Dầu khí 6. Giảm chi phí Logistics trong hoạt động khai thác Dầu khí 7. Liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp Logistics Dầu khí 8. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực Logistics Dầu khí và hoạt động trong khai thác 9. Hoàn thiện quản lý hoạt động Logistics khai thác Dầu khí 10. Tăng cường quản lý nhà nước đối với các dịch vụ Logistics trong khai thác Dầu khí 11. Nâng cao vai trò của nguồn dầu thô, dầu sản xuất trong nước đối với quá trình điều tiết và bình ổn thị trường xăng dầu Việt Nam 12. Nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu dầu thô của Việt Nam Cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp! ..Ngày..thángnăm 2015 Người trả lời phỏng vấn Ký và ghi rõ họ tên) KẾT QUẢ ĐIỀU TRA KHẢO SÁT Ý KIẾN CÁC CHUYÊN GIA, NHÀ QUẢN LÝ VỀ DỊCH VỤ LOGISTICS I. Số mẫu điều tra Tổng số mẫu điều tra được gửi đi: 250 Tổng số mẫu điều tra thu về: 158 II. Kết quả điều tra Câu 1: Ý kiến đánh giá của Ông/Bà về tình hình phát triển hoạt động Logistics trong khai thác Dầu khí ở Việt Nam? (Đánh dấu X vào ô thích hợp) Bảng 1: Ý kiến đánh giá của Cán bộ quản lý về tình hình phát triển hoạt động Logistics trong khai thác Dầu khí ở Việt Nam STT Chỉ tiêu Giá trị Trung bình 1=Rất thấp 2=Thấp 3=Trung bình 4=Tốt 5=Rất tốt 1 Quản trị nhu cầu vật tư thiết bị cho khai thác Dầu khí 3.54 0% 8% 29% 63% 0% 2 Hoạt động cung ứng vật tư phụ tùng cho hoạt động khai thác Dầu khí 4.13 0% 0% 1% 85% 14% 3 Hoạt động vận tải phục vụ cho khai thác Dầu khí 3.99 0% 0% 1% 99% 0% 4 Cung ứng trang thiết bị cho công nhân làm việc 4.06 0% 0% 7% 80% 13% 5 Bộ máy quản lý hoạt động Logistics trong khai thác Dầu khí 3.88 0% 0% 19% 74% 7% 6 Nhân lực hoạt động Logistics trong khai thác Dầu khí 3.70 0% 0% 35% 59% 5% 7 Hoạt động dự trữ trong khai thác Dầu khí 3.44 0% 0% 57% 42% 1% 8 Quy chế quản lý vật tư thiết bị trong ngành Dầu khí 3.57 0% 0% 43% 57% 0% 9 Quy chế quản lý sử dụng vật tư thiết bị trong khai thác Dầu khí 3.72 0% 0% 37% 54% 9% Hình 1: Ý kiến đánh giá của Cán bộ quản lý về tình hình phát triển hoạt động Logistics trong khai thác Dầu khí ở Việt Nam Câu 2: Ông/Bà đánh giá như nào về hoạt động khai thác Dầu khí ở Việt Nam từ trước đến nay? (Đánh dấu X vào ô thích hợp) Bảng 2: Ý kiến của Cán bộ quản lý đánh giá như nào về hoạt động khai thác Dầu khí ở Việt Nam từ trước đến nay STT Chỉ tiêu Giá trị Trung bình 1=Rất kém 2=Kém 3=Trung bình 4=Tốt 5=Rất tốt 1 Hoạt động nghiên cứu, thăm dò 4.07 0% 0% 7% 79% 14% 2 Hoạt động Logistics (hậu cần) khai thác Dầu khí 4.16 0% 0% 7% 70% 23% 3 Hoạt động quản lý thăm dò, khai thác 4.13 0% 0% 7% 73% 20% 4 Hoạt động khai thác 4.13 0% 0% 1% 85% 14% 5 Hoạt động vận chuyển dầu thô sản phẩm kèm theo 4.00 0% 0% 8% 85% 8% 6 Hoạt động xử lý các sự cố 3.99 0% 0% 7% 87% 6% 7 Hoạt động cung ứng nội bộ trong khai thác 3.87 0% 0% 13% 87% 0% 8 Hoạt động xuất nhập khẩu sản phẩm 3.85 0% 0% 28% 59% 13% Hình 2: Ý kiến của Cán bộ quản lý đánh giá như nào về hoạt động khai thác Dầu khí ở Việt Nam từ trước đến nay Câu 3: Ý kiến đánh giá của Ông/Bà về vai trò của hoạt động Logistics đối với khai thác Dầu khí? (Khoanh tròn vào đáp án thích hợp) Bảng 3: Ý kiến của Cán bộ quản lý về vai trò của hoạt động Logistics đối với khai thác Dầu khí a. Rất quan trọng 62% b. Quan trọng 38% c. Bình thường 0 d. Ít quan trọng 0 e. Không quan trọng 0 Hình 3: Ý kiến của Cán bộ quản lý đánh giá về vai trò của hoạt động Logistics đối với khai thác Dầu khí Câu 4: Ông/Bà hãy đánh giá mức độ tác động của hoạt động Logistics đến khai thác Dầu khí? (Sắp xếp theo thứ tự mức độ tác động) Bảng 4: Ý kiến của Cán bộ quản lý đánh giá mức độ tác động của hoạt động Logistics đến khai thác Dầu khí STT Chỉ tiêu Giá trị Trung bình 1=Không tác động 2=Ít 3=Vừa phải 4=Lớn 5=Rất lớn 1 Đáp ứng đầy đủ, kịp thời trang thiết bị cho hoạt động khai thác Dầu khí ở Việt Nam 3.93 0% 0% 7% 93% 0% 2 2Góp phần làm giảm chi phí trong thăm dò, khai thác 3.94 0% 0% 13% 80% 7% 3 Nâng cao hiệu suất, trình độ kỹ thuật trong khai thác 3.42 0% 13% 34% 53% 1% 4 Tăng sản lượng khai thác và giảm giá thành khai thác 3.32 0% 35% 8% 47% 10% 5 Nâng cao hiệu quả hoạt động khai thác 4.03 0% 0% 7% 83% 10% 6 Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng của ngành khai thác Dầu khí 3.68 0% 0% 43% 45% 11% 7 Tăng doanh thu của hoạt động khai thác 3.37 0% 30% 13% 46% 10% 8 Đảm bảo an toàn, tuyệt đối cho hoạt động khai thác 4.03 0% 6% 1% 77% 16% G iá trị T rung bình 3.93 3.94 3.42 3.32 4.03 3.68 3.37 4.03 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 1. Đáp ứng đầy đủ, kịp thời trang thiết bị cho hoạt động khai thác dầu khí ở Việt Nam 2. Góp phần làm giảm chi phí trong thăm dò, khai thác 3. Nâng cao hiệu suất, trình độ kỹ thuật trong khai thác 4. Tăng sản lượng khai thác và giảm giá thành khai thác 5. Nâng cao hiệu quả hoạt động khai thác 6. Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng của ngành khai thác dầu khí 7. Tăng doanh thu của hoạt động khai thác 8. Đảm bảo an toàn, tuyệt đối cho hoạt động khai thác Giá trị Trung bình Hình 4: Ý kiến của Cán bộ quản lý đánh giá mức độ tác động của hoạt động Logistics đến khai thác Dầu khí Câu 5: Ông/Bà đánh giá như nào về việc sử dụng công nghệ trong khai thác Dầu khí ở Việt Nam hiện nay? (Đánh dấu X vào ô thích hợp) Bảng 5: Ý kiến của Cán bộ quản lý đánh giá như nào về việc sử dụng công nghệ trong khai thác Dầu khí ở Việt Nam hiện nay STT Chỉ tiêu Giá trị trung bình 1=Rất thấp 2=Thấp 3=Trung bình 4=Cao 5=Rất Cao 1 Trình độ công nghệ trong khai thác Dầu khí ở Việt Nam 3.67 0% 0% 33% 67% 0% 2 Đội ngũ công nhân lành nghề, chuyên nghiệp 3.68 0% 0% 32% 68% 0% 3 Chi phí công nghệ trong khai thác Dầu khí 3.83 0% 0% 27% 64% 9% 4 Quản lý công nghệ trong khai thác Dầu khí 3.61 0% 0% 39% 61% 0% 5 Nguồn gốc xuất xứ công nghệ 3.75 0% 0% 25% 74% 1% Hình 5: Ý kiến của Cán bộ quản lý đánh giá như nào về việc sử dụng công nghệ trong khai thác Dầu khí ở Việt Nam hiện nay Câu 6: Ông/Bà hãy đánh giá hoạt động dự trữ phục vụ trong khai thác Dầu khí ở Việt Nam hiện nay? (Đánh dấu X vào ô thích hợp) Bảng 6: Ý kiến của Cán bộ quản lý đánh giá hoạt động dự trữ phục vụ trong khai thác Dầu khí ở Việt Nam hiện nay STT Chỉ tiêu Giá trị trung bình 1=Rất thấp 2=Thấp 3=Trung bình 4=Cao 5=Rất Cao 1 Dự trữ vật tư hàng hóa cho khai thác 3.65 0% 0% 35% 64% 1% 2 Dự trữ máy móc, thiết bị cho sửa chữa, bảo dưỡng dàn khoan 3.72 0% 0% 28% 72% 0% 3 Dự trữ dầu thô 3.46 0% 0% 56% 42% 2% 4 Dự trữ trong khâu chế biến 3.39 0% 0% 68% 25% 7% 5 Dự trữ trong khâu lưu thông 3.39 0% 0% 61% 39% 0% 6 Hệ thống thông tin trong quản trị dự trữ 3.63 0% 0% 37% 63% 0% 7 Hệ thống cơ sở vật chất cho dự trữ 3.63 0% 0% 37% 62% 1% Hình 6: Ý kiến của Cán bộ quản lý đánh giá hoạt động dự trữ phục vụ trong khai thác Dầu khí ở Việt Nam hiện nay Câu 7: Ông/Bà hãy đánh giá tình trạng cơ sở hạ tầng của Logistics trong khai thác Dầu khí? (Đánh dấu X vào ô thích hợp) Bảng 7: Ý kiến của Cán bộ quản lý đánh giá tình trạng cơ sở hạ tầng của Logistics trong khai thác Dầu khí STT Chỉ tiêu Giá trị trung bình 1=Rất thấp 2=Thấp 3=Trung bình 4=Cao 5=Rất Cao 1 Cảng biển, cảng chuyên dùng 3.75 0% 0% 25% 75% 0% 2 Cảng hàng không 3.47 0% 6% 41% 53% 1% 3 Đường bộ 3.47 0% 0% 53% 47% 0% 4 Đường sắt 2.50 18% 16% 63% 3% 0% 5 Đường thủy 3.72 1% 0% 33% 59% 7% 6 Đường ống 3.88 0% 0% 19% 74% 7% 7 Kho tàng, bến bãi 3.81 0% 0% 19% 81% 0% 8 Phương tiện vận chuyển 3.81 0% 0% 19% 81% 0% 9 Trình độ công nghệ 3.94 0% 0% 13% 79% 8% 10 Hệ thống thông tin 3.89 0% 0% 13% 86% 1% 11 Hệ thống phân phối 3.75 0% 0% 26% 73% 1% Hình 7: Ý kiến của Cán bộ quản lý đánh giá tình trạng cơ sở hạ tầng của Logistics trong khai thác Dầu khí Câu 8: Ông/Bà hãy đánh giá mức độ tác động của địa bàn khai thác Dầu khí của Việt Nam hiện nay đến hoạt động Logistics? (Sắp xếp theo thứ tự mức độ tác động) Bảng 8: Ý kiến của Cán bộ quản lý đánh giá đánh giá mức độ tác động của địa bàn khai thác Dầu khí của Việt Nam hiện nay đến hoạt động Logistics STT Chỉ tiêu Giá trị trung bình 1=Không tác động 2=Ít 3=Vừa phải 4=Lớn 5=Rất lớn 1 Giàn khoan và chi phí liên quan 3.59 0% 0% 41% 58% 1% 2 Yêu cầu đối với đội ngũ nhân lực Logistics 3.73 0% 7% 14% 78% 1% 3 Chi phí Logistics trong khai thác 3.80 0% 0% 20% 79% 1% 4 Công tác quản lý, sử dụng thiết bị, vật tư kỹ thuật trong khai thác 3.78 0% 1% 21% 78% 1% 5 Điều kiện thời tiết, môi trường biển ảnh hưởng đến cung ứng các loại trang thiết bị 3.73 0% 8% 18% 66% 8% 6 Ảnh hưởng đến vận chuyển hàng hóa 3.80 0% 2% 24% 66% 8% 7 Phương tiện vận chuyển chủ yếu 4.01 0% 0% 8% 84% 8% 8 Chi phí khai thác cho một tấn dầu thô 3.63 0% 1% 38% 59% 2% Hình 8: Ý kiến của Cán bộ quản lý đánh giá mức độ tác động của địa bàn khai thác Dầu khí của Việt Nam hiện nay đến hoạt động Logistics Câu 9: Ông/Bà hãy đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến sự phát triển hoạt động Logistics trong khai thác Dầu khí ở Việt Nam? (Sắp xếp theo thứ tự mức độ tác động) Bảng 9: Ý kiến của Cán bộ quản lý đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến sự phát triển hoạt động Logistics trong khai thác Dầu khí ở Việt Nam STT Chỉ tiêu Giá trị trung bình 1=Không tác động 2=Ít 3=Vừa phải 4=Lớn 5=Rất lớn 1 Điều kiện tự nhiên, môi trường khai thác 3.79 0% 0% 21% 79% 0% 2 Cơ sở hạ tầng kỹ thuật khai thác 4.17 0% 0% 14% 55% 31% 3 Đặc điểm, tính chất hoạt động khai thác 3.93 0% 0% 14% 79% 7% 4 Môi trường pháp lý 3.67 0% 0% 47% 38% 15% 5 Khoa học và công nghệ 4.29 0% 0% 8% 56% 37% 6 Phương tiện giao thông vận tải sử dụng 4.30 0% 0% 8% 54% 38% 7 Cơ chế chính sách của Nhà nước đối với ngành khai thác Dầu khí 4.30 0% 0% 7% 56% 37% 8 Hội nhập và mở cửa thị trường 4.18 0% 0% 19% 44% 37% 9 Tăng trưởng kinh tế và nguồn lực quốc gia 4.16 0% 0% 22% 41% 37% 10 Thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế 4.23 0% 0% 21% 35% 44% Hình 9: Ý kiến của Cán bộ quản lý đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến sự phát triển hoạt động Logistics trong khai thác Dầu khí ở Việt Nam Câu 10: Theo Ông/Bà mức độ tác động của các nhân tố chủ yếu đến sự phát triển hoạt động Logistics trong khai thác Dầu khí? (Sắp xếp theo thứ tự mức độ tác động) Bảng 10: Ý kiến của Cán bộ quản lý đánh giá mức độ tác động của các nhân tố chủ yếu đến sự phát triển hoạt động Logistics trong khai thác Dầu khí STT Chỉ tiêu Giá trị trung bình 1=Không tác động 2=Ít 3=Vừa phải 4=Lớn 5=Rất lớn 1 Các yếu tố về kinh tế 4.30 0% 0% 7% 56% 37% 2 Các yếu tố về chính trị pháp luật 3.96 0% 0% 41% 22% 37% 3 Các yếu tố về khoa học và công nghệ 4.30 0% 0% 7% 56% 37% 4 Môi trường quốc tế 4.09 0% 0% 28% 34% 37% 5 Yếu tố về điều kiện tự nhiên 3.84 0% 0% 53% 9% 37% 6 Quy mô và danh mục vật tư hàng hóa cung ứng 3.72 0% 0% 37% 55% 8% 7 Cơ sở hạ tầng Logistics 4.09 0% 0% 11% 68% 21% 8 Phân công lao động và chuyên môn hóa sản xuất trong ngành 4.23 0% 0% 14% 49% 37% 9 Nhân lực Logistics 4.23 0% 0% 14% 49% 37% Hình 10: Ý kiến của Cán bộ quản lý đánh giá mức độ tác động của các nhân tố chủ yếu đến sự phát triển hoạt động Logistics trong khai thác Dầu khí Câu 11: Ông/Bà hãy đánh giá tác động của hoạt động Logistics đến ngành khai thác Dầu khí ở Việt Nam hiện nay? (Sắp xếp theo thứ tự mức độ tác động) Bảng 11: Ý kiến của Cán bộ quản lý đánh giá tác động của hoạt động Logistics đến ngành khai thác Dầu khí ở Việt Nam hiện nay STT Chỉ tiêu Giá trị trung bình 1=Không tác động 2=Ít 3=Vừa phải 4=Lớn 5=Rất lớn 1 Kết quả thăm dò khai thác 3.81 0% 0% 20% 78% 1% 2 Sản lượng dầu thô và khí 3.87 0% 0% 15% 84% 1% 3 Doanh thu từ hoạt động khai thác Dầu khí 3.24 0% 20% 37% 42% 1% 4 Chí phí sử dụng cho khai thác Dầu khí 3.30 0% 20% 30% 50% 0% 5 Nâng cao năng suất và chất lượng khai thác Dầu khí 3.81 0% 0% 21% 77% 2% 6 Đảm bảo thực hiện các hoạt động cung ứng dầu thô 3.89 0% 0% 14% 83% 3% 7 Đảm bảo cung ứng kịp thời dầu thô, khí cho cácnhu cầu nhà máy lọc dầu, nhà máy điện 4.03 0% 0% 7% 84% 9% Hình 11: Ý kiến của Cán bộ quản lý đánh giá tác động của hoạt động Logistics đến ngành khai thác Dầu khí ở Việt Nam hiện nay Câu 12: Theo Ông/Bà, mức độ cần thiết của các giải pháp tăng cường tác động tích cực của các nhân tố đến sự phát triển hoạt động Logistics trong khai thác Dầu khí? (Khoanh tròn vào đáp án thích hợp) Bảng 12: Ý kiến của Cán bộ quản lý đánh giá mức độ cần thiết của các giải pháp tăng cường tác động tích cực của các nhân tố đến sự phát triển hoạt động Logistics trong khai thác Dầu khí STT Chỉ tiêu Giá trị Trung bình 1=Không cần thiết 2=Bình thường 3=Cần thiết 4=Rất cần thiết 1 Chuyển đổi mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại các doanh nghiệp 3.17 0% 13% 56% 30% 2 Hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển Logistics Dầu khí 3.45 0% 7% 41% 52% 3 Tận dụng cơ hội mở cửa thị trường và tạo môi trường quốc tế 3.38 0% 13% 35% 51% 4 Phát triển cơ sở hạ tầng Logistics 3.44 0% 0% 56% 44% 5 Nghiên cứu và phát triển trong hoạt động Logistics Dầu khí 3.45 0% 7% 41% 52% 6 Thiết lập hợp lý các mối quan hệ cung ứng giữa các doanh nghiệp trong cung ứng vật tư, thiết bị cho khai thác 3.45 0% 0% 55% 45% 7 Nâng cao nâng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Logistics Dầu khí 3.44 0% 0% 56% 44% 8 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Logistics Dầu khí 3.65 0% 0% 35% 65% 9 Hoàn thiện hệ thống giao thông phục vụ ngành khai thác Dầu khí (cảng, sân bay, phương tiện vận tải) 3.69 0% 0% 31% 69% 10 Xây dựng và phát triển cơ quan quản lý Logistics ngành Dầu khí Việt Nam các cấp 3.32 0% 6% 55% 39% Hình 12: Ý kiến của Cán bộ quản lý đánh giá mức độ cần thiết của các giải pháp tăng cường tác động tích cực của các nhân tố đến sự phát triển hoạt động Logistics trong khai thác Dầu khí Câu 13: Quan điểm của ông/bà trước nhiều ý kiến cho rằng nên tăng cường đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực Logistics cho ngành Dầu khí Việt Nam? Bảng 13: Ý kiến của Cán bộ quản lý cho ý kiến cho rằng nên tăng cường đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực Logistics cho ngành Dầu khí Việt Nam STT Mức độ đồng tính của ý kiến nên tăng cường đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực Logistics cho ngành Dầu khí Việt Nam Mức độ 1 Đồng tình 100% 2 Phản đối 0% Hình 13: Ý kiến của Cán bộ quản lý cho ý kiến cho rằng nên tăng cường đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực Logistics cho ngành Dầu khí Việt Nam Câu 14: Quan điểm của ông/bà trước nhiều ý kiến cho rằng nên thành lập cơ quan quản lý Logistics của ngành Dầu khí Việt Nam từ cấp doanh nghiệp đến cấp tập đoàn? Bảng 14: Ý kiến của Cán bộ quản lý cho ý kiến cho rằng nên thành lập cơ quan quản lý Logistics của ngành Dầu khí Việt Nam từ cấp doanh nghiệp đến cấp tập đoàn STT Mức độ đồng tính của ý kiến nên thành lập cơ quan quản lý Logistics của ngành Dầu khí Việt Nam từ cấp doanh nghiệp đến cấp tập đoàn Mức độ 1 Đồng tình 100% 2 Phản đối 0% Hình 14: Ý kiến của Cán bộ quản lý cho ý kiến cho rằng nên thành lập cơ quan quản lý Logistics của ngành Dầu khí Việt Nam từ cấp doanh nghiệp đến cấp tập đoàn Câu 15: Quan điểm của ông/bà trước nhiều ý kiến cho rằng nên xây dựng và ban hành quy chế quản lý hoạt động Logistics của ngành khai thác Dầu khí Việt Nam? Bảng 15: Ý kiến của Cán bộ quản lý cho ý kiến cho rằng nên xây dựng và ban hành quy chế quản lý hoạt động Logistics của ngành khai thác Dầu khí Việt Nam STT Mức độ đồng tính của ý kiến nên xây dựng và ban hành quy chế quản lý hoạt động Logistics của ngành khai thác Dầu khí Việt Nam Mức độ 1 Đồng tình 100% 2 Phản đối 0% Hình 15: Ý kiến của Cán bộ quản lý cho ý kiến cho rằng nên xây dựng và ban hành quy chế quản lý hoạt động Logistics của ngành khai thác Dầu khí Việt Nam Câu 16: Quan điểm của ông/bà trước nhiều ý kiến cho rằng nên xây dựng và ban hành quy chế quản lý vật tư, thiết bị trong ngành khai thác Dầu khí Việt Nam? Bảng 16: Ý kiến của Cán bộ quản lý cho ý kiến cho rằng nên xây dựng và ban hành quy chế quản lý vật tư, thiết bị trong ngành khai thác Dầu khí Việt Nam STT Mức độ đồng tính của ý kiến nên nên xây dựng và ban hành quy chế quản lý vật tư, thiết bị trong ngành khai thác Dầu khí Việt Nam Mức độ 1 Đồng tình 100% 2 Phản đối 0% Hình 16: Ý kiến của Cán bộ quản lý cho ý kiến cho rằng nên xây dựng và ban hành quy chế quản lý vật tư, thiết bị trong ngành khai thác Dầu khí Việt Nam Câu 17: Ông/Bà hãy đánh giá mức độ quan trọng của các giải pháp sau nhằm phát triển hoạt động Logistics trong khai thác Dầu khí ở Việt Nam hiện nay? (Đánh dấu X vào ô thích hợp) Bảng 17: Ý kiến của Cán bộ quản đánh giá mức độ quan trọng của các giải pháp sau nhằm phát triển hoạt động Logistics trong khai thác Dầu khí ở Việt Nam hiện nay STT Chỉ tiêu Giá trị Trung bình 1=Không quan trọng 2=Bình thường 3=Quan trọng 4=Rất quan trọng 1 Hoàn thiện dự báo nhu cầu và quản trị nhu cầu vật tư phục vụ trong hoạt động khai thác 2.93 0% 7% 93% 0% 2 Lựa chọn phương tiện vận tải phù hợp để tổ chức cung ứng 3.25 0% 13% 49% 38% 3 Hợp lý hóa dự trữ vật tư thiết bị, phụ tùng đảm bảo cho hoạt động khai thác diễn ra bình thường trong mọi tình huống 3.38 0% 14% 34% 52% 4 Hoàn thiện các dịch vụ Logistics đầu vào cho hoạt động khai thác Dầu khí 3.16 0% 0% 84% 16% 5 Tổ chức và hoàn thiện bộ máy quản lý hoạt động cung ứng trang thiết bị cho khai thác Dầu khí từ cơ sở khai thác đến tập đoàn 3.01 0% 14% 71% 15% 6 Xây dựng môi trường chính trị ổn định 3.08 0% 7% 78% 15% 7 Tối ưu hóa các chi phí thành phần để giảm chi phí Logistics cho khai thác một tấn dầu thô 3.41 0% 0% 59% 41% 8 Đào tạo nhân lực Logistics Dầu khí chuyên nghiệp 3.15 0% 7% 71% 22% 9 Đầu tư phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng Logistics trên đất liền và trên biển 3.15 0% 7% 72% 22% 10 Liên kết hợp tác giữa các doanh nghiệp Logistics ngành Dầu khí để hình thành các doanh nghiệp Logistics chuyên nghiệp 2.93 0% 23% 60% 16% 11 Thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực Logistics Dầu khí và hoạt động khai thác 3.03 0% 16% 65% 19% 12 Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động Logistics trong khai thác Dầu khí 3.03 0% 20% 58% 22% 13 Nâng cao hiệu quả hoạt động Logistics trong khai thác và xuất khẩu dầu thô của Việt Nam 3.34 0% 7% 52% 41% Hình 17: Ý kiến của Cán bộ quản lý đánh giá mức độ quan trọng của các giải pháp sau nhằm phát triển hoạt động Logistics trong khai thác Dầu khí ở Việt Nam hiện nay PHÂN TÍCH KẾT QUẢ ĐIỀU TRA KHẢO SÁT Ý KIẾN CÁC DOANH NGHIỆP CUNG CẤP DỊCH VỤ LOGISTICS CHO HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC DẦU KHÍ I. Số mẫu điều tra Tổng số mẫu điều tra được gửi đi: 200 Tổng số mẫu điều tra thu về: 133 II. Kết quả điều tra Câu 1: Đánh giá các hoạt động được sử dụng trong khai thác Dầu khí Hầu hết các doanh nghiệp được khảo sát đều đã tham gia vào tất cả các hoạt động Logistics kể trên 86% Bảng 1.1: Mức độ sử dụng các hoạt động Logistics của các doanh nghiệp Dầu khí được khảo sát STT Hoạt động Logistics Số lượng Phần trăm 1 Tất cả các hoạt động trên 114 86% 2 Vận chuyển thiết bị, phụ tùng, Hoạt động xuất khẩu dầu thô, Hoạt động cung ứng suất ăn và trang thiết bị, Quản trị dự trữ vật tư thiết bị, hàng hóa, Quản trị kho chứa, bể chứa 11 8% 3 Vận chuyển thiết bị, phụ tùng, Hoạt động xuất khẩu dầu thô, Hoạt động cung ứng suất ăn và trang thiết bị, Quản trị dự trữ vật tư thiết bị, hàng hóa, Quản trị kho chứa, bể chứa, Hệ thống thông tin (công nghệ thông tin) 8 6% Hình 1.1: Tỉ lệ tổng hợp các hình thức hoạt động Logistics của doanh nghiệp Nguồn: Kết quả điều tra của tác giả Câu 2: Đánh giá về quy mô doanh nghiệp Logistics hoạt động trong khai thác Dầu khí hiện nay Sau khi tiến hành phát bảng hỏi cho các doanh nghiệp Logistics hoạt động trong lĩnh vực Dầu khí với các quy mô khác nhau, mẫu thu về có tổng cộng gồm 133 bảng hỏi hợp lệ. Trong đó, số lượng Doanh nghiệp lớn (nguồn vốn trên 50 tỷ đồng, lao động trên 100 người) là 121 chiếm 92%. Còn lại là các doanh nghiệp vừa (nguồn vốn từ 10 – 50 tỷ đồng, lao động từ 50 – 100 người) với số lượng 11 chiếm 8% trên tổng số mẫu thu được. Bảng 1.2: Mức độ quy mô các doanh nghiệp sử dụng khảo sát STT Lĩnh vực công tác Số lượng Tỉ lệ a Doanh nghiệp siêu nhỏ ( < 10 lao động) 0 0% b Doanh nghiệp nhỏ (nguồn vốn từ 10 tỷ đồng trở xuống, lao động từ 10 – 50 người) 0 0% c Doanh nghiệp vừa (nguồn vốn từ 10 – 50 tỷ đồng, lao động t ừ 50 – 100 người) 11 8% d Doanh nghiệp lớn (nguồn vốn trên 50 tỷ đồng, lao động trên 100 người) 121 92% Tổng cộng 100,0% Nguồn: Kết quả điều tra của tác giả Hình 1.2: Tỉ lệ quy mô các doanh nghiệp khảo sát Nguồn: Kết quả điều tra của tác giả Câu 3: Đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của doanh nghiệp Logistics trong ngành Dầu khí Việt Nam hiện nay STT Hình thức Giá trị trung bình 1= Rất ít 2=Ít 3=Trung bình 4=Nhiều 5=Rất nhiều 1 Mạng nội bộ 4.41 0% 0% 0% 59% 41% 2 Internet trong giao dịch 4.45 0% 0% 0% 55% 45% 3 Có trang web riêng của doanh nghiệp 4.35 0% 0% 8% 49% 43% 4 Giao dịch thương mại điện tử 3.89 0% 8% 38% 9% 44% 5 Phần mềm theo dõi đơn hàng 4.14 0% 0% 21% 44% 35% 6 Phần mềm theo dõi dự trữ 3.91 0% 0% 29% 52% 20% 7 Phần mềm quản trị nhu cầu vật tư, thiết bị 3.96 0% 0% 22% 60% 18% Kết quả cho thấy mức độ ứng dụng Công nghệ thông tin đều ở mức nhiều và rất nhiều. Hình 1.3: Mức độ ứng dụng Công nghệ thông tin Nguồn: Kết quả điều tra của tác giả Câu 4. Ý kiến đánh giá về mức độ liên kết, hợp tác trong chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp ngành khai thác Dầu khí ở Việt Nam Bảng 1.4. Đánh giá của Doanh nghiệp về mức độ liên kết, hợp tác trong chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp ngành khai thác Dầu khí ở Việt Nam STT Hình thức Trung bình 1=Rất kém 2=Kém 3=Trung bình 4=Tốt 5=Rất tốt 1 Hợp tác giữa các doanh nghiệp trong cùng một lĩnh vực 4.06 0% 9% 8% 83% 6% 2 Liên kết giữa các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng của quá trình thăm dò, khai thác (doanh nghiệp nghiên cứu, đến thăm dò, khai thác, tiêu thụ..) 4.36 0% 0% 9% 91% 9% 3 Sự hợp tác, liên kết giữa các doanh nghiệp Logistics Dầu khí 4.21 0% 2% 16% 82% 8% 4 Sự hợp tác, liên kết giữa doanh nghiệp Logistics với các nhà cung ứng và khách hàng sử dụng 4.31 0% 0% 10% 90% 8% 5 Liên kết với Hiệp hội ngành nghề 3.98 0% 0% 43% 57% 8% 6 Liên kết với ngân hàng, bảo hiểm 4.87 0% 0% 12% 88% 20% Hình 1.4: Mức độ Liên kết hợp tác Nguồn: Kết quả điều tra của tác giả B. DOANH NGHIỆP ĐÁNH GIÁ VỀ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG LOGISTICS TRONG KHAI THÁC DẦU KHÍ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Câu 5: Xin Ông/Bà hãy đánh giá tác động của các nhân tố sau đến sự phát triển hoạt động Logistics trong khai thác Dầu khí hiện nay? (Sắp xếp theo thứ tự mức độ tác động) Bảng 1.5. Ý kiến của doanh nghiệp về tác động của các nhân tố sau đến sự phát triển hoạt động Logistics trong khai thác Dầu khí hiện nay STT Nhân tố tác động Trung bình 1=Không tác động 2=Ít 3=Vừa phải 4=Lớn 5=Rất lớn Cấp độ nền kinh tế quốc dân 1 Phát triển kinh tế 4.15 0% 0% 10% 65% 25% 2 Chính trị pháp luật 4.03 0% 0% 17% 64% 20% 3 Dân số, lao động 3.42 0% 8% 43% 47% 2% 4 Văn hóa xã hội 3.32 0% 8% 53% 38% 1% 5 Điều kiện tự nhiên 3.65 0% 0% 44% 47% 9% 6 Khoa học công nghệ 4.16 0% 0% 10% 65% 26% 7 Môi trường quốc tế 3.99 0% 0% 10% 81% 9% Cấp độ ngành 8 Các đối thủ cạnh tranh 4.08 0% 0% 17% 58% 25% 9 Khách hàng 4.11 0% 0% 20% 49% 31% 10 Các nhà cung ứng nguyên vật liệu 3.99 0% 0% 12% 77% 11% 11 Các đối thủ tiềm ẩn 3.74 0% 6% 30% 47% 17% 12 Các mặt hàng thay thế 3.65 0% 7% 37% 41% 16% Cấp độ hoạt động cung ứng 13 Quy mô và danh mục vật tư, hàng hóa cung ứng 3.83 0% 0% 17% 83% 0% 14 Các chủ thể, doanh nghiệp tham gia cung ứng 3.83 0% 0% 19% 80% 2% 15 Phân công lao động và chuyên môn hóa sản xuất trong Dầu khí 3.84 0% 0% 18% 80% 2% 16 Chính sách mở cửa thị trường và quá trình hội nhập 4.24 0% 0% 10% 56% 34% Cấp độ doanh nghiệp 17 Nguồn nhân lực 4.09 0% 0% 20% 52% 29% 18 Nghiên cứu và phát triển 4.02 0% 0% 25% 48% 27% 19 Sản xuất và khai thác 3.93 0% 0% 17% 74% 10% 20 Tài chính - Kế toán 3.72 0% 0% 39% 50% 11% 21 Marketing doanh nghiệp 4.00 0% 0% 19% 62% 19% 22 Văn hóa doanh nghiệp 3.76 0% 0% 35% 53% 11% T rung bình 4.15 4.03 3.42 3.32 3.65 4.16 3.99 4.08 4.11 3.99 3.74 3.65 3.83 3.83 3.84 4.24 4.09 4.02 3.93 3.72 4 3.76 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 Cấp độ nền kinh tế quốc dân 1. P há t t riển kinh tế 2. Chí nh t r ị pháp luật 3. Dân số, lao động 4. Văn hóa xã hội 5. Điều kiện tự nhiên 6. Khoa học công nghệ 7. Môi t rường quốc tế Cấp độ ngành 8. Cá c đối t hủ cạnh t ranh 9. Khá ch hà ng 10. Các nhà cung ứng nguyên vật liệu 11. Các đối t hủ t iềm ẩn 12. Cá c mặt hàng t hay t hế Cấp độ hoạt động cung ứng 13. Quy mô và danh mục vật tư, hàng hóa cung ứng 14. Cá c c hủ t hể, doanh nghiệp t ham gia cung ứng 15. P hân c ông la o động và chuyên môn hóa sản xuất t rong dầu khí 16. Chí nh sác h mở cửa t hị t rường và quá t r ình hội nhập Cấp độ doanh nghiệp 17. Nguồn nhân lực 18. Nghiê n cứu và phát t riển 19. Sản xuất và khai t hác 20. Tà i c hí nh - Kế t oán 21. Marke t ing doa nh nghiệp 22. Văn hóa doanh nghiệp Trung bình Hình 1.5: Các yếu tố tác động Nguồn: Kết quả điều tra của tác giả Câu 6: Ông/Bà hãy đánh giá yếu tố cơ sở hạ tầng Logistics Dầu khí ảnh hưởng đến sự phát triển hoạt động Logistics trong khai thác Dầu khí? (Sắp xếp theo thứ tự mức độ tác động) Bảng 1.6. Ý kiến của doanh nghiệp đánh giá yếu tố cơ sở hạ tầng Logistics Dầu khí ảnh hưởng đến sự phát triển hoạt động Logistics trong khai thác Dầu khí STT Chỉ tiêu Giá trị Trung bình 1=Khôn g tác động 2=Í t 3=Vừ a phải 4=Lớ n 5=Rất lớn 1 Kết cấu hạ tầng giao thông vận tải Dầu khí 4.03 0% 0% 8% 80% 11% 2 Hệ thống công nghệ thông tin 3.94 0% 0% 15% 76% 9% 3 Cơ sở hạ tầng kho tàng, bể chứa 4.26 0% 0% 1% 72% 27% 4 Phương tiện vận chuyển vật tư thiết bị cho khai thác 4.10 0% 0% 9% 72% 19% 5 Trang thiết bị phục vụ phục vụ khai thác 3.93 0% 0% 17% 72% 11% 6 Thiết bị phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng 3.92 0% 0% 17% 74% 9% Hình 1.6: Tác động của các yếu tố hạ tầng Nguồn: Kết quả điều tra của tác giả Câu 7: Ông/Bà hãy đánh giá mức độ ảnh hưởng của quản trị dự trữ đến hoạt động Logistics trong khai thác Dầu khí? (Sắp xếp theo thứ tự mức độ tác động) Bảng 1.7. Ý kiến của doanh nghiệp đánh giá mức độ ảnh hưởng của quản trị dự trữ đến hoạt động Logistics trong khai thác Dầu khí STT Chỉ tiêu Giá trị Trung bình 1=Không tác động 2=Ít 3=Vừa phải 4=Lớn 5=Rất lớn 1 Cung ứng kịp thời đầy đủ thiết bị phụ tùng cho khai thác Dầu khí 4.25 0% 0% 0% 75% 25% 2 Đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ đặt ra cho hoạt động khai thác 4.08 0% 0% 0% 92% 8% 3 Dữ trữ để đề phòng rủi ro do điều kiện khai thác 3.58 0% 0% 42% 58% 0% 4 Dự trữ để phục vụ tốt nhất các nhu cầu của hoạt động khai thác 3.74 0% 0% 26% 74% 0% 5 Đảm bảo hiệu quả của hoạt động khai thác Dầu khí 3.83 0% 0% 17% 83% 0% Hình 1.7. Đánh giá mức độ ảnh hưởng của quản trị dự trữ đến hoạt động Logistics trong khai thác Dầu khí Nguồn: Kết quả điều tra của tác giả Câu 8: Ông/Bà hãy đánh giá yếu tố vận tải trong hoạt động Logistics trong khai thác Dầu khí ở Việt Nam hiện nay? (Đánh dấu X vào ô thích hợp) Bảng 1.8: Đánh giá yếu tố vận tải trong hoạt động Logistics trong khai thác Dầu khí ở Việt Nam hiện nay STT Chỉ tiêu Giá trị Trung bình 1=Rất thấp 2=Thấp 3=Trung bình 4=Cao 5=Rất cao 1 Đảm bảo vận chuyển kịp thời trang thiết bị cho giàn khoan hoạt động khai thác 4.17 0% 0% 0% 83% 17% 2 Giảm chi phí vận tải trong cung ứng 3.74 0% 0% 26% 74% 0% 3 Sử dụng phương tiện vận tải an toàn, hiệu quả 4.08 0% 0% 0% 92% 8% 4 Đáp ứng đầy đủ các đơn hàng, yêu cầu trong khai thác Dầu khí 4.17 0% 0% 0% 83% 17% 5 Các phương tiện vận tải hiện đại và đa phương thức 3.92 0% 0% 8% 92% 0% 6 Năng suất, hiệu quả trong vận chuyển phục vụ khai thác 4.08 0% 0% 0% 92% 8% Hình 1.8: Đánh giá yếu tố vận tải trong hoạt động Logistics trong khai thác Dầu khí ở Việt Nam hiện nay Nguồn: Kết quả điều tra của tác giả Câu 9: Ông/Bà hãy đánh giá năng lực của các doanh nghiệp Việt Nam trong khai thác Dầu khí theo các tiêu chí dưới đây? (Đánh dấu X vào ô thích hợp) Bảng 1.9: Đánh giá năng lực của các doanh nghiệp Việt Nam trong khai thác Dầu khí STT Chỉ tiêu Giá trị Trung bình 1=Rất thấp 2=Thấp 3=Trung bình 4=Cao 5=Rất cao 1 Nguồn nhân lực 3.71 0% 0% 29% 71% 0% 2 Tiềm lực tài chính của doanh nghiệp 3.53 0% 0% 47% 53% 0% 3 Cơ sở hạ tầng và trang thiết bị 3.53 0% 0% 47% 53% 0% 4 Trình độ công nghệ 3.78 0% 0% 30% 62% 8% 5 Khả năng hợp tác, liên kết 3.29 0% 5% 62% 33% 0% 6 Sản phẩm khai thác Dầu khí 3.54 0% 0% 54% 38% 8% 7 Hiệu quả khai thác 3.29 0% 0% 80% 12% 8% 8 So với các doanh nghiệp trong khu vực 3.12 0% 0% 88% 12% 0% Hình 1.9: Đánh giá năng lực của các doanh nghiệp Việt Nam trong khai thác Dầu khí Nguồn: Kết quả điều tra của tác giả Câu 10: Theo Ông/Bà, mức độ ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu sau đến sự phát triển hoạt động Logistics trong khai thác Dầu khí như thế nào? (Sắp xếp theo thứ tự mức độ tác động) Bảng 1.10: Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu đến sự phát triển hoạt động Logistics trong khai thác Dầu khí STT Chỉ tiêu Giá trị Trung bình 1=Không tác động 2=Ít 3=Vừa phải 4=Lớn 5=Rất lớn 1 Các yếu tố về kinh tế 3.76 0% 0% 25% 74% 1% 2 Các yếu tố về chính trị pháp luật 3.76 0% 0% 33% 58% 9% 3 Các yếu tố về khoa học và công nghệ 4.34 0% 0% 0% 66% 34% 4 Môi trường quốc tế 4.08 0% 0% 18% 56% 26% 5 Yếu tố về điều kiện tự nhiên 3.47 0% 0% 65% 24% 11% 6 Quy mô và danh mục vật tư hàng hóa cung ứng 3.92 0% 0% 8% 91% 1% 7 Cơ sở hạ tầng Logistics 4.25 0% 0% 0% 75% 25% 8 Phân công lao động và chuyên môn hóa sản xuất trong ngành 4.10 0% 0% 16% 59% 26% 9 Nhân lực Logistics 4.34 0% 0% 0% 66% 34% 10 Doanh nghiệp Logistics 4.02 0% 0% 24% 50% 26% Hình 1.10: Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu đến sự phát triển hoạt động Logistics trong khai thác Dầu khí Nguồn: Kết quả điều tra của tác giả Câu 11: Ông/Bà hãy đánh giá mức độ tác động của hoạt động Logistics trong khai thác Dầu khí ở Việt Nam? (Sắp xếp theo thứ tự mức độ tác động) Bảng 1.11: Đánh giá mức độ tác động của hoạt động Logistics trong khai thác Dầu khí ở Việt Nam STT Chỉ tiêu Giá trị Trung bình 1=Không tác động 2=Ít 3=Vừa phải 4=Lớn 5=Rất lớn 1 Năng suất, hiệu quả khai thác Dầu khí 3.76 0% 1% 31% 60% 8% 2 Giảm chi phí trong khai thác Dầu khí 3.92 0% 1% 8% 90% 2% 3 Tăng sản lượng khai thác Dầu khí 3.83 0% 8% 10% 74% 8% 4 Tăng doanh thu khai thác Dầu khí 3.92 0% 0% 17% 74% 9% 5 Chất lượng phục vụ khách hàng trong hoạt động khai thác Dầu khí 3.67 0% 1% 32% 68% 0% Hình 1.11: Đánh giá mức độ tác động của hoạt động Logistics trong khai thác Dầu khí ở Việt Nam Nguồn: Kết quả điều tra của tác giả Câu 12: Quan điểm của ông/bà trước nhiều ý kiến cho rằng nên tăng cường đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực Logistics cho ngành Dầu khí Việt Nam? Quan điểm nên tăng cường đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực Logistics cho ngành Dầu khí Việt Nam Số lượng Phần trăm Đồng tình 131 98% Phản đối 1 1% Ý kiến khác 1 1% Nguồn: Kết quả điều tra của tác giả Câu 13: Quan điểm của ông/bà trước nhiều ý kiến cho rằng nên thành lập cơ quan quản lý Logistics của ngành Dầu khí Việt Nam từ cấp doanh nghiệp đến cấp tập đoàn? Quan điểm nên thành lập cơ quan quản lý Logistics của ngành Dầu khí Việt Nam từ cấp doanh nghiệp đến cấp tập đoàn Số lượng Phần trăm Đồng tình 133 100% Phản đối 0 0% Ý kiến khác 0 0% Nguồn: Kết quả điều tra của tác giả Câu 14: Quan điểm của ông/bà trước nhiều ý kiến cho rằng nên xây dựng và ban hành quy chế quản lý hoạt động Logistics của ngành khai thác Dầu khí Việt Nam? Quan điểm nên xây dựng và ban hành quy chế quản lý hoạt động Logistics của ngành khai thác Dầu khí Việt Nam Số lượng Phần trăm Đồng tình 131 98% Phản đối 0 0% Ý kiến khác 2 2% Nguồn: Kết quả điều tra của tác giả Câu 15: Quan điểm của ông/bà trước nhiều ý kiến cho rằng nên xây dựng và ban hành quy chế quản lý vật tư, thiết bị trong ngành khai thác Dầu khí Việt Nam? Quan điểm nên xây dựng và ban hành quy chế quản lý vật tư, thiết bị trong ngành khai thác Dầu khí Việt Nam Số lượng Phần trăm Đồng tình 122 92% Phản đối 0 0% Ý kiến khác 11 8% Nguồn: Kết quả điều tra của tác giả Câu 16: Theo Ông/Bà, mức độ cần thiết của các giải pháp tăng cường tác động tích cực của các nhân tố đến sự phát triển hoạt động Logistics trong khai thác Dầu khí? (Khoanh tròn vào đáp án thích hợp) Bảng 1.16. Đánh giá mức độ cần thiết của các giải pháp tăng cường tác động tích cực của các nhân tố đến sự phát triển hoạt động Logistics trong khai thác Dầu khí? STT Chỉ tiêu Giá trị Trung bình 1=Không cần thiết 2=Bình thường 3=Cần thiết 4=Rất cần thiết 1 Chuyển đổi mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại doanh nghiệp 3.01 0% 8% 83% 9% 2 Hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển Logistics Dầu khí 3.50 0% 0% 50% 50% 3 Tận dụng cơ hội mở cửa thị trường và tạo môi trường quốc tế 3.50 0% 0% 50% 50% 4 Phát triển cơ sở hạ tầng Logistics 3.67 0% 0% 33% 67% 5 Nghiên cứu và phát triển trong hoạt động Logistics Dầu khí 3.67 0% 0% 33% 67% 6 Thiết lập hợp lý các mối quan hệ cung ứng giữa các doanh nghiệp trong cung ứng vật tư, thiết bị cho khai thác 3.66 0% 0% 34% 66% 7 Nâng cao nâng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Logistics Dầu khí 3.74 0% 0% 26% 74% 8 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Logistics Dầu khí 3.66 0% 0% 34% 66% 9 Hoàn thiện hệ thống giao thông phục vụ ngành khai thác Dầu khí (cảng, sân bay, phương tiện vận tải) 3.42 0% 0% 58% 42% 10 Xây dựng và phát triển cơ quan quản lý Logistics ngành Dầu khí Việt Nam các cấp 3.33 0% 0% 67% 33% Hình 1.16. Đánh giá mức độ cần thiết của các giải pháp tăng cường tác động tích cực của các nhân tố đến sự phát triển hoạt động Logistics trong khai thác Dầu khí Nguồn: Kết quả điều tra của tác giả Câu 17: Quan điểm của Ông/Bà về mức độ cần thiết của các giải pháp sau về phát triển hoạt động Logistics trong khai thác Dầu khí? (Đánh dấu X vào ô thích hợp) Bảng 1.17. mức độ cần thiết của một số giải pháp sau về phát triển hoạt động Logistics trong khai thác Dầu khí STT Chỉ tiêu Giá trị Trung bình 1=Không cần thiết 2=Bình thường 3=Cần thiết 4=Rất cần thiết 1 Xây dựng chiến lược, chính sách phát triển hoạt động Logistics cho ngành khai thác Dầu khí 3.33 0% 0% 67% 33% 2 Đầu tư, phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng Logistics 3.50 0% 0% 50% 50% 3 Đào tạo và chuyên nghiệp hóa nhân lực Logistics Dầu khí 3.65 0% 0% 35% 65% 4 Hoàn thiện các nội dung hoạt động Logistics trong khai thác Dầu khí 3.43 0% 0% 57% 43% 5 Nâng cao hiệu quả của các dịch vụ Logistics trong hoạt động khai thác Dầu khí 3.65 0% 0% 35% 65% 6 Giảm chi phí Logistics trong hoạt động khai thác Dầu khí 3.65 0% 0% 35% 65% 7 Liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp Logistics Dầu khí 3.66 0% 0% 34% 66% 8 Thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực Logistics Dầu khí và hoạt động trong khai thác 3.17 0% 26% 32% 42% 9 Hoàn thiện quản lý hoạt động Logistics khai thác Dầu khí 3.16 0% 17% 50% 33% 10 Tăng cường quản lý nhà nước đối với các dịch vụ Logistics trong khai thác Dầu khí 3.08 0% 26% 41% 33% 11 Nâng cao vai trò của nguồn dầu thô, dầu sản xuất trong nước đối với quá trình điều tiết và bình ổn thị trường xăng dầu Việt Nam 3.41 0% 17% 24% 59% 12 Nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu dầu thô của Việt Nam 3.42 0% 17% 23% 59% Hình 1.17. Mức độ cần thiết của một số giải pháp sau về phát triển hoạt động Logistics trong khai thác Dầu khí Nguồn: Kết quả điều tra của tác giả

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfluan_an_nghien_cuu_cac_nhan_to_tac_dong_den_su_phat_trien_ho.pdf
 • docxLA_NgoNgocKhanh_E.docx
 • pdfLA_NgoNgocKhanh_Sum.pdf
 • pdfLA_NgoNgocKhanh_TT.pdf
 • docLA_NgoNgocKhanh_V.doc
Luận văn liên quan